Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Katsaus viiden vuosikymmenen 
työoloihin ja niiden taustoihin 
Tiedotustilaisuus 26.11.2014 
Anna-Maija Lehto 
anna-maija....
Näkökulmia: 
Työllisyys 
Työvoiman rakenne 
Talous 
Suurimmat työolo-ongelmat 
Työvoiman käyttötapojen muutos 
Tutki...
1970-luku 
 Työllisyys 
- maa- ja metsätalouden työllisyys laskee 200 000:lla 
- yksityiset ja julkiset palvelut yht. kas...
1970-luku 
 Suurimmat työolo-ongelmat 
- monilla työ fyysisesti raskasta ja yksitoikkoista 
- joustamattomat työajat, tos...
1980-luku 
 Työllisyys 
- Maatalouden työllisyys vähenee edelleen (100 000) 
- julkiset palvelut kasvavat lähes 200 000, ...
1980-luku 
 Suurimmat työolo-ongelmat 
- työn henkinen paine kasvaa, kiire lisääntyy (haittaavuus tuplaantuu 
80-luvun ai...
1990-luku 
 Työllisyys 
- talouden lama alkoi 1991, johti nopeasti työttömyyden kasvuun, 
työllisyyden ja palkansaajien m...
1990-luku 
 Talous 
- laman taustaa: ylikuumentuneet rahamarkkinat, Suomen Pankin 
toimien seurauksena markan arvo laskee...
1990-luku 
 Työvoiman käyttötapojen muutos 
- jouston muodot kehitetään huippuunsa: pätkätyöt, ylityöt 
- sektorit eroava...
2000-luku 
 Työllisyys 
- työllisyys kasvaa vuoteen 2008 asti 200 000:lla hengellä. Naisten 
työllisyys vähän enemmän kui...
2000-luku 
 Talous 
- vuoteen 2007 saakka hyvä jakso Suomen kansantaloudessa 
- USA:sta alkanut finanssikriisi vuoden 200...
2000-luku 
 Työvoiman käyttötapojen muutos 
- ulkoistamista, työn siirtoa halvemman palkkatason maihin 
- ristiriidat kär...
2010-luku 
 Työllisyys 
- Suomi taantuman kourissa, mutta työllisyys 2010–2013 miltei 
ennallaan (2 457 000) 
- ikääntyvä...
2010-luku 
 Talous 
- taloudessa paljon ulkoapäin tulevaa epävarmuutta: USA:n 
pankkikriisi, EU:n ongelmamaat, viennin su...
2010-luku 
 Työvoiman käyttötapojen muutos 
- ulkoistamista ja itsensätyöllistäjien määrän kasvua 
- työpaikkojen siirtäm...
Anna-Maija Lehto 2014 16 
Ristiriitaisia muutostrendejä 
 Turvallisuus: 
-työsuhteiden turvallisuus, pitkät 
työurat, kou...
Anna-Maija Lehto 2014 17
Anna-Maija Lehto 2014 18
Anna-Maija Lehto 2014 19
Anna-Maija Lehto 2014 20
Anna-Maija Lehto 2014 21
Anna-Maija Lehto 2014 22
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Katsaus viiden vuosikymmenen työoloihin ja niiden taustoihin, Anna-Maija Lehto

856 views

Published on

Työolojen muutokset vuosina 1977–2013
26.11.2014 Tilastokeskus

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Katsaus viiden vuosikymmenen työoloihin ja niiden taustoihin, Anna-Maija Lehto

 1. 1. Katsaus viiden vuosikymmenen työoloihin ja niiden taustoihin Tiedotustilaisuus 26.11.2014 Anna-Maija Lehto anna-maija.lehto@stat.fi
 2. 2. Näkökulmia: Työllisyys Työvoiman rakenne Talous Suurimmat työolo-ongelmat Työvoiman käyttötapojen muutos Tutkimus, kehittämistoiminta  Julkisuus Anna-Maija Lehto 2014 2
 3. 3. 1970-luku  Työllisyys - maa- ja metsätalouden työllisyys laskee 200 000:lla - yksityiset ja julkiset palvelut yht. kasvua 200 000, teollisuus 50 000 - yhteensä kasvua 50 000 henkeä  Työvoiman rakenne - suuri ammattirakenteen muutos maataloudesta palveluihin ja teollisuuteen, palkansaajien osuus kasvaa - koulutustasot vielä alhaisia: 55 % ei perusasteen jälkeistä koulutusta  Talous - öljykriisi 1973, toinen 1979 - hurja inflaatio - peruskoulu-uudistus toteutetaan, sosiaaliturvan ja yhteiskunnallisten palveluiden kehittyminen Anna-Maija Lehto 2014 3
