„Lyderių laikas 2“ iniciatyviomsmokykloms ir švietimo lyderiams              1  LIETUVOS INICIATYVIŲ MOKYKLŲ...
Lyderių laikas                2Projekto tikslas - sukurti infrastruktūrą, kuripadės: stiprinti lyderystę ...
Svarbios sąvokos                     3Sisteminė lyderystė švietime –mokyklų ir visos švietimo sistemo...
Lyderystės modelis                        Mokymasis              Efektyvus      ...
II etape dalyvaujančios savivaldybės         5
Plėtros sritys: bendradarbiavimasSavivaldybė      Tema      6Vilniaus m.      Vilniaus miesto savivaldybės...
Plėtros sritys : lyderystės plėtra               7Savivaldybė     TemaKėdainių raj.    Veiksmingos...
Plėtros sritys :  profesinis tobulinimas ir institucinė plėtra                 8Savivaldybė   TemaVil...
MOKYKLŲ SAVARANKIŠKUMO  PLĖTOTĖS GAIRĖS     9
GAIRĖMIS SIEKIAMA             10 įtvirtinti bendruosius mokyklų savarankiškumo plėtotės principus apibrėžti...
BENDROSIOS NUOSTATOS (1)              11Mokyklos savarankiškumas –teisė nepriklausomai nusistatyti ir įtvirti...
MOKYKLŲ SAVARANKIŠKUMO PLĖTOTĖS        PRINCIPAI (1)              12 atsakomybė – tai pareigų asmeni...
MOKYKLŲ SAVARANKIŠKUMO PLĖTOTĖS       PRINCIPAI (2)              13 nuoseklumas    (planingos   ...
14  Kiekviena mokykla plėtoja savarankiškumą savo raidos  tempu.  Valstybės bei vietos valdžios ir valdymo, švietimo...
15 Savarankiška mokyklaVidutinio savarankiškumo     mokykla Silpno savarankiškumo     mokykla
SILPNO SAVARANKIŠKUMO MOKYKLA                  16 Mokykla, kurią tiesiogiai valdo mokyklos savininko te...
VIDUTINIO SAVARANKIŠKUMO MOKYKLA                17 Mokykla iš dalies savarankiškai inicijuoja, priima ir į...
SAVARANKIŠKA MOKYKLA              18 Tai bendruomeninė       savivaldos  pagrindais besitvarkanti m...
MOKYKLOS SAVARANKIŠKUMO ĮTEISINIMAS                 191.  mokykla, jos bendruomenė susitaria ir įsiparei...
http://www.lyderiulaikas.smm.lt/       20
Lietuvos švietimo lyderystės forumas                       21 2013 m. vasario 28 d. - kovo 1 d. vyk...
22 kuo galėtumėte / norėtumėte forume pasidalinti? Tai gali būti ir Jus džiuginanti, ir skaudinanti patirtis, ir paieška...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo metinė konferencija pagalba mokytojui

638 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
638
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
185
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Svarbu, kad visi kalbėtume ta pačia kalba, vienodai suprastume esminius dalykus. LL projekte svarbios sąvokos – šios.
 • Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo metinė konferencija pagalba mokytojui

  1. 1. „Lyderių laikas 2“ iniciatyviomsmokykloms ir švietimo lyderiams 1 LIETUVOS INICIATYVIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA ANYKŠČIAI, 2012 12 13
  2. 2. Lyderių laikas 2Projekto tikslas - sukurti infrastruktūrą, kuripadės: stiprinti lyderystę nacionaliniame, savivaldos ir mokyklos lygmenyse; plėtoti švietimo konsultacinių paslaugų rinką; išlaisvinti ir tobulinti mokyklą; įgalinti švietimo bendruomenę ir kiekvieną jos narį; atverti naujas karjeros galimybes;Vardan vaiko mokymosi ir gerovės.
  3. 3. Svarbios sąvokos 3Sisteminė lyderystė švietime –mokyklų ir visos švietimo sistemos tobulinimas pritraukiant, puoselėjant ir ugdantlyderius visuose lygmenyse – klasėse, mokykloje, vietos savivaldybėje ir nacionaliniumastu. Lyderystė vardan mokymosi –galingų ir lygių sąlygų sukūrimas mokiniams, specialistams ir visai sistemai, kuriojelyderiai atkakliai ir viešai koncentruoja savo ir kitų dėmesį į mokymą ir mokymąsi. Švietimo lyderis –atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęsprofesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešaikoncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę.
