Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansantalouden tilinpito 2017, Tuomas Rothovius

99 views

Published on

Kansantalouden tilinpidon webinaari 12.7.2018

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kansantalouden tilinpito 2017, Tuomas Rothovius

 1. 1. Kansantalouden tilinpito 2017 Kansantalouden tilinpidon webinaari 12.7.2018 Yliaktuaari Tuomas Rothovius
 2. 2. BKT volyymin muutos, prosenttia 0,7 -8,3 3,0 2,6 -1,4 -0,8 -0,6 0,1 2,5 2,8 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2
 3. 3. BKT volyymi, vv2010, milj. euroa 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 3
 4. 4. Arvonlis�yksen volyymin muutos 2017, prosenttia 5 -0,9 -0,1 -0,1 0,0 0,6 1,4 1,8 2,5 2,8 3,3 3,7 7,0 7,0 7,5 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut O Julkinen hallinto ja sosiaalivakuutus P Koulutus R_T + I Muut palvelut A Maa-, mets�- ja kalatalous L Kiinteist�alan toiminta G Kauppa J Informaatio ja viestint� K Rahoitus- ja vakuutustoiminta F Rakentaminen H Liikenne B_C Tehdasteollisuus ml. kaivostoiminta M_N Liike-el�m�n palvelut D_E Energia-, vesi- ja j�tehuolto
 5. 5. Arvonlis�yksen muutos 2017, k�yvin hinnoin, milj. euroa 6 -203 -137 -86 -29 119 185 346 370 443 532 948 1007 1193 2333 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut P Koulutus O Julkinen hallinto ja sosiaalivakuutus R_T + I Muut palvelut A Maa-, mets�- ja kalatalous K Rahoitus- ja vakuutustoiminta H Liikenne D_E Energia-, vesi- ja j�tehuolto J Informaatio ja viestint� G Kauppa L Kiinteist�alan toiminta F Rakentaminen M_N Liike-el�m�n palvelut B_C Tehdasteollisuus ml. kaivostoiminta
 6. 6. Kysynt�erien vaikutus bruttokansantuotteen muutokseen 2017, prosenttiyksikk�� 2,8 1,5 0 1,4 -0,1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Bruttokansantuote Yksityinen kysynt� Julkinen kysynt� Nettovienti Varastojen muutos ja tilastollinen ero 7
 7. 7. Yritykset, varsinaisen toiminnan liikevoitto (toimintaylij��m�), voitto ennen voitonjakoa (yritt�j�tulo) ja niiden j�lkeen (nettos��st�), mrd. euroa 8 30 19 22 22 19 19 20 22 24 29 34 22 28 26 24 22 26 28 35 38 9 6 9 6 5 3 6 8 10 13 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* Toimintaylij��m� Yritt�j�tulo Nettos��st�
 8. 8. Yritykset, rahoitusasema mrd. euroa 9 29 27 30 28 27 26 29 31 33 37 27 23 22 23 23 22 21 22 24 25 1 8 10 3 4 5 8 8 9 11 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* Bruttos��st� Investoinnit Rahoitusj��m�
 9. 9. Yritykset, investoinnit miinus kuluminen mrd. euroa, k�yvin hinnoin 10 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 10. 10. Julkisyhteis�t, ylij��m� / alij��m�, mrd. euroa 11 -1 -1 0 -1 -2 -1 -2 -1 -1 0 1 -8 -10 -6 -7 -8 -8 -6 -6 -4 8 5 5 5 5 4 3 2 3 3 -15 -10 -5 0 5 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* Paikallishallinto Valtionhallinto Sosiaaliturvarahastot
 11. 11. Julkisyhteis�jen ylij��m�/alij��m� suhteessa bruttokansantuotteeseen, prosenttia 12 4,2 -2,5 -2,6 -1,0 -2,2 -2,6 -3,2 -2,8 -1,7 -0,7 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017*
 12. 12. Kotitalouksien reaalitulon vuosimuutos, prosenttia 13 2,2 1,2 3,0 1,3 -0,3 0,3 -0,9 1,5 1,2 0,8 2,3 1,2 2,4 1,2 -0,1 0,2 -0,7 1,2 1,2 0,5 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* K�ytett�viss� oleva tulo Oikaistu tulo (sis. hyvinvointipalvelut)
 13. 13. Kotitalouksien s��st�mis- ja velkaantumisaste, % 14 0,0 4,2 3,9 2,2 1,5 2,2 0,6 0,1 -0,7 -1,3 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* S��st�misaste (vasen asteikko) Velkaantumisaste (oikea asteikko)
 14. 14. Rahoitusj��m� sektoreittain, mrd. euroa 15 1 8 10 3 4 5 8 8 9 11 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 -5 -5 -2 -4 -5 -7 -6 -4 -1 -6 0 -1 -4 -5 -3 -3 -4 -6 -8 -15 -10 -5 0 5 10 15 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* S11 Yritykset S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset S13 Julkisyhteis�t (Sulautettu) S14 Kotitaloudet
 15. 15. Vaihtotaseen ylij��m� / alij��m�, suhteessa bruttokansantuotteeseen, prosenttia 16 2,7 2,0 1,4 -1,5 -1,9 -1,9 -1,3 -0,8 -0,6 0,6 -3 -2 -1 0 1 2 3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017*
 16. 16. Funktionaalinen tulonjako, osuudet kansantulosta, % 17 55,9 57,8 61,5 60,0 60,1 61,7 61,4 60,5 59,7 58,3 56,7 13,8 13,6 14,1 14,0 15,2 15,6 16,1 16,0 15,6 15,9 15,6 30,4 28,6 24,3 26,1 24,7 22,6 22,5 23,5 24,6 25,8 27,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* Omaisuus- ja yritt�j�tulot V�lilliset verot miinus tukipalkkiot Palkansaajakorvaukset

×