 4. 4. 1970-luku  Suurimmat työolo-ongelmat - monilla työ fyysisesti raskasta ja yksitoikkoista - joustamattomat työajat, tosin 40-tunnin viikkotyöaika ja vapaat lauantait alkavat  Työvoiman käyttötapojen muutos - työ tarkkaan valvottua - järjestäytyminen yleistä  Tutkimus, kehittämistoiminta - tutkimusta ei vielä laajasti, vain miestyöntekijöihin kohdistettua - kehittämistoiminta vähäistä, työt hyvin tayloristisesti järjestettyjä, jolloin tutkimus lähinnä rationalisointia (kellokallet), kritiikki alkaa - Skandinaviassa työsuojelu- ja yritysdemokratiauudistukset: näkemys hyvästä ja kehittävästä työstä rantautuu Suomeenkin - OECD:n piirissä sosiaali-indikaattoriliike – työolotutkimus alkaa  Julkisuus - Meteli –tutkimuksesta nousee meteli Anna-Maija Lehto 2014 4
 5. 5. 1980-luku  Työllisyys - Maatalouden työllisyys vähenee edelleen (100 000) - julkiset palvelut kasvavat lähes 200 000, yksityiset 100 000 - teollisuus alkaa lievästi supistua automaation vuoksi - kaikkiaan työllisten määrä kasvaa 150 000  Työvoiman rakenne - naisten työllisyys lisääntyy – julkiset palvelut - osaamisen kasvua, koulutustasot nousevat kohisten (enää 33% vain perusasteessa). Osaamista myös kysytään – tietotekniikka yleistyy  Talous - Reagan ja Thatcher viitoittavat tietä sääntelyn purkamiselle, veronalennuksille, sosiaaliturvan heikennyksille, yksin pärjäämiselle, uusliberalismille, Suomessa saadaan tästä vaikutteita - rahamarkkinoiden sääntelyä puretaan, saadaan kotimainen kysyntä kasvuun ja uusia työpaikkoja, mutta vaihtotaseen vaje kasvaa Anna-Maija Lehto 2014 5
 6. 6. 1980-luku  Suurimmat työolo-ongelmat - työn henkinen paine kasvaa, kiire lisääntyy (haittaavuus tuplaantuu 80-luvun aikana) - työpaikan ristiriidat ja kilpailuhenki lisääntyvät voimakkaasti  Työvoiman käyttötapojen muutos - paineita sääntelyn purkamiseen - ”joustavan yrityksen malli” lanseerataan Britanniassa  Tutkimus, kehittämistoiminta - työntekijän näkökulma tärkeää, ”työelämän laatu” –ajattelu - sosiotekniset menetelmät, pohjoismaisessa ajattelussa arvostettu työsuhteiden turvallisuutta, pitkäjänteisyyttä, työntekijöiden sitoutumista, osaamisen syventämistä, osallistumista ja yhteistoimintaa - työn vaatimukset/kontrolli –malli (Karasek) nousee käyttöön - sukupuolten tasa-arvon tutkimus työelämässä alkaa, Työolotutk.1984  Julkisuus - julkisuus luo optimismia työelämän kehittämiseen ja työllisyyteen Anna-Maija Lehto 2014 6
 7. 7. 1990-luku  Työllisyys - talouden lama alkoi 1991, johti nopeasti työttömyyden kasvuun, työllisyyden ja palkansaajien määrän pudotukseen - vuoteen 1995 mennessä lähes 400 000 työllistä vähemmän - 1990-luvun loppuun mennessä vähennystä enää 200 000 - palkansaajien vähennys 90-luvun aikana noin 150 000  Työvoiman rakenne - naiset saavuttavat enemmistön palkansaajista 1990 tienoilla - eläkkeelle siirtyminen kiihtyy laman aikana (joka 10. normaalisti eläkkeelle, nyt noin 70 %) - koulutustasojen nousu jatkuu, naiset ohittavat miehet Anna-Maija Lehto 2014 7
