Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Näkyykö korona-aika rikostilastoissa? Kimmo Haapakangas, Tilastokeskus

Faktaa kuntavaalikeskusteluihin 4.2.2021 Tilastokeskus

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Näkyykö korona-aika rikostilastoissa? Kimmo Haapakangas, Tilastokeskus

 1. 1. Näkyykö korona-aika rikostilastoissa? Kimmo Haapakangas 4.3.2021 1 4.3.2021 Tilastokeskus
 2. 2. Kimmo Haapakangas Yliaktuaari: rikos- ja pakkokeinotilasto Kimmo.haapakangas@stat.fi tai rikos@stat.fi 0295513252 Twitter: @kimmohaapakan 2 Tilastokeskus 4.3.2021
 3. 3. Koronavuoden rikollisuus 3 Tilastokeskus 4.3.2021 –Pahoinpitelyjä 32 700 (-3,4 %) – Ravintoloissa tapahtuneet vähenivät 43,4 % – Yksityisasunnoissa tapahtuneet lisääntyivät 6,5 % – Näissä kasvu tammi-maaliskuussa ja heinäkuussa (ilmoituskuukaudet) –Omaisuusrikokset 252 500 (+16,9 %) – Asunto- ja vapaa-ajan asuntomurtoja 4,1 % enemmän – Näpistyksiä 8,2 % enemmän – Petoksia 16,1 % enemmän
 4. 4. Pahoinpitelyt tapahtumapaikan ja ilmoituskuukauden mukaan –Ravintoloissa tapahtuneissa selvä lasku keväällä –Yksityisasunnoissa tapahtuneissa ilmoitusten lasku huhtikuussa –Ilmoituspäivän mukainen kuvio → tapahtumapäivän mukainen hieman erilainen 4 Tilastokeskus 4.3.2021
 5. 5. Tapahtuma-aika vs. ilmoitusaika Tapahtuma ilmoitus 5 Tilastokeskus 4.3.2021
 6. 6. Yksityisasunnossa tapahtuneet pahoinpitelyt maakunnittain 0 10 20 30 40 50 60 Kainuu Keski-Pohjanmaa Pohjois-Savo Pohjois-Pohjanmaa Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Lappi Varsinais-Suomi Satakunta Etelä-Savo MANNER-SUOMI KOKO MAA Uusimaa Pohjois-Karjala Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Pirkanmaa Kanta-Häme Pohjanmaa % Yksityisasunnoissa tapahtuneiden pahoinpitelyiden osuus 2019 2020 –Yksityisasunnoissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen osuus kasvoi 2020 –Eniten kasvua Kainuussa –Kymenlaaksossa osuus laskenut edellisestä vuodesta 6 Tilastokeskus 4.3.2021
 7. 7. Päihderikoksia 7 Tilastokeskus 4.3.2021 –Rattijuopumuksia 20 300 (+ 10 %) – Törkeitä 7 000 (+3,3 %) – Perusmuotoisia 13 400 (+13,8 %) – Perusmuotoisista 75 % johtui huumaavista aineista –Huumausainerikoksia 37 000 (+14,4 %) – Törkeitä 1 400 ( - 10 %) – Käyttörikoksia 23 700 (+12,4)
 8. 8. Rattijuopumukset 8 Tilastokeskus 4.3.2021 0 100 200 300 400 500 600 Rattijuopumukset eräissä maakunnissa MK01 Uusimaa MK02 Varsinais-Suomi MK09 Etelä-Karjala MK19 Lappi MK13 Keski-Suomi MK17 Pohjois-Pohjanmaa
 9. 9. 9 Tilastokeskus 4.3.2021 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Alkoholin osuus rattijuopumuksissa MA1 MANNER-SUOMI MK01 Uusimaa MK02 Varsinais-Suomi MK06 Pirkanmaa MK13 Keski-Suomi MK17 Pohjois-Pohjanmaa
