Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diplom Sverigehälsan

230 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Diplom Sverigehälsan

  1. 1. / p ) , GUNNAR ANDERSSON ANSVARIG HPI METOD ANDERS WALLIN ANSVARIG HPI ACADEMY TILDE WESTRUP INTYG FOR ATT FRAMGANGSRIKT HA GENOMGATT HALSOPROFFL r7-2, 1,1 ,r,Fd d LX,11 L J c: n SOMMAREN 2013 HPI
  2. 2. Peter Stjernfeldt VD Sverigehalsan AB SVERIGE Malmo 2015-02-03 DIPLOM Tilde Westrup har med godkant resultat genomgAtt Sverigehalsans utbildning till DIPLOMERAD KOSTRADGIVARE MED KOGNITIV INRIKTNING Utbildningen har bedrivits under en termin och har omfattat forelasningar och seminarier under sammanlagt 84 timmar. Foljande kurser har ingatt i utbildningen: KOST- OCH NARINGSLARA KOSTRADGIVNING KOGNITIV PEDAGOGIK HALSOPEDAGOGIK
  3. 3. ANDERS WALLIN ANSVARIG HPI ACADEMY ,1 GUNNAR ANDERSSON ANSVARIG HPI METOD TILDE WESTRUP I NTYr; FOR ATT FRAMGANGSRIKT HA GENOMGATT TESTLEDARUT1 io‘4 FOR KONDITIONSTEST PA CYKEL SOMMAREN 2013
  4. 4. Conny Andersson Utbildningsansvarig, Stockholm Sverigehalsan AB SVERIGE Stockholm 2013-12-11 DIPLOM Tilde Westrup har med godkant resultat genomgatt Sverigehalsans utbildning till DIPLOMERAD FRISKVARDSTERAPEUT OCH KOSTKONSULT MED KOGNITIV INRIKTNING Utbildningen har bedrivits under tva terminer och har omfattat forelasningar och senninarier under samnnanlagt 231 timmar. Foljande kurser har ingatt i utbildningen: MOTION OCH LIVSSTIL SAMTALSMETODIK HALSOPSYKOLOGI HALSOFRAMJANDE LEDARSKAP KOGNITIV PEDAGOGIK AVSPANNINGSMETODIK OCH MENTAL TRANING HALSA OCH FORETAGANDE KOST OCH NARINGSLARA KOMPLEMENTAR MEDICIN OCH MASSAGE PROJEKTARBETE HALSOPROFILBEDOMNING KOMMUNIKATION PRAKTIK

×