Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

9.7.2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan - mitä tilastot kertovat?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 16 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Tilastokeskus (20)

Advertisement

9.7.2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan - mitä tilastot kertovat?

 1. 1. Ukrainan sodan vaikutukset maa-, metsä- ja kalatalouteen tilastojen kertomana Esa Katajamäki 7.9.2022
 2. 2. Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Kalatilastot 3. Maataloustilastot 4. Metsätilastot 5. Luken asiantuntijoiden yhteystiedot
 3. 3. 3 12.1.2022 Maatalous • Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne • Energian käyttö • Työvoima • Eläin-, kasvi- ja puutarhatuotanto • Tuottajahinnat • Ravintotase Bioenergia • Puun energiakäyttö • Puupelletit • Pientalojen polttopuun käyttö Luonnon virkistyspalvelujen käyttö • Vapaa-ajankalastus • Metsästys Kalatalous • Kaupallinen kalastus merellä ja sisävesillä • Vesiviljely • Kalajalosteiden tuotanto • Tuottajahinnat • Ulkomaankauppa • Kalatalouden kannattavuus Metsätalous • Metsämaan omistus • Metsien suojelu • Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima • Metsänhoito- ja metsänparannustyöt • Määrät ja hinnat • Metsäteollisuuden puunkäyttö • Metsätalouden kannattavuus • Kantorahatulot Luken laadukkaat ja ajantasaiset tilastot Luke on yksi Suomen neljästä tilastoviran- omaisesta Tilastotietopalvelumme löydät osoitteesta luke.fi/tilastot ▪ Verkkojulkaisut ▪ Tilastotietokanta ▪ Metsätilastollinen vuosikirja 1. Johdanto: Luonnonvaratilastot Lukessa
 4. 4. Elintarvikkeiden hinnat Lähde: SVT: Tilastokeskus, kuluttajahintaindeksi Lähde: https://agriculture.ec.europa.eu/international/agricultural- trade/agricultural-markets-and-prices_en
 5. 5. 2. Sodan vaikutukset näkyvät myöhemmin kalatilastoissa • Kalatilastojen julkistusvälin ja -viiveen vuoksi sodan vaikutukset tiedetään toistaiseksi pääosin vain asiantuntija-arvioina ja muiden kuin tilastotietojen perusteella. • Vienti Venäjälle tyrehtyi jo elokuussa 2014 Venäjän asettamien tuontikieltojen vuoksi • Kalan hinnat nousivat alkuvuodesta muita elintarvikkeita enemmän, taustalla norjalaisen lohen hinta • Viime viikkoina norjalaisen lohen hinta on pudonnut nopeasti hyvien kasvuolosuhteiden seurauksena (lohi kasvanut hyvin lämpimässä vedessä) • Miksi lohen hinta oli korkea: • Kysynnän ja tarjonnan välinen epätasapaino maailmanmarkkinoilla • Lohen tuotannon kasvu hidastui • Ukrainan sodan vuoksi rehuraaka-aineiden ja energian hinnat ovat nousseet • Valuuttakurssien muutokset Lähteet: • https://www.luke.fi/fi/uutiset/ukrainan-sota-vaikuttaa-jo-merkittavasti-kalatalouteen • https://yle.fi/uutiset/3-12607115
