Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MISSÄ ESR –SIELLÄ RATKAISU?
Kokeilukulttuuria Länsi-Suomessa vuodesta 1995 lähtien
Timo Aro
@timoaro
12.9.2017, Seinäjoki
Tästä lähdettiin
1995-1999
Ja tämä harhaluulo
oli vallalla pitkään…
…Kunnes tultiin
2000-luvulle
Ja opittiin miten
ESR –peliä pelataan
tärkeintä oppimiskokemusta
1995-
1.?
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ESR
SUURIMMAT OPPIMIS-
KOKEMUKSET
1. PROJEKTI- JA PROSESSIOPPIMINEN: Projektiammattilais-
...
Vuotta ESR-projektien etumatka normitoimintaympäristöön
NÄISSÄ ASIOISSA ON VIELÄ
VÄHÄN TEKEMISTÄ?
1.Löysästä omistajuudesta eroon
2.Hallinnoinnin rautakehikon kanssa eläminen
3.L...
OIVALTAMINEN!
(noin 2 vuotta)
TOIMINTATAPOJEN JA
TOIMINTAKULTTURIN
MUUTOS
(noin 4-6 vuotta)
TOIMINTAKULTTUU-
RIN AITO MUUT...
Lopuksi ESR-projektin nimiHELMIÄ!
 Kuusen alta kuntoon!
 Kuivuri
 Reipas Aamu
 Hanaa!
 Ikioma Ihana Imatra
 Petosen ...
Timo Aro
@timoaro
timo.aro@mdi.fi
045 657 7890
Lisätietoja
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Missä ESR, siellä ratkaisu?

572 views

Published on

Esitys ESR-projektien tärkeimmistä oppimiskokemuksista neljällä ohjelmakaudella. Esityksessä listataan 10 tärkeintä oppimiskokemusta.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Missä ESR, siellä ratkaisu?

 1. 1. MISSÄ ESR –SIELLÄ RATKAISU? Kokeilukulttuuria Länsi-Suomessa vuodesta 1995 lähtien Timo Aro @timoaro 12.9.2017, Seinäjoki
 2. 2. Tästä lähdettiin 1995-1999
 3. 3. Ja tämä harhaluulo oli vallalla pitkään…
 4. 4. …Kunnes tultiin 2000-luvulle
 5. 5. Ja opittiin miten ESR –peliä pelataan
 6. 6. tärkeintä oppimiskokemusta 1995-
 7. 7. 1.? 3. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ESR SUURIMMAT OPPIMIS- KOKEMUKSET 1. PROJEKTI- JA PROSESSIOPPIMINEN: Projektiammattilais- ten professio. Projektisuunnittelun ja projektin elinkaaren hallinta. Ajankäytön hallinta. Erilaisten projektityökalujen ja tietojärjestel- mien hallinta. Byrokratiaosaaminen ja –oppiminen joka tasolla 2. JAETTU KEHITTÄMISVASTUU: Osataan suunnitella, tehdä ja toteuttaa kumppanuudessa. Yhteistyö- ja kehittä- miskumppanien roolien hyödyntäminen. Verkosto-osaami- nen ja verkostomainen työote. Yhdessä oppiminen- yhteis- työtaidot! 3. HYBRIDIOSAAMINEN: ESR-projektit edellyttä- vät samanaikaisesti osaamista sosiaalisista- ja tuo- tekehitysprojekteista. Molempia on kyettävä vie- mään tasapuolisesti eteenpäin. Yksilöt ja asiakkaat ovat aidosti kuninkaita ja keskiössä, mutta samalla on kyettävä luomaan palveluja ja tuotteita. Olen- naista asiakkaiden jatkuva positiivinen häirintä! 4. ARVIOIVA AJATTELU: Vaikutusketjuajattelun syventäminen. Tarpeet-resurssit-toimenpiteet- tavoitteet-tuotokset-tulokset ja vaikutukset. Opit- tu, että hankkeiden tärkein tehtävä liittyy tuotosten ”paketointiin” siirrettävään muotoon. Ulkoinen ja sisäinen tuotteistaminen isossa roolissa. 5. NÄKYVYYS: Panostukset kaiken kattavaan tiedottamiseen, markkinointiin, viestintään ja some – näkyvyyteen. Pakollisen tiedottamisen oheen tullut koko ajan lisää uusia ideoita ja oivalluksia 6. YHTEISKUNNALLISET INNOVAATIOT: Osaamiskeskukset. Työvoiman palvelukeskukset, Yhden luukun yrityspalvelut a’la Ensimetri tai En- ter, moniammatilliset palvelupisteet, asumisneu- voja –mallit, palvelusetelit, yrityskiihdyttämöt ja –hautomot, Ohjaamo –malli(t) ja herratiesmitä- muuta 7. KOKEILUKULTTUURI: Sisäänraken- nettu laaja ymmärrys kokeilujen ja pilotoin- tien merkityksestä jo 2000-luvun vaihteesta alkaen. Kokeilemista, kehittämistä, sovelta- mista jne. tuettu merkittävästi ennen toi- mintaympäristön kypsymistä. 8. APOLLOLENNOT JA BULKKI: Hankkeita laidasta laitaan absoluutti- sesta edelläkävijyydestä täydelliseen ja riskittömään bulkkiin. Missä ESR, siellä ratkaisu! 10. VILLIT KORTIT: Projekteissa nousevia asi- oita, tekijöitä ja hiljaisia trendejä, joista voi kas- vaa ajan mittaan suurta ja merkittävää. Sattu- mat ja vahingot! Tulosten haravointi. 9. STRATEGINEN OTE JA AJATTELU: Toimintaympäristöanalyysejä ja taustaselvityk- siä tueksi. Hankkeiden tavoitteiden kytkemi- nen osaksi laajempia kokonaisuuksia ja ohjel- mia. Kytkeminen emo-organisaation normaa- litoimintaan
 8. 8. Vuotta ESR-projektien etumatka normitoimintaympäristöön
 9. 9. NÄISSÄ ASIOISSA ON VIELÄ VÄHÄN TEKEMISTÄ? 1.Löysästä omistajuudesta eroon 2.Hallinnoinnin rautakehikon kanssa eläminen 3.Laajempi eri tahojen osallistaminen 4.Hyvien käytäntöjen tunnistamisen, hyödyn- tämisen ja levittämisen reilumpi resurssointi sekä hankkeiden/teemojen järjestelmällinen vertailu- kehittäminen. Skaalautumisen edistäminen 5.ESR-projektien todellisen vaikuttavuuden esille saaminen. Haasteen pitkät vaikutusket-jut 6.Enemmän kunnianhimoa, intoa ja luovuutta!
 10. 10. OIVALTAMINEN! (noin 2 vuotta) TOIMINTATAPOJEN JA TOIMINTAKULTTURIN MUUTOS (noin 4-6 vuotta) TOIMINTAKULTTUU- RIN AITO MUUTOS (noin 10 vuotta) Hyvä muistaa muutosten ja uudistusten läpiviennissä! Lähde: Petri Virtanen
 11. 11. Lopuksi ESR-projektin nimiHELMIÄ!  Kuusen alta kuntoon!  Kuivuri  Reipas Aamu  Hanaa!  Ikioma Ihana Imatra  Petosen Pömpeli
 12. 12. Timo Aro @timoaro timo.aro@mdi.fi 045 657 7890 Lisätietoja

×