Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työmarkkinoilla tapahtuu, Hanna Sutela Tilastokeskus

Faktaa kuntavaalikeskusteluihin 4.3.2021 Tilastokeskus

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työmarkkinoilla tapahtuu, Hanna Sutela Tilastokeskus

 1. 1. Työmarkkinoilla tapahtuu Hanna Sutela 4.3.2021 Faktaa tilastoista kuntavaalikeskusteluihin 1 4.3.2020 Sutela ©Tilastokeskus
 2. 2. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT Hanna.sutela@stat.fi Puh. 029 551 2907 @HannaSutela Työolotutkimus, sukupuolten tasa-arvo työelämässä, erilaiset työsuhteet, yrittäjät ja itsensätyöllistäjät, työ & perhe, alustatyö, työn digitalisaatio, ulkomaalaistaustaiset työelämässä 2 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020
 3. 3. Tässä esityksessä: 3 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 –Muutoksia työllisyydessä –Nuorten tilanne koronakriisin aikana –Etätyö ja kotona työskentely
 4. 4. Muutoksia työllisyydessä 4 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020
 5. 5. Muutos työllisten määrässä 1990 – 2020, 1 000 henkilöä, Työvoimatutkimus 5 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 -200 -150 -100 -50 0 50 100
 6. 6. Muutos työllisten määrässä sukupuolen mukaan 1990 – 2020, 1 000 henkilöä, Työvoimatutkimus 6 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 -120,0 -100,0 -80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 Miehet Naiset
 7. 7. Työllisyysasteen trendi sukupuolen mukaan 01/1989-12/2020, %, Työvoimatutkimus 7 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 1989/01 1989/10 1990/07 1991/04 1992/01 1992/10 1993/07 1994/04 1995/01 1995/10 1996/07 1997/04 1998/01 1998/10 1999/07 2000/04 2001/01 2001/10 2002/07 2003/04 2004/01 2004/10 2005/07 2006/04 2007/01 2007/10 2008/07 2009/04 2010/01 2010/10 2011/07 2012/04 2013/01 2013/10 2014/07 2015/04 2016/01 2016/10 2017/07 2018/04 2019/01 2019/10 2020/07 Yhteensä Miehet Naiset
 8. 8. Työllisyysaste iän mukaan 1996 – 2020, %, Työvoimatutkimus 8 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74
 9. 9. Muutos työllisten määrässä iän ja sukupuolen mukaan 2019 – 2020, 1 000 henkeä, Työvoimatutkimus 9 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 Miehet Naiset 15-74 15 -24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
 10. 10. Muutos työllisten määrässä sukupuolen mukaan vuosineljänneksittäin edellisvuoteen verrattuna 2019- 2020, 1 000 henkeä, Työvoimatutkimus 10 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 7 000 -33 000 -21 000 -3 000 8 000 -47 000 -30 000 -32 000 -50 000 -40 000 -30 000 -20 000 -10 000 0 10 000 20 000 Miehet Naiset 1. neljännes 2. neljännes 3. neljännes 4. neljännes
 11. 11. Muutokset työllisten määrässä toimialoittain 2019 – 2020, Työvoimatutkimus 11 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 1 000 henkilöä
 12. 12. Muutos työllisten kokoaika- ja osa-aikatyössä sukupuolen ja iän mukaan 2019-2020, 1000 henkilöä, Työvoimatutkimus 12 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 15-74 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Kokoaikatyö Osa-aikatyö Miehet Naiset
 13. 13. Työllisyysaste AVI:n mukaan 2019 – 2020, %, Työvoimatutkimus 13 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 72,6 73,9 72,8 68 72,7 70,1 70,4 81,4 71,6 72,9 72,6 67,8 71,8 68,4 67,8 81,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Koko maa Etelä- Suomen AVI Lounais- Suomen AVI Itä-Suomen AVI Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Pohjois- Suomen AVI Lapin AVI Ahvenanmaan valtionvirasto 2019 2020
 14. 14. Nuorten tilanne koronakriisin aikana 14 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020
 15. 15. Nuorten työllisyysaste sukupuolen ja iän mukaan,%, Työvoimatutkimus 15 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 22 59,3 79,6 85,4 29,5 60,2 73 74 19,3 54,6 79,2 85,3 27,4 55,9 70,8 73,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 15-19 20-24 25-29 30-34 15-19 20-24 25-29 30-34 2019 2020 Miehet Naiset
 16. 16. Työttömyysaste ikäryhmittäin 1996-2020, %, Työvoimatutkimus 16 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020
 17. 17. Työttömyysaste lasketaan osuutena työvoimasta, ei ikäluokasta Työvoimaan (=työlliset+työttömät) kuuluu vain noin 50 % 15-24 -vuotiaista Työvoima Työvoiman ulkopuolella Työlliset Työttömät Ei käy töissä eikä etsi töitä, esim. moni opiskelija Liisa Larja ©Tilastokeskus • 15-24 v. 29.11.2018 17
 18. 18. Työttömyysaste lasketaan osuutena työvoimasta, ei ikäluokasta Työvoima Liisa Larja ©Tilastokeskus • Työvoima = työlliset + työttömät, eli yli 80 % 25-64 -vuotiaista 25-64 v. 29.11.2018 18
 19. 19. Työttömyysaste lasketaan osuutena työvoimasta, ei ikäluokasta 19 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 % Työttömien osuus ikäluokasta 2020 Työttömyysaste 2020
