Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kompassin peruskäyttö

6,415 views

Published on

Kompassin peruskäyttö. Huomioidaan myös eranto.

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kompassin peruskäyttö

 1. 1. KKoommppaassssiinn ppeerruusskkääyyttttöö
 2. 2. KKoommppaassssiinn kkääyyttttöö Karttaan on merkitty pohjoinen nuolella tai muulla vastaavalla merkinnällä. Tämä on karttapohjoinen.
 3. 3. KKoommppaassssiinn kkääyyttttöö Yleensä, kun kartan teksti on oikein päin, pohjoinen sijaitsee kartan yläosassa.
 4. 4. KKoommppaassssiinn kkääyyttttöö Pituuspiirit kulkevat pohjois-etelä –suunnassa.
 5. 5. KKoommppaassssiinn kkääyyttttöö Halutaan siirtyä paikasta A paikkaan B. Suunta haetaan seuraavasti…
 6. 6. KKoommppaassssiinn kkääyyttttöö Kompassin pitkä sivu asetetaan kulkemaan lähtöpisteestä kohteeseen.
 7. 7. KKoommppaassssiinn kkääyyttttöö Huomaa, että kulkusuuntanuolet ovat silloin samansuuntaisia reitin kanssa.
 8. 8. KKoommppaassssiinn kkääyyttttöö Käännetään neularasiaa niin, että rasiaan maalattu pohjoishaarukka osoittaa karttapohjoiseen.
 9. 9. KKoommppaassssiinn kkääyyttttöö Mitä tarkemmin saat pohjoishaarukan apuviivat samansuuntaisiksi kartan pituuspiirien kanssa, sitä tarkemman suunnan saat.
 10. 10. KKoommppaassssiinn kkääyyttttöö Kartta voidaan ottaa nyt sivuun. Käänny kompassin kanssa niin, että kompassineula on pohjoishaarukassa. Kulkusuuntanuolet osoittavat mihin suuntaan sinun pitää lähteä.
 11. 11. KKoommppaassssiinn kkääyyttttöö Yhteenveto: 1. Kompassin pitkä sivu lähtöpisteestä kohteeseen. 2. Neularasian pohjoishaarukka karttapohjoiseen. 3. Käänny kompassin kanssa niin, että kompassineula on pohjoishaarukassa. 4. Lähde kulkusuuntanuolien suuntaan.
 12. 12. KKoommppaassssiinn kkääyyttttöö B A Jos otat suunnan edellä opetetulla tavalla, huomaat, että kompassi ohjaa sinua hieman oikealle kohteesta B. Tämä johtuu siitä, että kompassineula osoittaa magneettiselle pohjoisnavalle, joka on eri asia kuin maantieteellinen pohjoisnapa. Aste-eroa maantieteellisen pohjoisnavan ja magneettisen pohjoisnavan välillä kutsutaan erannoksi. Suomessa eranto on itään päin maantieteellisestä pohjoisnavasta – sanotaan myös, että eranto on tällöin positiviinen.
 13. 13. KKoommppaassssiinn kkääyyttttöö Erannon suuruus vaihtelee Suomen eri osissa. Eranto myös muuttuu hieman vuodesta toiseen. Suomen länsiosissa eranto on n. +6o ja itäosissa n. +13o. Retkeilykäyttöön tarkoitettuun karttaan on merkitty erannon suuruus. Jos suunnistat lyhyitä muutaman sadan metrin etappeja ja tarkkailet samalla kartan ja maaston yhtenevyyttä, sinun ei juurikaan tarvitse huomioida erantoa. Jos suunnistettava etappi on kilometrin mittainen etkä kiinnitä huomiota kartan ja maaston yhtenevyyksiin, suunnistat yli 100 metriä liikaa oikealle mikäli jätät erannon huomioimatta. Erannon huomioiminen suunnan määrittämisessä on kuitenkin yksinkertainen juttu. Ng = maantieteellinen pohjoisnapa Nm = magneettinen pohjoisnapa
 14. 14. NNääiinn hhuuoommiiooiitt eerraannnnoonn…… Määritä ensin kartan ja kompassin avulla suunta kuten aikaisemmin on opastettu. Oletetaan, että alueella jossa retkeilemme, eranto on +8o. Nyt vain vähennät 8o kompassikehän näyttämästä asteluvusta – eli kierrät neularasiaa myötäpäivään 8o. Kun nyt käännyt kompassin kanssa niin, että kompassineula on pohjoishaarukassa, kertovat kulkusuuntanuolet suunnan johon sinun pitää lähteä. ennen jälkeen
 15. 15. KKoommppaassssiinn kkääyyttttöö Halutaan siis päästä paikasta A paikkaan B. Mikä tässä kuvassa menee pieleen?
 16. 16. KKoommppaassssiinn kkääyyttttöö Vastaus: Ollaankin erehdyksessä ottamassa suuntaa paikasta B paikkaan A. Huomaa kulkusuuntanuolet! Lopputuloksena lähdetään 180o väärään suuntaan.
 17. 17. TTuurrvvaalllliissttaa mmaattkkaaaa!!

×