 6. 6. 3. Maataloustilastoista sodan vaikutukset näkyvät selkeämmin • Tuotantokustannukset nousseet (2022 toinen vuosineljännes) • Lannoitteiden hinnat nousivat 119 % • Energian hinta nousi 53 %. • Eläinten rehujen hinnat nousivat 44 % • Maatalouden investointien hinnat nousivat 10 % • Lähde: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi (Tilastokeskus) • Tuottajahintojen nousu maltillisempaa • Tuottajien marginaalit painuneet miinukselle • Markkinamarginaalien avulla voidaan tarkastella maataloustuotteiden ja tuotantopanosten hintojen vaihtelun vaikutusta tuottajalle jäävään marginaaliin • Markkinamarginaaleissa hyödynnetään mm. Luken ja Tilastokeskuksen tilastoja • https://www.luke.fi/fi/ajankohtaista/teemat-ja- kampanjat/markkinamarginaalit • Maatalouden kannattavuudesta tietoja Taloustohtorissa https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori
 7. 7. Ulkomaankauppa Venäjän kanssa ja maataloustuotanto • Ulkomaankauppa • Elintarvikkeiden ulkomaankauppa Venäjän kanssa hiipui jo vuonna 2014 • Rehuja tuodaan edelleen jonkin verran Venäjältä • Tuontivalkuaisen saatavuudessa voi tulla ongelmia • Rypsin/rapsin sekä herneen ja härkäpavun tuotanto on keskeinen tuonnin korvaamisessa kotimaisilla vaihtoehdoilla → näiden pinta- alat kasvaneet ja satoarvio vuodelle 2022 suurempi kuin viime vuoden sato • Maailmanlaajuiset vaikutukset merkittäviä • Viljasadosta odotetaan normaalia – tuotantomäärät pääosin ennallaan • Viime vuoden huono satovuosi tyhjensi viljavarastoja • Tänä vuonna satonäkymät normaalit Suomessa ja Itämeren alueella • Maataloustuotteiden tuotantomäärät säilyneet pääosin aikaisemmalla tasolla. Katso tarkemmin Luken maatalouden tuotantotilastot https://www.luke.fi/fi/tilastot/tilastohakemisto?sector=Maatalous&cla ssification=Tuotanto
 8. 8. Suomi on omavarainen monissa maataloustuotteissa • Suomessa tuotetaan maitoa, munia, lihaa ja viljaa suurin piirtein kulutusta vastaavasti. Elintarviketeollisuuden käyttämistä raaka-aineista kotimaista alkuperää on noin 80 prosenttia. • Maitotuotteiden ja kananmunan omavaraisuusaste on ollut viime vuosina Suomessa yli 100 prosenttia ja lihatuotteiden noin 90 prosenttia. • Viljan omavaraisuusaste vaihtelee Suomessa satokauden olosuhteiden vuoksi vuosittain. Rehuviljan, ohran ja kauran omavaraisuus on pysynyt vuosittain yli sadassa prosentissa. • Öljy- ja valkuaiskasveissa omavaraisuus on pitkään ollut erittäin alhainen • Katso myös Maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsaus 2022 https://jukuri.luke.fi/handle/10024/551897
 9. 9. Työvoiman saatavuus • Maa- ja puutarhatalous työllisti vuonna 2020 lähes 20 000 ulkomaista työntekijää, joista noin 3 400 vakituisesti ja 16 000 lyhytaikaisesti. • Kausityövoimasta ukrainalaisten osuus on ollut selvästi suurin, toinen suuri ryhmä on ollut venäläiset • Kausityövoiman tarve on suurin avomaanpuutarhatiloilla. Kasvihuoneyrityksissä ja muissa tuotantosuunnissa ulkomainen työvoima on töissä pidemmillä sopimuksilla. • Kesästä 2022 selvittiin ilman katastrofia? https://www.yrittajat.fi/uutiset/suomalaiset- marjanviljelijat-saastyivat-pelatylta-katastrofilta- tyovoimapulan-takia-on-taytynyt-keksia-uusia- ratkaisuja/ • Seuraavan kerran Luke kerää tietoja maatilojen työvoimasta vuonna 2023
