ES SF
MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA+
Projekto „Lyderių laikas“
viešoji konsultacija su atskiromis švietimo interesų grupėmis...
Sveiki
• Lyderystė vardan mokymosi:
Mokyklos lyderystės gebėjimų stiprinimas
ir palaikymas
DEAN FINK
Lyderiai didvyriai?
Lyderiai didvyriai?
Pastaraisiais metais lyderystė tapo augimą
lemiančia ūkio sritimi. Politikai iš lyderių
reikalauja vis...
Nusivylimas ir demografinė
situacija
Lyderiams tenkančių užduočių
standartizacijos nulemtas nusivylimas ir
demografiniai p...
Mokymosi lyderiai
yra paprasti žmonės, kurie dėl
nepaprasto pasišventimo, pastangų
ir ryžto tapo ypatingais ir juos
supanč...
Įtraukianti lyderystė
Veiksmingai dirbantys lyderiai labiau
įkvepia negu įgalina, labiau sieja negu
kontroliuoja, labiau r...
CORWIN
Lyderystė mirtingiesiems
Lyderių pamainos planavimas: pasišventimas, vertybės, ypatybės, mokymosi sritys, karjera
Kam esate
pasišventę?
Kam esate pasišventę?
• Testų rezultatams?
• Pasiekimams trumpuoju laikotarpiu?
• Reputacijai?
• Klientų pasitenkinimui?
•...
Švietimo lyderystės
esmė
yra ugningas, tvirtas ir atkaklus
pasišventimas gerinti visų mokinių
giluminį mokymąsi: mokymąsi
...
Jossey-Bass
Tvari lyderystė
Tvari lyderystė yra reikšminga, ji plinta
ir išlieka. Tai pasidalinta atsakomybė,
nesekinanti žmogiškųjų a...
PĖTERIS DRAKERIS
Ar žinai, kuo
užsiimi?
Septyni tvarios
lyderystės principai
1 Gelmė
2 Tvarumas
3 Plotmė
4 Teisingumas
Ji reikšminga
Ji trunka
Ji sklinda
Ji neken...
Septyni tvarios lyderystės
principai
5 Įvairovė
6 Sumanumas
7 Išsaugojimas
Skatina įvairovę ir
sanglaudą
Tausiai naudoja
i...
1 principas: Gelmė
Tvari lyderystė
yra reikšminga.
Ji išlaiko, saugo
ir skatina visų
individų giluminį
ir visuminį
mokymąs...
GILUMINIS
MOKYMASIS
Dvi alkio rūšys
Afrikoje sakoma, kad alkis būna
dviejų rūšių – mažesnysis ir
didesnysis.
Mažesnįjį alkį jaučiame pristigę
...
Mąstymas kairiuoju
pusrutuliu
Bet kuris darbas, kurio pagrindą
sudaro tam tikrų veiksmų seka
ar pagal tam tikras taisykles...
Mums reikia
• Kūrybingumo Verslumo
• Vaizduotės •Gebėjimo klysti
• Įvairovės •Gebėjimo klausti
• Naujovių •Neprisitaikymo
...
Šiuolaikinė švietimo
sistema garantuoja
• Nuspėjamumą • Tvarką
• Kontrolę • Atsakymus
• Atitiktį • Apatiją
• Prisitaikymą ...
Standartai ir tvarumas
NUO
Testavimo Pasiekimų Mokymosi
PRIE
Mokymosi Pasiekimų Testavimo
Hargreaves & Fink, 2006
Kas yra reikšminga?
• Kas išties slypi už susitelkimo į
standartizuotus išorinio testavimo rezultatus
ir ar tokie rezultat...
Atskaitomybės klausimas
Ar vertiname tai, kas mums
yra vertinga
ar
mums vertinga yra tai, ką
vertiname?
Žvelkime giliau
Didįjį alkį jaučiame ieškodami
atsakymo į klausimą „kodėl“, kai
mėginame suprasti, kam mums duotas
gyvenim...
