Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lupapiste - Lupisfest 2016 - Muutammeko Suomea?

A presentation (in Finnihs) of data analytics and interviews on case Lupapiste.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Lupapiste - Lupisfest 2016 - Muutammeko Suomea?

 1. 1. MUUTAMMEKO SUOMEA? TTY Solita Jari Jussila Timo Lehtonen Virpi Sillanpää
 2. 2. › Tekes-hanke, 1.1.2015 – 31.12.2017 › TTY, VY, VTT, TAMK › www.valit.fi › Solitan kehityshanke • Digitaalisten palveluiden arvonluonti ja mittaaminen • Lupapiste.fi pilottina 21.9.20162 TAUSTALLA VALIT-PROJEKTI
 3. 3. LUPAPÄÄTÖKSET 2013-2016
 4. 4. 2014/12013/7 2014/7 2015/1 2015/7 2016/1 2016/7 Tilanne Juhannuksena 2013, R-luvat oranssilla Järvenpää
 5. 5. 2014/12013/7 2014/7 2015/1 2015/7 2016/1 2016/7
 6. 6. 2014/12013/7 2014/7 2015/1 2015/7 2016/1 2016/7
 7. 7. 2014/12013/7 2014/7 2015/1 2015/7 2016/1 2016/7
 8. 8. 2014/12013/7 2014/7 2015/1 2015/7 2016/1 2016/7
 9. 9. 2014/12013/7 2014/7 2015/1 2015/7 2016/1 2016/7
 10. 10. 2014/12013/7 2014/7 2015/1 2015/7 2016/1 2016/7
 11. 11. 2014/12013/7 2014/7 2015/1 2015/7 2016/1 2016/7 Tilanne 14.9.2016, R-luvat oranssilla
 12. 12. 2014/12013/7 2014/7 2015/1 2015/7 2016/1 2016/7
 13. 13. 2014/12013/7 2014/7 2015/1 2015/7 2016/1 2016/7
 14. 14. 2014/12013/7 2014/7 2015/1 2015/7 2016/1 2016/7
 15. 15. 2014/12013/7 2014/7 2015/1 2015/7 2016/1 2016/7
 16. 16. 2014/12013/7 2014/7 2015/1 2015/7 2016/1 2016/7
 17. 17. 2014/12013/7 2014/7 2015/1 2015/7 2016/1 2016/7
 18. 18. 2014/12013/7 2014/7 2015/1 2015/7 2016/1 2016/7
 19. 19. 2014/12013/7 2014/7 2015/1 2015/7 2016/1 2016/7 Tilanne 14.9.2016
 20. 20. HAASTATTELUTUTKIMUS: LUPAPISTEEN VAIKUTUKSET › Haastatteluiden avulla selvitettiin Lupapisteen mukanaan tuomia hyötyjä ja haasteita ja mitä arvoa Lupapiste luo kuntien näkökulmasta › Haastateltu 6 kunnan edustajia, yleensä 2 henkilöä/kunta › Haastateltavina rakennustarkastaja/valvoja/rakennusvalvontaa johtava henkilö ja asiakaspalveluhenkilö (sihteeri) › Osallistujakunnat: Vantaa, Mikkeli, Hyvinkää/Järvenpää, Sipoo, Kuopio, Parainen
 21. 21. Uutuus - Sähköinen asiointi; mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön asiakkaiden kanssa - Verkosto eri kuntien välillä Arvo Asiakasuskollisuus -Palvelun kehitys yhteistyössä käyttäjien kanssa -Tavoitteena yhtenäinen valtakunnallinen järjestelmä -Ketteryys, “erinomainen tuki, asiakaspalvelu”, matala kynnys ottaa yhteyttä -KAPU –kanava, infot Täydennettävyys - Skype & Lupapiste yhdessä - Sähköinen arkistointi (tulossa) mahdollistaa täysin paperittoman asioinnin - Kuvien sähköinen arkistointi, myynti (Arska- palvelu) Tehokkuus Kustannussäästöt - Tilasäästöt - Paperin säästö - Säästö työajoissa Joustavuus - Lupakäsittely 24/7 - Etätyö Tuottavuus -Resurssien tehokkaampi hyödyntäminen -Parantunut hallittavuus -Työn mielekkyys, joustavuus Läpinäkyvyys Lupapisteen hyödyt ja arvonluonnin lähteet (muokattu Amit & Zott, 2001)
 22. 22. Uutuus - Sähköinen asiointi; mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön asiakkaiden kanssa - Verkosto eri kuntien välillä Arvo Asiakasuskollisuus -Palvelun kehitys yhteistyössä käyttäjien kanssa -Tavoitteena yhtenäinen valtakunnallinen järjestelmä -Ketteryys, “erinomainen tuki, asiakaspalvelu”, matala kynnys ottaa yhteyttä -KAPU –kanava, infot Täydennettävyys - Skype & Lupapiste yhdessä - Sähköinen arkistointi (tulossa) mahdollistaa täysin paperittoman asioinnin - Kuvien sähköinen arkistointi, myynti (Arska- palvelu) Tehokkuus Kustannussäästöt - Tilasäästöt - Paperin säästö - Säästö työajoissa Joustavuus - Lupakäsittely 24/7 - Etätyö Tuottavuus -Resurssien tehokkaampi hyödyntäminen -Parantunut hallittavuus -Työn mielekkyys, joustavuus Läpinäkyvyys Lupapisteen hyödyt ja arvonluonnin lähteet (muokattu Amit & Zott, 2001)
