Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 9 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to 9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi? (20)

More from Tilastokeskus (20)

Advertisement

Recently uploaded (11)

9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?

  1. 1. Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda – varhaiskasvatuksen tilastoinnin uudet mahdollisuudet Mika Tuononen 9.6.2022 1 9.6.2022 Tilastokeskus
  2. 2. Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) • Varhaiskasvatus opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalalla • Varhaiskasvatuslaki (540/2018) säätää Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardasta ja sen sisällöstä – tavoitteena varhaiskasvatusta koskevan tietopohjan laajentaminen, tieto yhdessä paikassa kaikkien viranomaisten käytettävissä • Opetushallitus (OPH) on Vardan ylläpitäjä, tietoja luovutetaan varhaiskasvatuksen viranomaistoimintaan, tilastointiin ja tutkimukseen (mm. OKM, Kela, Tilastokeskus) • Kunnilla, kuntayhtymillä ja yksityisillä palveluntuottajilla on velvollisuus tallentaa varhaiskasvatustiedot Vardaan 2 Tilastokeskus 9.6.2022
  3. 3. Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) • Henkilöpohjainen varhaiskasvatuksen tietovaranto – antaa kokonaan uusia mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen tilastoinnin kehittämiseen • Vardaan tallennetaan päiväkotitoiminnan ja perhepäivähoidon tiedot varhaiskasvatustoimijoista ja toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan, varhaiskasvatusmaksuista sekä henkilöstöstä • Varhaiskasvatuksen tietotuotannossa ja tilastoinnissa siirrytään Vardan käyttöön, erillistiedonkeruista pääsääntöisesti luovutaan • Vardan käyttöönottovaiheessa OKM, OPH ja Tilastokeskus ovat tehneet yhteistä laatutyötä tilastodatan laadun varmistamiseksi sekä tilastotiedon ja tilastokäsitteiden yhtenäistämiseksi 3 Tilastokeskus 9.6.2022
  4. 4. Varhaiskasvatuksen tilastointi • Varhaiskasvatuksen lapsitilaston tuottamisesta on aikaisemmin vastannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) summapohjaiseen erillistiedonkeruuseen perustuen • Tilastokeskus toimii jatkossa varhaiskasvatuksen tilastoviranomaisena ja julkaisee varhaiskasvatuksen SVT- tilastoa (Suomen virallinen tilasto) – ensimmäinen lapsitilaston julkaisu on suunniteltu joulukuulle 2022 • Opetushallitus tuottaa varhaiskasvatustietoja opetushallinnon Vipunen-tilastopalveluun. Ensimmäiset Varda-tietoihin pohjautuvat tiedot julkaistaan Vipunen- palvelussa tänä vuonna 4 Tilastokeskus 9.6.2022
  5. 5. Varhaiskasvatus • Yhteiskunnallisesti ja koulutuspoliittisesti kiinnostava aihe: • Nykyisen hallitusohjelman ja viimeisimmän koulutuspoliittisen selonteon tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen ja osallistumisen tasa-arvoisuuden lisääminen • Suomessa osallistuminen varhaiskasvatukseen on ollut vähäisempää kuin OECD- ja EU-maissa keskimäärin • Nähdään koulutuspolun ensimmäisenä vaiheena, vaikuttaa myöhempään koulumenestykseen ja -valintoihin • Yhteyksiä vanhempien työssäkäyntiin ja työllisyysasteeseen 5 Tilastokeskus 9.6.2022
  6. 6. 6 Tilastokeskus 9.6.2022 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ranska Tanska Espanja Islanti Norja Saksa Japani Etelä-Korea Viro OECD-keskiarvo Suomi USA Turkki % 3-5-vuotiaiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen eräissä OECD-maissa 2010 ja 2019 2010 2019 Lähde: OECD Education at a Glance 2021
  7. 7. Varhaiskasvatuksen tilastointi Tilastokeskuksessa • Vardaa voidaan hyödyntää Tilastokeskuksessa useissa tilastoissa ja tilastointijärjestelmissä – Vardan tietoja ollaan parhaillaan integroimassa Tilastokeskuksen henkilötietovarantoon • Yleistilastoviranomaisena Tilastokeskuksella on hyvät mahdollisuudet monipuolisten varhaiskasvatustilastojen kehittämiseen ja uusien tietojen tuottamiseen varhaiskasvatuksesta rekisteritietoja yhdistämällä • Tilastokeskus tuottaa myös muista koulutussektoreista SVT- tilastoja – henkilöpohjainen lasten, koululaisten ja opiskelijoiden tilastollinen seuraaminen on mahdollista varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen 7 Tilastokeskus 9.6.2022
  8. 8. Varhaiskasvatuksen tilastoinnin kehittäminen - mahdollisuuksia • Taustamuuttujien vaikutus lasten varhaiskasvatukseen osallistumiseen (vanhempien koulutustaso, maahanmuuttajataustaisuus, vanhempien tulotaso) • Osallistuminen työmarkkinoille ja varhaiskasvatus • Varhaiskasvatuksen maksutiedot – maksujen vaikutus varhaiskasvatuksen saatavuuteen • Henkilöstötiedot – varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoitus ja saatavuus • Tiedot myös Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden käyttöön – laajentaa Tilastokeskuksen tietovarantojen tietopohjaa tutkimuskäyttöön 8 Tilastokeskus 9.6.2022
  9. 9. Kiitos! 9 Tilastokeskus 9.6.2022

×