Giluminis mokymasis
• Mūsų švietimo sistema iš visų jėgų stengiasi
ignoruoti ir užgniaužti vaikų kūrybinę dvasią.
• Ji mok...
Penki mokymosi ramsčiai
• Mokymasis išmanyti*
• Mokymasis daryti*
• Mokymasis gyventi kartu*
• Mokymasis būti*
• Mokymasis...
Visuminis
mokymasis
Dešinysis smegenų
pusrutulis
Ateitis priklauso tiems, kas naudojasi dešiniuoju
smegenų pusrutuliu ir išnaudoja gebėjimą mą...
Kodėl indai negali pataisyti jūsų
automobilio
… besikuriančią darbo rinką pasidalins ne
labiau ir mažiau išsilavinusieji, ...
Plotmė - Kvynslendas
Senieji pagrindai Naujieji pagrindai
• Gebėjimas
skaičiuoti
• Raštingumas
• Paklusnumas
• Punktualuma...
Mokymasis ilgam
Lėtai atsirandantis
žinojimas
Pasąmonė gali sėkmingai atlikti daugybę
svarbių užduočių, jei tik jai duosime laiko.
Ji atpa...
Ką atsakė gydytojas?
Kai mokomės lėtai
• esame pakantūs tam, kas neapčiuopiama, greitai
praeina, nereikšminga ir nevienareikšmiška;
• mėgstame ...
Ar ši politika, praktika, paprotys
ar sprendimas padeda gerinti
visų mokinių giluminį, visuminį
ir lėtą mokymąsi?
Reikšmė
• Grupelėmis po du ar tris keletą
minučių pasitarkite, kaip
galėtumėte pakomentuoti šias
diskusijas apie giluminio...
Lyderystė mirtingiesiems
Lyderių pamainos planavimas: pasišventimas, vertybės, ypatybės, mokymosi sritys,
karjera
Lyderių mokymosi
sritys
Kuo unikali
švietimo lyderyst ?ė
Mokymosi lyderis
N ra b do kaip per penkerius mokytojavimo metusė ū
perprasti vis mokini amžiaus grupi (nuo 4 iki 16ų ų ų
...
Viet užimantys k naią ū
Kadangi mokyklos vadovas sprendžia, kuriuos
mokytojus samdyti, jis pats privalo tur tiė
mokytojo d...
Nuoširdžiai tikiu, kad dauguma mokyklų
vadov nori b ti švietimo lyderiais.ų ū
Tokiais b ti jiems trukdo keletasū
dalyk . I...
Lyderystė vardan mokymosi
• Lyderystė vardan mokymosi nėra kelionės
tikslas su nekintančiomis koordinatėmis, į kurią
galim...
Lyderystė vardan
mokymosi
• Kad galėtų eiti šiuo keliu, lyderiams reikia
išmokti į mokyklos lyderystę pažvelgti per
visumi...
Lyderių mokymosi sritys
• Mokymosi procesų suvokimas
• Konteksto žinios
• Kritinis mąstymas
• Į ateitį orientuotas mąstyma...
2 principas: Tvarumas
Tvari lyderystė išlieka.
Laikui bėgant, metams
keičiant metus, lyderiui
keičiant lyderį, ji išsaugo
...
Lyderi pamainosų
planavimas
Užtikrinti, kad reikiamas
žmogus b tū ų
reikiamoje vietoje
reikiamu laiku ir d lė
reikiam prie...
Lyderi pamainos vadybaų
Lyderi pamainos vadyba apima geraių
parengt , kontekst išmanan i ,ų ą č ų
atsidavusi lyderi grup s...
Lyderi pamainos vadybaų
atpažinti
užtikrinti nusamdyti
per jimė ą
Vertinimas
(gr žtamasis ryšys)į
i r u ž t i k r i n t i
...
