MOKYKLŲ SAVARANKIŠKUMO PLĖ TOTĖ IR  ŠVIETIMO KOKYBĖ : KONTEKSTAS,   NUOSTATOS, TENDENCIJOS             Vid...
Darbą  baigiusio Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys, atsakydamas į „Dialogo“ kl...
MOKYKLŲ SAVARANKIŠKUMOPLĖ TOTĖ S GAIRĖ S       LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir       švietimo kokybė"   ...
GAIRĖMIS SIEKIAMAįtvirtintibendruosius mokyklų (išskyrus aukštųjų mokyklų) savarankiškumo plėtotės principusapibrėžti mo...
VALSTYBINĖS ŠVIETIMO STRATEGIJOS 2003–2012 METŲ NUOSTATOS11. Kad būtų užtikrinamas švietimo plėtotės efektyvumas ir darna...
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“Plėsti bendruomenių savivaldą (suteikiantdaugiau teisių mokyklų ir seniūnijųsav...
BENDROSIOS NUOSTATOS (1)Mokyklos savarankiškumas – teisė nepriklausomai nusistatyti ir įtvirtinti savo organizacinę ir val...
MOKYKLŲ SAVARANKIŠKUMO PLĖ TOTĖ SPRINCIPAI (1)atsakomybė   – tai pareigų asmeniui, bendruomenei, valstybei suvokimas i...
MOKYKLŲ SAVARANKIŠKUMOPLĖ TOTĖ S PRINCIPAI (2)nuoseklumas   (planingos ir veiksmingos veiklos) – visuminis požiūris į ...
  Kiekviena mokykla plėtoja savarankiškumą savo  raidos tempu.  Valstybės bei vietos valdžios ir valdymo, švietimo ...
MOKYKLOS SAVARANKIŠKUMĄ PLĖTOJA ETAPAIS   Savarankiškumo   etapai – tai sprendimų inicijavimo,   priėmimo ir įgyve...
SAVARANKIŠKUMO PLĖTOTĖS ETAPAIMokyklos  savarankiškumo plėtotė turėtų būti laipsniška ir planuojama mokyklos veiklos pla...
GALIMI SAVARANKIŠKUMO KRITERIJAI mokinių pasiekimai, mokyklos bendruomenės   gebėjimas inicijuoti, priimti ir įgyvend...
MOKYKLŲ SAVARANKIŠKUMO RAIDOS ETAPAI    Savarankiška mokykla Vidutinio savarankiškumo mokykla  Silpno savarankiškumo m...
Silpno savarankiškumo mokykla Mokykla,  kurią tiesiogiai valdo mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti inst...
Vidutinio savarankiškumo mokyklaMokykla  iš dalies savarankiškai inicijuoja, priima ir įgyvendina sprendimus.Kai kurios...
Savarankiška mokyklaTai   bendruomeninė     savivaldos pagrindais besitvarkanti mokykla.Mokykla inicijuoja, priim...
MOKYKLOS SAVARANKIŠKUMO ĮTEISINIMAS1.  mokykla, jos bendruomenė susitaria ir į sipareigoja   būti atskaitinga ir atsaki...
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOSMokyklų    savarankiškumas   plėtojamas planingai periodiškai analizuojant ir vertinant kaip...
Norint   plėtoti  realų  mokyklų savarankiškumą būtina peržiūrėti dabar galiojančius    mokyklų    veiklą r...
AČIŪ UŽ DĖMESĮ    Vidmantas Jurgaitis    jurgaitis@mruni.eu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Diskusija Birštone_Savarankiskumo stiprinimas 2012 12 14

1,046 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,046
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
732
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 2.1.14 veikla. Longitudinio Lietuvos švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimo metodologijos ir instrumentų sukūrimas 2010-02-11, Vilnius ŠMM Viešoji konsultacija švietimo politikos formuotojams
 • Diskusija Birštone_Savarankiskumo stiprinimas 2012 12 14

  1. 1. MOKYKLŲ SAVARANKIŠKUMO PLĖ TOTĖ IR ŠVIETIMO KOKYBĖ : KONTEKSTAS, NUOSTATOS, TENDENCIJOS Vidmantas Jurgaitisprojekto „Lyderių laikas 2“ teisės aktus rengiančios darbo grupės narys Mykolo Romerio universiteto Administracinės teisės ir proceso katedros lektorius 1
  2. 2. Darbą baigiusio Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys, atsakydamas į „Dialogo“ klausimus (Nr. 41 (11 08)), sako:„Beje, daugiausia abejonių kelia tai, kaip nuosekliai įstatymai yra įgyvendinami praktikoje: kartais susidaro įspūdis, kad įstatymai reikalauja veikti taip, o, tarkim, įstaigų vadovai diktuoja bendruomenei, kaip jiems labiau tinką, ir tai yra sisteminė bėda, kuriai įveikti būtinos ir įstatymų sankcijos.“ http://www.dialogas.com/laikrastis/2012/42/sistemine-beda- %e2%80%93-mokyklu-vadovu-savivale/ 2012-11-23 LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 2
  3. 3. MOKYKLŲ SAVARANKIŠKUMOPLĖ TOTĖ S GAIRĖ S LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 3
