Longitudinio Lietuvos švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimo pristatymas ŠMM 2013 04 19

875 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
875
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
428
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vadovų ir pavaduotojų subimtyje nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai vertinant teiginius: “ Mokyklų darbuotojams būtina sudaryti sąlygas laikinai padirbėti kitoje švietimo institucijoje išsaugant savo darbo vietą” (p=0,004). Mieste esančių mokyklų vadovai labiau pritarė šiam teiginiui (87,0 proc. sutinku), nei mokyklų, kurios yra rajono centre, vadovai (61,1 proc. sutinku). “ Geras lyderis motyvuoja taip, kad darbuotojai patys nuveikia daugiau nei iš jų reikalaujama” (p=0,007). Vertinant šį teiginį statistiškai reikšmingai išsiskyrė nuomonės tų mokyklų vadovų, kurių mokyklos dalyvauja(-vo) MTP ir MTP Plius projektuose. Mokyklų vadovai, kurių mokyklos dalyvauja (-vo) minėtuose projektuose labiau pritarė šiam teiginiui 97,1 proc., nei mokyklų vadovai, kurių mokyklos nedalyvavo šiame projekte 72,4 proc.). Mokytojų subimtyje nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai vertinant teiginius: Norėčiau užimti vadovaujančias pareigas mokykloje ateityje (pagal respondentų pedagoginio darbo stažą p=0,000) – šiam teiginiui pritaria 32,3 proc. dirbančiųjų nuo 5 iki 9 metų (58,1 proc. nepritaria), lyginant su 9,2 proc. dirbančiųjų 20 metų ir daugiau (82,5 proc. nepritaria). Mokyklos darbuotojų subimtyje nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai respondentams vertinant teiginius: Esu linkęs(-usi) imtis naujų idėjų (pagal respondentų amžių p=0,02) – su teiginiu sutinka 90,5 proc. respondentų iki 29 metų (9,5 proc. nesutinka), lyginant su 67,5 proc. respondentų nuo 40 iki 49 metų (25,3 proc. nesutinka). Savivaldybės švietimo specialistų subimtyje nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai vertinant teiginį: dabartinė kvalifikacijos tobulinimo sistema neskatina mokytojų lyderystės (pagal amžių p=0,010) - šiam teiginiui pritaria – 85 proc. 50-59 metų savivaldybės švietimo specialistai, 83.3 proc. 60 ir daugiau metų turintys savivaldybės švietimo specialistai, 66,7 proc. - 40-49 metų savivaldybės švietimo specialistai ir 41,2 proc. 30-39 metų savivaldybės švietimo specialistai. Vertinant šį teiginį statistiškai reikšmingai išsiskyrė nuomonės vyresnio amžiaus asmenų. nė vienoje organizacijoje efektyvi veikla neįsivaizduojama be lyderio (pagal lytį p=0,003) - šiam teiginiui labiau pritaria moterys (97,3 proc.) lyginant su vyrais (78,9 proc.).
 • Vadovų ir pavaduotojų subimtyje nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas vertinant teiginį: „ Aš manau, kad refleksija atima daug brangaus laiko“ (p=0,02). Vertinant šį teiginį, statistiškai reikšmingai išsiskyrė nuomonės mokyklų vadovų , kurių mokyklos dalyvauja(-vo) MTP ir MTP Plius projektuose. Mokyklų vadovai, kurių mokyklos nedalyvauja minėtuose projektuose labiau nepritarė šiam teiginiui (95,0 proc.), nei mokyklų vadovai, kurių mokyklos dalyvauja minėtuose projektuose (76,5 proc.). Mokytojų subimtyje nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai vertinant teiginius: Aš manau, kad refleksija atima daug brangaus laiko (pagal respondentų pedagoginio darbo stažą p=0,001) – šiam teiginiui pritaria 42,4 proc. dirbančiųjų 20 metų ir daugiau (55,8 proc. nepritaria), lyginant su 31,1 proc. dirbančiųjų iki 4 metų (68,9 proc. nepritaria); (pagal respondentų kategoriją – kvalifikaciją p=0,004) teiginiui pritaria 40 proc. mokytojų ekspertų (60 proc. nepritaria), lyginant su 31,4 proc. mokytojų (67,7 proc. nepritaria) (pagal mokyklos, kurioje respondentai dirba, tipą p=0,000) – teiginiui pritaria 52,2 proc. progimnazijų mokytojų (46,8 proc. nepritaria), lyginant su 41,6 proc. pradinių mokyklų mokytojų (28,33 proc. nepritaria).
