11 12 13 LL2 ŠAC veiklų pristatymas ŠMM

1,209 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,209
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
342
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

11 12 13 LL2 ŠAC veiklų pristatymas ŠMM

 1. 1. Projekto “Lyderių laikas 2” ŠAC veiklų pristatymas 2011 - 2014 Rasa Šnipienė, projekto vadovė
 2. 2. Įgyvendintojai <ul><li>Iniciatoriai ir kuratoriai – Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Strateginių programų biuras </li></ul><ul><li>Pareiškėjas – ŠMM Švietimo aprūpinimo centras </li></ul><ul><li>Partneris 1 – Mokyklų tobulinimo centras </li></ul><ul><li>Partneris 2 – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas </li></ul>
 3. 3. ŠAC veiklos (2011-2014) <ul><li>Virtualios aplinkos modelio realizavimas , turinio kūrimas, palaikymas, virtualių paslaugų sukūrimas ir teikimas www.lyderiulaikas.smm.lt </li></ul><ul><li>Knygų vertimas, leidyba ir seminaras lyderystės tema </li></ul><ul><li>Specializuotos literatūros (edukacinių knygų) pirkimas ir pristatymas švietimo bendruomenei </li></ul><ul><li>Švietimo specialistų dalyvavimas trijose skirtingose tarptautinėse konferencijose ir pristatymai ŠMM </li></ul><ul><li>Longitudinių Lietuvos švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimų organizavimas </li></ul><ul><li>Projekto viešinimas </li></ul><ul><li>Parama įgyvendinant savivaldybių ir mokyklų unikalius lyderystės modelius </li></ul><ul><li>Šalies, savivaldybių ir mokyklų kaitos patirčių sklaida </li></ul><ul><li>Nacionalinių švietimo lyderystės forumų organizavimas </li></ul><ul><li>Projekto pirmojo ir antrojo etapų metu parengtų dokumentų leidyba </li></ul>
 4. 4. Virtualios aplinkos modelio realizavimas <ul><li>www.lyderiulaikas.smm.lt </li></ul><ul><li>Remiantis 1-ajame etape sukurtu Virtualios aplinkos (VA) modeliu, VA telks švietimo lyderystės bendruomenę teikdama įvairias virtualias paslaugas: </li></ul><ul><li>naujienų, aktualių teisinių dokumentų pristatymo; sukurtų mokymo ir mokymosi priemonių, įrankių vadovui paiešką; Lietuvoje ir užsienyje vykstančių švietimo projektų, renginių skelbimą; konsultavimo ir mokymosi išteklių katalogą; mokymosi, bendradarbiavimo, idėjų pristatymą; vadybinio darbo elektroninių priemonių talpinimą; idėjų banko, forumo ir kt. </li></ul>
 5. 5. Knygų vertimas, leidyba ir seminaras <ul><li>3 pavadinimų edukacinės knygos, tiražas: 2000 egz ., gaus projekto tikslinių grupių atstovai </li></ul><ul><li>Vienos dienos seminaras , kurio dalyviams bus išduodami neformalaus švietimo pažymėjimai </li></ul><ul><li>Dalyviai: 300 projekto tikslinės grupės atstovų </li></ul><ul><li>Renginį moderuos ir pranešimus skaitys Lietuvos lektoriai </li></ul>
 6. 6. Edukacinių knygų pirkimas ir pristatymai <ul><li>15 pavadinimų knygų, po 200 egz. (iš viso 3000 egz.) </li></ul><ul><li>Knygos bus išdalintos regioniniams švietimo centrams, švietimo politikos formuotojams ir įgyvendintojams </li></ul><ul><li>Knygų sąrašai ir jų aprašymai bus skelbiami projekto VA </li></ul><ul><li>Jų pristatymai vyks 5 švietimo įstaigose (švietimo centruose, mokyklose), kurie pareikš norą organizuoti minėtus renginius </li></ul><ul><li>Kiekvienoje įstaigoje regiono švietimo darbuotojams planuojama po 15 pristatymų (iš viso 75 pristatymai) </li></ul><ul><li>Knygų pristatymai bus filmuojami . 15 siužetų bus patalpinti projekto VA </li></ul>
