Advertisement

More Related Content

Similar to Katsaus toimialaan, luokitukseen ja kansainvälisiin kytköksiin, yliaktuaari Mari Rantanen, Tilastokeskus(16)

More from Tilastokeskus(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Katsaus toimialaan, luokitukseen ja kansainvälisiin kytköksiin, yliaktuaari Mari Rantanen, Tilastokeskus

 1. TOIMIALALUOKITUS UUDISTUU Kansallisen kuulemisen lanseeraus 12.5.2022 #toimialaluokitus #TilastojenÄärellä 1 12.5.2022 Tilastokeskus
 2. Toimialaluokitus on tärkeä 2 Tilastokeskus/Johanna Laiho-Kauranne 12.5.2022 –kattaa kaiken taloudellisen toiminnan –lisää tietojen yhteentoimivuutta – laaja käyttö tilastoissa ja kansallisissa tietojärjestelmissä – kansainvälinen vertailtavuus toimialaluokitusten kansainvälisesti integroidun järjestelmän ansiosta –tarjoaa välineen ilmiölähtöiseen tiedontuotantoon –mahdollistaa rakenteellisen muutoksen kuvaamisen
 3. Toimialaluokitus uudistuu NYT 3 Tilastokeskus/Johanna Laiho-Kauranne 12.5.2022 –Euroopan toimialaluokituksen NACEn uusi rakenne valmistui tässä kuussa, 05/2022 –lainsäädäntötyö alkaa, EU-asetus valmistuu vuoden 2023 lopussa –Suomen toimialaluokitus TOL on NACE, jota Suomi on rikastuttanut omalla kansallisella 5-numerotasolla –Suomi hyväksyttää oman luokituksensa EUlla 2024 alkuvuodesta –uuden luokituksen käyttöönotto alkaa vuonna 2025
 4. Tietotoimijat yhteistyöhön – Tietotoimijoiden tarpeet määrittävät 5-numerotason kansallisen näkökulman – Tuloksena on tarkka ja relevantti suomalainen toimialaluokitus – Suomi seuraa ajassa taloudellista toimintaa kansallisesti relevantilla jaottelulla 4 Tilastokeskus/Johanna Laiho-Kauranne 12.5.2022
 5. Toimialaluokitus, 5-numerotaso, toimialaluokka 5 Tilastokeskus/Mari Rantanen 12.5.2022
 6. Toimialaluokitus kattaa kaiken taloudellisen toiminnan 6 Tilastokeskus/Mari Rantanen 12.5.2022 –uudistuksessa on kyse siitä, miten taloudellinen toiminta ryhmitellään kokonaisuuksiksi niin, että tarkka ja politiikkarelevantti talouden ja yhteiskunnan analyysi on mahdollista
 7. Toimialaluokitus on kansainvälinen 7 Tilastokeskus/Mari Rantanen 12.5.2022 –NACE = ISIC kaksi ensimmäistä tasoa –TOL = NACE neljä ensimmäistä tasoa ➢ YK, EU ja Suomi uudistavat luokitusta yhteistyössä ja samanaikaisesti ➢Vain 5-numerotaso on ”Suomen oma” YK ISIC EU NACE FI TOL
 8. 5-numerotaso valmistuu 8 Tilastokeskus/Mari Rantanen 12.5.2022 KOLMESSA VAIHEESSA inventaario (TKn sisäinen) 03/2022 NACEn rakenne (Euroopan muotti) 05/2022 sidosryhmät (kansallinen näkökulma) 09/2022 Uuden toimialaluokituksen luonnos
 9. Tilastokeskus/Mari Rantanen
 10. 5-numerotaso heijastaa kansallisia erityistarpeita – Tilastokeskuksen tilastot – tehokas EU-vaatimusten täyttäminen => NACE-luokat (4nro tai karkeampi) – kansalliset sidosryhmät – Suomen talouden ja yhteiskunnan erityispiirteiden seuranta – politiikkainstrumenttien suunnittelu ja vaikutusten seuranta 10 Tilastokeskus/Mari Rantanen 12.5.2022 TK Valtion virastot Tulli Vero Trafi... SVT-tuottajat Ministeriöt Kuntaliitto Etujärjestöt Suomen Pankki
 11. Mikä on kelpo 5-numeroluokka? 11 Tilastokeskus/Mari Rantanen 12.5.2022 –luokan yksiköt harjoittavat samankaltaista toimintaa. Samankaltaisuutta voi kuvata resurssipanosten, tuotantoprosessin tai tuotettujen tavaroiden ja palveluiden kautta. –luokan koon tai arvon kansantaloudessa tulee olla merkittävä. –luokkien tulee olla poissulkevia. –kansallisen 5-numeroluokan toiminta sisältyy luokituksen hierarkian mukaiseen 4-numeroluokkaan, joka on määritelty Euroopan NACE-luokituksessa. –alaluokkajako ei voi perustua yksikön omistusmuotoon, juridiseen muotoon tai tuotantotavan nykyaikaisuuteen.
 12. Vain rakenne kommenteilla 12 Tilastokeskus/Mari Rantanen 12.5.2022 –rakenne = luokkien koodit ja nimet –luokkakuvaukset valmistuvat myöhemmin tämän vuoden aikana, ja niiden osalta sidosryhmiä kuullaan erikseen
Advertisement