Giới thiệu giáo án

1,664 views

Published on

Tạ Danh Phú Lớp 12_ chương 2_ Bài 7_ Liên kết giữa các bảng

 • Bài của Phú theo kiểu truyền thống. Tuy nhiên cần xem xét lại phần giải thích tại sao 'cần liên kết giữa các bảng'.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Tạ Danh Phú - Bài 7_ chương 2_ lớp 12
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • http://www.slideshare.net/Tin5VungTau/gii-thiu-gio-n
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Giới thiệu giáo án

 1. 1. GIỚI THIỆU GIÁO ÁN SVTH: TẠ DANH PHÚ Lớp Tin 5 VT Phương Pháp Giảng Dạy 2
 2. 2. Chương trình tin học 12 Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 • Hệ quản trị • Hệ cơ • Kiến trúc • Khái và bảo niệm về CSDL sở dữ Microsoft liệu mật các hệ cơ sở hệ CSDL dữ liệu Access quan hệ Bài 7:Liên kết giữa các bảng2 PPGD_Lớp 12_Bài 7_Tạ Danh Phú 11/8/2011
 3. 3. Mục tiêu chương trình 12 Về kỹ năngVề kiến thức Rèn luyện choCung cấp cho học sinh học sinh bướccác kiến thức ban đầu Về thái độ đầu có kỹ năngvề: Có ý thức bảo làm việc với một Hệ cơ sở dữ liệu mật thông tin và hệ QTCSDL quan(CSDL). sử dụng máy tính hệ cụ thể. Hệ quản trị cơ sở dữ để khai thác thôngliệu (QTCSDL) quan hệ tin, phục vụ công Kiến trúc hệ CSDL việc hằng ngày.và bảo mật hệ CSDL.3 PPGD_Lớp 12_Bài 7_Tạ Danh Phú 11/8/2011
 4. 4. Về kiến thức •Biết các khái niệm chính của Access. •Hiểu các chức năng chính của Access: Tạo lập bảng, thiết lập mối liên kết giữa các bảng, cập nhật và khai thác thông tin. •Biết bốn đối tượng cơ bản: bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu và báo cáo. Chương 2 • Hệ quản trị Về kỹ năng CSDL HS thực hiện được: Microsoft • Khởi động và thoát khỏi Access, tạo CSDL Access mới, mở CSDl đã có. • Chỉnh sửa cấu trúc CSDL. • Thao tác cập nhật dữ liệu (chủ yếu qua biểu mẫu và bảng). • Thao tác sắp xếp, truy vấn (tìm kiếm và lọc) dữ liệu (chủ yếu qua các thao tác cơ sở trên bảng, mẫu hỏi). • Kết xuất bao cáo đơn giản.4 PPGD_Lớp 12_Bài 7_Tạ Danh Phú 11/8/2011
 5. 5. • Biết khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần Kiến thức thiết và ý nghĩa của việc tạo liên kết Kỹ năng • Biết cách tạo liên kết trong Access5 PPGD_Lớp 12_Bài 7_Tạ Danh Phú 11/8/2011
 6. 6. Bài 7:Liên kết giữa các bảng Kiến thức đã biết• Hs biết sử dụng MS Access ở cả hai chế độ.• Biết thực hiện các thao tác cơ bản trên bảng, biết tạo khóa chính trên bảng. Kiến thức trọng tâm• Khái niệm về liên kết giữa các bảng.• Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng.• Điều kiện và mục đích của việc liên kết giữa các bảng. Điểm khó• Khi nào phải tạo liên kết giữa các bảng.• Lựa chọn mối quan hệ giữa hai bảng.• Tính toàn vẹn tham chiếu (*). Khả năng biết• Biết các bảng có mối liên hệ với nhau.6 11/8/2011 PPGD_Lớp 12_Bài 7_Tạ Danh Phú
 7. 7. Bài 7:Liên kết giữa các bảng  Giả định • Lớp học có nhiều máy tính và nối mạng internet, có hệ thống mạng Lan để chia sẻ file. • GV có máy tính cá nhân. • Lớp học có máy chiếu & có bảng phấn phụ. • Sĩ số lớp: 30 hs, chia 3 hs / 1 máy • Giả sử học sinh biết:  Chụp hình màn hình.  Lấy file chia sẻ từ máy chủ của giáo viên.  Lưu file Access.  Up lên web.7 PPGD_Lớp 12_Bài 7_Tạ Danh Phú 11/8/2011
