Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kaip padėti mokiniams geriaumokytis, plečiant jų siekius, gerinant  pasiekimus ir prieinamumą   Profesorė Sonia Blandf...
Praktiškai mokyklos iš visų mokinių tikisi   daug ir kuria dideliais lūkesčiais  grindžiamą kultūrą, susitelkdamos į:•s...
Programos „Pasiekimai visiems” esmė: Tai visos mokyklos pastangos gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių ir sutrikimų turin...
„Pasiekimai visiems” nėramėginimas iš naujo išrastidviratį. Tai siekis perskirstytiturimus išteklius ir permąstytitaikomus...
Platesni siekiai, geresnis prieinamumas ir     pasiekimai: „Pasiekimai visiems”Tai mokyklai tobulinti skirti metmenys...
„Pasiekimai visiems”: visa mokykla  susitelkia į 3 aspektus (3A) Pasiekimai apima (bet              Priein...
Ar iš visų Anglijos vaikų tikimės pakankamai            daug?• Gerų rezultatų švietimo srityje pasiekiančių EB...
„Pasiekimai visiems” praplečia siekius• Mokinio siekiai priklauso ir nuo to, kokių pasiekimų tikimės iš besimokančiojo.• ...
... Ir daro mokymąsi prieinamą visiems        mokiniamsSusitelkimas į:•elgesį•aktyvesnį dalyvavimą mokyklos gyvenim...
„Pasiekimai visiems“ principai• Mokyklos kuria kultūrą, kuriai esant visi mokyklos komandos nariai visus mokinius suvokia...
Pasiekimų kartelę nustato lyderiaiGeresnius pasiekimus lemia talentingi lyderiai:…. „Tai galima paaiškinti tuo, kad lyderi...
Mokyklų lyderiai turi ypač daug įtakos   siekiams, prieinamumui ir pasiekimamsPastaruoju metu daugiausiai dėmesio skiria...
Šie pokyčiai vyksta visoje mokykloje:• Strateginis planavimas: susitelkimas į viziją.• Veiklos planavimas: tai, kaip vizij...
Lyderystė aprėptimi pasižyminčioje mokykloje         praktiškai remiasi:•  Bendra vizija arba visiems darbuotoja...
Įtraukiančios lyderystės sritys• Vizijos, kaip visoje mokykloje taikyti aukštesnius standartus ir panaikinti pasiekimų sp...
Lyderystė pasiekimų spragai panaikintiGeras bendradarbiavimas ir komunikacija apima tikslių ir savalaikiųduomenų rinkimą i...
2009 m. Lambo atlikto specialiųjų ugdymosi poreikių ir sutrikimų   turinčių vaikų tyrimo rezultatai padėjo suformuluoti ...
Po Lambo tyrimo: „Pasiekimai visiems“ ir kita naujausia   politika bei teisės aktai, reglamentuojantys specialiųjų   ...
Ir naujausi…„Kaip savo ataskaitoje pastebėjo Komitetas, mesvisoms mokykloms suteikiame galimybępasinaudoti programos „Pasi...
Pilotinis programos „Pasiekimai visiems“ įgyvendinimas vyko         10 savivaldybių (2009-2011)          ...
Mančesterio universiteto vertinimas             Vertinimo apžvalga             Dalyvavo 28 000 mo...
Svarbiausi rezultatai• 37 % specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalią turinčių mokinių, lankančių programoje „Pasiekimai v...
„Pasiekimai visiems“ praktiškai                     Analizuojami                   ...
Konkrečiai mokyklai pritaikoma programa,sukurta partnerėmis pasitelkiant mokyklas ir     remiantis tuo, kas veikia  ...
„Pasiekimai visiems“: dabartinė situacija          Prie programos „Pasiekimai visiems”          prisij...
„Pasiekimai visiems“: kokybiniai pokyčiai po        vienerių metų• Pasirinktos struktūros pokalbiai su tėvais duo...
Ir…..• Programoje taikomas bendradarbiavimo principas suteikė mokykloms galimybę įsidiegti programos „Pasiekimai visiems...
Kas veikia? Lyderystė  (dažniausiai pasitaikantys atsiliepimai praėjus  vieneriems metams nuo projekto pradžios)• 1 ats...
Kas veikia? Mokymas ir mokymasis  (dažniausiai pasitaikantys atsiliepimai praėjus  vieneriems metams nuo projekto pradž...
Kas veikia? Pasirinktos struktūros pokalbiai(dažniausiai pasitaikantys atsiliepimai praėjus vieneriems metams nuo projekt...
Kas veikia? Platesnis poveikis(dažniausiai pasitaikantys atsiliepimai praėjus vieneriems metams nuo projekto pradžios)• 1...
Kodėl būtent „Pasiekimai visiems“?Šis 4 tarpusavyje susijusių programos elementųderinys turėjo didžiulio poveikio tikslinė...
Ką sako mokyklos…Programos „Pasiekimai visiems“esmė yra atsakomybę [už specialiųjųugdymosi poreikių ir negalią turinčiusva...
