Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to 8.12.2022 Mikä on osaamisen ja koulutuksen tila Suomessa?(20)

More from Tilastokeskus(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

8.12.2022 Mikä on osaamisen ja koulutuksen tila Suomessa?

  1. 1 8.12.2022 Tilastokeskus Mikä on osaamisen ja koulutuksen tila Suomessa? 8.12.2022 klo 9-10.30
  2. Kysymyksiä ja vastauksia 2 Tilastokeskus 8.12.2022 – Mitä muita seurauksia/ongelmia naisten ja miesten korkeakoulutusasteen suuri ero aiheuttaa kuin alueellista? Segregaatio ja sukupuolten eri koulutusaloille ja –asteille vähentää monimuotoisuutta, lisää työmarkkinoiden segregaatiota. Työmarkkinoiden muutokset vaikuttavat myös eri tavoin naisten ja miesten työmarkkina-asemaan. – Onko olemassa tilastoa aikuisten koulutukseen osallistumisesta tai aikuisiällä suoritetuista tutkinnoista? Jatkuvaa oppimista tilastoidaan mm. Aikuiskoulutustutkimuksessa (https://www.stat.fi/til/aku/) . Lisäksi meidän opiskelija- ja tutkintoaineistoissa on ikätieto mukana, mitä kautta saadaan irti aikuisiällä tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskelevat. – Tilastojen valossa katsottuna koulujärjestelmän korjaaminen vaatii ennen kaikkea panostuksia. Koulutustason nosto on ensisijaisesti tarjontapuolen kysymys. Korkeakoulutuksen hyödyt ovat suuret ja korkeakouluihin on jo muodostunut hakijasuma pitävät kyllä huolen siitä, että tarjotulle koulutukselle löytyy kysyntää. Sukupuolten välisen eron kaventaminen on hankalampaa. Miesten saaminen korkeakoulutukseen vaatisi joko enemmän miehiä lukiokoulutukseen tai ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin hakeutumisen lisäämistä. Toki koulutuksen läpäisystä huolehtiminen myös tärkeää
  3. Kysymyksiä ja vastauksia 3 Tilastokeskus 8.12.2022 –Voiko miesten vähäinen valmistuminen AMK:ista johtua siitä, että heidät halutaan nopeasti työelämään ja tutkinnon suorittaminen sitten jää? Tämä on toki yksi ulottuvuus. Segregaatio on voimakasta myös AMK:ssa, jossa terveys- ja hyvinvointialoilta valmistutaan hyvällä todennäköisyydellä (pätevyys ja lakisääteisyys), mutta miesnenemmistöisillä koulutusaloilla tällaisia tutkintovaatimuksia harvemmin on. Opintojen kulku - tietokantaulukoista saa irti ne, jotka tietyn ajan esim. 6.5 vuoden jälkeen eivät ole valmistuneet, mutta ovat töissä (vuonna 2020 tämä osuus oli 13,4 miehillä ja 5,6 naisilla). https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__opku/?tableli st=true
Advertisement