Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tulo (varallisuus) erot ja talouskasvu

585 views

Published on

Suhdanneklubi: Tulo- ja varallisuuserot ja talouskasvu, 18.11.2016 Tilastokeskus

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tulo (varallisuus) erot ja talouskasvu

 1. 1. WIPWORK INEQUALITY PUBLIC POLICY TYÖ, TASA-ARVO JA JULKISEN VALLAN POLITIIKKA
 2. 2. | 2 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Tulo(varallisuus)erot ja talouskasvu Matti Tuomala Suhdanneklubi 18112016 Helsinki
 3. 3. | 3 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Tulo(varallisuus)erot → ←Talouden menestys • ”Yleensä taloudessa ei mene hyvin, elleivät tuloerot kasva”, Konsernijohtaja Björn Wahlroos Prima 8/2007 • ”Talouden kasvu voi johtaa tuloerojen kasvuun jos suuri yleisö näin sallii”. Robert Solow 2009 TV1
 4. 4. | 4 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Tuloerot → ← talouden kasvu • Onko tuloerojen ja talouden kasvun välillä jokin riippuvuus? • Entä miten taas talouskasvu vaikuttaa tuloeroihin? • Kuznets: kehityksen alkuvaiheessa tuloerot kasvavat ja myöhemmin alkavat kaventua eli Kuznets-käyrä:käännetty U- muoto • Marx: kapitalismissa tendenssi varallisuuden kasautumiseen harvoille • Klassiset taloustieteilijät eivät olleet vain pessimistejä köyhyyttä lieventävästä talouskasvusta. He myös kyseenalaistivat kestävän talouskasvun
 5. 5. | 5 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Tuloerot → talouden kasvu • ”Hyväksi” - Klassinen malli: kapitalistien säästämisaste 1 ja työläisten nolla →tuloerojen kasvu lisää talouskasvua - Varakkaita suosiva politiikkaa hyödyttää pitemmän päälle muitakin, myös köyhiä eli ” trickle down teoria. • ”Haitaksi” - Pienet tuloerot → poliittinen vakaus → kasvu - Suuret tuloerot & epätäydelliset luottomarkkinat & koulutusinvestoinnit→ heikentävät kasvua - Suuret tuloerot &fiskaalisen kapasiteetin rapautuminen (verotuksella rahoitetaan perustutkimusta)→ heikentävät kasvua • Ei vaikutusta
 6. 6. | 6 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Tuloerot→talouden kasvu:Empiirinen testaus • Elina Tuomisen (2015) tutkimus (käyttää WID- aineistoa) ei tue näkemystä, jonka mukaan suuret tuloerot (suuret ylimmät tulo-osuudet) ja niiden kasvu edistävät taloudellista kasvua vrt ” trickle down teoria. • Useat tutkimukset (erit. IMF:n ja OECD:n) tukevat yo näkemystä • Suuret tuloerot eivät ole myöskään hyväksi kasvun pysyvyydelle/kestävyydelle (IMF ja OECD) • Entä Suomessa?
 7. 7. | 7 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Käytettävissä olevien tulojen kasvu 1966–1990 ja 1990– 2014, käytettävissä olevien tulojen desiileissä ja ylimmässä 1% Riihelä ym 2016
 8. 8. | 8 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Tuotannontekijätulojen kasvu 1966–1990 ja 1990–2014, käytettävissä olevien tulojen desiileissä ja ylimmässä 1% Riihelä ym 2016
 9. 9. | 9 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Trickle-down-teoria ja Suomi • Näiden kuvioiden perusteella on vaikea puolustaa näkemystä, että tuloerojen ja erityisesti suurituloisten tulojen kasvu olisi myös hyödyttänyt koko talouden tulojen kasvua eli muita tulonsaajia. • Näin ollen ns. trickle-down-teorialle ei löydy tukea Suomen taloushistoriasta viimeisten 25 vuoden aikana. • Seuraavat kuviot kertovat miksi?
 10. 10. | 10 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Ylimmän yhden prosentin keskimääräinen veroaste ja pääomatulo-osuus. Riihelä ym 2015 0 10 20 30 40 50 60 70 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Tulo-osuusjaveroaste Pääomatulo-osuus Veroaste
 11. 11. | 11 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Tulon uudelleenjako (prosentteina) vuosina 1990–2014; Välittömien verojen ja tulonsiirtojen uudelleenjakovaikutus. Riihelä ym. 2015
 12. 12. | 12 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Talouskasvu ja oikeudenmukaisuus • Vielä 1990 luvun alussa Suomen tuloerot olivat pienimmät OECD-maissa. • 1990-luvun laman jälkeisellä kymmenvuotisjaksolla Suomen tuloerojen kasvu oli OECD-maiden nopeinta. • Erityisesti 1990-luvun loppupuolella tapahtunut ylimpien tulojen kasvu (veron jälkeisten tulojen) oli poikkeuksellista Suomen taloushistoriassa.
 13. 13. | 13 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Käytettävissä olevien ekvivalenttitulojen kehitys ylimmässä yhdessä prosentissa, 90-99 prosentissa ja 1.-.9. tulokymmenyksessä, euroa 2013 hinnoin Lähde: Riihelä, Sullström, Tuomala (2010): VATT Tutkimuksia 157, päivitetty versio.