 • Mokytojų subimtyje nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai respondentams vertinant teiginius: Problemas aš priimu kaip iššūkius (pagal respondentų pedagoginio darbo stažą p=0,000) – 92,5 proc. mokytojų, dirbančių pedagoginį darbą nuo 5 iki 9 metų sutinka su teiginiu (4,3 proc. nesutinka), lyginant su 82,0 proc. dirbančiųjų 20 metų ir daugiau (15,3 proc. nesutinka). Mokyklos darbuotojų subimtyje nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai respondentams vertinant teiginius: Jei kas nors mane tikrai domina, mokymosi sunkumai manęs nebaugina (pagal respondentų amžių p=0,01) – teiginiui pritaria 100 proc. respondentų iki 29 metų, lyginant su 94,4 proc. respondentų nuo 50 iki 59 metų amžiaus (5,2 proc. nepritaria). Problemas aš priimu kaip iššūkius (pagal mokyklos, kurioje dirba respondentai, tipą p=0,04) – teiginiui pritaria 100 proc. pradinių mokyklų darbuotojų, lyginant su 57,2 proc. pagrindinių mokyklų darbuotojų (35,7 proc. nepritaria).
 • Vadovų ir pavaduotojų subimtyje nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai vertinant teiginius: „ Žmonės jumis pasitiki“ (p=0,01). Vertinant šį teiginį statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų turinčių skirtingą vadybinio darbo stažą, nuomonės. Respondentai, kurių vadybinio darbo stažas yra 0-4 metai šiek tiek mažiau pritarė šiam teiginiui (80,7 proc. pritarė), nei respondentai, kurių vadybinio darbo stažas buvo virš 20-ies metų (95,9 proc. pritarė). „ Žmonės jumis pasitiki“ (p=0,009). Vertinant šį teiginį statistiškai reikšmingai išsiskyrė respondentų pagal mokyklos vietą, nuomonės. Respondentai, kurių mokyklos yra mieste labiau pritarė šiam teiginiui (97,4 proc. sutinku), nei respondentai, kurių mokyklos yra rajono centre (80,6 proc. sutinku). Mokytojų subimtyje nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai respondentams vertinant teiginius: Diskusijose nebijau pasirodyti nekompetentingu (pagal respondentų kategoriją – kvalifikaciją p=0,003) – teiginiui pritaria 88,0 proc. mokytojų ekspertų (12,0 proc. nepritaria), ir 83,0 proc. neatestuotų mokytojų (16,7 proc. nepritaria), lyginant su 65,0 proc. mokytojų (31,6 proc. nepritaria).
 • Mokytojų subimtyje nustatyti i statistiškai reikšmingi skirtumai respondentams vertinant teiginius: Kuria teigiamą psichologinę atmosferą (pagal mokyklos, kurioje dirba respondentai, tipą p=0,000) – 100 proc. pradinių mokyklų mokytojų pritaria teiginiui, lyginant su 79 proc. gimnazijų mokytojų (17,9 proc. nepritaria) ir 79,6 proc. vidurinių mokyklų mokytojų (16,0 proc. nepritaria). Išklauso idėjų ir pasiūlymų (pagal mokyklos, kurioje dirba respondentai, tipą p=0,000) – 100 proc. pradinių mokyklų mokytojų pritaria teiginiui, lyginant su 91,3 proc. progimnazijų (8,7 proc. nepritaria) mokytojų. Dalinasi informacija apie pasiektus rezultatus (pagal mokyklos, kurioje dirba respondentai, tipą p=0,000) – 100 proc. pradinių mokyklų mokytojų pritaria teiginiui, lyginant su 92,9 proc. vidurinių mokyklų (4,4 proc. nepritaria) ir 95,7 proc. progimnazijų mokytojų (3,3 proc. nepritaria).
