Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pienituloisuus ja asumiskustannukset, Timo Kauppinen THL

161 views

Published on

Tulot ja kulutus -seminaari: Kotitaloustilastointia 50 vuotta, 28.8.2018 Tilastokeskus

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pienituloisuus ja asumiskustannukset, Timo Kauppinen THL

 1. 1. PIENITULOISUUS JA ASUMIS- KUSTANNUKSET Timo Kauppinen, THL 23.8.2018 Pienituloisuus ja asumiskustannukset / Timo Kauppinen 1
 2. 2. TÄMÄ ESITYS  Pienituloisilla suurempi osuus tuloista kuluu asumiskustannuksiin kuin muilla  Pienituloisuuden erot esimerkiksi alueiden tai väestöryhmien välillä voivat muuttua otettaessa asumiskustannukset huomioon  Vuokrien nousu tuloja nopeammin tekee edellä mainitusta entistä tärkeämpää 23.8.2018 Pienituloisuus ja asumiskustannukset / Timo Kauppinen 2
 3. 3. MÄÄRITELMIÄ 23.8.2018 Pienituloisuus ja asumiskustannukset / Timo Kauppinen 3  Asumiskustannukset = vuokra tai hoitovastike, muut asunnon kuukausittaiset käyttömenot, asuntolainan korot, kiinteistövero  Asumismenot = asumiskustannukset + asuntolainan lyhennykset + rahoitusvastike – Mukana säästämiseksi katsottavissa olevia eriä, mutta kuvastaa toisaalta kattavammin kotitalouden kuukausittaista rahantarvetta asumiseen
 4. 4. ASUMISMENOJEN OSUUS KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA RAHATULOISTA 2011, MEDIAANI 23.8.2018 Pienituloisuus ja asumiskustannukset / Timo Kauppinen 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 18–34 35–64 65+ Yht. % Ikä, vuotta Pienituloiset Muut Lähde: Kauppinen ym. (2015)
 5. 5. 0 500 1000 1500 2000 2500 Pienituloiset Muut Eur / kul.yks. / kk Ennen asumismenoja Asumiskustannusten jälkeen Asumismenojen jälkeen 23.8.2018 Pienituloisuus ja asumiskustannukset / Timo Kauppinen 5 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT EKVIVALENTIT RAHATULOT ENNEN JA JÄLKEEN ASUMISMENOJA 18 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ 2011, MEDIAANI Lähde: Kauppinen ym. (2015)
 6. 6. ASUMISKUSTANNUSTEN HUOMIOON OTTAMINEN PIENITULOISUUDEN MITTAUKSESSA  Missä määrin asumiskustannukset ovat kotitalouden oma valinta: harkinnanvaraiset vs. välttämättömät menot?  Ainakin jossain määrin perustuvat kotitalouden valintoihin  pienituloisuuden määrittäminen ennen asumiskustannuksia ongelmattomampaa  Toisaalta esimerkiksi kaksi samanlaista asuntoa samalla alueella voivat poiketa huomattavasti kustannuksiltaan mm. hallintaperusteesta riippuen tai käytännön valinnanvara asuinpaikan suhteen voidaan kokea vähäiseksi  asumiskustannusten jälkeinen pienituloisuus ottaa nämä huomioon 23.8.2018 Pienituloisuus ja asumiskustannukset / Timo Kauppinen 6
 7. 7. KOTITALOUKSIEN PIENITULOISUUSASTE ENNEN JA JÄLKEEN ASUMISKUSTANNUKSIA KUNTATYYPIN MUKAAN VUONNA 2014 23.8.2018 Pienituloisuus ja asumiskustannukset / Timo Kauppinen 7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Ennen asumiskustannuksia Asumiskustannusten jälkeen % Pääkaupunkiseutu Muut suuret keskukset Muut kaupunkimaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Maaseutumaiset kunnat Lähde: Ilmarinen & Kauppinen (2018)