 7. 7. Dalyvavimas trijose tarptautinėse konferencijose <ul><li>Dalyvavimas trejose skirtingose konferencijose </li></ul><ul><li>Pristatymai Švietimo ir mokslo ministerijoje </li></ul><ul><li>Nauda: </li></ul><ul><li>kaupiama teorinė ir praktinė lyderystės geroji patirtis </li></ul><ul><li>užmezgami tarptautiniai ryšiai su lyderystės centrais ir autoritetais </li></ul><ul><li>atveriamos naujos galimybės lyderystės ir gerosios patirties sklaidai Lietuvoje </li></ul><ul><li>stiprinamos, sisteminamos lyderių kompetencijų plėtotės galimybės Lietuvoje </li></ul>
 8. 8. Longitudinių Lietuvos švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimų organizavimas <ul><li>Longitudinio tyrimo paskirtis – periodiškai vertinti įvairių lygmenų švietimo lyderystės raiškos rodiklius (požymius) ir jų kaitos tendencijas. Šio etapo metu bus atlikti 2 tyrimai : </li></ul><ul><li>2012–2013 m. projekto mokyklose ir savivaldybėse sugretinant 2011 m. ir 2013 m. rezultatus bei įvertinti švietimo lyderystės raiškos lygį. Bus parengtos tendencijų išvados ir rekomendacijos dėl lyderystės infrastruktūros gerinimo ir rekomendacijos dėl tolesnių longitudinio tyrimo etapų </li></ul><ul><li>2014 m. atsitiktiniu būdu atrinktose mokyklose ir savivaldybėse sugretinant rezultatus projekte dalyvavusių bei projekte nedalyvavusių savivaldybių ir mokyklų. Taip bus įvertintas projekto poveikis lyderystės raiškai nacionaliniu mastu, parengtos tendencijų išvados ir rekomendacijos dėl lyderystės mokymosi vardan ir lyderystės infrastruktūros gerinimo, rekomendacijos dėl tolesnių longitudinio tyrimo etapų bei jo institucionalizavimo projektui pasibaigus </li></ul>
 9. 9. Projektas bus viešinamas: <ul><li>Pareiškėjo ir partnerių internetinėse svetainėse bei projekto VA www.lyderiulaikas.smm.lt </li></ul><ul><li>Viešųjų konsultacijų metu </li></ul><ul><li>Straipsniuose “Švietimo naujienose” </li></ul><ul><li>Dviejuose straipsniuose žurnaluose, orientuotuose į intelektualius, išsilavinusius žmones, kuriems reikalinga informacija, įvairiapusiškos nuomonės įvairiomis, taip pat ir švietimo, temomis </li></ul><ul><li>Tinklalapiuose, t.y. dvi vienkartinės, susijusios su svarbiausiais įvykiais įgyvendinant projektą, reklamos : projekto reklama (įvykis bus pasirinktas eigoje) ir magistro studijų pradžios reklama internetinėje erdvėje </li></ul>
 10. 10. Parama įgyvendinant savivaldybių ir mokyklų unikalius lyderystės modelius <ul><li>Individualus paramos paketas projekte dalyvausiančioms savivaldybėms (15) kartu su jų mokyklomis (75) (iš viso – 15 paketų) </li></ul><ul><li>Paketą galės sudaryti pvz .: specializuotos konsultacijos, knygos, programinė įranga, stažuotės Lietuvoje bei užsienyje ir kt. </li></ul><ul><li>Galutinis sąrašas bus sudarytas, kai bus ištirti projekte dalyvausiančių savivaldybių ir jų mokyklų poreikiai pagal jų įgyvendinamą unikalų modelį </li></ul><ul><li>Kiekviena savivaldybė turės galimybę susikomplektuoti savo individualų paramos paketą už vidutiniškai 40,000 Lt </li></ul><ul><li>ŠAC vykdys savivaldybių paraiškų vertinimo, paketų komplektavimo, paslaugų bei prekių pirkimo darbus </li></ul>