 8. 8. 1990-luku  Talous - laman taustaa: ylikuumentuneet rahamarkkinat, Suomen Pankin toimien seurauksena markan arvo laskee 20 prosenttia - yrityksiä menee nurin, pankkituki rahoitetaan julkisin varoin, jolloin julkisessa taloudessa joudutaan säästöohjelmiin - 1994 pahin työttömyys, ensimmäiset nousun merkit kone- ja metsäteollisuudessa, vuoden 1995 jälkeen tulee Nokian nousu  Suurimmat työolo-ongelmat - työolotutkimuksissa 90-luvun laman ongelmat eivät näy selvästi, koska 1990 ei vielä tietoa lamasta ja 1997 jo nousun aikaa - kiire lisääntyy 90-luvun aikana, määräaikaiset työsuhteet yleistyvät - kiireen syyt julkisella siinä, että työt lisääntyvät, mutta henkilökuntaa ei saada lisää. Yksityisellä häviävät työt, kilpailu kiristyy sekä kansainvälistyy, mikä lisää tuottavuusvaatimuksia ja työpaineita. - Kuntasektori alkaa voida huonosti Anna-Maija Lehto 2014 8
 9. 9. 1990-luku  Työvoiman käyttötapojen muutos - jouston muodot kehitetään huippuunsa: pätkätyöt, ylityöt - sektorit eroavat siinä, miten joustoja sovelletaan - tuottavuus tulee avainsanaksi, mikä vaikuttaa myös kielteisesti: työn tuloksen jatkuva tarkkailu - yksilöllinen palkkaus  Tutkimus, kehittämistoiminta - Työolokomitea 1990 perustaa seurannan: työolobarometri - kehittämistoiminta kiihtyy, yhdistyy tuottavuustalkoisiin ja ohjelmiin - ikäohjelmat, ”hyvän työn kriteerit” vaikuttavat - EU-yhteistyö alkaa, tutkimus ja kehittäminen kansainvälistyvät  Julkisuus - pätkätyöt keskusteluun, prekariaatti-puhe alkaa, julkisuus myös tuottaa hyviä seurauksia: määräaikaisia työsuhteita aletaan valvoa enemmän, vältetään halpatyömarkkinoiden synty - kiireongelma lopultakin tunnustetaan, työpaineiden kasvu pysähtyy - tasa-arvokysymykset paljon esillä, samoin päivähoito, työn ja perheen yhteensovittaminen Anna-Maija Lehto 2014 9
 10. 10. 2000-luku  Työllisyys - työllisyys kasvaa vuoteen 2008 asti 200 000:lla hengellä. Naisten työllisyys vähän enemmän kuin miesten (20 000). - yksityiset palvelut (kauppa, liike-elämän palvelut) n. 150 000 kasvua, terveyspalvelut ja rakentaminen kasvua yht. 80 000, teollisuudessa vähennystä - 2003 ja 2004 pieni notkahdus työllisyydessä (teknologiakupla), varsinainen pudotus alkaa 2009 alusta, kahdessa vuodessa n. 90 000 työllisen vähennys, mistä puolet on opiskelijoita  Työvoiman rakenne - ikääntyneiden työllisyys kasvaa reippaasti, keski-ikä nousee - osaamistaso jatkaa kasvua, kysyntä aluksi myös kovaa Anna-Maija Lehto 2014 10
 11. 11. 2000-luku  Talous - vuoteen 2007 saakka hyvä jakso Suomen kansantaloudessa - USA:sta alkanut finanssikriisi vuoden 2008 lopulla - 2008 myös Nokian taitekohta, josta alamäki alkaa  Suurimmat työolo-ongelmat - Työolotutkimukset 2003 ja 2008: vuoden 2003 julkistuksessa huomio siitä, että tiedonsaanti työtä koskevista muutoksista on heikentynyt varsinkin yksityisellä sektorilla (pörssiyhtiöt) - vuoden 2008 julkistuksessa havahduttiin valtiosektorin ongelmiin: työntekijöiden hyvinvointi laski selvästi, liittyi valtion ”tuottavuusohjelmaan” - kuntien tilanne edelleen huonoin, siellä kiire säilyy ongelmana Anna-Maija Lehto 2014 11