 8. 8. 0 10 20 30 40 50 60 Yksin asuvat Lapsettomat parit Kaksi aikuista ja lapsia Yksinhuoltajatalous Muu % Ennen asumiskustannuksia Asumiskustannusten jälkeen 23.8.2018 Pienituloisuus ja asumiskustannukset / Timo Kauppinen 8 Lähde: Tulonjakotilaston palvelu- aineisto 2014, omat laskelmat KOTITALOUKSIEN PIENITULOISUUSASTE ENNEN JA JÄLKEEN ASUMISKUSTANNUKSIA KOTITALOUSTYYPIN MUKAAN VUONNA 2014
 9. 9. 23.8.2018 Pienituloisuus ja asumiskustannukset / Timo Kauppinen 9 Lähde: McGuinness (2018)
 10. 10. VAPAARAHOITTEISTEN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRIEN KEHITYS KOLMESSA KAUPUNGISSA VS. ASUNTOKUNTIEN TULOTASON* KEHITYS KYSEISISSÄ SEUTUKUNNISSA, 2010=100 23.8.2018 Pienituloisuus ja asumiskustannukset / Timo Kauppinen 10 95 100 105 110 115 120 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vuokraindeksi, Helsinki Vuokraindeksi, Turku Vuokraindeksi, Tampere Tulotaso, Helsingin seutukunta Tulotaso, Turun seutukunta Tulotaso, Tampereen seutukunta Lähde: Tilastokeskus, Statfin-tietokanta * Käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti kyseisen vuoden arvossa
 11. 11. 23.8.2018 Pienituloisuus ja asumiskustannukset / Timo Kauppinen 11 Lähde: OECD (2017)
 12. 12. ENTÄ LASKENNALLINEN ASUNTOTULO?  Asumiskustannusten huomioon ottamisella pienituloisuutta määriteltäessä on osittain samanlaisia vaikutuksia kuin otettaessa laskennallinen asuntotulo huomioon tulona – Asuntotulo: minkä verran kotitalous hyötyy laskennallisesti verrattuna markkinahintaisen vuokran maksamiseen – Eroja: vapaiden markkinoiden vuokra-asukkaiden väliset erot, alueelliset erot kunkin hallintaperusteen sisällä – Lisäksi eksplisiittinen asumiskustannusten merkityksen huomiointi 23.8.2018 Pienituloisuus ja asumiskustannukset / Timo Kauppinen 12
 13. 13. JOHTOPÄÄTÖKSET 23.8.2018 Pienituloisuus ja asumiskustannukset / Timo Kauppinen 13  Pienituloisuuden seurannassa ja vertailuissa kannattaisi ehkä nykyistä useammin ottaa ainakin lisätarkasteluna huomioon asumiskustannukset – Vaikuttaa käteen jäävien tulojen ja pienituloisuuden eroihin esimerkiksi asuinpaikan, kotitaloustyypin ja asunnon hallintaperusteen mukaan  Tilastokeskuksen ylläpitämä Tulonjakotilaston palveluaineisto on tärkeä tietovaranto asumiskustannusten ja –menojen huomioon ottamiseksi
 14. 14. POLITIIKASTA 23.8.2018 Pienituloisuus ja asumiskustannukset / Timo Kauppinen 14  Asuntopolitiikka – Asuntojen kysyntään vs. tarjontaan vaikuttaminen – Tuetaanko pieni- vai keskituloisia? – Pienituloisille kohdistettujen asumisen tukien heikentäminen voi johtaa alueellisen segregaation vahvistumiseen  Toisaalta myös tuet voivat vahvistaa segregaatiota, jos alueellista ulottuvuutta ei oteta huomioon  Pienituloisuuteen liittyvä politiikka – osittain erilainen kohderyhmä ja erilaiset keinot riippuen asumiskustannusten huomioon ottamisesta
 15. 15. LÄHTEET Ilmarinen K, Kauppinen TM (2018) Pienituloisuus ennen ja jälkeen asumiskustannuksia – alueellinen näkökulma. Yhteiskuntapolitiikka 83:1, 73- 83. Kauppinen TM, Hannikainen-Ingman K, Sallila S, Viitanen V (2015) Pienituloisten asuinolot. Työpaperi 22/2015. Helsinki: THL. McGuinness F (2018) Poverty in the UK: statistics. Briefing Paper Number 7096, 23 April 2018. House of Commons Library. OECD (2017) Affordable Housing Database. http://www.oecd.org/els/family/HC1-2-Housing-costs-over-income.pdf 23.8.2018 Pienituloisuus ja asumiskustannukset / Timo Kauppinen 15

×