 23. 23. Uutuus - Sähköinen asiointi; mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön asiakkaiden kanssa - Verkosto eri kuntien välillä Arvo Asiakasuskollisuus -Palvelun kehitys yhteistyössä käyttäjien kanssa -Tavoitteena yhtenäinen valtakunnallinen järjestelmä -Ketteryys, “erinomainen tuki, asiakaspalvelu”, matala kynnys ottaa yhteyttä -KAPU –kanava, infot Täydennettävyys - Skype & Lupapiste yhdessä - Sähköinen arkistointi (tulossa) mahdollistaa täysin paperittoman asioinnin - Kuvien sähköinen arkistointi, myynti (Arska- palvelu) Tehokkuus Kustannussäästöt - Tilasäästöt - Paperin säästö - Säästö työajoissa Joustavuus - Lupakäsittely 24/7 - Etätyö Tuottavuus -Resurssien tehokkaampi hyödyntäminen -Parantunut hallittavuus -Työn mielekkyys, joustavuus Läpinäkyvyys Lupapisteen hyödyt ja arvonluonnin lähteet (muokattu Amit & Zott, 2001) Hakija Viran- omainen
 24. 24. Uutuus - Sähköinen asiointi; mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön asiakkaiden kanssa - Verkosto eri kuntien välillä Arvo Asiakasuskollisuus -Palvelun kehitys yhteistyössä käyttäjien kanssa -Tavoitteena yhtenäinen valtakunnallinen järjestelmä -Ketteryys, “erinomainen tuki, asiakaspalvelu”, matala kynnys ottaa yhteyttä -KAPU –kanava, infot Täydennettävyys - Skype & Lupapiste yhdessä - Sähköinen arkistointi (tulossa) mahdollistaa täysin paperittoman asioinnin - Kuvien sähköinen arkistointi, myynti (Arska- palvelu) Tehokkuus Kustannussäästöt - Tilasäästöt - Paperin säästö - Säästö työajoissa Joustavuus - Lupakäsittely 24/7 - Etätyö Tuottavuus -Resurssien tehokkaampi hyödyntäminen -Parantunut hallittavuus -Työn mielekkyys, joustavuus Läpinäkyvyys Lupapisteen hyödyt ja arvonluonnin lähteet (muokattu Amit & Zott, 2001)
 25. 25. Uutuus - Sähköinen asiointi; mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön asiakkaiden kanssa - Verkosto eri kuntien välillä Arvo Asiakasuskollisuus -Palvelun kehitys yhteistyössä käyttäjien kanssa -Tavoitteena yhtenäinen valtakunnallinen järjestelmä -Ketteryys, “erinomainen tuki, asiakaspalvelu”, matala kynnys ottaa yhteyttä -KAPU –kanava, infot Täydennettävyys - Skype & Lupapiste yhdessä - Sähköinen arkistointi (tulossa) mahdollistaa täysin paperittoman asioinnin - Kuvien sähköinen arkistointi, myynti (Arska- palvelu) Tehokkuus Kustannussäästöt - Tilasäästöt - Paperin säästö - Säästö työajoissa Joustavuus - Lupakäsittely 24/7 - Etätyö Tuottavuus -Resurssien tehokkaampi hyödyntäminen -Parantunut hallittavuus -Työn mielekkyys, joustavuus Läpinäkyvyys Lupapisteen hyödyt ja arvonluonnin lähteet (muokattu Amit & Zott, 2001)
 26. 26. LUPAPISTEEN TEHOKKAAN KÄYTÖN EDELLYTYKSET › Tarvittavat investoinnit/panostukset: • suuremmat näytöt, tehokkaammat koneet • sisäinen tuki edistää käyttöönottoa • asiakkaiden neuvonta Lupapisteen käytössä › Havaittuja haasteita • järjestelmien yhteensopivuus, • kahden rinnakkaisen prosessin ylläpitäminen, • haluttomuus käyttää sähköistä palvelua
 27. 27. MITEN LUPAKÄSITTELY ON MUUTTUNUT?
 28. 28. KÄYTTÖÖNOTTO KUNNISSA
 29. 29. VIRANOMAISKÄYTTÄJIEN MÄÄRÄN KASVU (~KÄYTTÖÖNOTON NOPEUS)
 30. 30. KÄYTTÄJIEN MÄÄRÄN KASVU (~KÄYTTÖÖNOTON NOPEUS)
 31. 31. VIRANOMAIS- JA MUIDEN KÄYTTÄJIEN MÄÄRÄN KASVU
 32. 32. SÄHKÖISEN LUPAPROSESSIN VAIKUTUKSET
 33. 33. LUPAPISTEDATAN ANALYYSI KÄYTTÖ TOIMISTOAJAN ULKOPUOLELLA KUNTA A (~ETÄKÄYTTÖ)
 34. 34. KÄYTTÖ TOIMISTOAJAN ULKOPUOLELLA VIRANOMAISET KUNTAKOHTAISESTI (~ETÄKÄYTTÖ)
 35. 35. HAKEMUSTEN KÄSITTELYAJAT
 36. 36. HAKEMUKSIEN VIRTAUSTEHOKKUUDET
 37. 37. YHTEENVETO › Lupapisteen käyttö tuo mukanaan monenlaisia hyötyjä sekä kunnan että asiakkaan näkökulmasta; suuri osa tunnistetuista hyödyistä liittyy toiminnan kehittämiseen/tehostamiseen › Mitä pidemmällä Lupapisteen käytössä ollaan, sitä paremmin hyödyt ovat realisoituneet › Lupapiste luo puitteet toiminnan uudistamiselle, esim. kuntien välinen yhteistyö, etätyö
 38. 38. MUUTATTEKO SUOMEA?

×