Dr. Deanas Finkas - Kokio mokyklos vadovo mums reikia? [LT]
Dr. Deanas Finkas - Kokio mokyklos vadovo mums reikia? [LT]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dr. Deanas Finkas - Kokio mokyklos vadovo mums reikia? [LT]

1,480 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Dr. Deanas Finkas - Kokio mokyklos vadovo mums reikia? [LT]

 1. 1. ES SF MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA+ Projekto „Lyderių laikas“ viešoji konsultacija su atskiromis švietimo interesų grupėmis Kokio mokyklos vadovo mums reikia? Vadovo funkcijos ir kompetencijos 2010 10 12 Mokyklų tobulinimo centras
 2. 2. Sveiki • Lyderystė vardan mokymosi: Mokyklos lyderystės gebėjimų stiprinimas ir palaikymas DEAN FINK
 3. 3. Lyderiai didvyriai?
 4. 4. Lyderiai didvyriai? Pastaraisiais metais lyderystė tapo augimą lemiančia ūkio sritimi. Politikai iš lyderių reikalauja vis daugiau, akademikai teigia, kad lyderių trūksta, o potencialūs mokyklų lyderiai atsisako šio darbo. Drįstu teigti, kad iš lyderių reikalaujame tiek, kad visiems keliamiems reikalavimams patenkinti prireiks superdidvyrių.
 5. 5. Nusivylimas ir demografinė situacija Lyderiams tenkančių užduočių standartizacijos nulemtas nusivylimas ir demografiniai pokyčiai, vykstantys kūdikių bumo kartai sulaukus pensinio amžiaus, daugelyje vakarietiškųjų švietimo sistemų ypač paspartino lyderių kaita, kuri ateityje tik dar labiau spartės.
 6. 6. Mokymosi lyderiai yra paprasti žmonės, kurie dėl nepaprasto pasišventimo, pastangų ir ryžto tapo ypatingais ir juos supančius žmones padarė išskirtiniais.
 7. 7. Įtraukianti lyderystė Veiksmingai dirbantys lyderiai labiau įkvepia negu įgalina, labiau sieja negu kontroliuoja, labiau rodo pavyzdį negu sprendžia, ir visa tai daro pirmiausia įsitraukdami patys, o paskui įtraukdami ir kitus. Mintzberg, H (2004). Managers not MBAs („Vadovai – ne verslo vadybos magistrai“)
 8. 8. CORWIN
 9. 9. Lyderystė mirtingiesiems Lyderių pamainos planavimas: pasišventimas, vertybės, ypatybės, mokymosi sritys, karjera
 10. 10. Kam esate pasišventę?
 11. 11. Kam esate pasišventę? • Testų rezultatams? • Pasiekimams trumpuoju laikotarpiu? • Reputacijai? • Klientų pasitenkinimui? • „Adekvačiai metinei pažangai“? • Politiniam pranašumui
 12. 12. Švietimo lyderystės esmė yra ugningas, tvirtas ir atkaklus pasišventimas gerinti visų mokinių giluminį mokymąsi: mokymąsi visam gyvenimui, mokymąsi, kad suprastum, mokymąsi gyventi vis sparčiau kintančiame, chaotiškame ir rizikingame pasaulyje.
 13. 13. Jossey-Bass
 14. 14. Tvari lyderystė Tvari lyderystė yra reikšminga, ji plinta ir išlieka. Tai pasidalinta atsakomybė, nesekinanti žmogiškųjų ar finansinių išteklių, tai rūpinimasis ugdymo aplinka ir bendruomene, siekiant nepadaryti joms žalos. Hargreaves & Fink 2003
 15. 15. PĖTERIS DRAKERIS Ar žinai, kuo užsiimi?
