Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Onko ihmisillä enää vapaa-aikaa? tutkija Riitta Hanifi

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 8 Ad

More Related Content

More from Tilastokeskus (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Onko ihmisillä enää vapaa-aikaa? tutkija Riitta Hanifi

  1. 1. Onko ihmisillä enää vapaa-aikaa? Tutkija Riitta Hanifi, Tilastokeskus 1 10.11.2022 Tilastokeskus
  2. 2. Ajankäytön jakautuminen ja vapaa-aika –Suomalaisilla oli vapaa-aikaa keskimäärin 6 tuntia 33 minuuttia vuorokaudessa. –Vapaa-ajan määrässä ei ole tapahtunut suurta muutosta viimeisen 10 vuoden aikana. 1990-luvulta alkaen vapaa-ajan määrä on lisääntynyt. –Miehillä on vapaa-aikaa 6 tuntia 47 minuuttia vuorokaudessa, naisilla 6 tuntia 19 minuuttia 2 Riitta Hanifi 10.11.2022
  3. 3. Vapaa-ajan jakautuminen, 10 vuotta täyttäneet, minuuttia/vuorokausi 3 Riitta Hanifi 10.11.2022
  4. 4. Television päätoimiseen katseluun käytetty aika, minuuttia/vuorokausi – Televisiota katsottiin päätoimintona 2 tuntia 19 minuuttia vuorokaudessa – Naiset katsoivat televisiota 2 tuntia 10 minuuttia vuorokaudessa, ja miehet 2 tuntia 28 minuuttia vuorokaudessa – 10–14-vuotiaiden televisionkatselu on huomattavasti vähentynyt – tähän todennäköisesti vaikuttaa digitalisaation, kuten sosiaalisen median ja digipelaamisen voimakas lisääntyminen erityisesti nuorten parissa 4 Riitta Hanifi 10.11.2022
  5. 5. Sosiaaliseen kanssakäymiseen käytetty aika, minuuttia/vuorokausi – Ajankäyttötutkimuksessa sosiaalisella kanssakäymisellä tarkoitetaan perheenjäsenten kanssa seurustelua, kylässä käyntiä ja tuttavien kanssa seurustelua kotona, kahviloissa tai ravintoloissa sekä puhelinkeskusteluja – Sosiaaliseen kanssakäymiseen käytettiin aikaa 52 minuuttia vuorokaudessa – Sosiaaliseen kanssakäymiseen perheen tai tuttavien kanssa käytetty aika on vähentynyt sekä miehillä että naisilla ja lähes kaikissa ikäryhmissä nuorinta ikäryhmää lukuun ottamatta – Naiset käyttivät sosiaaliseen kanssakäymiseen enemmän aikaa kuin miehet – ikäryhmittäin tarkasteltuna 45–64-vuotiaat käyttivät sosiaaliseen kanssakäymiseen vähiten aikaa. 5 Riitta Hanifi 10.11.2022
  6. 6. Lukemiseen käytetty aika, minuuttia/vuorokausi – Lukemiseen sisältyy kirjojen ja lehtien lukeminen, E-kirjat sekä myös äänikirjojen kuuntelu – Lukemiseen käytetty aika on vähentynyt sekä miehillä että naisilla ja lähes kaikissa ikäryhmissä – Lukemiseen käytettiin aikaa 37 minuuttia vuorokaudessa – 10–24-vuotiaat nuoret miehet lukivat vähiten, 9 minuuttia vuorokaudessa – Sanomalehtien lukeminen on koko väestön tasolla vähentynyt 20 minuutista kuuteen minuuttiin vuodesta 1987 vuoteen 2021 – Kirjojen lukemiseen käytetty aika on pysynyt suunnilleen samana koko 2000-luvun ajan. Kirjojen lukemiseen käytettiin koko väestön tasolla aikaa 13 minuuttia vuorokaudessa 6 Riitta Hanifi 10.11.2022
  7. 7. Liikuntaan käytetty aika, minuuttia/vuorokausi – Liikuntaan ja ulkoiluun käytetty aika on lisääntynyt sekä miehillä että naisilla ja lähes kaikissa ikäryhmissä – Liikuntaan ja ulkoiluun käytettiin aikaa 52 minuuttia vuorokaudessa – Suosituin liikunnan laji koko väestön tasolla on kävelylenkkeily, ja siihen käytettiin aikaa keskimäärin 15 minuuttia vuorokaudessa 7 Riitta Hanifi 10.11.2022
  8. 8. Osallistuvaan toimintaan käytetty aika pysyi ennallaan, kulttuuritilaisuuksissa käyminen väheni 8 Riitta Hanifi 10.11.2022 – Käsitöihin käytetty aika on koko väestön tasolla pysynyt samana kuin 10 vuotta sitten – Käsitöihin käytetty aika oli viisi minuuttia vuorokaudessa. Käsitöitä tutkimuspäivänä tehneiden osuus oli 5 prosenttia – Käsitöitä tekevien osuus kasvaa iän myötä. Eniten käsitöitä tekivät 65 vuotta täyttäneet naiset. Heistä 18 % oli tehnyt käsitöitä tutkimuspäivänä, ja aikaa käsitöihin oli käytetty yhteensä 19 minuuttia. 10 vuotta sitten 65 vuotta täyttäneistä naisista 13 % oli tehnyt käsitöitä tutkimuspäivänä – Tulokseen saattoivat ainakin osittain vaikuttaa koronapandemia-ajan rajoitukset, jotka kohdistuivat erityisesti senioriväestöön – Osallistuvaan toimintaan käytetty aika pysyi ennallaan 2000-luvun aikana. Kuusi prosenttia 10 vuotta täyttäneestä väestöstä osallistui järjestö- tai uskonnolliseen toimintaan tutkimuspäivänä. Miesten ja naisten välillä ei ollut eroa – Kulttuuri- ja huvitilaisuuksissa kävi kolme prosenttia väestöstä tutkimuspäivänä. Vielä 10 vuotta sitten osuus oli kuusi prosenttia. Todennäköisesti korona-aika on vaikuttanut siihen, että kulttuuri- ja huvitilaisuuksissa käyminen oli vähentynyt

×