Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinės mokyklos LL2 pristatymas

1,032 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,032
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
310
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinės mokyklos LL2 pristatymas

 1. 1. MOKYKLOS ISTORIJA • 1951 metais iškilo senasis mokyklos pastatas. Tada ji vadinosi Vidurinė mokykla nr 2. • Nuo 1958 metų – Vilniaus 26-oji vidurinė mokykla. • 1993 metais mokyklai suteiktas Juzefo Ignacijaus Kraševskio vardas. • Mūsų mokyklą yra baigęs Nepriklausomybės akto signataras Česlavas Okinčicius.
 2. 2. Mokymasis – priemonė, žmoniškumas – tikslas J. I. Kraševskis(1812-1887)
 3. 3. Mokytojų kolektyvas
 4. 4. Mokykloje • Mokinių skaičius: 459 • Mokytojų skaičius: 56 • 20 kl. komplektų
 5. 5. Mokyklos specialistų komanda:  Socialinė pedagogė  Logopedė  Psichologė
 6. 6. Mokyklos vizija Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinė mokykla – besimokanti organizacija, siekianti aukštos ugdymo kokybės.
 7. 7. Mokyklos vertybės • Atsakomybė • Bendravimas• Tolerancija• Bendradarbiavimas
 8. 8. EDUKACINĖS APLINKOS.
 9. 9. Mokinių popamokinė veiklaProjekto “Tūkstantmečio vaikai” nugalėtojas Daniel Ravinskij
 10. 10. Dainų ir šokių ansamblis “Žibuoklės”
 11. 11. Kūrybinės stovyklos Lenkijoje
 12. 12. Harcerių (skautų) organizacija
 13. 13. RUDENS ŠVENTĖS AKIMIRKOS
 14. 14. KALĖDINIAI VAIDINIMAI
 15. 15. ABSOLVENTŲ VAKARAS
 16. 16. ŠIMTADIENIS
 17. 17. SPORTO ŠVENTĖS AKIMIRKOS
 18. 18. Projekto „Lyderių laikas 2” įgyvendinimas Vizija Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinė mokykla – besimokanti organizacija, padedanti skatintilyderystę bei siekianti aukštos ugdymo kokybės 
 19. 19. 1. Veikla. Sukurti ir plėtoti struktūrizuotą idėjų banką. Žingsniai Veiksmai Terminai Y Susitarti dėl idėjų Darbas grupėje/komandoje Per 3 mėn. Nustatyta, sudaryta idėjų banko struktūra banko struktūros tiriant poreikį, įvertinant Per 2 mėn. Teorinis, praktinis, turimą patirtį švietimo Per 1 mėn. refleksija įstaigose bei savivaldybėje 2013 – . m. Ištirti poreikius ir įvertinti turimą patirtį Struktūros modeliavimas Sklaida1. Susitarti dėl 1. Darbas Per 1 mėn. 1. Norime pasiūlyti galimą idėjų banko struktūrą: idėjų banko grupėje/komandoje . a. Atskirų dalykų pamokų planai (užduotys, vaizdo medžiaga) struktūros įvertinant mokyklos b. Integruotos pamokos (užduotys, vaizdo medžiaga) patirtį ir poreikius. c. Netradicinės pamokos (Mobilus planetariumas, susitikimai su istorinių įvykių liudininkais, poetais ir pan.) d. Atskirų dalykų metodinė medžiaga (kontroliniai darbai, testai, pateiktys, bandomųjų egzaminų užduotys, metodų aprašai ir kt.) e. Projektų aprašai ir sukaupta medžiaga f. Renginių scenarijai ir vaizdo medžiaga g. Netradicinės mokymo formos (Kalbų dieną, Mokyklos globėjo diena, Olimpinė diena, Rudens šventė „Mirgančios rudens spalvos“ ir kt.) h. Pagalbos mokiniams organizavimas (Konsultacinis centras)
