SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
Mihin opiskelijoiden rahat
kuluvat?
Onko Suomi kallis maa? Asumisen ja elämisen
kustannukset Euroopassa -tilaisuus
14.5.2014, Kaisa-talo
Tarja Hatakka
Tarkastelussa
 Opiskelijoiden tulot ja kulutus vuonna 2012 (ja tätä ennen)
 Hyvinvointipalvelut osana tuloja ja kulutusta
 Aineistoina kulutustutkimus ja tulonjakotilasto
14.5.2014 2Tarja Hatakka
Kulutusmenot yhteensä =
Kulutustavaroiden ja palveluiden ostot
+ omat ja saadut maatalous-, puutarha- ja
keräilytuotteet
+ asuntotulo omistus- ja luontoisetuasunnosta
+ saadut tavarat ja palvelut
+ kulutukseen rinnastettavat tulonsiirrot
(mm. kirkollisvero, ammattiyhdistysten
jäsenmaksut ja kulutuslainojen korot)
Mitä kulutustutkimus kuvaa: kulutusmenon käsite
14.5.2014 3Tarja Hatakka
Kulutuksen
laskennalliset
erät. Osuus v.
2012 noin 13%.
Opiskelijoilla
noin 2%.
Miten opiskelijakotitalous on määritelty?
 Kulutustutkimuksessa ja tulonjakotilastossa kotitalouden
jäsenille muodostetaan sosioekonominen asema henkilön
12 viimeisen kuukauden toiminnan perusteella.
 Kotitalouden sosioekonominen asema määräytyy talouden
viitehenkilön mukaan.
 Kotitalouden viitehenkilöksi valitaan kotitalouden jäsen,
jonka henkilökohtaiset tulot ovat suurimmat.
 Kotitalous on opiskelijakotitalous, jos viitehenkilö
(suurituloisin) on opiskelija
14.5.2014 4Tarja Hatakka
Päähavainnot
 Sosioekonomisista ryhmistä opiskelijoiden kulutus pieneni
eniten ajanjaksolla 2006–2012
 Opiskelijoilla asumismenot ovat lähes kolmannes kaikista
kulutusmenoista (noin 31%)
 Opiskelijataloudet kuluttavat enemmän kuin heillä on tuloja
 Opiskelijoille julkisten hyvinvointipalvelujen merkitys suuri
14.5.2014 5Tarja Hatakka
14.5.2014 6Tarja Hatakka
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
1990 1995 1998 2001 2006 2012
Kaikki kotitaloudet
Opiskelijat
Opiskelijoiden ja kaikkien kotitalouksien kulutusmenot
yhteensä 1990-2012
(kulutusyksikköä kohden, vuoden 2012 rahassa)
Kulutusyksiköt:
1. aikuinen: 1,0
muut 14 vuotta täyttäneet: 0,5
alle 14-vuotiaat: 0,3
Kulutusmenot kotitalouden viitehenkilön
sosioekonomisen aseman mukaan 2006 ja 2012
(kulutusyksikköä kohden, vuoden 2012 rahassa)
14.5.2014 7Tarja Hatakka
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000
Opiskelijat
Työttömät
Muut
Eläkeläiset
Työntekijät
Kaikki kotitaloudet
Maatalousyrittäjät
Alemmat toimihenkilöt
Ylemmät toimihenkilöt
Muut yrittäjät
2012
2006
14.5.2014 8Tarja Hatakka
Opiskelijoiden kulutusmenojen rakenne1990-2012
(% menoista kulutusyksikköä kohden)
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
1990 1995 1998 2001 2006 2012
A12 Muut tavarat ja palvelut
A11 Hotellit, kahvilat ja ravintolat
A10 Koulutus
A09 Kulttuuri ja vapaa-aika
A08 Tietoliikenne
A07 Liikenne
A06 Terveys
A05 Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet
A04 Asuminen ja energia
A03 Vaatteet ja jalkineet
A02 Alkoholijuomat ja tupakka
A01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat
juomat
14.5.2014 9Tarja Hatakka
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
A01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat
