Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pariisin ilmastosopimus nykyisen
päästökehityksen valossa
Riitta Pipatti
Sisältö
- Pariisin ilmastosopimus
– Miksi Pariisin ilmastosopimusta voidaan pitää historiallisena
– Lyhyt yhteenveto – ain...
Historiallinen askel – miksi?
3.3.2016 Riitta Pipatti3
Pariisin ilmastosopimus on kattava
- Lähes kaikki maailman valtiot mukana ilmastonmuutoksen hillinnässä
– vähentämässä pää...
Pariisin ilmastosopimus
- Pariisin sopimuspaketti: 20 sivuinen päätös + 12 sivuinen
sopimusteksti
Sopimus
– YK: ilmastosop...
Pariisin ilmastosopimus
- Päästöjen hillintä/rajoittaminen:
– Tavoite rajoittaa lämpötilanousu huomattavasti alle 2oC ja y...
Kansallisesti määriteltyjen panosten sisältö
- Panokset ovat erilaisia sisällöltään ja kunnianhimon suhteen
- Teollisuusma...
Merkittävimpien päästäjien panokset
3.3.2016 Riitta Pipatti8
Alustavassa panoksessa
ilmoitettu päästöjen
vähennysprosentti...
Kiinan päästökehitys vs. panos
3.3.2016 Riitta Pipatti9
Lähde: Lindroos & Ekholm, 2015
Kiinan panos vähentää päästöjä suht...
Yhdysvaltojen päästökehitys vs. panos
3.3.2016 Riitta Pipatti10
Lähde: Yhdysvaltojen INDC
EU:n päästökehitys vs. panos
3.3.2016 Riitta Pipatti11
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1990 1995 2000 2005 2010 2015...
3.3.2016 Riitta Pipatti12
Annettujen panosten merkitys
-
Lähde: Climate Action Tracker 2015
Pariisin sopimus – säännölliset arvioinnit
- 2023 ja sen jälkeen viiden vuoden välein arvioidaan, miten
sopimuksen tavoitt...
Pariisin sopimus ja läpinäkyvyys
- Läpinäkyvyyskehikko (”Enhanced transparency framework for for
action and support”)
– Ka...
Pariisin sopimuksen muuta sisältöä
- Päästöhillintätoimet voi toteuttaa yhteistyössä, päästökauppa ja
hankemekanismit mahd...
Pariisin sopimuksen merkitys
- Pariisin sopimuksen panokset ovat vielä tavoitteisiin nähden
riittämättömiä, mutta päästövä...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pariisin ilmastosopimus nykyisten kasvihuonekaasujen valossa, Riitta Pipatti

388 views

Published on

Ympäristö ja luonnonvarat -seminaari 3.3.2016, Tilastokeskus

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pariisin ilmastosopimus nykyisten kasvihuonekaasujen valossa, Riitta Pipatti