  4. 4. GAIRĖMIS SIEKIAMAįtvirtintibendruosius mokyklų (išskyrus aukštųjų mokyklų) savarankiškumo plėtotės principusapibrėžti mokyklų savarankiškumo raidos etapusnustatyti mokyklos savarankiškumo įteisinimą LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 4
  5. 5. VALSTYBINĖS ŠVIETIMO STRATEGIJOS 2003–2012 METŲ NUOSTATOS11. Kad būtų užtikrinamas švietimo plėtotės efektyvumas ir darna: 1) įdiegiama atsakingo valdymo sistema, pagrįsta periodiška visų švietimo lygių būklės analize, į švietimo tobulinimą orientuota vadybos kultūra, visuomenės informavimu ir dalyvavimu. Šiam tikslui pasiekti: <…> – išplečiamas mokyklų – mokymosi bendruomenių – savarankiškumas, užtikrinamas jų veiklos skaidrumas. 2) švietimo finansavimas ir išteklių naudojimas reformuojamas taip, kad padėtų švietimo sistemai geriau prisitaikyti prie laisvos rinkos ir užtikrintų geresnį švietimo prieinamumą bei kokybę: <…> – į tvirtinamas realus finansinis mokyklų savarankiškumas ir skaidri finansinė atskaitomybė LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 5
  6. 6. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“Plėsti bendruomenių savivaldą (suteikiantdaugiau teisių mokyklų ir seniūnijųsavivaldai), stiprinančią bendruomenių irnevyriausybinių organizacijų dalyvavimąviešajame gyvenime. Valstybės ir vietosvaldžios institucijos turi sąmoningai siektiperduoti visuomenei vis daugiau galių iratsakomybės savarankiškai veiktiįgyvendinant subsidiarumo principą.5.9.1 punktas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d.nutarimu Nr. XI-2015 (Žin., 2012, Nr. 61-3050) LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 6
  7. 7. BENDROSIOS NUOSTATOS (1)Mokyklos savarankiškumas – teisė nepriklausomai nusistatyti ir įtvirtinti savo organizacinę ir valdymo struktūrą, ryšius su partneriais, ugdymo programas, spręsti kitus mokyklos veiklos klausimus. LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 7
  8. 8. MOKYKLŲ SAVARANKIŠKUMO PLĖ TOTĖ SPRINCIPAI (1)atsakomybė – tai pareigų asmeniui, bendruomenei, valstybei suvokimas ir įsipareigojimas savo veiksmais užtikrinti kitų asmenų teises ir laisvesinteresų dermė – tai visų lygių tikslų, jų siekimo būdų, metodų bendrumas vidinėje ir išorinėje mokyklos aplinkoje LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 8
  9. 9. MOKYKLŲ SAVARANKIŠKUMOPLĖ TOTĖ S PRINCIPAI (2)nuoseklumas (planingos ir veiksmingos veiklos) – visuminis požiūris į kryptingą, planingą mokyklos veiklą, jos raidą, siekiamą rezultatą, vengiant stichiškumo ir vienadienių, neplanuotų veiklų;laisvas apsisprendimas – kiekvienos mokyklos bendruomenės laisvė rinktis mokyklos savarankiškumo plėtotės tempą, savarankiškumo laipsnį ar veiklos sritis plečiant savosios atsakomybės ribas. LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 9
  10. 10.  Kiekviena mokykla plėtoja savarankiškumą savo raidos tempu. Valstybės bei vietos valdžios ir valdymo, švietimo savivaldos institucijos skatina ir padeda mokykloms plėtoti savarankiškumą. Skatinimas ir pagalba pasireiškia mokyklų konsultavimu, personalo kvalifikacijos tobulinimu, kita pagalba veiklai tobulinti bei savarankiškumo plėtotei tinkamos teisinės aplinkos kūrimu. Netoleruotinas mokyklų savarankiškumo skatinimas administraciniais metodais. LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 10
  11. 11. MOKYKLOS SAVARANKIŠKUMĄ PLĖTOJA ETAPAIS  Savarankiškumo etapai – tai sprendimų inicijavimo, priėmimo ir įgyvendinimo laisvės lygmens apibudinimas.  Mokyklų savarankiškumo raidos etap ų išskyrimas yra sąlyginis.  Savarankiškumas yra santykinis, jis įgyjamas atitikus susitartus/nustatytus rodiklius (pvz. geri veiklos rezultatai) ir prarandamas jiems reikšmingai pablogėjus.  Mokyklos savarankiškumo etapas priklauso nuo konkrečiam laikmečiui, vietovei, bendruomenei svarbių kriterijų. LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 11
  12. 12. SAVARANKIŠKUMO PLĖTOTĖS ETAPAIMokyklos savarankiškumo plėtotė turėtų būti laipsniška ir planuojama mokyklos veiklos planavimo dokumentuose.Mokyklos savarankiškumas plėtojamas tolygiai ir visumiškai arba skirtingu tempu atskirose konkrečiose veiklos srityse, pvz. mokyklos veiklos organizavimas; mokyklos turtas, finansai ir materialieji ištekliai; žmogiškieji ištekliai; ugdymas (turinys, procesas); vidinė kokybės vadyba. LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 12