 20. 20. Žingsniai Veiksmai Terminai YSusitarti dėl idėjų Darbas Per 3 mėn. Nustatyta, sudaryta idėjų banko struktūra banko struktūros grupėje/komandoje tiriant Per 2 mėn.Teorinis, praktinis, poreikį, įvertinant turimą Per 1 mėn. refleksija patirtį švietimo įstaigose 2013 – . m. bei savivaldybėje Ištirti poreikius ir įvertinti turimą patirtį Struktūros modeliavimas Sklaida2. Parengti 2. Darbas metodinėse Per 6 mėn. 2. Parengta medžiaga idėjų bankui medžiagą idėjų grupėse atrenkant ir bankui ruošiant medžiagą3. Banko aplinkos 3. Prisijungti prie MOODLE Per 1 mėn. 3. Medžiagos idėjų bankui patalpinimas sukūrimas ar kitos elektroninės4. Sklaida mokyklos erdvės aplinkos bendruomenėj 4. Mokytojus apmokyti, Per 1 mėn. 4. Mokytojai mokės naudotis aplinka e ir refleksija kaip naudotis idėjų banko aplinka
 21. 21. 2. Veikla. Optimizuoti mokyklos metodinę veiklą. Žingsniai Veiksmai Terminai YSukurti stebėsenos ir Atlikti švietimo padalinio funkcijų analizę Per 6 mėn. Sukurta ir įgyvendinama stebėsena, pagalbos metodiką Teisės aktų analizę teikiama pagalba (gerėja švietimo Metodikos modeliavimas (kasmetinis paslaugos kokybė) aprašas, parengimas) Sklaida/Refleksija1. Siekti 1. 1. Formuojamasis vertinimas, mokymo(si ) ir a. Išbandyti formuojamojo Per 6 mėn. įvairesnių mokymo(si) metodų vertinimo modelį ir įdiegti jos Per 6 mėn. taikymas skatins mokymo(si) vertinimo elementus į mokymo(si) Per 1 mėn. motyvaciją ir gerins ugdymo metodų procesą. Per 3 – 4 val. kokybę, padės mokiniui išmokti taikymo b. Sukurti aktyviųjų mokymosi mokytis, jausti atsakomybę už įvairovės. metodų, taikomų mūsų savo pasiekimus. mokykloje, aprašus. c. Vertinimo ir įsivertinimo sistemos tobulinimas. d. Seminaras „Darbas su spec. poreikių vaikais“. e. Seminaras „Kūrybiškumo ugdymas“.
 22. 22. Žingsniai Veiksmai Terminai YSukurti stebėsenos ir Atlikti švietimo padalinio funkcijų analizę Per 6 mėn. Sukurta ir įgyvendinama stebėsena, pagalbos metodiką Teisės aktų analizę teikiama pagalba (gerėja švietimo Metodikos modeliavimas (kasmetinis paslaugos kokybė) aprašas, parengimas) Sklaida/Refleksija2. Metodinės veiklos 2. Suorganizuoti pedagoginių idėjų mugę. Per 1 mėn. 2. Pedagoginių idėjų mugė leis sklaida. pasidalinti naujausiomis ugdymo idėjomis, įgyta patirtimi3. Ieškoti naujų 3. 3. bendradarbiavi- a. Aptarti pedagoginėje Per 2 val. a. Skatins bendradarbiavimą ir mo su tėvais literatūroje siūlomas dalijimąsi gerąja patirtimi. formų ir būdų. bendradarbiavimo formas ir Sklandžiau būtų sprendžiamos būdus, pasidalinti patirtimi. mokyklos vidaus problemos, Pagal Cambron-McCabe, N. H. augtų kiekvieno bendruomenės and Lu, T. knygą "Besimokanti nario atsakomybė, mokykla mokykla. Knyga praktikui" Per 3 – 4 val. taptų atviresnė, o tai turėtų (2008). įtakos ugdymo(si) kokybei b. Seminaras „Bendradarbiavimas b. Atsiras galimybė tėvams geriau su tėvais“ pažinti savo vaikų mokymosi galimybes, bus galima realiai spręsti atskiras ugdymo problemas, Pagerės mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo kokybė ir mokinių mokymosi rezultatai.
 23. 23. Ačiū Ačiū už dėmesį už dėmes

×