  4. 4. Lyderystės modelis Mokymasis Efektyvus pritaikymas LYDERYSTĖ kitais Mokymasis kartu su Efektyvus bendras mokymasis Naujų (išmoktų) dalykų pritaikymas Rezultatas Bendras darbas siekiant rezultato Dalyvavimas Efektyvi bendra veiklaLyderystė - tai DALYVAVIMO-MOKYMOSI-REZULTATO erdvėje tolygiai besiplėtojanti veikla 4
  5. 5. II etape dalyvaujančios savivaldybės 5
  6. 6. Plėtros sritys: bendradarbiavimasSavivaldybė Tema 6Vilniaus m. Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiaujančių mokyklų konsultavimo(si) modelis, padedantis skatinti lyderystę, ugdančią sąmoningai aktyvius švietimo bendruomenės nariusPanevėžio raj. Savivaldybės ir mokyklų veiksmingos komunikacijos sistema siekiant geresnės mokymo(si) kokybėsVilkaviškio raj. Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo sistema, ugdanti mokinį gyvenimo sėkmeiSkuodo raj. Visų suinteresuotų šalių partnerystės modelis sėkmingam mokinių ugdymuiPrienų raj. Mokytojų kūrybiškumo ir lyderystės ugdymas plėtojant atsakingą švietimo bendruomenės partnerystęUkmergės raj. Bendradarbiavimo/partnerystės modelis vardan sėkmingo mokinių mokymosiŠakių raj. Naujas valdymas sėkmingam bendradarbiavimui
  7. 7. Plėtros sritys : lyderystės plėtra 7Savivaldybė TemaKėdainių raj. Veiksmingos lyderystės modelis Kėdainių rajono savivaldybėjeBiržų raj. Lyderystės ugdymo sistemos sukūrimas savivaldybėjeTelšių raj. Veikiančios visų lygių lyderystės sistemos sukūrimas Telšių savivaldybėje
  8. 8. Plėtros sritys : profesinis tobulinimas ir institucinė plėtra 8Savivaldybė TemaVilniaus raj. Efektyvus mokyklos valdymas, ugdymo kokybės gerinimasKretingos sav. Šeimos, mokyklos ir steigėjo tarpusavio sąveikos ir grįžtamojo ryšio vaiko sėkmei modelisRokiškio raj. Mokytojų profesinių kompetencijų plėtra vardan sėkmingo ir kokybiško mokinių mokymosiIgnalinos raj. Vaiko gerovės didinimas, gerinant ugdymo kokybę, stiprinant mokyklų bendruomeniškumą, plėtojant bendradarbiavimą ir skatinant lyderystęŠiaulių m. Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimas Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose
  9. 9. MOKYKLŲ SAVARANKIŠKUMO PLĖTOTĖS GAIRĖS 9
  10. 10. GAIRĖMIS SIEKIAMA 10 įtvirtinti bendruosius mokyklų savarankiškumo plėtotės principus apibrėžti mokyklų savarankiškumo raidos etapus; savarankiškumo įteisinimo.
  11. 11. BENDROSIOS NUOSTATOS (1) 11Mokyklos savarankiškumas –teisė nepriklausomai nusistatyti ir įtvirtinti: savo organizacinę ir valdymo struktūrą, ryšius su partneriais, ugdymo programas, spręsti kitus mokyklos veiklos klausimus.
  12. 12. MOKYKLŲ SAVARANKIŠKUMO PLĖTOTĖS PRINCIPAI (1) 12 atsakomybė – tai pareigų asmeniui, bendruomenei, valstybei suvokimas ir įsipareigojimas savo veiksmais užtikrinti kitų asmenų teises ir laisves interesų dermė – tai visų lygių tikslų, jų siekimo būdų, metodų bendrumas vidinėje ir išorinėje mokyklos aplinkoje
  13. 13. MOKYKLŲ SAVARANKIŠKUMO PLĖTOTĖS PRINCIPAI (2) 13 nuoseklumas (planingos ir veiksmingos veiklos) – visuminis požiūris į kryptingą, planingą mokyklos veiklą, jos raidą, siekiamą rezultatą, vengiant stichiškumo ir vienadienių, neplanuotų veiklų; laisvas apsisprendimas – kiekvienos mokyklos bendruomenės laisvė rinktis mokyklos savarankiškumo plėtotės tempą, savarankiškumo laipsnį ar veiklos sritis plečiant savosios atsakomybės ribas.
