Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kiek lyderystės surasta Lietuvos mokykloje?

768 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kiek lyderystės surasta Lietuvos mokykloje?

 1. 1. KIEK LYDERYSTĖS SURASTA LIETUVOS MOKYKLOJE? Veronika Šiurkienė Lidija Laurinčiukienė 2012–09–26 Išvertė Rita Dukynaitė
 2. 2. Remtasi http://www.lyderiulaikas.smm.lt/Lyderių laiko tyrimais: – Mokyklų valdymo efektyvumo tyrimas (2009) – Longitudinis lyderystės raiškos švietime tyrimas (2011). – Lyderystės vystymosi mokykloje modelis (2011).Moksline praktine medžiaga: – R. J. Marzano, T. Waters, B. A. McNulty (2011). Veiksminga mokyklų lyderystė. Nuo mokslinių tyrimų iki rezultatų. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras – L. Lambert (2011). Lyderystės gebėjimai ir tvari mokyklos pažanga. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras – Ką žinome apie mokyklų lyderystę? Nacionalinė mokyklų vadovų kolegija. – Mokytojų lyderystė. Principai ir praktika. Nacionalinė mokyklų vadovų kolegija.
 3. 3. Laikytasi principų• Išskirti 2 karjeros kryptis – organizacinę ir asmeninę• Numatyti 2 karjeros lygmenis – vertikaliąją ir horizontaliąją karjerą• Organizacinėje karjeroje galima išskirti 2 karjeros tipus – profesinę karjerą ir vadybinę karjerą, o jose vertikaliąją ir horizontaliąją karjerą• Asmeninė karjera turi būti skatinama, tačiau iniciatyva turėtų kilti iš paties asmens, o mokykla pagal galimybes turėtų sudaryti sąlygas jos siekti• Dėl karjeros galimybių yra būtina susitarti švietimo bendruomenėje ir tada sukurti sąlygas karjeros modeliui įgyvendinti
 4. 4. ! ! !!
 5. 5. Lietuvos mokyklų lyderystės atvejų analizė• Lyderystė pasireiškia skirtingai, tačiau pastebima ir tam tikrų dėsningumų: – nė vienas lyderystės modelis nebuvo įgyvendintas sistemingai, nuosekliai ir sąmoningai – lyderystė yra gyvas reiškinys, jo neįmanoma įsprausti į griežtus rėmus – veikloje iškyla daugybė nenumatytų situacijų, kurių sprendimo nėra jokiuose reglamentuose – lyderystei reikštis yra būtinas veiklos autonomiškumas – veiklos susaistymas reglamentais lemia vyraujančią nuostatą: lyderio poziciją dažniausia užima mokyklos vadovas – per anksti orientuojantis į rezultatą ir per mažai dėmesio skiriant kontekstui susidaro prielaidos atsirasti eklektiškumui, stichiškumui ir autokratiškumo elementams
 6. 6. Lietuvos mokyklų lyderystės atvejų analizė• Tėvai – didžiausi lyderystės raiškos laidininkai• Mokytojai – labiausiai pažeidžiama grandis – Priklausomi nuo mokyklos vadovybės sprendimų – Turinti tenkinti mokinių ir jų tėvų lūkesčiusMokytojų gebėjimas bendradarbiauti su tėvų bendruomene, tarpusavio sutelktumas sudaro galimybes būti visaverčiais sprendimų priėmimo dalyviais ir lyderiais.Tokiame kontekste mokyklų vadovai neturi galimybių likti vienvaldžiais
 7. 7. Išvertusiosios palinkėjimaiShoot for the moon. Even if you miss youll land among the stars Brian Thomas Littrell Brian Thomas Littrell
 8. 8. KIEK LYDERYSTĖS SURASTA LIETUVOS MOKYKLOJE? Veronika Šiurkienė Lidija Laurinčiukienė 2012–09–26 Išvertė Rita Dukynaitė
 9. 9. IšvadosŠiais laikais mokyklų lyderystė: – labiau nei bet kada paremta informacija ir įrodymais – mažiau atskirta ir labiau sutelkta į bendradarbiavimą – intensyvi, įvairiapusė, grindžiama atsakomybe ir teikianti pasitenkinimą – vis didesnę svarbą teikia lyderystės gebėjimų ugdymui – laikui bėgant kinta
 10. 10. Sėkmingai dirbančių lyderių savybėsEfektyviai dirbantys lyderiai...• Pripažįsta ir vertina kitų asmenų darbą• Visapusiškai ir veiksmingai bendrauja su visais personalo nariais• Visada prieinami• Suteikia tobulėjimo galimybių• Konstruktyviai vertina pasiekimų valdymą• Domisi daugiau nei vien rezultatais• Remiasi atviru, konsultaciniu metodu• Reaguoja ir teikia atsiliepimus iškeltais klausimais• Apibrėžia vaidmenis ir atsakomybę• Nesilaiko hierarchinio požiūrio ir nuolat pataria, kaip elgtis• Veiksmingai paskirsto lyderystę Pagal PwC tikslinės mokyklų lyderystės grupės; PwC (2009, 52 psl.)
 11. 11. Lietuvos mokyklų lyderystės atvejų analizė• Išskirti 7 lyderystės modeliai mokyklose: – dalyvaujančioji lyderystė – kooperatyvi lyderystė – bendradarbiaujanti lyderystė – tvarioji lyderystė – transformacinė lyderystė – dalinė lyderystė – autokratinė lyderystė

×