 • Mokytojų subimtyje nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai respondentams vertinant teiginius: mokykla yra unikali, išsiskirianti iš kitų (pagal mokyklos, kurioje dirba respondentai, vietovę p=0,002) – 79,4 proc. miesto mokyklų mokytojų pritaria teiginiui (17,4 proc. nepritaria), lyginant su 72,4 proc. kaimo vietovių mokytojų (24,1 proc. nepritaria); (pagal mokyklos, kurioje dirba respondentai, tipą p=0,000) – 91,9 proc. kito tipo mokyklų mokytojų pritaria teiginiui, lyginant su 53,9 proc. progimnazijų mokytojų (39,6 proc. nepritaria). mokykla, kurioje vyrauja sąžiningumas santykiuose vieno su kitu (pagal mokyklos, kurioje dirba respondentai, tipą p=0,000) – 80,3 proc. pagrindinių mokyklų mokytojų pritaria teiginiui (15,0 proc. nepritaria), lyginant su 64,1 proc. progimnazijų mokytojų (30,5 proc. nepritaria). mokykla, kurios viena iš pagrindinių vertybių – atsakingumas (pagal mokyklos, kurioje dirba respondentai, tipą p=0,000) – 100 proc. pradinių mokyklų mokytojų pritaria teiginiui, lyginant su 82,5 proc. gimnazijų mokytojų (15,6 proc. nepritaria).
 • Longitudinio Lietuvos švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimo pristatymas ŠMM 2013 04 19

  1. 1. ES SFMOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA+Projekto „Lyderių laikas 2“viešoji konsultacijaLongitudinis Lietuvos švietimolyderystės raiškos kaitos tyrimas
  2. 2. Tyrimo tikslas• nustatyti švietimo lyderystės raiškosrodiklius (požymius), kuriais siekiamatobulinti švietimo sistemą ir daryti įtakąsėkmingiems mokymosi rezultatams.
  3. 3. Tyrimo tikslinės grupėsLietuvos bendrojo lavinimo mokyklų:• vadovai;• vadovų pavaduotojai;• mokytojai;• kiti pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai;• 7–11 klasių mokiniai;• 7–11 klasių mokinių tėvai arba globėjai.• savivaldybių švietimo specialistai.
  4. 4. Tyrimo imties formavimo logika
  5. 5. Tyrimo respondentų imtisRespondentų grupė VisoMinimalusimties dydis(95% p.l.; 5%i.)IšdalintaklausimynųSugrįžoklausimynųGrįžtamumoprocentasŠvietimo skyrių darbuotojai 145 105 105 97 92,4Mokyklų vadovai ir jųpavaduotojai 223 141 223 207 92,8Mokytojai 2555 334 1277 1144 89,6Kiti mokyklos darbuotojai 455 209 256 226 88,3Mokiniai (7 - 12 klasių) 6396 362 2131 1967 92,3Mokinių tėvai 6396 362 1000 797 79,7Viso 16170 1513 4992 4438 89,2
  6. 6. Tėvai Mokiniai Mokytojai VadovaiKitidarbuotojai Savivaldybės VisoŠakių 36 103 53 15 15 4 226Biržų 36 124 70 14 11 5 260Šiaulių 59 149 62 15 11 10 306Ignalinos 26 59 46 8 10 3 152Kėdainių 67 128 78 16 20 6 315Kretingos 47 120 75 11 11 5 269Panevėžio 41 62 62 12 13 7 197Prienų 82 115 81 12 15 4 309Rokiškio 72 168 69 12 13 3 337Skuodo 57 133 101 16 16 4 327Telšių 33 166 80 16 13 8 316Ukmergės 45 136 82 14 12 6 295Vilkaviškio 70 151 75 11 19 5 331Vilniaus m. 71 264 113 19 25 16 508Vilniaus raj. 55 89 92 16 22 11 285
  7. 7. Asmeninės lyderystės orientacijos