 1. 1. Pariisin ilmastosopimus nykyisen päästökehityksen valossa Riitta Pipatti
 2. 2. Sisältö - Pariisin ilmastosopimus – Miksi Pariisin ilmastosopimusta voidaan pitää historiallisena – Lyhyt yhteenveto – ainoastaan pääkohdat keskittyen päästöjen hillintään ja raportointiin 3.3.2016 Riitta Pipattii2
 3. 3. Historiallinen askel – miksi? 3.3.2016 Riitta Pipatti3
 4. 4. Pariisin ilmastosopimus on kattava - Lähes kaikki maailman valtiot mukana ilmastonmuutoksen hillinnässä – vähentämässä päästöjä ja vahvistamassa hiilinieluja - YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan kahtiajakoa teollisuusmaiden ja kehittyvien maiden välillä on purettu joskaan ei kokonaan poistettu – teollisuusmaiden tulee edelleen olla edelläkävijöitä - Kehittyvien maiden päästöjen merkitys suuri ja kasvamassa (Kiina maailman suurin päästäjä, päästöt suuremmat kuin Yhdysvaltojen ja EU:n päästöt yhteensä) - Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen kehittyvissä maissa usein kustannustehokkaampaa kuin teollisuusmaissa – toimet vaikuttavat usein positiivisesti myös muihin ympäristöongelmiin kuten ilman epäpuhtauksiin => yhteinen tavoite, kaikki panostavat hillintään 3.3.2016 Etunimi Sukunimi4
 5. 5. Pariisin ilmastosopimus - Pariisin sopimuspaketti: 20 sivuinen päätös + 12 sivuinen sopimusteksti Sopimus – YK: ilmastosopimuksen alla, ratifioitava, sovellus 2020 => – Astuu voimaan kun vähintään 55 osapuolta, ratifioinut sopimuksen ja ratifioineiden osapuolten päästöt kattavat 55 % globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä – ”Isot asiat”, tavoitteet, puitteet, seuranta ja päätöksenteko Sopimuksen liittyvä päätös – Yksityiskohtaisia sopimuksen toteutustavasta, mm. mistä vielä pitää sopia eli työohjelmia, jotka tulevat yksilöimään toteutuksen yksityiskohdat – Päätöstekstin sisältö voidaan kumota toisella päätöksellä => Paljon yksityiskohtia vielä sovittavana ennen sopimuksen soveltamista – työ alkaa toukokuussa Bonnissa 3.3.2016 Riitta Pipatti5
 6. 6. Pariisin ilmastosopimus - Päästöjen hillintä/rajoittaminen: – Tavoite rajoittaa lämpötilanousu huomattavasti alle 2oC ja yrittää päästä alle 1.5oC rajoitukseen, vertailukohtana esiteollinen aika – Päästöjen ja poistumien (nielut) tulisi olla tasapainossa tämän vuosisadan toisella puoliskolla – Hillintätoimien toteutustapa: kansallisesti määritellyt panokset/kontribuutiot (NDC = nationally determined contributions) – 160 osapuolta/188 maata (EU:lla yhteinen) oli toimittanut alustavan kansallisesti määritellyn panoksen YK:lle (Indicative NDC), kattavuus noin 98 % globaaleista päästöistä ennen Pariisin ilmastoneuvotteluja – Panoksia voi muuttaa, mutta vain kasvattamalla niitä 3.3.2016 Riitta Pipatti6
 7. 7. Kansallisesti määriteltyjen panosten sisältö - Panokset ovat erilaisia sisällöltään ja kunnianhimon suhteen - Teollisuusmaiden panokset ”perinteisiä” eli kertovat miten paljon osapuoli lupaa rajoittaa/vähentää päästöjään tiettyyn vuoteen (2025/2030) mennessä tai tietyllä ajanjaksolla (2020 – 2025/2030) - Kehittyvät maat lupaavat usein rajoittaa päästöjään suhteessa päästöjen kehittymiseen talouden, väestön ja energiankulutuksen ennustettuun kasvun nähden - Osa panoksista on ehdollisia – esim. Meksiko lupaa vähentää päästöjään 25 prosenttia suhteessa nykykehitykseen ilman ehtoja, ja lähes 40 prosenttia, jos sen odotukset koskien mm. hiilimarkkinoita, taloudellista tukea ja teknologian siirtoa toteutuvat - Erityisesti kehittyvien maiden panokset sisältävät myös sopeutumiseen, tutkimukseen, raportointiin ja muihin aiheisiin liittyviä panoksia - Panokset ovat erilisia – siksi niiden vertailu ja arviointi vaikeaa 3.3.2016 Riitta Pipatti7