A02 Alkoholijuomat ja tupakka
A03 Vaatteet ja jalkineet
A04 Asuminen ja energia
A05 Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet
A06 Terveys
A07 Liikenne
A08 Tietoliikenne
A09 Kulttuuri ja vapaa-aika
A10 Koulutus
A11 Hotellit, kahvilat ja ravintolat
A12 Muut tavarat ja palvelut
2012 2006
Opiskelijoiden kulutusmenot 2006 ja 2012
(kulutusyksikköä kohden, vuoden 2012 rahassa)
Asunnon koko
keskimäärin
pienempi kuin 2006
Etenkin kulttuuri- ja
urheilupalveluja
ostettiin 2012
vähemmän kuin 2006
14.5.2014 10Tarja Hatakka
Eräiden kestokulutustavaroiden omistus
(% kotitalouksista)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kuivausrumpu /-kaappi
Lankapuhelin
Maksu-tv-kanava
Vapaa-ajanasunto
Pelikonsoli
Lemmikki
Huoneistosauna
DVD-soitin
Astianpesukone
Auto
Internetin käyttömahdollisuus kotona
Tietokone
Pesukone
Väritelevisio
Matkapuhelin
Opiskelijat
Kaikki
Mitä kulutustutkimuksen tiedot kertovat - ja eivät
kerro
 Kulutustutkimus on
 ainutlaatuinen aineisto kuvaamaan erilaisten kotitalouksien
kulutusta (mikrotason näkökulma)
 laaja ja monipuolinen aineisto tutkimuskäyttöön
 mahdollistaa muutosten kuvaamisen ajassa: pitkä aikasarja
Mutta on hyvä muistaa, että tiedoissa on
 alipeittoa joissakin kulutusryhmissä (vrt. kansantalouden tilinpito)
 otoskoon pienentyessä rajoitteita tarkempien alaryhmien (esim.
opiskelijakotitalouksien) tarkasteluissa
14.5.2014 11Tarja Hatakka
Opiskelijoiden ja kaikkien kotitalouksien tulot ja
kulutus vuonna 2012
(kulutusyksikköä kohden)
14.5.2014 12Tarja Hatakka
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
Opiskelijat Kaikki
Käytettävissä olevat
tulot
Kulutusmenot
Todelliset
kulutusmenot (sis.
julkiset
hyvinvointipalvelut)
Opiskelijoiden ja kaikkien kotitalouksien
tulojen rakenne 2012
14.5.2014 13Tarja Hatakka
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
Kaikki kotitaloudet Opiskelijat
Saadut tulonsiirrot
Omaisuustulot
Yrittäjätulot
Palkat
Mitä tarkoitetaan julkisilla
hyvinvointipalveluilla?
 ”Yksilöllisiä tavaroita tai palveluja, joita yhteiskunta tarjoaa
ilmaiseksi tai taloudellisesti merkityksettömään hintaan
yksittäisille kotitalouksille” (kansantalouden tilinpidon määrittely )
 Koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (ei sosiaaliavustuksia,
jotka jo mukana tuloissa)
 Hyvinvointipalvelusta saatu etuus = palvelun arvo – käyttömaksu
 Kulutusmenot yhteensä + hyvinvointipalveluista saatu etuus =
todellinen kulutus
1414.5.2014Tarja Hatakka
Hyvinvointipalvelut kulutustutkimuksessa
Koulutus
Perus-
koulutus
Tutkintoon
johtava jatko-
koulutus
Vapaa
sivistys-
toimi
Terveydenhoito
Julkinen
Yksityinen
(Kela)
Lääkkeet
(Kela)
Sosiaalipalvelut
Lasten
päivähoito
Kunnalliset
koti-
palvelut
1514.5.2014Tarja Hatakka
Lisätietoja
 Kotitalouksien kulutus –tilasto:
 http://tilastokeskus.fi/til/ktutk/index.html
 Sähköpostiosoite: kulutus.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
 Tulonjakotilasto:
 http://tilastokeskus.fi/til/tjt/index.html
 Sähköpostiosoite:
toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
14.5.2014 16Tarja Hatakka

