Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Faktatieto poliittisessa päätöksenteossa, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen

72 views

Published on

Tiedosta tulevaisuus -seminaari 30.9.2019, Tilastokeskus

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Faktatieto poliittisessa päätöksenteossa, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen

  1. 1. Faktatieto poliittisessa päätöksenteossa Sirpa Pietikäinen europarlamentaarikko
  2. 2. Tiede- ja faktaperusteinen politiikanteko on välttämättömyys ihmiskuntahaasteiden ratkaisemiseksi
  3. 3. Ihmiskuntahaasteet mm.  Globalisaatio  Resurssitehokkuus  Digitalisaatio  Ilmastonmuutos Tarvitsemme tiedettä ja tutkimusta meitä vastassa olevien ihmiskuntahaasteiden ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi.
  4. 4. Tiede- ja faktaperustainen politiikanteko  vaikutustenarvioinnit  esitysten riittävyys suhteessa tieteelliseen arvioon tarvittavista toimenpiteistä  toimimattomuuden kustannukset  ilmastonmuutoksen osalta käy kalliiksi!  Tarvitaan vahvemmin myös EU:ssa – Seuraavan komission otettava vahvasti esille
  5. 5. Tieteellinen reflektioalusta vastaamaan isoihin kysymyksiin  Kestävän kehityksen foorumi Think2030,  Euroopan tutkimusyliopistojen liitto LERU,  Koulutuksen huippuyksikköneuvosto EESAC sekä  muut ajatushautomot ja  akatemian edustajat
  6. 6. Kiitos osallistumisestasi! Tästä ja muista aiheista voit lukea lisää osoitteesta www.sirpapietikainen.eu

×