Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työvoimatutkimuksen tietojen julkaiseminen ja saatavuus 2021 - Pertti Taskinen

116 views

Published on

Miten ja miksi työvoimatutkimus uudistuu?
Webinaari 5.11. 2020
#työvoimatutkimus2021

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Työvoimatutkimuksen tietojen julkaiseminen ja saatavuus 2021 - Pertti Taskinen

  1. 1. Työvoimatutkimuksen tietojen julkaiseminen ja saatavuus 2021 Pertti Taskinen 5.11.2020 #työvoimatutkimus2021 16.11.2020 Tilastokeskus
  2. 2. Tietojen julkaisu 2021 2Tilastokeskus6.11.2020 –Vanhat aikasarjat tuotetaan 2020 loppuun saakka – Vuoden 2020 joulukuun tiedot julkaistaan tammikuussa tavanomaisen aikataulun mukaan –Työvoimatutkimuksen suppeat ja alustavat tiedot julkaistaan tammikuulta 2.3.2021 sekä helmikuulta 30.3.2021 – Ei trendilukuja – Ei tietokantataulukoita – Alustava aikasarjakorjaus 12 kk taaksepäin –Poikkeusmenettelyä tarvitaan, koska alkuvuonna kerättyjä tietoja käytetään aikasarja- ja estimointianalyysiin
  3. 3. Tietojen julkaisu 2021 3Tilastokeskus6.11.2020 –Maaliskuun ja 1. vuosineljänneksen tiedot julkaistaan lopullisilla aikasarjakorjauksilla 4.5.2021 – Todennäköistä, että kaikkia tietokantataulukoita ei saada tuotettua heti – Tietokantataulukoista erillinen tietokantajulkaisu –Huhtikuun 2021 tiedot ja siitä eteenpäin tavanomaisella aikataululla – Aikasarjat vuoteen 2020 asti jäävät passiivisina StatFin-arkistopuolelle –Uusi ikäryhmä 75-89-vuotiaat – Rajallinen tietosisältö & otoskoko – Työllisyys hyvin pientä – Tiedot vuositasolla
  4. 4. Eurostatin tiedot 2021 4Tilastokeskus6.11.2020 –Eurostatin kuukausitiedot tavanomaisen aikataulun mukaan – Mailla oikeus olla toimittamatta tietoja alkuvuodesta –Eurostat julkaisee neljännesvuositiedot tavanomaisen aikataulun mukaan – Aikasarjakorjaukset toimitettava 31.12.2021 mennessä – Maat toimittavat aikasarjakorjaukset omaan tahtiin –Eurostatilla ei näin ollen ole aluksi aikasarjakorjattuja tietoja
  5. 5. Tiedottaminen jatkossa 5Tilastokeskus6.11.2020 –Uudistuksen teemasivusto kehitteillä –Julkistuksen yhteyteen viimeistään 4.5.2021 metodologinen yhteenveto –Kokonaisarvio muutoksien vaikutuksesta
  6. 6. pertti.taskinen@stat.fi 029 551 2690 pertti.taskinen@stat.fi #työvoimatutkimus2021 6Tilastokeskus6.11.2020

×