  14. 14. 14 Kiekviena mokykla plėtoja savarankiškumą savo raidos tempu. Valstybės bei vietos valdžios ir valdymo, švietimo savivaldos institucijos skatina ir padeda mokykloms plėtoti savarankiškumą. Skatinimas ir pagalba pasireiškia mokyklų konsultavimu, personalo kvalifikacijos tobulinimu, kita pagalba veiklai tobulinti bei savarankiškumo plėtotei tinkamos teisinės aplinkos kūrimu. Netoleruotinas mokyklų savarankiškumo skatinimas administraciniais metodais.
  15. 15. 15 Savarankiška mokyklaVidutinio savarankiškumo mokykla Silpno savarankiškumo mokykla
  16. 16. SILPNO SAVARANKIŠKUMO MOKYKLA 16 Mokykla, kurią tiesiogiai valdo mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (savininkas, dalyvių susirinkimas) ir (arba) mokyklos priimami sprendimai derinami su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (savininku, dalyvių susirinkimu) arba gaunamas jos pritarimas sprendimams priimti arba įgyvendinti. Naujai įsteigta mokykla, naujai paskirtą mokyklos vadovą turinti mokykla ar vidutinio savarankiškumo mokykla, dėl reikšmingai pablogėjusių veiklos rezultatų nebeatitinkanti vidutinio savarankiškumo raidos etapui nustatytų kriterijų ir rodiklių gali būti silpno savarankiškumo mokyklomis.
  17. 17. VIDUTINIO SAVARANKIŠKUMO MOKYKLA 17 Mokykla iš dalies savarankiškai inicijuoja, priima ir įgyvendina sprendimus. Kai kuriose veiklos srityse mokykla gali būti savarankiška. Vidutinis savarankiškumas reiškia, kad mokyklos sprendimai suderinami su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (savininku, dalyvių susirinkimas) arba gaunamas jos pritarimas sprendimams iki jų priėmimo arba prieš pradedant juos įgyvendinti.
  18. 18. SAVARANKIŠKA MOKYKLA 18 Tai bendruomeninė savivaldos pagrindais besitvarkanti mokykla. Mokykla inicijuoja, priima ir įgyvendina sprendimus visose veiklos srityse. Savarankiškos mokyklos ir mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (savininko, dalyvių susirinkimo) santykiai grindžiami pasitikėjimu ir bendradarbiavimu.
  19. 19. MOKYKLOS SAVARANKIŠKUMO ĮTEISINIMAS 191. mokykla, jos bendruomenė susitaria ir įsipareigoja būti atskaitinga ir atsakinga už sprendimus, veiklą ir rezultatus;2. mokyklos bendruomenės sprendimą dėl savarankiškumo raidos etapo patvirtina mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (savininkas, dalyvių susirinkimas), atsižvelgusi į mokyklos atitiktį savarankiškumo raidos etapus apibrėžiantiems kriterijams ir rodikliams;3. mokyklos savarankiškumas įforminamas mokyklos ir mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (savininko, dalyvių susirinkimo) sutartimi. Sutartyje aptariami kompetencijos (teises ir pareigas), atskaitomybės, atsakomybės ir kiti savarankiškumo raiškai svarbūs aspektai.
  20. 20. http://www.lyderiulaikas.smm.lt/ 20
  21. 21. Lietuvos švietimo lyderystės forumas 21 2013 m. vasario 28 d. - kovo 1 d. vyks pirmasis Lietuvos švietimo lyderystės forumas. Forumo idėja - tai vieta, kurioje neabejingieji dalinasi jiems svarbiais / džiaugsmingais / skaudžiais , o iš tikrųjų jiems rūpimais klausimais. Čia dalijamasi savo džiugiu ir skausmingu patyrimu, savo išmokimais. Čia praktikai, ir teoretikai, ir politikai yra kviečiami dalintis SAVO išgyventomis pamokomis, kurios padėtų kurti pasitikėjimu grindžiamą aplinką.
  22. 22. 22 kuo galėtumėte / norėtumėte forume pasidalinti? Tai gali būti ir Jus džiuginanti, ir skaudinanti patirtis, ir paieška bendraminčių naujai idėjai įgyvendinti (tai "leidimo bilietas" - kiekvienas forumo dalyvis skatinamas atvažiuoti su savo asmenine patirtimi, kuria galėtų pasidalinti) ką norėtumėte sužinoti apie lyderystę ir lyderystę švietime konkrečiai? ką norėtumėte geriau suprasti, į ką įsigilinti lyderystės ir lyderystės švietime klausimu? ką norėtumėte išbandyti, kalbant apie lyderystę ir lyderystę švietime konkrečiai?"

  ×