 10. 10. Eräitä rikostyyppejä 2010-luvulla 10 Tilastokeskus 4.3.2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2) RIKOSLAKIRIKOKSET 505358 531830 491847 489767 482050 472646 466858 438373 443525 452771 537713 A Omaisuusrikokset 247328 259771 237609 240547 241326 235945 230174 210773 206961 216007 252522 ..kaikki asunnosta luvatta tunkeutuen tehdyt varkausrikokset 6453 6672 6281 5749 6363 5969 5300 4770 4922 4534 4720 .Vahingontekorikokset 35:1-3 yhteensä 49160 54970 44417 43375 42516 37705 35170 33466 30448 30519 32753 Petos 36:1-3 15860 17794 20946 22835 23515 25526 25065 23380 24483 28653 33266 .Henkirikokset 21:1-3,34a:1 yhteensä 110 114 89 95 101 96 78 73 85 72 91 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3,34a:1 308 306 350 264 327 299 311 348 355 329 398 .Pahoinpitelyrikokset 21:5-7,34a:1§1/6 yhteensä 33082 40171 38231 35515 32928 33661 33769 33535 33639 33849 32706 C Seksuaalirikokset 2417 3252 3511 3310 3001 2955 3327 3269 3779 4305 4333 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsenraiskaus 20:6-7, 7b 1102 1682 1567 1657 1416 1225 1242 1168 1373 1709 1746 Raiskaus, törkeä raiskaus, raiskaus (3 mom) 20:1-2 818 1039 1009 975 1009 1043 1160 1245 1393 1477 1438 .Rattijuopumukset yhteensä 23:3-4 21130 21459 19134 17994 17608 17620 17308 17685 19006 18498 20339 Huumausaineen käyttörikos 50:2a 12158 12093 11292 12778 13681 15183 15711 17069 19284 21074 23692 .Huumausainerikokset 50:1-4 yhteensä 19724 20394 20102 22656 21781 23410 25082 27777 29140 32307 36946
 11. 11. Nuorisorikollisuus 11 Tilastokeskus 4.3.2021
 12. 12. Nuorten osuus kasvanut – Pahoinpitelyihin epäiltyjen alle 18v osuus kasvanut – 18-29 osuus puolestaan laskenut – 2020: 0-14v noin 1650 – 2019: 1650 – 2018: 1250 – 15-17v: noussut 1300→1500 – Luvut eroavat Tilastokeskuksen statfin- tietokannan luvuista 12 Tilastokeskus 4.3.2021 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0-14 15-17 18-20 21-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75- Ikäluokan % osuus kaikista Pahoinpitelyihin syylliseksi epäiltyjen ikäjakauma, ENNAKKO 2020 2019 2018
 13. 13. Nuorten rikollisuus yleisesti laskussa 13 Tilastokeskus 4.3.2021 – Nuoret (alle 21-v) tekevät entistä vähemmän rikoksia – Laskua sekä varkausrikoksissa että pahoinpitelyissä – Keskittyy pienemmälle ryhmälle – Ne jotka tekevät rikoksia tekevät entistä törkeämpiä rikoksia – Ulkomaalaistaustaisten epäiltyjen määrä kasvanut, mutta osuus vastaavasta väestöstä laskenut: 2006 osuus 4 %, 2019 osuus 2%. – Ulkomaalaistaustaisen väestön määrä kaksinkertaistunut – Koko alle 21v väestöstä osuus 1,6 %
 14. 14. 14 Tilastokeskus 4.3.2021
 15. 15. 15 Tilastokeskus 4.3.2021 –http://tilastokeskus.fi/til/rpk/2020/04/rpk_2020_04_2021-01- 19_tie_001_fi.html –https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/nuorten- rikollisuus-on-laskussa-mutta-pieni-joukko-nuorista-tekee- yha-enemman-ja-vakavampia-rikoksia/ –http://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/nuoria- tuomitaan-rangaistukseen-yha-vahemman/ –Paljon tietokantataulukoita mm. rikoksista kunnittain, syylliseksi epäillyistä ja uhreista –http://tilastokeskus.fi/til/rpk/tau.html –2020 lopulliset tiedot julkaistaan 12.5.2021 – Rikostiedot, epäillyt, uhrit –Perhe- ja lähisuhdeväkivalta 2.6.2021
 16. 16. Kiitos! 16 Tilastokeskus 4.3.2021

×