Oktubre 19, 2012
Diyosa ng kagandahan
at pagibig
Anak nina Zeus at
Dione
Mga Simbolo: Isang
kalapati, mansanas,
kabibi at salamin
Diyos ng araw, musika,
medisina, pagpapana
at propesiya
Anak nina Zeus at
Leto; kakambal ni
Artemis
Mga Simbolo: Isang
...
Diyos ng digmaan
Anak nina Zeus at
Hera
Mga Simbolo: Kalasag
at sibat
Diyosa ng pangangaso
at panganganak
Anak nina Zeus at
Leto; kakambal ni
Apollo
Mga Simbolo: Chiton
(uri ng damit) at pa...
Diyosa ng
katalinuhan, digmaan
at sining
Anak nina Zeus at
Metis
Mga Simbolo: Crested
helmet, kalasag, sibat
at may tel...
Diyosa ng agrikultura
at kasaganaan
Anak nina Kronos at
Rhea; ina ni Persepone
Mga Simbolo: Isang
korona, tali ng trigo...
Diyos ng kamatayan
Hari ng kailaliman ng
lupa
Anak nina Kronos at
Rhea; asawa ni
Persephone
Mga Simbolo: Isang
setro n...
Diyos ng apoy at sining
ng iskultura
Anak nina Zeus at
Hera
Mga Simbolo: Isang
martilyo, tongs at
dongkey
Reyna ng mga diyos;
diyosa ng pagaasawa
at mga kababaihan
Anak nina Kronos at
Rhea
Mga Simbolo: Isang
korona at isang
t...
Mensahero ni Zeus;
diyos ng mga may mga
patungkol sa
pera, magnanakaw at
atletika
Anak nina Zeus at
Maia
Mga Simbolo: I...
Diyosa ng tahanan
Anak nina Kronos at
Rhea
Mga Simbolo: Isang
belo, mabulaklak na
sangay ng puno at
kettle (initan ng t...
Diyos ng oras at
panahon
Anak nina Ouranos at
Gaia; ama nina Hestia,
Demeter, Hera, Haides,
Poseidon at Zeus
Mga Simbol...
Diyosa ng kamatayan;
reyna ng kailaliman ng
lupa
Anak nina Zeus at
Demeter; asawa ni
Haides
Mga Simbolo: Isang
bungkos ...
Diyos ng karagatan
Anak nina Kronos at
Rhea
Mga Simbolo: trident
o sibat na may tatlong
talim
Hari ng mga diyos;
diyos ng
kalangitan, mga batas
at panahon
Anak nina Kronos at
Rhea; ama nina
Ares, Persepone, Aphr
od...
October 19, 2012
Diyosa ng pagibig at
kagandahan
Anak nina Jupiter at
Dione; asawa ni
Vulcan; ina ni Cupid
Mga Simbolo:
Kalapati, sisne,...
Diyos ng araw, musika,
medisina, pagpapana
at propesiya
Anak nina Jupiter at
Latona; kakambal ni
Diana
Mga Simbolo:
Gin...
Diyos ng digmaan
Anak nina Jupiter at
Juno
Mga Simbolo:
Buwitre, isang lobo at
isang duguang sibat
Diyosa ng buwan at
pangangaso;
tagapagtanggol rin
mga bata
Anak nina Jupiter at
Latona; kakambal ni
Apollo
Mga Simbolo:...
Diyosa ng karunungan
Anak nina Jupiter at
Juno
Mga Simbolo: Isang
kuwago, ahas at puno
ng oliba
Diyosa ng agrikultura
at kasaganaan
Anak nina Saturn at
Opis; kapatid nina
Jupiter, Pluto,
Neptune, Vesta and
Juno
Mga ...
Diyos ng kamatayan
Anak nina Saturn at
Opis; kapatid nina
Jupiter, Neptune, Vest
a, Juno at Ceres
Mga Simbolo: Isang
su...
Diyos ng apoy
Anak nina Jupiter at
Juno; asawa ni Venus
Mga Simbolo:
Pandayan at palihan
Reyna ng mga diyos at
diyosa; diyosa ng
pagaasawa at
panganganak
Kapatid at asawa ni
Jupiter; kapatid nina
Pluto, Neptun...
 Mensahero ni Jupiter;
diyos ng may mga
patungkol sa
pera, magnanakaw at
atletika
Anak nina Jupiter at
Maia
Mga Simbolo...
Diyosa ng tahanan
Anak nina Saturn at
Opis; kapatid nina
Jupiter, Pluto, Neptune
, Juno and Ceres
Mga Simbolo: Banal
na...
Diyos ng oras, pagaani
at agrikultura
Anak ni Uranus
Mga Simbolo: trigo at
sickle (gamit pangagrikultura)
Diyosa ng kamatayan
Asawa ni Pluto
Mga Simbolo: Isang
paniki, poppy, putting
rosas at granada
Diyos ng karagatan;
patrono ng
pangangabayo
Kapatid nina
Pluto, Jupiter, Vesta, Ju
no and Ceres; anak
nina Saturn at Opi...
Hari ng mga diyos; diyos
ng kalangitan
Anak nina Saturn at
Opis; kapatid nina
Pluto, Neptune, Vesta, Ju
no at Ceres; ama...
•www.theoi.com
(Greek gods and goddesses)