Ką sako tėvai..• „Pasirinktos struktūros pokalbių metu jaučiu, kad mane girdi ir vertina mano nuomonę.“ (penktoko tėvai)...
Tėvų įtraukimasDeja, kai kurie tėvai nesupranta, kad švietimo srityje ir jiems tenka tamtikras vaidmuo. Riaušių dalyvių ir...
Valstybės globojamų vaikų situacija dar         prastesnė...•  36 % globos įstaigas palikusių jaunuolių sulaukę ...
„Pasiekimai visiems” padeda mokykloms gerinti visų      vaikų ir jaunuolių rezultatus• Keletas atvejų analizei
Killisick jaunimo mokykla (Notingemas)Dėmesys raštingumui (mokymui(si))•Mokykla peržiūrėjo raštingumo gebėjimų ugdymostrat...
Veiksmai: dėmesys kiekvienam vaikui• Išanalizavo kiekvieno vaiko duomenis.• Apsvarstė, kiek gerai pažįsta kiekvieną vaiką....
Mokymas(is)• Kūrybingai interpretavo ugdymo turinį: pasirūpino, kad vaikai gerai susipažintų su tema prieš jiems duodant...
Ir….• Išplėtė skaitinių pasiūlą, į rekomenduojamą sąrašą įtraukė komiksus ir faktų rinkinius.• Nebereikia taip dažnai išs...
Galiausiai….• Iš kiekvieno vaiko daug tikimasi...
Rezultatai• Reikšmingai pagerėjo rašymo gebėjimai.• 2011 m. 11 iš 13 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių jaunuolių pad...
Susitelkimas į platesnį poveikį:  Caludon Caslte mokykla (Koventris)• Caludon Castle yra gamybos technologijų ir verslo ...
Platesnis poveikisSkatinamas mokinių dalyvavimas, pasitenkinimas irpasiekimai visose mokyklos gyvenimo srityse.Susitelkiam...
Pagrindiniai Caludon Castle mokyklos         iššūkiaiAnglų kalbos mokytoja pastebėjo, kad keletoprogramoje „Pasie...
Metodas• Mokytoja inicijavo „ambasadorių programą” ir pradėjo nuo anglų kalbos.• Programoje ji pakvietė dalyvauti visus n...
Vaidmenys, kuriuos atliko ambasadoriais    pasisiūlę tapti mokiniai• Lankytojų ir naujų mokinių sutikimas• Indėlis reng...
Vienas iš mokytojų rašė:„Dalykų mokytojai pastebėjo, kad mokiniai pamokoselabiau pasitiki savimi ir abu geba savarankiškia...
A mokinio rezultatai• Mokinys labiau linkęs ateiti į pamoką, todėl jį vis rečiau prireikia mokyti atskirai nuo kitų.• Jis...
B mokinės rezultatai• Mokinės savivoka įvairiose bendravimo situacijose pagerėjo.• Merginos anglų kalbos pasiekimai viršij...
Dėmesys platesniam poveikiui: didesnė      popamokinės veiklos pasiūla• Mokiniai labiau įsitraukia į mokyklos gyveni...
„Pasiekimai visiems“:     Kaip visa tai atrodo mokykloje?• Ugdomasis konsultantas pasiekimams gerinti• Pirmaujanti mo...
Apibendrinant…• „Manau, kad programa „Pasiekimai visiems“ padėjo mums susitelkti ir sumažinti mokinių pasiekimų spragą,...
Tikrai vertas išleistų pinigų Vienai mokyklai tenkančios projekto „Pasiekimai visiems“ išlaidos buvo mažesnės negu viena...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kaip padėti mokiniams geriau mokytis stiprinant jų užsidegimą, keliant pasiekimus ir užtikrinant prieinamumą? Prof. Sonia Blandford 2013 02 28

619 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kaip padėti mokiniams geriau mokytis stiprinant jų užsidegimą, keliant pasiekimus ir užtikrinant prieinamumą? Prof. Sonia Blandford 2013 02 28

 1. 1. Kaip padėti mokiniams geriaumokytis, plečiant jų siekius, gerinant pasiekimus ir prieinamumą Profesorė Sonia Blandford
 2. 2. Praktiškai mokyklos iš visų mokinių tikisi daug ir kuria dideliais lūkesčiais grindžiamą kultūrą, susitelkdamos į:•siekius (mokytojų, mokinių, tėvų)•prieinamumą (aiškinimąsi, su kokiomis kliūtimissusiduria kiekvienas iš mokinių, ir kaip jaspašalinti)•pasiekimus
 3. 3. Programos „Pasiekimai visiems” esmė: Tai visos mokyklos pastangos gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių ir sutrikimų turinčių vaikų: •siekius •pasiekimus •prieinamumą Nuo 2013 m. rugsėjo įgysime galimybę dirbti ir su nemokamą maitinimą gaunančiais bei valstybės globojamais vaikais.
