Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Tilastokeskus(20)

Advertisement

8.12.2022 Mikä on osaamisen ja koulutuksen tila Suomessa?

 1. Osaaminen näivettyy ilman panostuksia – miesten koulutuspolku kivikkoinen Webinaari: Mikä on osaamisen ja koulutuksen tila Suomessa? 8.12.2022 Mika Witting 1 Mika Witting, 8.12.2022 Tilastokeskus
 2. Yliaktuaari Mika Witting Koulutustilastot • Koulutuksen tasa-arvo • Koulutuksen periytyvyys • Ulkomaalaisten koulutustiedot • Kansainvälinen yhteistyö +29 551 3032 mika.witting@stat.fi Twitter: @mika_witting 2 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022
 3. Tässä esityksessä 3 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022 • Suomen koulutustaso laskee – miltä lasku näyttää sukupuolten valossa tarkasteltuna? • Miltä näyttää peruskoululaisten osaaminen PISA-tulosten valossa? • Ketkä hakeutuvat lukio-opintoihin entä ammatilliseen peruskoulutukseen? Kouluttautuvatko amislaiset oikeille aloille?
 4. Korkea-asteen koulutus 4 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022
 5. Korkea-asteen suorittanut 25-34-vuotias väestö 5 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022 39 38 39 41 40 26 32 37 41 47 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 4. 13. 17. 22. 27. 2000 2005 2010 2015 2021 Suomi OECD-keskiarvo
 6. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudet syntymäkohorteittain 6 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1975 1977 1979 1981 1983 1985
 7. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudet syntymäkohorteittain 7 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022
 8. Koulutustason noston haasteet 8 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022 • Aloituspaikkojen lisääminen ja valintakoeuudistukset nostanevat koulutustasoa– koulutus on tarjontakysymys • Huomio miesten koulutustasossa – miten saada riittävästi miehiä korkeakouluihin? • Koulutuksen läpäisyyn liittyvät ongelmat • 6,5 vuoden AMK-opiskelun aikana miehistä valmistui 60 ja naisista 77 % • Tietopohjan parantaminen ulkomailla suoritettujen tutkintojen osalta
 9. Peruskoulu 9 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022
 10. 10 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022
 11. Katsaus PISA-tuloksiin 11 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022 • Matematiikan osaaminen heikkenee • Sosioekonomisen aseman vaikutus oppimistuloksiin kasvussa – vaikutus silti pienempi kuin OECD-maissa keskimäärin • Tyttöjen ja poikien välinen ero lukutaidossa OECD-maiden suurin • Suomi oli ainoa maa, jossa sekä lukutaito että elämään tyytyväisyys olivat korkealla tasolla • Opetus –ja kulttuuriministeriö: Suomi lukutaidossa parhaiden joukossa
 12. Toisen asteen koulutus 12 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022
 13. Perusasteen jälkeinen nivelvaihe 13 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022 • Vuonna 2005 syntyneistä tytöistä 61 ja pojista 41 prosenttia opiskeli lukiokoulutuksessa • Vanhempien taustan vaikutus 2. asteen koulutusvalintaan • Ammatillinen koulutus voimakkaasti sukupuolittunutta • 15-19-vuotiasta terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijoista 89 prosenttia naisia, tekniikan alalla vastaavasti 86 prosenttia miehiä • Koulutusmäärillä mitattuna nämä alat myös suurimpia – kaikista ikäryhmään kuuluvista ammatillisen peruskoulutuksen miesopiskelijoista puolet tekniikan alalla
 14. Vuonna 2015 valmistuneiden työllistyminen 1-5 vuotta valmistumisen jälkeen 14 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022
 15. Vuonna 2015 ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työllistyminen 1,3,5 vuotta valmistumisen jälkeen 15 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022 53 74 72 78 84 82 57 69 65 79 83 83 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1. vuosi 3. vuosi 5. vuosi 1. vuosi 3. vuosi 5. vuosi Tekniikan ala Terveys- ja hyvinvointialat Miehet Naiset
 16. Toisen asteen jälkeen? 16 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022 • Valinta lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä merkittävä jatko- opintoihin hakeutumiselle • 81 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon aloittavista suorittanut ylioppilastutkinnon • 56 prosenttia ammattikorkeakoulutuksen (päivätoteutus) aloittaneista suorittanut ylioppilastutkinnon, 28 prosenttia pelkän ammatillisen perustutkinnon • Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2021
 17. Lopuksi 17 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022 • Suomalaisnuoret osaavia ja tyytyväisiä elämäänsä – oppimiserot sekä matematiikan osaamisen heikkeneminen huolena • Ammatillinen koulutus voimakkaasti sukupuolittunutta – työllistyminen vaihtelee koulutustaloittain • Korkeakoulutus naisenemmistöinen koulutusmuoto, ilmeinen tarve miesten koulutustason kasvattamiselle
 18. PIAAC 2022 18 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022 • Kansainvälinen aikuisten taitotutkimus PIAAC ns. aikuisten PISA • OECD:n hallinnoima tutkimusohjelma, jossa hankitaan vertailukelpoista tietoa aikuisväestön osaamisesta • Kohdejoukkona 16-65-vuotias väestö • Tiedonkeruu käynnissä NYT!
 19. Kiitos! 19 Tilastokeskus Mika Witting, 8.12.2022
Advertisement