 20. 20. Not in Employment, Education or Training (NEET) Ei-työlliset nuoret, jotka eivät ole tutkintoon johtavassa tai kurssikoulutuksessa eivätkä asepalveluksessaätkä asepalveluksessa, Työlliset Ei- työlliset Liisa Larja ©Tilastokeskus NEET-aste = NEET-nuorten osuus koko 15- 24-v. ikäluokasta = 9,1 % 2020 29.11.2018 20
 21. 21. Ei-työlliset nuoret, jotka eivät ole tutkintoon johtavassa tai kurssikoulutuksessa eivätkä asepalveluksessa, osuus 15-24-vuotiaiden ikäluokasta (NEET-aste) sukupuolen mukaan, %, Työvoimatutkimus 21 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 0 5 10 15 20 25 Molemmat sukupuolet Miehet Naiset 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 22. 22. Työvoiman ulkopuolella olevien opiskelijoiden osuus ikäluokasta sukupuolen ja iän mukaan,%, Työvoimatutkimus 22 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 61 18,5 8,3 3,4 58,5 21,9 8,7 5,7 61,9 19 7,9 3,7 59,3 24,6 9,9 6,7 0 10 20 30 40 50 60 70 15-19 20-24 25-29 30-34 15-19 20-24 25-29 30-34 2019 2020 Miehet Naiset
 23. 23. NEET-osuus ikäluokasta sukupuolen ja iän mukaan,%, Työvoimatutkimus 23 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 4 12 9 4 12 15 4 14 9 4 13 15 0 2 4 6 8 10 12 14 16 15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29 2019 2020 Miehet Naiset
 24. 24. Etätyö ja kotona työskentely 24 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020
 25. 25. Etätyö, palkansaajat sukupuolen mukaan, % Työolotutkimukset 1997, 2003,2008, 2013 ja 2018 25 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 4 3 6 6 4 7 9 7 10 16 13 19 28 27 29 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yhteensä Naiset Miehet 1997 2003 2008 2013 2018
 26. 26. Etätyö ja mahdollisuus siihen, palkansaajat alueen mukaan, %, Työolotutkimus 2018 26 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 28 42 24 19 18 18 16 19 19 19 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Koko Suomi Helsinki-Uusimaa Länsi-Suomi Etelä-Suomi ja Ahvenanmaa Pohjois- ja Itä-Suomi Tekee etätyötä Ei tee, vaikka työtehtävien puolesta olisi mahdollista
 27. 27. Kotona työskentely kaksinkertaistui vuonna 2020 Säännöllisesti tai silloin tällöin kotona 4 vkon aikana työskennelleiden osuus työllisistä 2020, % Työvoimatutkimus 27 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020
 28. 28. Tietoa etätyöstä, työoloista ja työhyvinvoinnista koronakriisin aikana tulossa… 28 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 –Tilastokeskuksen Verkkotiedonkeruu palkansaajille ja yrittäjille maalis-toukokuu 2021 –Tietoja aletaan julkaista syksyllä 2021 –Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon –VN TEAS -hanke 12/2020–5/2022 –THL, Tilastokeskus, Tampereen yliopisto, Kela – https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja- hankkeet/koronakriisin-vaikutukset-sukupuolten-tasa-arvoon- suomessa
 29. 29. Linkkejä ja luettavaa TK:n sivuilla 29 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 – Statfin-tietokantataulut, esimerkiksi: – https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti__vv/statfin_tyti_pxt_11pl.px/ – Tieto&trendit blogit ja artikkelit, mm. – https://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2020/saannollisesti-kotona-tyoskenteleminen-on-kaksinkertaistunut/ – http://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2021/koronan-satoa-nuoret-naiset-opiskelevat-miehet-enemman- tyottomina/ – http://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2021/etatyo-on-pidentanyt-tyopaivaa-eniten-koulutuksessa/ – http://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/tyon-puute-on-lisaantynyt-niin-suomessa-kuin-muuallakin/ – http://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2020/etatyo-vahentaa-sairauspoissaoloja-mutta-lisaa-sairaana- tyoskentelya/ – http://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2020/kun-mahdoton-kavi-mahdolliseksi-tietotyon-yleisyys-mahdollisti- etatyon-lapimurron-suomessa/ – http://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2020/koronakriisin-tyollisyysvaikutuksia-on-tarkasteltava-sukupuolen- mukaan-talla-kertaa-iskut-osuivat-erityisesti-naisiin/
 30. 30. Kansainvälistä vertailua mm. 30 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 –https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=Employment_-_quarterly_statistics –https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/living -working-and-covid-19 –https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/thematic- reports/economic-sectors-risk-due-covid-19-disruptions-will- men-and-women-eu-be-affected-similarly. –https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy- brief/2020/women-and-labour-market-equality-has-covid-19- rolled-back-recent-gains
 31. 31. Työvoimatutkimus uudistuu 31 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020 –Tiedonkeruutapa –Sisältö –Estimointitapa –Aikasarjoja korjataan taaksepäin –Uuden aikasarjan mukaisia lukuja 4.5.2021 –http://www.stat.fi/ajk/tyovoimatutkimuksen-uudistus.html
 32. 32. Kiitos! 32 Sutela ©Tilastokeskus 4.3.2020

×