 4. 4. „Pasiekimai visiems” nėramėginimas iš naujo išrastidviratį. Tai siekis perskirstytiturimus išteklius ir permąstytitaikomus metodus. 4
 5. 5. Platesni siekiai, geresnis prieinamumas ir pasiekimai: „Pasiekimai visiems”Tai mokyklai tobulinti skirti metmenys, įgyvendinami mokyklas pasikviečiant partnerėmis šiose 4svarbiausiose srityse:•Lyderystė: klasėje, komandoje, mokykloje; Nacionalinė kolegija (Nacionalinės vadovų profesinėskvalifikacijos gairės).•Mokymas(is): vertinimas ir duomenų stebėsena; meistrystė.•Tėvų įsitraukimas: pasirinktos struktūros pokalbis.•Platesnis poveikis: elgesys, lankomumas, vietos lygmeniu reikšmingi rezultatai, pasiekiamipartneriais pasikviečiant patikos fondus.Tai metmenys, skirti sutelkti dėmesį į specialiųjų ugdymosi poreikių ir sutrikimų turinčius mokiniusir užsitikrinti poveikį visos mokyklos mastu.
 6. 6. „Pasiekimai visiems”: visa mokykla susitelkia į 3 aspektus (3A) Pasiekimai apima (bet Prieinamumas apima (bet vien tuo neapsiriboja): vien tuo neapsiriboja): - žinias; - įtraukimą; - sėkmingą patirtį; - kliūčių šalinimą; - pažangą. - galimybes; - dalyvavimą. Siekiai apima (bet vien tuo neapsiriboja): - motyvaciją; - orientaciją; - savivoką; - tikėjimą savo gebėjimais.
 7. 7. Ar iš visų Anglijos vaikų tikimės pakankamai daug?• Gerų rezultatų švietimo srityje pasiekiančių EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) valstybių narių tėvai, mokytojai ir piliečiai yra įsitikinę, kad visi vaikai gali sėkmingai mokytis (EBPO, 2010).
 8. 8. „Pasiekimai visiems” praplečia siekius• Mokinio siekiai priklauso ir nuo to, kokių pasiekimų tikimės iš besimokančiojo.• Siekiai atspindi mokinio nusiteikimą „Aš galiu tai padaryti”, pasireiškiantį mokiniui apsisprendus imtis iššūkių ir pradėti mokytis tikint, kad jam pavyks išmokti.• Mokiniai, kurių siekiai pernelyg siauri, ne visada daug tikisi iš gyvenimo ir paprastai neplanuoja tęsti mokslų bei nedalyvauja popamokinėje veikloje.• Norint praplėsti jų siekius, reikia susitelkti į požiūrį, pasitikėjimą, tėvų siekius bei motyvaciją ir mokyklos bei mokytojų siekius. (Šaltinis: adaptuota pagal Blandford et al. 2011)
 9. 9. ... Ir daro mokymąsi prieinamą visiems mokiniamsSusitelkimas į:•elgesį•aktyvesnį dalyvavimą mokyklos gyvenime•tėvų įsitraukimą•pozityvių tarpusavio santykių kūrimą•lankomumą (Šaltinis: adaptuota pagal Blandford et al. 2011)
 10. 10. „Pasiekimai visiems“ principai• Mokyklos kuria kultūrą, kuriai esant visi mokyklos komandos nariai visus mokinius suvokia kaip turinčius tam tikrų siekių, nepriklausomai nuo to, su kokiomis kliūtimis jie susiduria.• Siekdamos pagerinti konkrečių mokinių pažangą, mokyklos kuria „didelių lūkesčių“ kultūrą, kuri duoda dar geresnių rezultatų, jei tampa mokyklų ir veiklos rezultatų valdymo sistemos dalimi. (Šaltinis: Blandford et al. 2011)
 11. 11. Pasiekimų kartelę nustato lyderiaiGeresnius pasiekimus lemia talentingi lyderiai:…. „Tai galima paaiškinti tuo, kad lyderiai veikiakaip katalizatoriai, išlaisvinantys organizacijojeegzistuojantį potencialą.“ (Šaltinis: Leithwood et al. 2004)
 12. 12. Mokyklų lyderiai turi ypač daug įtakos siekiams, prieinamumui ir pasiekimamsPastaruoju metu daugiausiai dėmesio skiriama sisteminei lyderystei (Fullan, 2004).• Tai apima vadovavimą pokyčiams, gebėjimų stiprinimą ir vadovavimą sistemai.• Plačiąja prasme, lyderiai įtvirtina visai sistemai būdingas struktūras, procesus ir kultūrą (O’Leary & Craig, 2007).• Praktiškai mokyklose vyrauja „pasidalytoji lyderystė”, bendrais bruožais apibūdinama kaip „besiformuojanti valdžios pasidalijimo mokykloje forma, kai įgaliojimai ir įtaka grupėms ar individams perduodama bent iš dalies atsisakant hierarchijos”. Arrowsmith (2007)
 13. 13. Šie pokyčiai vyksta visoje mokykloje:• Strateginis planavimas: susitelkimas į viziją.• Veiklos planavimas: tai, kaip vizija įgyvendinama praktiškai.