 16. 16. Septyni tvarios lyderystės principai 1 Gelmė 2 Tvarumas 3 Plotmė 4 Teisingumas Ji reikšminga Ji trunka Ji sklinda Ji nekenkia aplinkiniams
 17. 17. Septyni tvarios lyderystės principai 5 Įvairovė 6 Sumanumas 7 Išsaugojimas Skatina įvairovę ir sanglaudą Tausiai naudoja išteklius (žmogiškus/materialius) Kurdama ateitį, pagarbiai elgiasi su praeitimi
 18. 18. 1 principas: Gelmė Tvari lyderystė yra reikšminga. Ji išlaiko, saugo ir skatina visų individų giluminį ir visuminį mokymąsi ir rūpinimąsi kitais. 20
 19. 19. GILUMINIS MOKYMASIS
 20. 20. Dvi alkio rūšys Afrikoje sakoma, kad alkis būna dviejų rūšių – mažesnysis ir didesnysis. Mažesnįjį alkį jaučiame pristigę gyvybei palaikyti būtinų dalykų, tai yra būtiniausių prekių, paslaugų ir pinigų už jas susimokėti.
 21. 21. Mąstymas kairiuoju pusrutuliu Bet kuris darbas, kurio pagrindą sudaro tam tikrų veiksmų seka ar pagal tam tikras taisykles pasikartojančios operacijos, gali išnykti. Daniel Pink - A Whole New Mind („Visiškai naujas protas“)
 22. 22. Mums reikia • Kūrybingumo Verslumo • Vaizduotės •Gebėjimo klysti • Įvairovės •Gebėjimo klausti • Naujovių •Neprisitaikymo • Guvumo •Pasitikėjimo • Užsidegimo
 23. 23. Šiuolaikinė švietimo sistema garantuoja • Nuspėjamumą • Tvarką • Kontrolę • Atsakymus • Atitiktį • Apatiją • Prisitaikymą • Nepasitikėjimą • Stabilumą • Standartizaciją
 24. 24. Standartai ir tvarumas NUO Testavimo Pasiekimų Mokymosi PRIE Mokymosi Pasiekimų Testavimo Hargreaves & Fink, 2006
 25. 25. Kas yra reikšminga? • Kas išties slypi už susitelkimo į standartizuotus išorinio testavimo rezultatus ir ar tokie rezultatai yra pagrįsti, vertingi ir prasmingi? Ar tai, kad daugiau dėmesio skiriama egzaminams pasirengti ir mokymui bei ugdymo turiniui keisti taip, kad jie atitiktų egzaminų reikalavimus, yra vertingas „tobulinimo“ rezultatas? • Ar to, ką matuojame, reikia ekonominiam konkurencingumui užtikrinti? Stephen Ball, The Education Debate („Švietimo debatai“)
 26. 26. Atskaitomybės klausimas Ar vertiname tai, kas mums yra vertinga ar mums vertinga yra tai, ką vertiname?
 27. 27. Žvelkime giliau Didįjį alkį jaučiame ieškodami atsakymo į klausimą „kodėl“, kai mėginame suprasti, kam mums duotas gyvenimas. Handy, C. (1997). The Hungry Spirit. London: Hutchison, p.13. („Išalkusi dvasia“)
 28. 28. Giluminis mokymasis • Mūsų švietimo sistema iš visų jėgų stengiasi ignoruoti ir užgniaužti vaikų kūrybinę dvasią. • Ji moko vaikus nesiginčijant paklusti autoritetui. • Ji laikosi nuomonės, kad švietimas tėra dalykų žinios, o švietimo paskirtis - padėti susirasti darbą. • Tačiau ši sistema užmiršta jautrumą aplinkiniams, gyvenimą be smurto, pagarbą, intuiciją ir pagarbios baimės bei nuostabos jausmą. „The Body Shop“
 29. 29. Penki mokymosi ramsčiai • Mokymasis išmanyti* • Mokymasis daryti* • Mokymasis gyventi kartu* • Mokymasis būti* • Mokymasis gyventi tvariai *UNESCO Learning: The Treasure Within, 1996. („Mokymasis: vidinis turtas“)