 12. 12. 2000-luku  Työvoiman käyttötapojen muutos - ulkoistamista, työn siirtoa halvemman palkkatason maihin - ristiriidat kärjistyvät: työntekijöiden oma orientaatio pysyvien työsuhteiden ja pitkäjänteisen työssä kehittymisen suuntaan törmää toistuvasti muutoksiin, joissa korostetaan yksilökeskeisyyttä yhteisöllisyyden sijaan, liikkuvuutta sitoutumisen korvikkeena, työorganisaation tarpeiden mukaista joustavuutta ja jatkuvaa tuottavuuden kasvua työntekijän tarpeista lähtevän ajattelun tilalla  Tutkimus, kehittämistoiminta - yritetään vaikuttaa työurien jatkamiseen, eläkeuudistus 2005 - kehitetään työn uusia organisointimuotoja: tiimit, uudet palkkausmuodot, konsultit, työaikajoustot ja liikkuva työ, etätyö - ”työhyvinvointi” yleiskäsitteeksi  Julkisuus - julkisuus myönteistä, Nokia voimissaan Anna-Maija Lehto 2014 12
 13. 13. 2010-luku  Työllisyys - Suomi taantuman kourissa, mutta työllisyys 2010–2013 miltei ennallaan (2 457 000) - ikääntyvät jatkavat työntekoa - työttömyys kasvaa, lähinnä piilotyöttömyys ja yli 55-vuotiaiden, joissa paljon niitä, jotka olisivat aiemmin päässeet työttömyyseläkkeelle - koulutettujen työnsaanti vaikeutuu - mobiili- ja digitekniikka vähentävät työpaikkoja varsinkin tietotyössä (media, posti, julkinen sektori)  Työvoiman rakenne - 2013 keski-ikä 43,6 vuotta (1977: 36,2) - naisia palkansaajissa selvä enemmistö (1 090 vs. 1 036) eli 54 000 enemmän Anna-Maija Lehto 2014 13
 14. 14. 2010-luku  Talous - taloudessa paljon ulkoapäin tulevaa epävarmuutta: USA:n pankkikriisi, EU:n ongelmamaat, viennin supistuminen  Suurimmat työolo-ongelmat - epävarmuuden kokemukset huipussaan, sen sijaan aiemmin havaitut ongelmat, henkinen rasittavuus, huonot sosiaaliset suhteet, kiire ja määräaikaisuudet ovat kaikki hieman helpottavat Anna-Maija Lehto 2014 14
 15. 15. 2010-luku  Työvoiman käyttötapojen muutos - ulkoistamista ja itsensätyöllistäjien määrän kasvua - työpaikkojen siirtäminen halpamaihin vähenee  Tutkimus, kehittämistoiminta - tutkimustoiminnan mahdollisuudet kapenevat, julkisen sektorin supistukset ja yksityisen sektorin vähenevät satsaukset  Julkisuus - hämmentävän negatiivista, sillä media täynnä uhkakuvia: työvoiman kahtiajakautuminen, tietotekniikka hävittää puolet työpaikoista, kaikki joutuvat vaihtamaan alaa ja kouluttautumaan uudelleen - näille millekään ei löydy faktapohjaa tilastoista tai tutkimuksista, mutta uhkakuvia tuodaan muualta maailmasta, jossa työvoima todella voi olla kahtiajakautunutta Anna-Maija Lehto 2014 15
 16. 16. Anna-Maija Lehto 2014 16 Ristiriitaisia muutostrendejä  Turvallisuus: -työsuhteiden turvallisuus, pitkät työurat, koulutuksen vastaavuus  Sitoutuminen: -pysyvyys, oman elämän suunnittelu  Osaamisen syventäminen: -osaamisen kehittäminen, polarisaation tilalle jatkumo  Yhteistoiminta: -tiimityön kehittäminen, yhdessä tekeminen ja oppiminen  Joustavuus: -kielteiset joustot, työ/perhe vaikeudet, prekarisaatio  Liikkuvuus: -irtisanomisen helpottaminen, liikkuvuuden lisääminen  Tuottavuus: -tehokkuuden ylikorostus, lyhyen aikavälin voitot, halpatyöt  Yksilöllistäminen: -työsuoritusten mittaaminen, yksilöll. palkkaus, yhteistyön vähentyminen
 17. 17. Anna-Maija Lehto 2014 17
 18. 18. Anna-Maija Lehto 2014 18
 19. 19. Anna-Maija Lehto 2014 19
 20. 20. Anna-Maija Lehto 2014 20
 21. 21. Anna-Maija Lehto 2014 21
 22. 22. Anna-Maija Lehto 2014 22

×