 14. 14. Lyderystė aprėptimi pasižyminčioje mokykloje praktiškai remiasi:• Bendra vizija arba visiems darbuotojams bendromis pamatinėmis vertybėmis ir įsitikinimu, kad vaikai ir jaunuoliai turi teisę į galimybę tobulinti tai, kaip mokosi.• Pasišventimu visoje mokykloje kurti pasiekimams palankų etosą ir kultūrą, užtikrinti geriausias įmanomas paslaugas pažeidžiamiems vaikams ir jaunuoliams ir veiksmingai nuolatinei darbuotojų profesinei raidai.• Bendradarbiavimu su tėvais, vaikais ir jaunuoliais bei kitais asmenimis mokykloje ir už jos ribų, taip pat ir su kitomis mokyklomis, siekiant kurti geriausią praktiką ir ja dalytis. (Šaltinis: Nacionalinė kolegija, 2011)
 15. 15. Įtraukiančios lyderystės sritys• Vizijos, kaip visoje mokykloje taikyti aukštesnius standartus ir panaikinti pasiekimų spragą, kūrimas• Kūrybingumas ir novatoriškumas• Partnerystė su tėvais (globėjais), vietos bendruomene, vietos verslu, savanorių organizacijomis ir kt.• Gebėjimų stiprinimas: nuolatinė darbuotojų profesinė raida, pasidalytoji lyderystė, artimiausiojo laikotarpio ir ilgalaikė strategija• Pažangos stebėsena
 16. 16. Lyderystė pasiekimų spragai panaikintiGeras bendradarbiavimas ir komunikacija apima tikslių ir savalaikiųduomenų rinkimą ir dalijimąsi gerąja praktika bei procesų diegimą, siekiant:•tinkamiau formuluoti tikslus pažeidžiamiems ir prastai besimokantiemsvaikams ir jaunuoliams, ir praplėsti jų siekius, pagerinti prieinamumą beipasiekimus;•geriau planuoti pamokas, pašalinti kliūtis ir padaryti mokymąsi prieinamą,taip užsitikrinant geresnius pasiekimus ir platesnius siekius;•pageidaujamą praktiką mokyklose planuoti ir diegti pasitelkiant nuolatinęprofesinę raidą. (Šaltinis: Blandford et al. 2011)
 17. 17. 2009 m. Lambo atlikto specialiųjų ugdymosi poreikių ir sutrikimų turinčių vaikų tyrimo rezultatai padėjo suformuluoti keletą rekomendacijų, kaip gerinti šiems vaikams skirtas paslaugas Pagrindinės rekomendacijos1  Keisti tai, kaip vaikams nustatomi 2009 m. Brianas Lambas specialieji ugdymosi poreikiai ir buvo pasamdytas parengti sutrikimai rekomendacijas, kaip pagerinti specialiųjų  Plėsti mokyklų atskaitomybę už ugdymosi poreikių ir prastai besimokančių mokinių sutrikimų turintiems pažangą vaikams teikiamas švietimo paslaugas.  Padėti mokykloms iš kiekvieno tikėtis daugiau, susitelkiant į žinias, tėvų įtraukimą ir platesnį poveikį: „Pasiekimus visiems“1. Sąrašas nėra baigtinis 17
 18. 18. Po Lambo tyrimo: „Pasiekimai visiems“ ir kita naujausia politika bei teisės aktai, reglamentuojantys specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimą• Lambo tyrimas (Vaiko, mokyklos ir šeimos reikalų departamentas, 2009)• Specialiųjų ugdymosi poreikių žalioji knyga (Pagalba ir siekiai): naujas požiūris į specialiuosius ugdymosi poreikius ir negalią (Švietimo ministerija, 2011)• Specialiųjų ugdymosi poreikių žalioji knyga (Pagalba ir siekiai): naujas požiūris į specialiuosius ugdymosi poreikius ir negalią. Pažanga ir tolesni žingsniai (Švietimo ministerija, 2012)• Vaiko ir šeimos įstatymas, apie kurį savo kalboje paskelbė Jos Didenybė Karalienė Elžbieta, (2012 m. gegužė)• Teisės aktų, reglamentuojančių vaikų ir jaunimo specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti skirtų paslaugų reformą, projektai (2012 m. rugsėjis) (papildysiantys Vaiko ir šeimos įstatymo nuostatas)
 19. 19. Ir naujausi…„Kaip savo ataskaitoje pastebėjo Komitetas, mesvisoms mokykloms suteikiame galimybępasinaudoti programos „Pasiekimai visiems“teikiama nauda ir parama, kurią skiriame per„Pasiekimai visiems: 3A“ labdaros ir paramos fondą.Pagrindinius šio metodo elementus ketinameįtraukti į „Praktikos kodeksą“.(Šaltinis: Vaiko ir šeimos reikalų įstatymas 2013: informacija apie kontekstą iratsakymai į aktualius klausimus prieš priimant teisės aktą; Parlamentui pristatė JosDidenybės Švietimo ministerijos valstybės sekretorius, 2013 m. vasaris)