 30. 30. Visuminis mokymasis
 31. 31. Dešinysis smegenų pusrutulis Ateitis priklauso tiems, kas naudojasi dešiniuoju smegenų pusrutuliu ir išnaudoja gebėjimą mąstyti holistiškai ir ilguoju laikotarpiu, atpažinti pasikartojančius modelius, interpretuoti emocijas ir kūno kalbą... Ateityje reikalingiausių darbuotojų sąraše bus įvairūs padėjėjai, taip pat gebantieji kurti naujus ar tobulinti senus produktus ir kuriantieji naująsias technologijas. Tačiau mums vis dar reikės ir gebančiųjų statyti namus, taisyti santechniką ir vamzdynus bei teikti paslaugas, įgalinančias gyventi šiuolaikiniame pasaulyje. Pagal Danielį Pinką
 32. 32. Kodėl indai negali pataisyti jūsų automobilio … besikuriančią darbo rinką pasidalins ne labiau ir mažiau išsilavinusieji, bet galintieji paslaugas teikti internetu ir tie, kieno paslaugos tegali būti suteiktos asmeniškai arba vietoje. Pastarųjų pragyvenimo šaltinis bus gerokai saugesnis, negu tų, kurie paslaugas teiks per atstumą. Juk vinies internetu neįkalsi, o indai niekaip nepataisys tavo automobilio, nes jie yra Indijoje. Michael Crawford
 33. 33. Plotmė - Kvynslendas Senieji pagrindai Naujieji pagrindai • Gebėjimas skaičiuoti • Raštingumas • Paklusnumas • Punktualumas • Įvairialypis raštingumas • Kūrybingumas • Bendravimas • Info. technologijos • Komandinis darbas • Mokymasis visą gyvenimą • Prisitaikymas ir pokyčiai • Aplinkos saugojimas
 34. 34. Mokymasis ilgam
 35. 35. Lėtai atsirandantis žinojimas Pasąmonė gali sėkmingai atlikti daugybę svarbių užduočių, jei tik jai duosime laiko. Ji atpažįsta subtiliausius pasikartojančius modelius, kurių sąmonė net nepastebi, perpranta situacijas, kurios yra pernelyg sudėtingos analizuoti, ir į sunkių klausimų esmę įsigilina daug sėkmingiau negu klausiantis protas. Claxton 1997
 36. 36. Ką atsakė gydytojas?
 37. 37. Kai mokomės lėtai • esame pakantūs tam, kas neapčiuopiama, greitai praeina, nereikšminga ir nevienareikšmiška; • mėgstame apsistoti ties smulkmenomis, kurios netelpa į rėmus ar iš pirmo žvilgsnio atrodo nesąmonė; • esame atsipalaidavę ir žaismingai nusiteikę, neskubame; • esame linkę tyrinėti nežinodami, ko ieškome; • neišmanymą ir sumišimą laikome palankia dirva suvokimui atsirasti; • esame linkę tiesiog priimti, o ne aktyviai veikti; • mielai atsisakome kontroliuoti spontaniškus minties vingius; • rimtai priimame „lyg iš piršto laužtas“ idėjas.
 38. 38. Ar ši politika, praktika, paprotys ar sprendimas padeda gerinti visų mokinių giluminį, visuminį ir lėtą mokymąsi?
 39. 39. Reikšmė • Grupelėmis po du ar tris keletą minučių pasitarkite, kaip galėtumėte pakomentuoti šias diskusijas apie giluminio, visuminio ir lėto mokymosi reikšmę. Kaip mes – profesionalūs švietimiečiai - keičiame mokymosi procesą? Ar privalome tai daryti?