 10. 10. 4. Puun tuonti Venäjältä loppui – miten sen vaikutukset näkyvät tilastoissa • Puun tuonti Venäjältä väheni sodan alettua ja loppui kokonaan 10.7.2022 • Tuonnin loppuminen Venäjältä ei ole korvautunut muualta tapahtuvalla tuonnilla • Luken laskelman mukaan merkittävin Suomeen suoraan energiakäyttöä ajatellen tuotu puupolttoaine on hake. • Vuonna 2021 lämpö- ja voimalaitosten polttamasta 9,4 miljoonasta kuutiometristä tuotua metsähaketta oli viidennes. • Suomi pärjää ilman Venäläistä energiapuuta: https://www.luke.fi/fi/blogit/suomi-parjaa- ilman-venalaista-energiapuuta
 11. 11. Hakkuumäärät Suomessa eivät ole kasvaneet • Tuontipuun vähenemisestä huolimatta hakkuumäärät Suomessa eivät ole kasvaneet • Heinäkuussa 2022 hakattiin puuta teollisuuden käyttöön 3,2 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja prosentin vähemmän kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin • Tammi–heinäkuun puukauppa jäi 30 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 15 prosenttia pienempi kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin. • Puun käyttötilastot ovat vuositilastoja ja valmistuvat kevään 2023 aikana
 12. 12. Puun hinnat nousussa • Puun hinnat ovat jatkaneet nousua ja olivat heinäkuussa reaalisesti lähelle vuoden takaista huipputasoa. • Energiapuun hinnoissa lievää nousua. • Polttopuukauppa käy kiivaana - haastava tilastoitavana. • Luke tilastoi puun hintoja teollisuuspuun kauppa ja energiapuun kauppa tilastoissa. Lisäksi Luke julkaisee metsäteollisuus ry:n keräämiä hintatietoja viikoittain. https://www.luke.fi/fi/tilastot/tilastohakemist o?sector=Mets%C3%A4&classification=Talo us • Katso myös metsäsektorin suhdannekatsaus https://jukuri.luke.fi/handle/10024/551933
 13. 13. 13 5. Miten sota Ukrainassa vaikuttaa luonnonvaroihin? Kysy Luken asiantuntijoilta Maatalous • Ruokamarkkinat (ruokaturva, omavaraisuus, tuotantopanokset, tuonti ja vienti): Tutkimuspäällikkö Hanna-Maija Karikallio, Tutkimusprofessori Jyrki Niemi, Erikoistutkija Csaba Jansik, Ryhmäpäällikkö Olli Niskanen, Erikoistutkija Marja Knuuttila • Kierrätyslannoitteet: Tutkimuspäällikkö Kimmo Rasa, Johtava asiantuntija Sari Luostarinen Kalatalous, Elinkeinokalatalous: Erikoistutkija Jari Setälä Metsäteollisuus ja metsätalous • Markkinat: Tutkimuspäällikkö Matleena Kniivilä, Erikoistutkija Jari Viitanen, Tutkija Antti Mutanen, Tutkija Jussi Leppänen • Tuotantopanokset: Lannoitus: Tutkimusprofessori Pasi Rautio Energia • Energiahintojen nousun vaikutukset: Tutkimuspäällikkö Hanna-Maija Karikallio, Tutkimusprofessori Jyrki Niemi • Bioenergia: Ryhmäpäällikkö Lauri Sikanen, Tutkimuspäällikkö Johanna Routa, Johtava tutkija Saija Rasi Tilastot • Puun energiakäyttö: Yliaktuaari Tuomas Niinistö • Maa- ja puutarhatalouden kuluttama energia, energian tuotanto maatiloilla: Yliaktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen Yhteystiedot: https://www.luke.fi/fi/ajankohtaista/teemat-ja-kampanjat/miten-sota-ukrainassa-vaikuttaa-luonnonvaroihin/miten-sota- ukrainassa-vaikuttaa-luonnonvaroihin-kysy-luken-asiantuntijoilta Esa Katajamäki 7.9.2022
 14. 14. Löydä meidät verkosta luke.fi Tilaa uutiskirjeemme ja pysy jyvällä! luke.fi/uutiskirje Luonnonvarakeskus (Luke) Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki
 15. 15. Esa Katajamäki esa.katajamaki@luke.fi Puh. 029 532 6791 Lisätietoja
 16. 16. Kiitos!

×