 20. 20. Pilotinis programos „Pasiekimai visiems“ įgyvendinimas vyko 10 savivaldybių (2009-2011) Pilotiniame projekte  454 mokyklos: dalyvavusios  Konkrečiai mokyklai savivaldybės: pritaikytos strategijos Redkaro ir Klivlendo  Finansavo Švietimo Šefildo ministerija; įgyvendinta Oldhamo kartu su „Pasiekimai visiems“ komanda ir Notingemo Nacionaline mokyklų Koventrio vadovų kolegija Glosterširo Esekso Kemdeno Bekslio Rytų Sasekso 20
 21. 21. Mančesterio universiteto vertinimas Vertinimo apžvalga Dalyvavo 28 000 mokinių. Išanalizuota kiekybinė informacija, įskaitant ir mokinių pasiekimus bei pažangą mokantis matematikos ir anglų kalbos, duomenis apie pamokų praleidinėjimą ir elgesio ataskaitas. Išanalizuota kokybinė informacija, surinkta išsamių pokalbių su mokyklų lyderiais, mokytojais ir mokiniais metu. 21
 22. 22. Svarbiausi rezultatai• 37 % specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalią turinčių mokinių, lankančių programoje „Pasiekimai visiems“ dalyvaujančias mokyklas, padarė didesnę pažangą anglų kalbos srityje negu VISI likusieji šalies mokiniai arba negu iš jų buvo tikimasi.• 42 % specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalią turinčių mokinių, lankančių programoje „Pasiekimai visiems“ dalyvaujančias mokyklas, padarė didesnę pažangą matematikos srityje negu visi likusieji šalies mokiniai arba negu iš jų buvo tikimasi.• 10 % sumažėjo nuolatinio mokyklos nelankymo atvejų.• Pilotinio projekto metu 36 % padaugėjo projekte „Pasiekimai visiems“ dalyvavusių mokyklų, teigiančių, kad jų santykiai su mokinių tėvais tapo tiesiog puikūs.
 23. 23. „Pasiekimai visiems“ praktiškai Analizuojami poreikiai, Išsiaiškinta susitelkiant į pirmaujanti specialiųjų mokykla ugdymosi Paskirtas poreikių ir programos negalią ugdomasis turinčius beiMokyklų konsultantas pažeidžiamusregistrai pasiekimams vaikus gerinti
 24. 24. Konkrečiai mokyklai pritaikoma programa,sukurta partnerėmis pasitelkiant mokyklas ir remiantis tuo, kas veikia Darbuotojų raida Programos Pasirinktos principų taikymas struktūros visiems pokalbiai mokiniams Rezultatų Mokymo(si) vertinimas raida Daugiau galimybių tiksliniams vaikams
 25. 25. „Pasiekimai visiems“: dabartinė situacija Prie programos „Pasiekimai visiems” prisijungė daugiau negu 1 500 Anglijos mokyklų
 26. 26. „Pasiekimai visiems“: kokybiniai pokyčiai po vienerių metų• Pasirinktos struktūros pokalbiai su tėvais duoda puikiausių rezultatų.• Atsirado daugiau asmeninius poreikius atitinkančių mokymo(si) metodų.• Tai, jog ši programa pritaikoma konkrečiai mokyklai, tapo akivaizdžiu programos privalumu. Daugelis mokyklų teigia, kad būtent ši programa padėjo joms patenkinti specifinius savo darbuotojų, mokinių ir tėvų poreikius.
 27. 27. Ir…..• Programoje taikomas bendradarbiavimo principas suteikė mokykloms galimybę įsidiegti programos „Pasiekimai visiems“ procesus ir praktiką, atitinkamai apmokyti darbuotojus ir skleisti gerąją praktiką kitoms mokykloms.• Programoje „Pasiekimai visiems“ dalyvaujančios mokyklos patobulino duomenų rinkimo ir mokinių pažangos bei pasiekimų stebėsenos procesus.• Mokyklų vadovai teigia, kad duomenys analizuojami veiksmingiau ir tapo lengviau palyginti individus ir grupes.• Programos principus įgyvendinant visoje šalyje, buvo siekiama platesnio poveikio, todėl kartu pagerėjo ir mokinių elgesys, pasitikėjimas savimi ir lankomumas.
 28. 28. Kas veikia? Lyderystė (dažniausiai pasitaikantys atsiliepimai praėjus vieneriems metams nuo projekto pradžios)• 1 atsiliepimas: programa suteikė papildomų paskatų visai mokyklai susitelkti į prastai besimokančius mokinius.• 2 atsiliepimas: lyderiai skatina diegti ir naudoti veiksmingas sistemas mokinių pažangai ir konkrečių pritaikytų priemonių poveikiui stebėti.