More Related Content

More from Tilastokeskus

Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusTilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusTilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...Tilastokeskus
 
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusLääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusTilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
 
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusLääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
 

Mihin opiskelijoiden rahat kuluvat?, Hatakka Tarja

 • 1. Mihin opiskelijoiden rahat kuluvat? Onko Suomi kallis maa? Asumisen ja elämisen kustannukset Euroopassa -tilaisuus 14.5.2014, Kaisa-talo Tarja Hatakka
 • 2. Tarkastelussa  Opiskelijoiden tulot ja kulutus vuonna 2012 (ja tätä ennen)  Hyvinvointipalvelut osana tuloja ja kulutusta  Aineistoina kulutustutkimus ja tulonjakotilasto 14.5.2014 2Tarja Hatakka
 • 3. Kulutusmenot yhteensä = Kulutustavaroiden ja palveluiden ostot + omat ja saadut maatalous-, puutarha- ja keräilytuotteet + asuntotulo omistus- ja luontoisetuasunnosta + saadut tavarat ja palvelut + kulutukseen rinnastettavat tulonsiirrot (mm. kirkollisvero, ammattiyhdistysten jäsenmaksut ja kulutuslainojen korot) Mitä kulutustutkimus kuvaa: kulutusmenon käsite 14.5.2014 3Tarja Hatakka Kulutuksen laskennalliset erät. Osuus v. 2012 noin 13%. Opiskelijoilla noin 2%.
 • 4. Miten opiskelijakotitalous on määritelty?  Kulutustutkimuksessa ja tulonjakotilastossa kotitalouden jäsenille muodostetaan sosioekonominen asema henkilön 12 viimeisen kuukauden toiminnan perusteella.  Kotitalouden sosioekonominen asema määräytyy talouden viitehenkilön mukaan.  Kotitalouden viitehenkilöksi valitaan kotitalouden jäsen, jonka henkilökohtaiset tulot ovat suurimmat.  Kotitalous on opiskelijakotitalous, jos viitehenkilö (suurituloisin) on opiskelija 14.5.2014 4Tarja Hatakka
 • 5. Päähavainnot  Sosioekonomisista ryhmistä opiskelijoiden kulutus pieneni eniten ajanjaksolla 2006–2012  Opiskelijoilla asumismenot ovat lähes kolmannes kaikista kulutusmenoista (noin 31%)  Opiskelijataloudet kuluttavat enemmän kuin heillä on tuloja  Opiskelijoille julkisten hyvinvointipalvelujen merkitys suuri 14.5.2014 5Tarja Hatakka
 • 6. 14.5.2014 6Tarja Hatakka 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 1990 1995 1998 2001 2006 2012 Kaikki kotitaloudet Opiskelijat Opiskelijoiden ja kaikkien kotitalouksien kulutusmenot yhteensä 1990-2012 (kulutusyksikköä kohden, vuoden 2012 rahassa) Kulutusyksiköt: 1. aikuinen: 1,0 muut 14 vuotta täyttäneet: 0,5 alle 14-vuotiaat: 0,3
 • 7. Kulutusmenot kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan 2006 ja 2012 (kulutusyksikköä kohden, vuoden 2012 rahassa) 14.5.2014 7Tarja Hatakka 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 Opiskelijat Työttömät Muut Eläkeläiset Työntekijät Kaikki kotitaloudet Maatalousyrittäjät Alemmat toimihenkilöt Ylemmät toimihenkilöt Muut yrittäjät 2012 2006