 8. 8. Merkittävimpien päästäjien panokset 3.3.2016 Riitta Pipatti8 Alustavassa panoksessa ilmoitettu päästöjen vähennysprosentti Panostyyppi Perusvuosi Tavoitevuosi tai kausi Kokonais- päästöt 2010 milj. t CO2- ekv. Päästöt per henkilö t CO2- ekv. Kiina 60 - 65 % Päästöintensiteet in (CO2/BKT) pienentäminen 2005 2030 10600 7,9 Yhdysvallat 26 - 28 % Vähennys tavoitevuoteen menneessä 2005 2025 5880 18,9 EU 40 % Vähennys tavoitevuoteen menneessä 1990 2030 4400 8,7 Lähteet: Lindroos & Ekholm, 2015 (VTT); UNFCCC 2016
 9. 9. Kiinan päästökehitys vs. panos 3.3.2016 Riitta Pipatti9 Lähde: Lindroos & Ekholm, 2015 Kiinan panos vähentää päästöjä suhteessa BKT:hen, mutta kokonaispäästöjen arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 asti
 10. 10. Yhdysvaltojen päästökehitys vs. panos 3.3.2016 Riitta Pipatti10 Lähde: Yhdysvaltojen INDC
 11. 11. EU:n päästökehitys vs. panos 3.3.2016 Riitta Pipatti11 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 MtCO2equivalent Historic emissions Projections with existing measures (based on MS submissions) At least 40%reduction compared to 1990 80%reduction compared to 1990 20%reduction compared to 1990 -23% in 2014 Lähde: Artur Runge-Metzerin (EU komissio) esitys Pariisin sopimuksen vaikutuksista
 12. 12. 3.3.2016 Riitta Pipatti12 Annettujen panosten merkitys - Lähde: Climate Action Tracker 2015
 13. 13. Pariisin sopimus – säännölliset arvioinnit - 2023 ja sen jälkeen viiden vuoden välein arvioidaan, miten sopimuksen tavoitteissa edistytty (”global stocktake”) – Tarkoitus – uusimman tieteellisen tiedon valossa – Päästöjen hillinnässä, sopeutumisessa ja rahoituksen toimeenpanossa - Onko Pariisin sopimus riittävä? – Annetuilla päästölupaukilla ei päästä kahden asteen tavoitteeseen, mutta jos päästövähennyslupaukset pidetään ja niitä tiukennetaan tavoite voidaan vielä tulevaisuudessa saavuttaa (epävarmuudet suuret); 1.5oC tavoite tuntuu mahdottomalta – Uudessa sopimuksessa mukana lähes kaikki maat – suurimmat päästäjät mukana; Kioton pöytäkirjan 1. kauden tilinpäätös – useimmat maat vähensivät päästöjään velvoitteita enemmän, ehkä uusi sopimuskin johtaa tähän 3.3.2016 Riitta Pipatti13
 14. 14. Pariisin sopimus ja läpinäkyvyys - Läpinäkyvyyskehikko (”Enhanced transparency framework for for action and support”) – Kaikkien osapuolten raportoiva kasvihuonekaasupäästöjen kehittymisestä (inventaario) ja edistymisestä päästövähennyspanosten toteuttamisesta – Yhteinen raportointikehikko kaikille sopimuksen osapuolille, joustoja kehittyville maille niiden suorituskyvyn (capacity) mukaan • Työohjelma tarkempien yhteisten sääntöjen kehittämiselle - Tulevan raportoinnin tulee perustua nykyisiin raportointeihin ja niistä saatuihin kokemuksiin - Kehittyvien maiden raportointia ja sen kehittämistä tuetaan 3.3.2016 Riitta Pipatti14
 15. 15. Pariisin sopimuksen muuta sisältöä - Päästöhillintätoimet voi toteuttaa yhteistyössä, päästökauppa ja hankemekanismit mahdollisia mutta ei määritelty sopimuksessa – säännöt sovittava erikseen (yhteisten toimien päästövähennykset voi ottaa huomioon vain kerran) - Sopeutuminen: toimien voimistaminen - Kehittyviin maihin suuntautuva rahoitus: teollisuusmaille velvoite, muita kannustetaan; tavoitteena tasapaino päästöjen hillintään ja sopeutumisen kohdistuvassa rahoituksessa - Muita sopimukseen mukaan otettuja aiheita ovat ”loss and damage”, teknologian siirto, osaamisen kartoittaminen (Capacity building) 3.3.2016 Riitta Pipatti15
 16. 16. Pariisin sopimuksen merkitys - Pariisin sopimuksen panokset ovat vielä tavoitteisiin nähden riittämättömiä, mutta päästövähennystoimia tullaan nyt kuitenkin toteuttamaan laajemmin. - Erityisesti kehittyvissä maissa voidaan saavuttaa suuria päästövähennyksiä soveltamalla uudempaa, tehokkaampaa ja vähäpäästöisempää teknologiaa – päästövähennykset voivat olla arvioituja panoksia suuremmat - Sopimuksen vaikuttavuutta ja merkitystä voidaan kuitenkin kunnolla arvioida vasta kun sopimuksen soveltamiseen ja toimeenpanoon liittyvät merkittävät yksityiskohdat on sovittu ja sen toimeenpano on alkanut 3.3.2016 Riitta Pipatti16

×