 29. 29. Kas veikia? Mokymas ir mokymasis (dažniausiai pasitaikantys atsiliepimai praėjus vieneriems metams nuo projekto pradžios)• 1 atsiliepimas: visa mokykla akylai susitelkusi į mokinių pažangą ir taiko pasiekimų ir pažangos stebėsenos sistemą.• 2 atsiliepimas: įdiegtos tobulesnės stebėsenos sistemos, geriau analizuojami turimi duomenys ir formuluojami tikslai, o tai teigiamai veikia mokymą(si).
 30. 30. Kas veikia? Pasirinktos struktūros pokalbiai(dažniausiai pasitaikantys atsiliepimai praėjus vieneriems metams nuo projekto pradžios)• 1 atsiliepimas: mokykla veiksmingiau bendrauja su mokinio šeima, o tai padeda tėvams geriau suprasti, kaip jų vaikas galėtų toliau tobulėti.• 2 atsiliepimas: kai kurios mokyklos teigia, kad pasirinktos struktūros pokalbiai su tėvais apskritai yra paveikiausia priemonė.
 31. 31. Kas veikia? Platesnis poveikis(dažniausiai pasitaikantys atsiliepimai praėjus vieneriems metams nuo projekto pradžios)• 1 atsiliepimas: papildomai vykdoma veikla daro vaikus laimingesnius ir suteikia jiems daugiau pasitikėjimo savimi.• 2 atsiliepimas: Akylas sekimas, kad būtų siūloma daugiau galimybių, padeda užtikrinti, kad visi vaikai, ypač labiausiai pažeidžiami, turėtų galimybę vakarais kuo nors užsiimti.
 32. 32. Kodėl būtent „Pasiekimai visiems“?Šis 4 tarpusavyje susijusių programos elementųderinys turėjo didžiulio poveikio tikslinėsmokinių grupės ir visos mokyklos rezultatams.
 33. 33. Ką sako mokyklos…Programos „Pasiekimai visiems“esmė yra atsakomybę [už specialiųjųugdymosi poreikių ir negalią turinčiusvaikus] grąžinti į mokytojų rankas... irtaip iš esmės pasakyti, kad jie yraatsakingi už šiuos vaikus, o manodarbas yra juos palaikyti, užtikrinti,kad jiems būtų suteikta reikiamapagalba, tačiau už kasdienįmokymo(si) procesą atsakomokytojai. (PV lyderis)
 34. 34. Ką sako tėvai..• „Pasirinktos struktūros pokalbių metu jaučiu, kad mane girdi ir vertina mano nuomonę.“ (penktoko tėvai)• „Tiksliai žinau, kokia pagalba teikiama mano sūnui ir kokie jo tikslai, todėl ir aš galiu jam labiau padėti.“ (penktoko tėvai)• „Dabar mano sūnus labiau pasitiki savimi, geriau bendrauja, daugiau išmoksta ir geriau save vertina.“ (pirmoko tėvai)
 35. 35. Tėvų įtraukimasDeja, kai kurie tėvai nesupranta, kad švietimo srityje ir jiems tenka tamtikras vaidmuo. Riaušių dalyvių ir aukų tarybos ataskaitoje „Po riaušių”(Riaušių dalyvių ir aukų taryba, 2012) rašoma:•„Tėvai prastai atlieka savo funkcijas“•„Nepakankama pagalba”•Jaunuoliai turėjo daugiausiai „galimybių“ pirmieji prisidėti prie pernairugpjūčio mėnesį Anglijoje vykusių neramumų.Daugelis riaušių dalyvių prastai mokėsi mokykloje.•66 % atsidūrusiųjų teisiamųjų suole turėjo specialiųjų ugdymosiporeikių ir•beveik 36 % iš jų bent kartą 2009/2010 mokslo metais buvo laikinaipašalinti iš mokyklos (Teisingumo ministerija, 2011).
 36. 36. Valstybės globojamų vaikų situacija dar prastesnė...• 36 % globos įstaigas palikusių jaunuolių sulaukę 19 metų niekur nesimoko ir nedirba.• 24 % kalinių bent kartą vaikystėje buvo patekę į globos įstaigas, kai tuo tarpu apskritai tik 2 % visuomenės narių vaikystėje yra tekę pabuvoti globos įstaigose.• 72,8 % iš 28 440 valstybės globojamų vaikų (kurie 2011 m. kovo 31 d. buvo globojami jau bent vienerius metus) turi specialiųjų ugdymosi poreikių, tuo tarpu tokie poreikiai nustatyti tik 21 % visų mokinių.• KS2 lygis: valstybės globojami vaikai rečiau negu kiti pasiekia 4 gebėjimų lygį mokydamiesi anglų kalbos ar matematikos (atitinkamai 78 % ir 87 %).KS4 lygis: tik 34 % visų valstybės globojamų vaikų pasiekia 2 gebėjimų lygį (įskaitant anglų kalbą ir matematiką), tuo tarpu šį lygį pasiekia net 70 % visų mokinių.