  8. 8. Asmeninės lyderystės raiška22,533,54darbuotojai vadovai mokytojai tėvai mokiniai savivaldybės darbuotojai
  9. 9. Savęs įsivertinimo, refleksijosveiksnių vertinimo lyginimas
  10. 10. Nuolatinio mokymosi veiksniųvertinimo lyginimas
  11. 11. Nuolatinis mokymasis2,02,53,03,54,0darbuotojai vadovai mokytojai savivaldybių darbuotojai
  12. 12. Darbo komandose veiksnių vertinimolyginimas
  13. 13. Darbas mokyklos komandose22,533,54darbuotojai vadovai mokytojai savivaldybių darbuotojai
  14. 14. Vadovo lyderystės raiškos veiksniųvertinimo lyginimas
  15. 15. Vadovo vertinimas2,53,03,54,0darbuotojai tėvai apie save mokytojai
  16. 16. Mokyklos bendradarbiavimo su vietosbendruomene veiksnių vertinimolyginimas
  17. 17. Požiūris į savo mokyklą22,533,54darbuotojai vadovai mokytojai tėvai
  18. 18. Tolesnių tyrimų įžvalgoso Tyrimus atlikti kas 2-3 metus;o Kartojant tyrimus mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams teikti analogiškusklausimynus, kaip buvo atlikta 2012 m. tyrime;o Pakartotinai atliekant tyrimus visose imtyse rekomenduojama naudotipopierines klausimynų versijas ir fokusuotas interviu grupes;o Formuojant imtį, tikslinga būtų kitą tyrimą kartoti tose pačiose savivaldybėse irtose mokyklose, kurios dalyvavo šiame tyrime, tačiau, dar prijungiant prie šiotyrimo ir tas mokyklas, kurios nedalyvauja projekto „Lyderių laikas 2“ veikloje.Gavus rezultatus palyginti, kaip pakito lyderystės raiška jau tirtose mokyklose,kuriose lyderystei paskatinti buvo vykdoma tikslinė intervencija. Tikslingapalyginti, kaip šios mokyklos atrodo tų mokyklų kontekste, kurios nedalyvavo„Lyderių laiko 2“ projekte.
  19. 19. o Tolimesniuose tyrimuose rekomenduojama gilintis į mokinių asmeninėslyderystės ugdymo mokykloje raišką, akcentuojant jų savarankiškumą,atsakomybę, gebėjimą pačiam formuluoti ir analizuoti ambicingus gyvenimotikslus, numatyti jų siekimo kelią, kliūtis ir jų sprendimus.o Didžiausi statistiškai reikšmingi skirtumai mokinių imtyje yra aptinkamianalizuojant tyrimo duomenis pagal skirtingus mokyklų tipus, ypač tarppagrindinių mokyklų ir progimnazijų, nors jose teikiamas ugdymo turinys yraanalogiškas. Atliekant tolesnius tyrimus, būtina išlaikyti šiame tyrime išskirtasmokyklų grupes, kad būtų galima sekti lyderystės raiškos skirtumus skirtingųtipų mokyklose.
  20. 20. o Planuojant tyrimus ateityje suvienodinti mokyklos vietos nustatymą, t.y. kurrandasi mokykla mieste, rajono centre ar kaimo vietovėje. Neatitikimas tarpmokininių, jų tėvų ir mokytojų mokyklos vietos nurodymo tyrimo duomenisiškreipia ir daro netikslius.o Tolimesniuose tyrimuose savivaldybės švietimo specialistų klausimynustikslinga papildyti „Bendradarbiavimo ir bendravimo“ teiginių blokais;organizuoti savivaldybės švietimo specialistų focus grupes, norint nustatytiįvairias specialistų patirtis.o Kartojant tyrimus reikia dar labiau suvienodinti klausimynus visoms tiriamųjųgrupėms, tai leistų užtikrinti gautų rezultatų objektyvesnį palyginamumą.

  ×