Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 13 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to 9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi? (20)

More from Tilastokeskus (20)

Advertisement

9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?

 1. 1. Tulot, varat ja velat lapsiperheissä – mitä tiedämme lapsiperheiden taloudellisesta tilanteesta? Tara Junes ja Ossi Kohvakka, Miltä näyttää lasten Suomi? –webinaari, 8.6.2022
 2. 2. Esityksen sisältö 2 Tilastokeskus 8.6.2022 –Lasten sijoittuminen tulojakaumalle (Tara Junes) –Lapsiperheiden varallisuus (Tara Junes) –Lapsiperheiden velkaantuneisuus (Ossi Kohvakka) Tiedot lasten sijoittumisesta tulojakaumalle on poimittu Pekka Ruotsalaisen artikkelista ”Lapsia elää tulojakauman kaikissa luokissa – köyhyysriski suurin nuorissa ja isoissa perheissä” (julkaistu 12.10.2021).
 3. 3. Lasten sijoittuminen tulojakaumalle 3 Tilastokeskus 8.6.2022
 4. 4. Lapset ovat sijoittuneet varsin tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin – Lasten sijoittumisessa tuloluokkiin ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosien saatossa. Kuviossa vuoden 1995 käyrä kulkee vuoden 2019 kuvion yläpuolella siksi, että 25 vuotta sitten lapsia oli Suomessa jonkin verran enemmän kuin nyt. – Tuloluokat on muodostettu siten, että henkilöt on asetettu kotitalouden ekvivalenttien tulojen pohjalta järjestykseen pienituloisimmista suurituloisimpiin. Tämän jälkeen henkilöt on jaettu 50 yhtä suureen ryhmään siten että tulojakauman alapäässä ovat pienituloisimmat kaksi prosenttia lapsista ja vastaavasti yläpäässä suurituloisimmat kaksi prosenttia lapsista. 4 Tilastokeskus 8.6.2022 0 5 10 15 20 25 30 Pieni- tuloisin 2% 10. 20. 30. 40. Suuri- tuloisin 2% 1 000 lasta Tuloluokka 2019 1995 Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilaston kokonaisaineisto
 5. 5. Monilapsiset perheet yliedustettuja pienituloisissa tuloluokissa – Asuntokunnat, joihin kuuluu neljä alle 18- vuotiasta lasta tai enemmän, sijoittuvat selvästi herkemmin tulojakauman alkuun (=pienituloisimpiin tuloluokkiin) verrattuna niihin talouksiin, joissa lapsiluku on pienempi kuin neljä. – Monilapsisten perheiden sijoittuminen ylimpiin tuloluokkiin on myös selvästi vähäisempää kuin muiden. 5 Tilastokeskus 8.6.2022 0 1 2 3 4 5 6 Pieni- tuloisin 2% 10. 20. 30. 40. Suuri- tuloisin 2% % lapsista Tuloluokka 1 lapsi 2 lasta 3 lasta 4+ lasta Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilaston kokonaisaineisto
 6. 6. Lapsiperheiden varallisuus 6 Tilastokeskus 8.6.2022
 7. 7. Kahden vanhemman lapsiperheet keskivertoa varakkaampia vuonna 2019 – Asuntovarallisuuden merkitys kokonaisvarallisuudessa on lapsiperheillä suurempi kuin muilla kotitalouksilla. – Lapsiperheet lyhentävät lainojaan vuosien kuluessa ja samalla perheen velkarasitus tyypillisesti pienenee. Lapset kasvavat, vanhemmat vanhenevat, perheen nettovarallisuus lisääntyy. 7 Tilastokeskus 8.6.2022 0 100 000 200 000 300 000 Muut kotitaloudet Nuorin lapsi 13-17 v. Nuorin lapsi 7-12 v. Nuorin lapsi 0-6 v. Kaikki lapset 0-6 v. Pariskunta ja lapsi(a) 65+ -vuotiaat 35-64-vuotiaat alle 35-vuotiaat Pariskunta, ei lapsia, yhteensä 65+ -vuotiaat 35-64-vuotiaat alle 35-vuotiaat Yhden hengen talous, yhteensä Kaikki kotitaloudet euroa Lähde: Tilastokeskus, Kotitalouksien varallisuus
 8. 8. Suurin osa lapsiperheistä asuu velkaisessa omistusasunnossa – Velkarahoitteinen omistusasuminen on lapsiperheillä selvästi yleisempää kuin lapsettomilla pariskunnilla tai yksin asuvilla. – Lapsiperheet asuvat keskimääräisellä asunnon pinta-alalla mitattuna suuremmissa omistusasunnoissa kuin lapsettomat pariskunnat. 8 Tilastokeskus 8.6.2022 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Muut kotitaloudet Pariskunta ja lapsi(a) Pariskunta, ei lapsia taloudessa Yhden hengen talous Kotitaloudet yhteensä Prosenttia elinvaiheen mukaisesta luokasta Omistusasunto ja asuntovelkaa Velaton omistusasunto Vuokralainen tai muu Lähde: Tilastokeskus, Kotitalouksien varallisuus
 9. 9. Lapsiperheiden velkaantuneisuus 9 Tilastokeskus 8.6.2022
 10. 10. Velka on yleistä lapsiperheissä –Asuntokunnalla tarkoitetaan samassa huoneistossa asuvia henkilöitä –Velallisuus on ollut vuodesta 2002 erilaisista asuntokunnista yleisintä kahden aikuisen asuntokunnilla, joilla on lapsia –Myös yhden aikuisen lapsiperheistä velka on ollut yleisempää kuin asuntokunnilla yhteensä 10 Tilastokeskus 9.6.2022 Velallisten asuntokuntien osuudet 2002-2020
 11. 11. Keskimääräinen velka lapsiperheissä vuonna 2020 –Keskimääräinen velan määrä on ollut sitä suurempi mitä enemmän asuntokunnassa on lapsia vuosina 2002-2020 –Kahden aikuisen velallisilla lapsiperheillä oli velkaa keskimäärin 154 000 euroa –Yhden aikuisen velallisilla lapsiperheillä 71 500 euroa 11 Tilastokeskus 9.6.2022 Velallisten asuntokuntien keskimääräiset velat 2002-2020
 12. 12. Lapsiperheet velkaantuneempia kuin muut – Velkaantumisaste saadaan jakamalla velat käytettävissä olevilla tuloilla. Sillä voidaan kuvata velkojen rasittavuutta. – Lapsiperheiden velkaantumisasteet ovat olleet muita asuntokuntia korkeampia – Erityisesti kahden aikuisen lapsiperheiden velkaantumisaste erottuu johtuen asuntovelkojen yleisyydestä tässä ryhmässä – Velkaantumista tarkasteltaessa on tärkeää huomioida myös varallisuus 12 Tilastokeskus 9.6.2022 Asuntokuntien velkaantumisasteet 2002-2020
 13. 13. Kiitos! 13 Tilastokeskus 8.6.2022

×