 8. 8. Bài 7:Liên kết giữa các bảng HĐ1: Kiểm tra bài cũ (10p) HĐ2: Hình thành khái niệm (15p) HĐ3: Liên kết bảng (15p) HĐ4: Củng cố (5p)8 PPGD_Lớp 12_Bài 7_Tạ Danh Phú 11/8/2011
 9. 9. HĐ1: Kiểm tra bài cũ (10p) Mục đích : Ôn lại những kiến thức cũ và dẫn dắt vào bài mới Hoạt động  Yêu cầu 4 hs lên bảng thực hiện các thao tác xác định khóa chính và nhập 2 trường dữ liệu ví dụ cho mỗi bảng.  Một bảng Du-Lieu chứa các thông tin số đơn hàng, mã khách hàng, tên khách hàng, mã mặt hàng, số lượng, tên mặt hàng, địa chỉ khách hàng, ngày giao hàng, đơn giá.  Một bảng Hoa-Don( lưu trữ các thông tin: số hóa đơn, mã khách hàng, mã mặt hàng, số lượng, ngày giao hàng).  Một bảng Khach-Hang( lưu trữ các thông tin :mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ).  Một bảng Mat-Hang(lưu trữ các thông tin: mã mặt hàng, tên mặt hàng, đơn giá).9 PPGD_Lớp 12_Bài 7_Tạ Danh Phú 11/8/2011
 10. 10. HĐ1: Kiểm tra bài cũ (10p)  Mục đích : Ôn lại những kiến thức cũ và dẫn dắt vào bài mới.  Hoạt động  Học sinh dưới lớp nhận xét, giáo viên nhận xét và cho điểm.  Đặt vấn đề từ thông tin khách hàng làm sao tìm được thông tin sản phẩm khách hàng đó mua và hóa đơn khách hàng đó đã mua ta phải làm cách nào?  Để làm được điều này chúng ta đi vào bài hôm nay.  Giáo viên giới thiệu bài.10 PPGD_Lớp 12_Bài 7_Tạ Danh Phú 11/8/2011
 11. 11. HĐ2: Hình thành khái niệm (15p)  Mục đích :  Hình thành khái niệm và ý nghĩa của liên kết bảng (tránh dư thừa dữ liệu, tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng, cập nhật nội dung csdl dễ dàng hơn).  Hoạt động:  Từ 4 bảng kiểm tra bài cũ, cho hs nhận xét mối liên hệ giữa các bảng Dự kiến hs trả lời: bảng Du-Lieu là tổng hợp của 3 bảng còn lại.  Giáo viên đưa ra khái niệm “liên kết giữa các bảng”. Và giải thích bằng ví dụ 4 bảng trên.  Giáo viên tổng hợp dữ liệu (giáo viên kết hợp theo các trường dữ liệu) giáo viên chỉ cho hs thấy ý nghĩa của việc tạo liên kết giữa các bảng dữ liệu là tránh dư thừa dữ liệu, tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng và cập nhật csdl dễ dàng hơn (giải thích dựa vào việc so sánh 2 cách tạo bảng)11 PPGD_Lớp 12_Bài 7_Tạ Danh Phú 11/8/2011
 12. 12. HĐ3: Liên kết bảng (15p)  Mục đích :  Biết cách tạo liên kết trong Access  Hoạt động:  GV phát tutorial cho HS.  HS được phân bố ngồi 3 HS / 1 máy tính. HS sẽ hỗ trợ nhau, lấy file chia sẻ trên máy chủ (dựa vào hệ thống mạng LAN).  File chia sẻ: là file access đã tạo sẵn các bảng rời rạc.  HS tạo liên kết cho các bảng này. Thời gian 5p.  GV kiểm tra – giám sát lớp , hướng dẫn HS làm theo tutorial.  Các nhóm làm bài xong, chụp hình màn hình liên kết, và gửi file lên wordpress. GV nhận xét bài trực tiếp trên wordpress, show cho cả lớp xem.  3 nhóm làm nhanh nhất – chính xác nhất sẽ được cộng điểm.12 PPGD_Lớp 12_Bài 7_Tạ Danh Phú 11/8/2011
 13. 13. HĐ4: Củng cố (5p)  Mục đích : Ôn lại những kiến thức vừa học.  Hoạt động:  Giáo viên cho hs làm trắc nghiệm bằng violet.13 PPGD_Lớp 12_Bài 7_Tạ Danh Phú 11/8/2011
 14. 14. Kết thúc phần giới thiệu bài dạy ---------- CÁM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI14 11/8/2011

×