Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Effectief mobiel leren

159 views

Published on

Slides used during an interactive presentation about Mobile Learning.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Effectief mobiel leren

 1. 1. Leerdoelen • Innovaties binnen onderwijs herkennen, analyseren en evalueren • Wetenschap van leren en instructie gebruiken om beslissingen te nemen voor de klaspraktijk • Het wat, waarom, kansen en gevaren van mobiel leren omschrijven • Kennismaken met mobiele applicaties • Opbouwen van een houvast voor correcte implementatie van mobiele applicaties in de klaspraktijk
 2. 2. Wie ben jij?
 3. 3. Wie ben jij?
 4. 4. Wie ben jij?
 5. 5. Wie ben jij?
 6. 6. Wie ben jij? A B C D
 7. 7. Wie ben jij?
 8. 8. Waarom nu een stemsysteem?
 9. 9. Voordelen van een stemsysteem • Activeert iedereen in een groep • ‘Verplicht’ leerlingen om mee na te denken • Peilt naar meningen en brengt discussies op gang • Inventariseert de voorkennis-verwachtingen voor de leerkracht • Creëert samen kennis • Makkelijke formatieve evaluatietool
 10. 10. Verplichte aankoop tablet op school of Bring Your Own Device? (BYOD)
 11. 11. “Innovaties passen onderwijs minder aan dan dat onderwijs innovaties aanpast”
 12. 12. Onderwijs wordt bepaald door de methode, niet door de tool.
 13. 13. We wéten waardoor kwalitatief onderwijs bepaald wordt.
 14. 14. • Maak deze quiz door de app Socrative te installeren en te openen. • Wees welgekomen in kamernummer TIMSURMA. • Noteer stellingen waar je nog vragen over hebt. We bespreken ze graag achteraf.
 15. 15. Quiz naar jullie kennis over leren • Lerenden onthouden 10% van wat ze horen. • Leraren geven best vaak toetsen (of zelftoetsen) om het leren te bevorderen. • Lerenden moeten hun studeermomenten spreiden in de tijd. • Lerenden studeren best als ze zichzelf vragen stellen (waarom? Wat? Hoe?) tijdens het studeren of zichzelf uitleg geven. • Leraren gebruiken best visuele ondersteuning om het leren te bevorderen. • Lerenden leren best op basis van hun meest ontwikkelde hersenhelft (vb rechts = creatief) en bijhorende leerstijl. • Lerenden (met weinig voorkennis) leren het meest wanneer ze minimale instructie krijgen. • Lerenden leren het meest wanneer ze actief kennis verwerken. • Lerenden kunnen multitasken en twee opdrachten tegelijk maken. • Huidige lerenden zijn digital natives en kunnen prima met moderne media omgaan. • Leerkrachten linken nieuwe kennis best aan voorkennis (vb analogie, metaforen enz) • Leraren geven best snel feedback bij kennistoetsen. • Lerenden die meer inspanning leveren en dus trager leren, leren beter. • Creatieve leerlingen hebben minder kennis nodig. • Leerlingen hebben verschillende soorten intelligenties. • Leerlingen leren het best door te markeren in hun studiemateriaal • Leerlingen leren het best door het studiemateriaal vaak te herlezen,
 16. 16. Digitale assessment-tools • Formatief leren wordt ondersteund: zowel leraar als leerling krijgt inzicht in het leerproces. • Hoog leerrendement voor de lerenden: testing effect • Mogelijkheid tot onmiddellijke feedback. • Lokt zelfreflectie en metacognitie (denken over zijn eigen denken) uit. • Is middel tot differentiatie qua tempo Een blik achter de schermen van een assessment-tool
 17. 17. Een visueel kader voor leren: ideale posters voor je studenten en collega’s
 18. 18. Hoe brengen we leren in verband met mobiel leren?
 19. 19. Vier kenmerken voor mobiel leren 1) Mobiel leren is een leerproces waarbij de voornaamste technologie een mobiel apparaat is. 2) Mobiel leren heeft als belangrijkste kenmerk de lerende mobiel kan zijn. 3) Nieuwe didactische mogelijkheden zijn een kenmerk van het mobiel leren 4) Mobiel leren kan ook informeel leren zijn: leerprocessen gebeuren spontaan, ook en vooral buiten de klas.
 20. 20. De belangrijkste tools op de markt
 21. 21. Grote spelers: Apple
 22. 22. Grote spelers: Google
 23. 23. Mobiel leren bekijken op niveau van a) Didactische mogelijkheden b) Soorten apps c) Bronnen om er mee aan de slag te gaan
 24. 24. DIDACTISCHE KANSEN • Collaborative mindmapping • Formatief feedback geven • Documenten verrijken met QR-codes • Plaatsonafhankelijk leren (excursies) • Maak creatief product met audio en video • Brainstorm samen met de klas • Neem foto’s van bordnotities • Laat leerlingen hun werk plannen • Zorg voor ondersteuning voor leerlingen met beperkingen • Programmeren en gaming
 25. 25. APPS • Augmented Reality • Productiviteitsapps • Vakspecifieke apps • Activerende apps • Content-creating apps
 26. 26. BRONNEN • Reisgids digitaal leermateriaal • Appsakee.be • Eduapp.be • appetijt.org • Appsindeles.wordpress.com
 27. 27. Aan de slag!
 28. 28. Maak kennis met de verschillende soorten apps, werkvormen en informatiebronnen. DIDACTISCHE KANSEN • Collaborative mindmapping • Formatief feedback geven • Documenten verrijken met QR-codes • Plaatsonafhankelijk leren (excursies) • Maak creatief product met audio en video • Brainstorm samen met de klas • Neem foto’s van bordnotities • Laat leerlingen hun werk plannen • Zorg voor ondersteuning voor leerlingen met beperkingen • Programmeren en gaming APPS • Augmented Reality • Productiviteitssystemen • Vakspecifieke apps • Activerende apps • Content-creating apps BRONNEN • Reisgids digitaal leermateriaal • Appsakee.be • Eduapp.be • appetijt.org • Appsindeles.wordpress.com • Tablio • Werk samen in kleine (vak-)groepen. • Kom tot een tweetal effectief toepasbare lestoepassingen die je wil testen • Korte voorstelling
 29. 29. Bedankt! @timsurma

×