•www.roman-colosseum.info
(Roman gods and goddesses)

•www.wikipedia.com
MGA WE...
“Mga Diyos at Diyosa ng Imperyong Griyego at Romano”
-- Araling Panlipunan , Proyekto para sa Ikalawang Markahan

Ipinasa ...
Mga Diyos at Diyosa ng Imperyong Griyego at Roman (The Gods and Goddesses of Greek and Roman Mythology)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mga Diyos at Diyosa ng Imperyong Griyego at Roman (The Gods and Goddesses of Greek and Roman Mythology)

336,271 views

Published on

Published in: Education

Mga Diyos at Diyosa ng Imperyong Griyego at Roman (The Gods and Goddesses of Greek and Roman Mythology)

 1. 1. Oktubre 19, 2012
 2. 2. Diyosa ng kagandahan at pagibig Anak nina Zeus at Dione Mga Simbolo: Isang kalapati, mansanas, kabibi at salamin
 3. 3. Diyos ng araw, musika, medisina, pagpapana at propesiya Anak nina Zeus at Leto; kakambal ni Artemis Mga Simbolo: Isang korona at sangay ng laurel, pana, uwak at lyre
 4. 4. Diyos ng digmaan Anak nina Zeus at Hera Mga Simbolo: Kalasag at sibat
 5. 5. Diyosa ng pangangaso at panganganak Anak nina Zeus at Leto; kakambal ni Apollo Mga Simbolo: Chiton (uri ng damit) at pana
 6. 6. Diyosa ng katalinuhan, digmaan at sining Anak nina Zeus at Metis Mga Simbolo: Crested helmet, kalasag, sibat at may telang nakabalabal
 7. 7. Diyosa ng agrikultura at kasaganaan Anak nina Kronos at Rhea; ina ni Persepone Mga Simbolo: Isang korona, tali ng trigo at isang sulo
 8. 8. Diyos ng kamatayan Hari ng kailaliman ng lupa Anak nina Kronos at Rhea; asawa ni Persephone Mga Simbolo: Isang setro na ibon ang nasa tuktok
 9. 9. Diyos ng apoy at sining ng iskultura Anak nina Zeus at Hera Mga Simbolo: Isang martilyo, tongs at dongkey
 10. 10. Reyna ng mga diyos; diyosa ng pagaasawa at mga kababaihan Anak nina Kronos at Rhea Mga Simbolo: Isang korona at isang tungkod
 11. 11. Mensahero ni Zeus; diyos ng mga may mga patungkol sa pera, magnanakaw at atletika Anak nina Zeus at Maia Mga Simbolo: Isang wand, bota na may pakpak at telang balabal
 12. 12. Diyosa ng tahanan Anak nina Kronos at Rhea Mga Simbolo: Isang belo, mabulaklak na sangay ng puno at kettle (initan ng tubig)
 13. 13. Diyos ng oras at panahon Anak nina Ouranos at Gaia; ama nina Hestia, Demeter, Hera, Haides, Poseidon at Zeus Mga Simbolo: scythe (gamit pangtabas)
 14. 14. Diyosa ng kamatayan; reyna ng kailaliman ng lupa Anak nina Zeus at Demeter; asawa ni Haides Mga Simbolo: Isang bungkos ng palay at nagliliyab na sulo
 15. 15. Diyos ng karagatan Anak nina Kronos at Rhea Mga Simbolo: trident o sibat na may tatlong talim
 16. 16. Hari ng mga diyos; diyos ng kalangitan, mga batas at panahon Anak nina Kronos at Rhea; ama nina Ares, Persepone, Aphr odite, Apollo, Hermes, Athen a, Hephaistos at Artemis
 17. 17. October 19, 2012