  13. 13. GALIMI SAVARANKIŠKUMO KRITERIJAI mokinių pasiekimai, mokyklos bendruomenės gebėjimas inicijuoti, priimti ir įgyvendinti mokyklos veiklai tobulinti tinkamus sprendimus; mokyklos bendruomenės aktyvumas; santykių tarp mokyklos ir jos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (savininko, dalyvių susirinkimo) pobūdis; mokyklos kultūra ir vadyba (lyderystė), personalo parengtumas dirbti savarankiškai (gebėjimai modeliuoti ugdymo procesus ir formuoti ugdymo turinį), kiti mokyklos bendruomenės brandą apibūdinantys kriterijai šiuos kriterijus atspindinčių rodiklių tvarumas (išliekamasis pobū dis). LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 13
  14. 14. MOKYKLŲ SAVARANKIŠKUMO RAIDOS ETAPAI Savarankiška mokykla Vidutinio savarankiškumo mokykla Silpno savarankiškumo mokykla LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 14
  15. 15. Silpno savarankiškumo mokykla Mokykla, kurią tiesiogiai valdo mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (savininkas, dalyvių susirinkimas) ir (arba) mokyklos priimami sprendimai derinami su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (savininku, dalyvių susirinkimu) arba gaunamas jos pritarimas sprendimams priimti arba įgyvendinti. Naujai įsteigta mokykla, naujai paskirtą mokyklos vadovą turinti mokykla ar vidutinio savarankiškumo mokykla, dėl reikšmingai pablogėjusių veiklos rezultatų nebeatitinkanti vidutinio savarankiškumo raidos etapui nustatytų kriterijų ir rodiklių gali būti silpno savarankiškumo mokyklomis. LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 15
  16. 16. Vidutinio savarankiškumo mokyklaMokykla iš dalies savarankiškai inicijuoja, priima ir įgyvendina sprendimus.Kai kuriose veiklos srityse mokykla gali būti savarankiška.Vidutinis savarankiškumas reiškia, kad mokyklos sprendimai suderinami su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (savininku, dalyvių susirinkimas) arba gaunamas jos pritarimas sprendimams iki jų priėmimo arba prieš pradedant juos įgyvendinti. LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 16
  17. 17. Savarankiška mokyklaTai bendruomeninė savivaldos pagrindais besitvarkanti mokykla.Mokykla inicijuoja, priima ir įgyvendina sprendimus visose veiklos srityse.Savarankiškos mokyklos ir mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (savininko, dalyvių susirinkimo) santykiai grindžiami pasitikėjimu ir bendradarbiavimu. LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 17
  18. 18. MOKYKLOS SAVARANKIŠKUMO ĮTEISINIMAS1. mokykla, jos bendruomenė susitaria ir į sipareigoja būti atskaitinga ir atsakinga už sprendimus, veiklą ir rezultatus;2. mokyklos bendruomenės sprendimą dėl savarankiškumo raidos etapo patvirtina mokyklos savininko teises ir pareigas į gyvendinanti institucija (savininkas, dalyvių susirinkimas), atsižvelgusi į mokyklos atitiktį savarankiškumo raidos etapus apibrėžiantiems kriterijams ir rodikliams;3. mokyklos savarankiškumas į forminamas mokyklos ir mokyklos savininko sutartimi. Sutartyje aptariami kompetencijos (teises ir pareigas), atskaitomybės, atsakomybės ir kiti savarankiškumo raiškai svarbūs aspektai. LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 18
  19. 19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOSMokyklų savarankiškumas plėtojamas planingai periodiškai analizuojant ir vertinant kaip tai veikia švietimo sistemą ir jo tikslų įgyvendinimą.Kuriant, keičiant ir papildant mokyklų savarankiškumui atskirose srityse reikšmingus teisės aktus kartu keičiamos bendros švietimo teisinio reguliavimo nuostatos, ypač susijusios su švietimo planavimu, stebėsena, veiklos priežiūra, švietimo valdymo subjektų kompetencija. LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 19
  20. 20. Norint plėtoti realų mokyklų savarankiškumą būtina peržiūrėti dabar galiojančius mokyklų veiklą reglamentuojančius teisės aktus (pastaruosiuose stokojama orientacijos į įgalinimą, atsakomybių prisiėmimą ir atsakomybės nustatymą instituciniu ir individualiuoju lygmenimis). LL2 "Mokyklų savarankiškumas ir švietimo kokybė" 20
  21. 21. AČIŪ UŽ DĖMESĮ Vidmantas Jurgaitis jurgaitis@mruni.eu

  ×