 14. 14. | 14 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Tuloerojen kehitys vuosituloilla ja viiden vuoden keskimääräisillä tuloilla Riihelä ym 2012 päivitetty
 15. 15. | 15 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Talouskasvu ja oikeudenmukaisuus • Vuodesta 1993 vuoteen 2000 käyttävissä olevien tulojen kokonaiskasvusta meni ylimmälle 1 prosentille noin viidennes (18 prosenttia). • Eriytetystä tuloverojärjestelmästä luopuminen olisi keino estää tulojen muunto mitä varakkaat omistajat käyttävät hyväksi (verrattavissa ”rent—seekingiin”). • Tuloerojen kasvattamisen ja ylläpitämisen (erityisesti ylimpiä tulo-osuuksien) lisäksi verojärjestelmä on myös vinouttanut investointien kohdentumista. • Onko Suomessa näkyvissä muutosta? Taloudellinen valta tuo poliittista valtaa!
 16. 16. | 16 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Varallisuus vs kansantulo • Piketty (2014): Varallisuus kasvaa nopeammin kuin kansantalous kokonaisuudessaan. • Ts. sijoitettu varallisuus pörssiosakkeisiin, kiinteistöihin, maahan jne. kasvaa nopeammin kuin kansantulo. • Tulo- ja varallisuuserot eivät täten synny työmarkkinoilta vaan alkuvarallisuudesta (erityisesti peritystä varallisuudesta). • Pääomatulojen osuuden kasvu vääjäämättä lisää henkilöiden välisiä tulo- ja varallisuuseroja. • Toteutuuko Pikettyn ennuste?
 17. 17. | 17 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Entä empiirinen näyttö? • Tiedämme myös, että Suomessa sekä varallisuus- että tuloerot ovat kasvaneet. • Ainakin keskimäärin varallisuuden tuotto on ollut jaksolla 1988–2013 suurempi kuin käytettävissä olevien tulojen kasvu. • Tuloerot kasvoivat finanssikriisin asti, 2007/8,pysyneet uudella korkeammalla tasolla koko taantuman ajan.
 18. 18. | 18 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Nettovarallisuuden jakaantuminen väestön ylimmän 1 prosentin, seuraavan ylimmän 9 prosentin ja alimman 90 prosentin kesken Suomessa, Riihela ym 2015, Lähde: Varallisuustutkimus/TK. 64,3 27,3 8,5 Vuosi 1987 55,931,1 13,0 Vuosi 2013 Alin 90 % Ylin 90-99 Ylin 1 %
 19. 19. | 19 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY 3,3 4,4 5,6 3,8 2,8 1,9 2,5 5,0 2,0 1,81,5 1,9 4,2 1,7 1,4 5,8 6,5 10,2 6,5 5,8 0 2 4 6 8 10 12 Alin 90 % Ylin 90-99 Ylin 1 % Keskiarvo Mediaani Nettovarallisuus Käytettävissä olevat tulot Bruttotulot Pääomatulot Varallisuusaineistosta tulojen ja varallisuuden vuotuinen kasvu vuodesta 1987 vuoteen 2013. Ryhmitys luokkiin nettovarallisuuden mukaan. Riihela ym 2015, Lähde: Varallisuustutkimus/TK
 20. 20. | 20 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Nettovarallisuuden (W) suhde käytettävissä olevaan tuloon (Y), W/Y, Suomessa vuosina 1987, 1988, 1994, 1998, 2004, 2009 ja 2013, %. Lähde: Tilastokeskus, Varallisuustutkimus. 1987 1988 1994 1998 2004 2009 2013 2.8 2.8 2.7 3.2 3.9 4.3 4.5
 21. 21. | 21 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Pikettyn ennuste, tuleva kasvu ja teknologinen kehitys • Kuinka kauan ns. sekulaarinen stagnaatio eli pysyvä matalan kasvun vaihe laman jälkeen jatkuu (Hansen 1938, Summers, 2014). • Mikä on tuloerojen merkitys tähän? • Teknopessimismi: Pitemmän aikavälin talouskasvu hiipuu. Gordon (2012). ”pesukone sai aikaan suuremman kasvusysäyksen kuin internet” • Tekno-optimismi: Brynjolfsson-Mcafee (2014): Koneiden uusi tuleminen. ”digitaalisen teknologian, keinoälyn,ja robottien mahdollisuuksilla ei rajoja”
 22. 22. | 22 | Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka | | WORK,INEQUALITYANDPUBLICPOLICY Teknologinen kehitys (Automaatio) ja eriarvoisuus • Meade (1964): tuotannon automaatio väistämättä kasvattaisi pääoman tuottoa ja leikkaisi palkkoja. • Ilman radikaalia talouden reformia työntekijöiden tilanne tulisi ratkaisevasti heikkenemään. • Meade: Brave New Capitalists’ Paradise vältettäisiin omistuksen demokratisoinnilla, property-owning democracy, • Kaikki yhteiskunnan ryhmät tulisivat myös osallisiksi pääoman tuotosta. • Meade; Fiskaalinen uudelleenjako ei yksin riitä. • On puututtava myös markkinatulojen muodostukseen. • Lisäksi Atkinsonin tavoin politiikan pitää huolehtia teknologisen kehityksen suunnasta ja suosia niitä innovaatioita, jotka parantavat ihmisten työllistettävyyttä.

×