 37. 37. „Pasiekimai visiems” padeda mokykloms gerinti visų vaikų ir jaunuolių rezultatus• Keletas atvejų analizei
 38. 38. Killisick jaunimo mokykla (Notingemas)Dėmesys raštingumui (mokymui(si))•Mokykla peržiūrėjo raštingumo gebėjimų ugdymostrategiją, atsižvelgdama į Jos Didenybės Mokyklųinspekcijos pastabas dėl rašymo gebėjimų lygio. Dabar šisaspektas jau įtrauktas į mokyklos tobulinimo planą.•Įdiegė labiau įtraukiantį, reikšmingesnį ir kūrybingiauinterpretuojamą ugdymo turinį.•Pasiūlė daugiau galimybių tikslingai dirbti su prastaibesimokančiais mokiniais.•Programa „Pasiekimai visiems“ suteikė galimybiųpasinaudoti gerąja praktika ir daugiau dėmesio skirtitikslinėms mokinių grupėms, pvz. specialiųjų ugdymosiporeikių turintiems mokiniams.
 39. 39. Veiksmai: dėmesys kiekvienam vaikui• Išanalizavo kiekvieno vaiko duomenis.• Apsvarstė, kiek gerai pažįsta kiekvieną vaiką.• Pakeitė darbo pobūdį: kiekvieno vaiko pažanga reguliariai aptariama mokinių pažangai skirtų susitikimų metu, nė vienas vaikas nelieka pamirštas.
 40. 40. Mokymas(is)• Kūrybingai interpretavo ugdymo turinį: pasirūpino, kad vaikai gerai susipažintų su tema prieš jiems duodant užduotį rašyti rašinį, pvz. apie II Pasaulinį karą.• Kasdieniam skaitymui skirtą valandą perkėlė iš popietės į rytą.• Pasiūlė galimybių skaityti vadovaujant mokytojui, skaityti kartu su mokytojo padėjėju ir savarankiškai.• Teksto interpretavimo užduočiai pradėjo naudoti su tema susijusius tekstus.
 41. 41. Ir….• Išplėtė skaitinių pasiūlą, į rekomenduojamą sąrašą įtraukė komiksus ir faktų rinkinius.• Nebereikia taip dažnai išsivesti vaikų iš pamokos vien dėl to, kad su jais būtina dirbti atskirai.• Bendrų užsiėmimų metu mokytojai ir jų padėjėjai dirba su tiksliniais vaikais ir padeda jiems tobulinti gebėjimą rašyti ir skaičiuoti.• Pagalbos grupės (tarimui ir rašybai tobulinti) susitinka po pietų.• Pradėtos rengti arbatėles tėvams, kad jie suprastų, kaip ugdomi raštingumo gebėjimai.
 42. 42. Galiausiai….• Iš kiekvieno vaiko daug tikimasi...
 43. 43. Rezultatai• Reikšmingai pagerėjo rašymo gebėjimai.• 2011 m. 11 iš 13 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių jaunuolių padarė 13,5 punktų pažangą, o likusieji 2 – 12 punktų pažangą.• Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai jau išsiugdė 5 lygio raštingumo gebėjimus.• Nuo 2012 m. kovo šeštokai vidutiniškai padarė 14 punktų pažangą skaitymo gebėjimų srityje.• Pažanga rašymo gebėjimų srityje vidutiškai siekia 12,7 punktų.
 44. 44. Susitelkimas į platesnį poveikį: Caludon Caslte mokykla (Koventris)• Caludon Castle yra gamybos technologijų ir verslo mokykla, kurioje pagal vidurinės mokyklos programą mokosi 1 525 mokiniai.• Vadovauti programai „Pasiekimai visiems“ buvo pasirinkta įtraukties padalinio vadovo pavaduotoja.• Ji artimai bendradarbiavo su anglų kalbos mokytoja, siekdama platesnio poveikio.
 45. 45. Platesnis poveikisSkatinamas mokinių dalyvavimas, pasitenkinimas irpasiekimai visose mokyklos gyvenimo srityse.Susitelkiama į:-lankomumą;-elgesį;-priekabiavimą;-asmeninius tarpusavio santykius;-dalyvavimą;-popamokinę veiklą.
 46. 46. Pagrindiniai Caludon Castle mokyklos iššūkiaiAnglų kalbos mokytoja pastebėjo, kad keletoprogramoje „Pasiekimai visiems“ dalyvaujančiųmokinių (septintokų), kurie patiria tam tikrų socialiniųsunkumų, raštingumo gebėjimai gerėja lėčiau negutikėtasi, ir kad jiems būtinai reikia išmoktisavarankiškai mokytis:•A mokinys buvo ypač drovus ir labai nenoriai lankėmokyklą.•B mokinė buvo bendraujanti, tačiau jai trūkopasitikėjimo savimi ir savivokos.