 11. 11. Šalies, savivaldybių ir mokyklų kaitos patirčių sklaida <ul><li>Veiklos paskirtis –skleisti Lietuvos švietimo lyderių sėkmingas praktikas šalyje ir užsienyje, dokumentuoti lyderystės plėtros procesus, vykstančius nacionaliniame, savivaldybių bei mokyklų lygmeniu </li></ul><ul><li>Planuojama nufilmuoti 45 epizodus , kurie projekto pabaigoje bus sudėti į vieningą filmą su angliškais subtitrais </li></ul><ul><li>Filmuota medžiaga bus skelbiama projekto VA, savivaldybių ir mokyklų tinklalapiuose, viešinama įvairių pristatymų metu Lietuvoje ir užsienyje </li></ul>
 12. 12. Nacionaliniai švietimo lyderystės forumai <ul><li>Forumų paskirtis: telkti švietimo bendruomenę svarstyti sėkmingas lyderystės praktikas bei kylančias problemas, teikti pasiūlymus dėl lyderystei palankių sąlygų kūrimo, diskutuoti ir ieškoti susitarimų dėl aktualiausių švietimo klausimų, diskutuoti temomis, aktualiomis visiems MTPplius programos projektams </li></ul><ul><li>Dviems forumams (2012 ir 2013 m. lapkritis) organizuoti planuojama sudaryti Tarptautinį organizacinį komitetą, susidedantį iš užsienio ir Lietuvos švietimo ekspertų, kurie bus atsakingi už forumų programą, inovatyvias forumų organizavimo formas, informacijos apie forumus skleidimą tarptautiniu ir Lietuvos mastu ir t.t. </li></ul><ul><li>300 dalyvių - aktyvūs švietimo bendruomenės nariai, dalyvaujantys ir kituose MTP plius programos projektuose, kuriuos įgyvendina NMVA, ŠITC bei kiti ŠMM pavaldūs centrai </li></ul><ul><li>Planuojama steigti Kokybiškai dirbančių mokyklų nominacija (atsakinga NMVA) </li></ul><ul><li>Dalyviams bus išduoti neformaliojo ugdymo pažymėjimai </li></ul>
 13. 13. Projekto abiejų etapų metu parengtų dokumentų leidyba 1 <ul><li>Planuojama išleisti šešis leidinius. Parengti I etapo metu: </li></ul><ul><li>Metodinis leidinys „Longitudinio Lietuvos švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimo metodologija ir instrumentai“, tiražas – 1500 egz. </li></ul><ul><li>Leidinys „Lyderystės mokykloje vystymosi modelio aprašas, tiražas–3000egz. </li></ul><ul><li>Parengti II etapo metu: </li></ul><ul><li>I ir II projekto etape atlikto longitudinio Lietuvos švietimo lyderystės raiškos tyrimo ataskaita; </li></ul><ul><li>Švietimo konsultavimo modelio aprašas </li></ul><ul><li>Rekomendacijos neformaliuoju būdu įgytų lyderystės ir vadybinių kompetencijų pripažinimui ir papildymui </li></ul><ul><li>Konceptuali projekto „Lyderių laikas“ įgyvendinimo patirties bei rezultatų analizė </li></ul><ul><li>Kiekvieno leidinio tiražas – 1500 egz. </li></ul>
 14. 14. Projekto abiejų etapų metu parengtų dokumentų leidyba 2 <ul><li>Bus parengta ir išleista 13 trumpraščių (švietimo problemos analizių): </li></ul><ul><li>1. Remiantis pirmojo etapo metu atliktų tyrimų bei parengtų modelių medžiaga bus parengti trys trumpraščiai: </li></ul><ul><li>Kiek lyderystės surasta Lietuvos mokyklose? </li></ul><ul><li>Švietimo konsultavimas: patirtis bei perspektyvos </li></ul><ul><li>Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo galimybės bei iššūkiai </li></ul><ul><li>2. Remiantis antrojo etapo metu atliktų analizių medžiaga planuojama parengti 10 temų trumpraščių </li></ul><ul><li>Kiekvieno trumpraščio tiražas – 1500 egz. </li></ul>
 15. 15. AČIŪ, KAD DOMITĖS … <ul><li>E. pašto adresai pasiteirauti: </li></ul><ul><li>rasa.snipienė@sac.smm.lt – projekto vadovė </li></ul><ul><li>[email_address] – veiklų koordinatorė </li></ul><ul><li>[email_address] – viešosios komunikacijos vadovė </li></ul><ul><li>[email_address] – Eglė Pranckūnienė, MTC vadovė </li></ul><ul><li>[email_address] – Margarita Pilkienė, ISM atstovė </li></ul>

×