 18. 18. Diyosa ng pagibig at kagandahan Anak nina Jupiter at Dione; asawa ni Vulcan; ina ni Cupid Mga Simbolo: Kalapati, sisne, mga rosas, halaman ng mertil at kabibe
 19. 19. Diyos ng araw, musika, medisina, pagpapana at propesiya Anak nina Jupiter at Latona; kakambal ni Diana Mga Simbolo: Ginintuang kudyapi, ahas, laurel at halamang hyacinth
 20. 20. Diyos ng digmaan Anak nina Jupiter at Juno Mga Simbolo: Buwitre, isang lobo at isang duguang sibat
 21. 21. Diyosa ng buwan at pangangaso; tagapagtanggol rin mga bata Anak nina Jupiter at Latona; kakambal ni Apollo Mga Simbolo: Isang puno ng cypress at usa
 22. 22. Diyosa ng karunungan Anak nina Jupiter at Juno Mga Simbolo: Isang kuwago, ahas at puno ng oliba
 23. 23. Diyosa ng agrikultura at kasaganaan Anak nina Saturn at Opis; kapatid nina Jupiter, Pluto, Neptune, Vesta and Juno Mga Simbolo: Mga binhi ng trigo at cornucopia
 24. 24. Diyos ng kamatayan Anak nina Saturn at Opis; kapatid nina Jupiter, Neptune, Vest a, Juno at Ceres Mga Simbolo: Isang sumbrero, itim na karawahe at itim na mga kabayo
 25. 25. Diyos ng apoy Anak nina Jupiter at Juno; asawa ni Venus Mga Simbolo: Pandayan at palihan
 26. 26. Reyna ng mga diyos at diyosa; diyosa ng pagaasawa at panganganak Kapatid at asawa ni Jupiter; kapatid nina Pluto, Neptune, Vesta at Ceres Mga Simbolo: Isang peacock at baka
 27. 27.  Mensahero ni Jupiter; diyos ng may mga patungkol sa pera, magnanakaw at atletika Anak nina Jupiter at Maia Mga Simbolo: sapatos at sumbrero na may pakpak at isang wand
 28. 28. Diyosa ng tahanan Anak nina Saturn at Opis; kapatid nina Jupiter, Pluto, Neptune , Juno and Ceres Mga Simbolo: Banal na walang hanngang apoy
 29. 29. Diyos ng oras, pagaani at agrikultura Anak ni Uranus Mga Simbolo: trigo at sickle (gamit pangagrikultura)
 30. 30. Diyosa ng kamatayan Asawa ni Pluto Mga Simbolo: Isang paniki, poppy, putting rosas at granada
 31. 31. Diyos ng karagatan; patrono ng pangangabayo Kapatid nina Pluto, Jupiter, Vesta, Ju no and Ceres; anak nina Saturn at Opis; asawa ni Amphitrite Mga Simbolo: Kabayo at trident (sibat na may 3 talim)
 32. 32. Hari ng mga diyos; diyos ng kalangitan Anak nina Saturn at Opis; kapatid nina Pluto, Neptune, Vesta, Ju no at Ceres; ama nina Vulcan, Venus, Minerva, Apollo, Diana, Mercury, Bacchus, Mars at Proserpina Mga Simbolo: Isang oak, agila, toro at kulog
 33. 33. •www.theoi.com (Greek gods and goddesses) •www.roman-colosseum.info (Roman gods and goddesses) •www.wikipedia.com MGA WEBSITE NA PINAGKUHANAN NG IMPORMASYON
 34. 34. “Mga Diyos at Diyosa ng Imperyong Griyego at Romano” -- Araling Panlipunan , Proyekto para sa Ikalawang Markahan Ipinasa ni : Christine Joyce M. Javier :) Baitang at Seksyon : III – Faith Ipinasa kay : Bb. Rinazel Cervantes Araw ng Pagpasa : Oktubre 19, 2012 Biyernes

×