 • 8. 14.5.2014 8Tarja Hatakka Opiskelijoiden kulutusmenojen rakenne1990-2012 (% menoista kulutusyksikköä kohden) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1990 1995 1998 2001 2006 2012 A12 Muut tavarat ja palvelut A11 Hotellit, kahvilat ja ravintolat A10 Koulutus A09 Kulttuuri ja vapaa-aika A08 Tietoliikenne A07 Liikenne A06 Terveys A05 Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet A04 Asuminen ja energia A03 Vaatteet ja jalkineet A02 Alkoholijuomat ja tupakka A01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat
 • 9. 14.5.2014 9Tarja Hatakka 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 A01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat A02 Alkoholijuomat ja tupakka A03 Vaatteet ja jalkineet A04 Asuminen ja energia A05 Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet A06 Terveys A07 Liikenne A08 Tietoliikenne A09 Kulttuuri ja vapaa-aika A10 Koulutus A11 Hotellit, kahvilat ja ravintolat A12 Muut tavarat ja palvelut 2012 2006 Opiskelijoiden kulutusmenot 2006 ja 2012 (kulutusyksikköä kohden, vuoden 2012 rahassa) Asunnon koko keskimäärin pienempi kuin 2006 Etenkin kulttuuri- ja urheilupalveluja ostettiin 2012 vähemmän kuin 2006
 • 10. 14.5.2014 10Tarja Hatakka Eräiden kestokulutustavaroiden omistus (% kotitalouksista) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kuivausrumpu /-kaappi Lankapuhelin Maksu-tv-kanava Vapaa-ajanasunto Pelikonsoli Lemmikki Huoneistosauna DVD-soitin Astianpesukone Auto Internetin käyttömahdollisuus kotona Tietokone Pesukone Väritelevisio Matkapuhelin Opiskelijat Kaikki
 • 11. Mitä kulutustutkimuksen tiedot kertovat - ja eivät kerro  Kulutustutkimus on  ainutlaatuinen aineisto kuvaamaan erilaisten kotitalouksien kulutusta (mikrotason näkökulma)  laaja ja monipuolinen aineisto tutkimuskäyttöön  mahdollistaa muutosten kuvaamisen ajassa: pitkä aikasarja Mutta on hyvä muistaa, että tiedoissa on  alipeittoa joissakin kulutusryhmissä (vrt. kansantalouden tilinpito)  otoskoon pienentyessä rajoitteita tarkempien alaryhmien (esim. opiskelijakotitalouksien) tarkasteluissa 14.5.2014 11Tarja Hatakka
 • 12. Opiskelijoiden ja kaikkien kotitalouksien tulot ja kulutus vuonna 2012 (kulutusyksikköä kohden) 14.5.2014 12Tarja Hatakka 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 Opiskelijat Kaikki Käytettävissä olevat tulot Kulutusmenot Todelliset kulutusmenot (sis. julkiset hyvinvointipalvelut)
 • 13. Opiskelijoiden ja kaikkien kotitalouksien tulojen rakenne 2012 14.5.2014 13Tarja Hatakka 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kaikki kotitaloudet Opiskelijat Saadut tulonsiirrot Omaisuustulot Yrittäjätulot Palkat
 • 14. Mitä tarkoitetaan julkisilla hyvinvointipalveluilla?  ”Yksilöllisiä tavaroita tai palveluja, joita yhteiskunta tarjoaa ilmaiseksi tai taloudellisesti merkityksettömään hintaan yksittäisille kotitalouksille” (kansantalouden tilinpidon määrittely )  Koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (ei sosiaaliavustuksia, jotka jo mukana tuloissa)  Hyvinvointipalvelusta saatu etuus = palvelun arvo – käyttömaksu  Kulutusmenot yhteensä + hyvinvointipalveluista saatu etuus = todellinen kulutus 1414.5.2014Tarja Hatakka
 • 16. Lisätietoja  Kotitalouksien kulutus –tilasto:  http://tilastokeskus.fi/til/ktutk/index.html  Sähköpostiosoite: kulutus.tilastokeskus@tilastokeskus.fi  Tulonjakotilasto:  http://tilastokeskus.fi/til/tjt/index.html  Sähköpostiosoite: toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi 14.5.2014 16Tarja Hatakka