 47. 47. Metodas• Mokytoja inicijavo „ambasadorių programą” ir pradėjo nuo anglų kalbos.• Programoje ji pakvietė dalyvauti visus norinčius, tačiau dar ir asmeniškai paskatino mokinius iš programos „Pasiekimai visiems“ pasisiūlyti savanoriais.• Aštuonių savanorių grupė kas antrą savaitę susitikdavo su mokytoja ir tobulindavo savo bendravimo įgūdžius bei gebėjimus, susijusius su vaidmeniu, kurį jiems teks atlikti.
 48. 48. Vaidmenys, kuriuos atliko ambasadoriais pasisiūlę tapti mokiniai• Lankytojų ir naujų mokinių sutikimas• Indėlis rengiant ugdymo turinį• Anglų kalbos pamokų stebėjimas, siekiant suteikti grįžtamąjį ryšį mokiniams ir mokytojams• Pereinamoji pagalba pradines klases baigusiems mokiniams, įskaitant ir pagalbą rengiant vaidinimą kartu su naujai atėjusiais mokiniais ir jų tėvais
 49. 49. Vienas iš mokytojų rašė:„Dalykų mokytojai pastebėjo, kad mokiniai pamokoselabiau pasitiki savimi ir abu geba savarankiškiaumokytis. Dabar mūsų mokyklos ambasadoriaikonsultuoja kaimyninės mokyklos mokinius, kurie dartik pradeda diegti šią iniciatyvą.“
 50. 50. A mokinio rezultatai• Mokinys labiau linkęs ateiti į pamoką, todėl jį vis rečiau prireikia mokyti atskirai nuo kitų.• Jis mažiau priklausomas nuo mokytojo padėjėjo teikiamos pagalbos ir ilgiau išbūna susikaupęs.• Jo vaidyba ruošiantis spektakliui reikšmingai pagerėjo ir kiti mokiniai tai pastebėjo.• Todėl mokinys mieliau lanko mokyklą ir jam vis labiau patinka mokytis.• Būdamas ambasadoriumi, mokinys jaučiasi reikalingas.
 51. 51. B mokinės rezultatai• Mokinės savivoka įvairiose bendravimo situacijose pagerėjo.• Merginos anglų kalbos pasiekimai viršijo užsibrėžtą tikslą ir ji vis dažniau susimąsto apie mokymosi procesą.• Ji didžiuojasi būdama ambasadore ir jaučiasi atsakinga už šią veiklą.• Mergina jaučiasi svarbi, nes anglų kalbos pamokoje atstovauja visiems septintokams.
 52. 52. Dėmesys platesniam poveikiui: didesnė popamokinės veiklos pasiūla• Mokiniai labiau įsitraukia į mokyklos gyvenimą, kai siūloma daugiau įvairių galimybių tai daryti• Gerėja savigarba• Daugiau išmokstama klasėje• Gerėja pasiekimai
 53. 53. „Pasiekimai visiems“: Kaip visa tai atrodo mokykloje?• Ugdomasis konsultantas pasiekimams gerinti• Pirmaujanti mokykla• Per 36 savaites mokykloje apsilankoma 18 kartų• 3 pagrindiniai mokymų elementai:– esminiai principai pristatomi visai mokyklai– poreikių analizė– pasirinktos struktūros pokalbiai• Tolesni veiksmai priklauso nuo poreikių analizės rezultatų
 54. 54. Apibendrinant…• „Manau, kad programa „Pasiekimai visiems“ padėjo mums susitelkti ir sumažinti mokinių pasiekimų spragą, o ne vien pasirūpinti mokiniams skirta pagalba …… Mano manymu, projekto propaguojami principai padėjo mums pasitelkti gerąją praktiką, mesti jai iššūkį ir žengti dar vieną žingsnį pirmyn.“ (Mokytoja LA I)
 55. 55. Tikrai vertas išleistų pinigų Vienai mokyklai tenkančios projekto „Pasiekimai visiems“ išlaidos buvo mažesnės negu vienam mokiniui tenkančios Pilotinės mokyklos sutaupė reikšmingas išlaidos, patiriamos sprendžiant daugelį elgesio ir sumas pinigų, nes joms neprireikė taikyti lankomumo problemų intervencijos priemonių Metinės išlaidos elgesio ir lankomumo problemoms spręsti (tūkst. £)  Pilotinėse mokyklose 10 % sumažėjo nuolatinio pamokų nelankymo atvejų. Vieno mokinio pašalinimas iš mokyklos  Reikšmingai sumažėjo Pagalba vienam elgesio problemų mokytojų užregistruotų turinčiam vaikui priekabiavimo atvejų ir Specialisto paslaugos vienam vaikui elgesio problemų. Nuolatinis vieno vaiko pamokų  Daugelyje mokyklų sumažėjo praleidinėjimas pašalinimo iš mokyklos atvejų, todėl buvo sutaupytos „Pasiekimai visiems“ visai mokyklai mokyklos ir savivaldybės lėšos1.1.Duomenys apie iš mokyklos pašalintus mokinius nebuvo įtraukti į vertinimo ataskaitą, tačiau empiriniai duomenys leidžia teigti, kad iškritusiųjų iš mokyklos skaičiusreikšmingai sumažėjo. 55

×