 40. 40. Lyderystė mirtingiesiems Lyderių pamainos planavimas: pasišventimas, vertybės, ypatybės, mokymosi sritys, karjera
 41. 41. Lyderių mokymosi sritys
 42. 42. Kuo unikali švietimo lyderyst ?ė
 43. 43. Mokymosi lyderis N ra b do kaip per penkerius mokytojavimo metusė ū perprasti vis mokini amžiaus grupi (nuo 4 iki 16ų ų ų m.) ugdymo ypatumus, o tai man ir neduoda ramyb s, nes, pirma, nežinau, kaip suteikti reikiamė ą param darbuotojams, o antra, kaip t v akyseą ė ų atrodyti patikimu žinovu, galin iu paaiškinti, kasč vyksta su j vaikais. Mano patirtis man labaių pravert dirbant su speciali j poreiki vaik t vaisė ų ų ų ų ė ir su t vais, kuri vaikams kyla vairi sunkumė ų į ų ų, ir netgi su gabi vaik t vais, kuriems sunku suprasti,ų ų ė kod l mes nelink kai kuo vadovautis tuojau pat irė ę atid liojame v lesniam laikui.ė ė Kanados pradžios mokyklos vadovas
 44. 44. Viet užimantys k naią ū Kadangi mokyklos vadovas sprendžia, kuriuos mokytojus samdyti, jis pats privalo tur tiė mokytojo darbo patirties ir suprasti, kas b dingaū geram mokymo procesui, bei kaip j atpažinti.į Mokyklos vadovui teks vertinti sunkumų patirian ius mokytojus ir jiems pad ti, o tai jisč ė gal s padaryti tik jei pats bus dirb s klas je...ė ę ė Žmon s, turintys mažai žini apie tai, kas yra gerasė ų mokymo procesas... link pasikliauti vienę duomenimis, kadangi jie labai nedaug teišmano apie mokymą. Diane Ravitch
 45. 45. Nuoširdžiai tikiu, kad dauguma mokyklų vadov nori b ti švietimo lyderiais.ų ū Tokiais b ti jiems trukdo keletasū dalyk . Iš dalies tai trukdo padarytių paties vis dar vien vadybin funkciję ą atliekan io vadovo l kes iai. Kitač ū č vertus, didžiausias trukdis yra tai, kad mes neparengiame mokykl vadovų ų švietimo lyderio darbui. Amerikie i pareig nasč ų ū
 46. 46. Lyderystė vardan mokymosi • Lyderystė vardan mokymosi nėra kelionės tikslas su nekintančiomis koordinatėmis, į kurią galima nukakti su kompasu. Tai veikiau vingiuotas kelias, kartkartėmis nuvedantis į aklagatvį. • Veiksmingai dirbantys švietimo lyderiai nuolat atviri naujovėms, nes jų kelias vingiuoja. Žemėlapiai, kuriais jie vadovaujasi, yra sudėtingi ir net painūs.
 47. 47. Lyderystė vardan mokymosi • Kad galėtų eiti šiuo keliu, lyderiams reikia išmokti į mokyklos lyderystę pažvelgti per visuminę, o ne paprastinančią prizmę. • Žengiant tolyn šiuo keliu, mokymosi procesas gilėja, sudėtingėja, žinios puoselėjamos, jungiamos tarpusavyje arba jų atsisakoma. Stoll, Fink & Earl (2002)
 48. 48. Lyderių mokymosi sritys • Mokymosi procesų suvokimas • Konteksto žinios • Kritinis mąstymas • Į ateitį orientuotas mąstymas • Politinė įžvalga • Emocinis nuovokumas • Sąsajų formavimas Stoll, Fink & Earl (2002)
 49. 49. 2 principas: Tvarumas Tvari lyderystė išlieka. Laikui bėgant, metams keičiant metus, lyderiui keičiant lyderį, ji išsaugo ir tobulina vertingiausius išmoktus ir gyvenimiškus dalykus.
 50. 50. Lyderi pamainosų planavimas Užtikrinti, kad reikiamas žmogus b tū ų reikiamoje vietoje reikiamu laiku ir d lė reikiam priežas ių č ų
 51. 51. Lyderi pamainos vadybaų Lyderi pamainos vadyba apima geraių parengt , kontekst išmanan i ,ų ą č ų atsidavusi lyderi grup s ilgalaikų ų ė ę profesin raid , siekiant, kadę ą organizacijai prireikus naujo lyderio, b t iš ko parinkti jam pamain .ū ų ą
 52. 52. Lyderi pamainos vadybaų atpažinti užtikrinti nusamdyti per jimė ą Vertinimas (gr žtamasis ryšys)į i r u ž t i k r i n t i r a i dą parama atšv stię stažuotis a t r

×