LL2 viesoji konsultacija ism 2012_11_15_ek

691 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
691
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
229
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kiti pedagoginiai ir nepedagoginiai mokyklos darbuotojai vertindami nuolatinio mokymosi veiksnius vertino ne asmenines mokymosi kompetencijas, o organizacinio lygmens veiksnius. Mokyklos vadovai, jų pavaduotojai, mokytojai ir savivaldybių švietimo specialistai vertino asmenines mokymosi nuostatas. Tyrimo duomenys atskleidė, kad organizacinio lygmens požymių raiška didesnė nei individo lygmens. Individo lygmenyje savo mokymosi gebėjimus pozityviausiai vertina vadovų pavaduotojai. Mokytojai ir mokiniai vertimo sėkmingo mokymosi veiksnius. Tyrimo duomenys atskleidė, kad mokytojai labiau optimistiškai vertina mokymosi sėkmę nei patys mokiniai.
 • Vertinant mokyklos vadovo lyderystės raiškos veiksnius ne nuostatų ir asmens savybių, bet konkrečių veiklos praktikų lygmenyje nustatyti skirtumai tarp vadovų, kurie vertino save ir mokytojų bei vadojų pavaduotojų, kurie vertino vadovų veiklą. Tėvų nuomonė ape mokyklų vadovus šiek tiek palankesnė nei pačių vadovų apie save, tačiau ne visi tyrimo instrumento teiginiai tėvams ir vadovams buvo identiški – tėvų klausimyne buvo eliminuoti tokie teiginiai, kurių tėvai negalėtų įvertinti dėl informacijos trūkumo.
 • LL2 viesoji konsultacija ism 2012_11_15_ek

  1. 1. 1
  2. 2.  nustatyti švietimo lyderystės raiškos rodiklius (požymius), kuriais siekiama tobulinti švietimo sistemą ir daryti įtaką sėkmingiems mokymosi rezultatams.Tyrimo dalykas švietimo lyderystės raiška
  3. 3.  Atskleisti lyderystės raišką skirtingose Lietuvos švietimo bendruomenės grupėse (mokinių lyderystė, mokytojų lyderystė, mokyklos vadovų lyderystė, vidurinės grandies vadovų lyderystė). Pateikti rekomendacijas pakartotiniems tyrimams.
  4. 4. 5
  5. 5. 1. Tikslinė s populiacijos nustatymas. Šio tyrimo tikslas - identifikuoti lyderystės raišką bendrojolavinimo mokyklose, kurios dalyvauja Lyderių laikas 2 projekte.Todėl šio tyrimo populiacija yra Lietuvos bendrojo lavinimomokyklų, kurios dalyvauja Lyderių laiko 2 projekte vadovai,mokytojai, administracinis personalas, švietimo skyriųdarbuotojai, mokiniai bei jų tėvai. 6
  6. 6. Imties struktū ros numatymas. Imties struktūrai nustatyti buvo pasinaudota SVIS duomenųbazės duomenimis. Pagal SVIS duomenis, Lyderių laikas 2projekte dalyvuja 15 savivaldybių ir jose 80 mokyklų. Tyrimoimties struktūra yra nustatyta tyrimo atlikimo techninėjeužduotyje: 7
  7. 7. Savivaldybės, kurios dalyvauja Lyderių laikas 2 projekte Švietimo skyrių Šių savivaldybių mokyklos, kurios dalyvauja Lyderių specialistai laikas 2 projekteMokyklų vadovai bei jų Mokytojai Kiti Mokiniai Mokinių tėvaipavaduotojai ugdymui darbuotojai (7-11 kl) 8
  8. 8. Imties metodo parinkimasŠiame tyrime tyrėjai pasirinko mišrų imties formavimo metodą, Pagrindinismetodas buvo ekspertinė atranka. Tai patogiosios imties formavimo forma,kurioje populiacijos elementai renkami remiantis tyrėjo (eksperto)nuomonės pagrindu. Pirmiausia šiose tikslinėse savivaldybėse buvo tiksliniai atrinktos tik tosmokyklos, kurios dalyvauja Lyderių laiko 2 projekte.Kitame žingsnyje, ekspertinės atrankos būdu, buvo atrinktos tikslinėsrepondentų grupės (švietimo skyrių specialistai, mokyklų vadovai bei jųpavaduotojai ugdymui, mokytojai, kiti darbuotojai, mokiniai bei jų tėvai) 9
  9. 9. Tuomet, remiantis antriniais duomenų šaltiniais buvo taikytaskvotų metodas, t.y. kiekvienai respondentų grupei pagal tam tikrusparametrus buvo skiriama tam tikra kvota dalyvauti tyrime. 10
  10. 10. Imties dydžio parinkimas.Norint gauti tikslesnius duomenis, būtina suformuoti patikimąimtį, t.y. remtis matematinės statistikos metodais. Socialiniuosemoksluose paprastai patikimais laikoma imtis jei ji tenkina 95%patikimumo lygmens, 5% duomenų paklaidos (patikimumointervale) 11
  11. 11. Resondentų grupė Skaičius Minimalus imties dydis 95% patikimumo lygmenyje ir 5% intervaleŠvietimo skyrių darbuotojai 145 105Mokyklų vadovai ir jų pavaduotojai ugdymui 223 141Mokytojai 2555 334Kiti darbuotojai 455 209Mokiniai 7 klasių 2420 332Mokiniai 11 klasių 3976 3507-11 klasių mokinių tėvai 6396 362VISO 16170 1833 12
  12. 12. Resondentų grupė Skaičius Imties dydisŠvietimo skyrių darbuotojai 145 105Mokyklų vadovai ir jų pavaduotojai ugdymui 223 223Mokytojai 2555 1277Kiti darbuotojai 455 156Mokiniai 7 klasių 2420 806Mokiniai 11 klasių 3976 13257- klasių mokinių tėvai 6396 1000VISO 16170 4892 13
  13. 13. Imties proceso atlikimasImties proceso užtikrinimui buvo naudojamasi įvairiais metodais:klausimynų siuntimas į atrinktas tikslines organizacijas el paštu,paštu, asmeniškai bendraujant su atrinktų tyrime dalyvautiorganizacijų darbuotojais. 14
  14. 14. Atlieka - mokslininkų grupė vadovaujama dr. Eglės Katiliūtės.Vykdomas: naudojantis projekto „Lyderių laikas“ metu sukurtais instrumentais ir metodika (www.lyderiulaikas.smm.lt). bendradarbiaujant su „Lyderių laikas 2“ projekte dalyvaujančių savivaldybių koordinatoriais.Atlikimo laikas 2012 m. rugsėjo mėn. – 2013 m. vasario mėn.
  15. 15. Atlikus longitudinį tyrimą, bus parengta ataskaita. Kurioje pateikta: bendra tyrimo medžiagos ataskaita; santrauka; rekomendacijos tyrimo instrumentų ir metodikos koregavimui; rekomendacijos dėl tolesnių longitudinio tyrimo etapų.
  16. 16. PagrindiniųLietuvos švietimo lyderystės raiškos tyrimo rezultatų apžvalga 2011 m.
  17. 17. Ačiū už dėmesį

  ×