SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
”Kuntatilastotietopankki” -
Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu
Esko Syrjäkari
esko.syrjakari@tilastokeskus.fi
Kuntamarkkinat 11.-12.9.2013
2
Kuntatilastopalvelun uudistaminen on osa
Valtionvarainministeriön Kuntatieto-ohjelmaa
Kuntatieto-ohjelma = Kuntien talous- ja toimintietojen,
tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma
3
Määrityksen käyttöönottavan
kunnan kehittämisprojekti
Kuntien
tietotuotannon
kehittämisen
tukiToimipaikka-
rekisterin
kehittäminen
Kuntatilastoinnin
ja -tietopankin
kehittäminen
Tietojen
standardointi
Tavoitetilan
määrittely
Nykytilan
kuvaus
Määrittelyiden pilotointi
Kehittämisohjelman ohjaus
Johtoryhmä
Projektipäällikköja projektiryhmä
Ohjelmapäällikkö
Johtoryhmä:
• Valtiovarainministeriö
• Opetus- ja
kulttuuriministeriö
• Sosiaali- ja
terveysministeriö
• Tilastokeskus
• Suomen Kuntaliitto
• Opetushallitus
• Terveyden- ja hyvinvoinnin
laitos
• Tampereen kaupunki
• Turun kaupunki
• Helsingin kaupunki
• Ikaalisten kaupunki
• Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiiri
• Kainuun
maakuntakuntayhtymä
Kuntatieto-ohjelman ohjaus
4
Kuntatieto-ohjelman tavoitteet
Kunta
Tiedon
hyödyntäjät
Kunta
tilasto
Talous ja
toiminta
tieto
Standardoitu avoin tieto
 kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastotiedon tuottamisen nopeuttaminen
kuuteen kuukauteen, ¼-vuosittaisen taloustilastoinnin laajentaminen sekä tietojen laadun ja
tietojen vertailukelpoisuuden kohentaminen ja varmistaminen
 keskeisten kuntien talous- ja toimintatiedoissa
käytettävien luokitusten ja tietomääritysten standardointi
 kehittää kuntien tiedon hallinnan
prosesseja ja niitä tukevia välineitä
kunnan johtamisessa tarvittavan tiedon
tuotannon parantamiseksi
 yksinkertaistaa ja helpottaa kuntien
tiedonantotaakkaa koordinoimalla nykyistä
tehokkaammin valtion kuntiin kohdistamaa
tiedonkeruuta sekä tarjoamalla kuntien
käyttöön moderni tiedonkeruujärjestelmä
 keskeisen kuntatilastotiedon
tietopankin perustaminen
5
2013 2014 2015 2016
Nro Vaiheet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7
0. Ohjelman ohjaus
1. Tavoitetilan määrittely
1.1. Vaiheen organisointi
1.2. Nykytilan kuvaus
1.3. Tavoitetilan määrittely
1.4. Vaiheen päättäminen
2. Tietojen standardointi
2.1. Tietojen standardoinnin suunnittelu
2.2. Tietojen standardointi
2.3. Vaiheen päättäminen
3. Tilastoinnin kehittäminen
3.1. Pääprojekti, projektien koordintointi
3.2. Tietosisältö
3.3. Tilastointiprosessi
3.4. Tietojärjestelmät
3.5. Käyttöönotto
4. Kuntatilastotietopankki
4.1. Esiselvitys
4.2. Määrittely ja suunnittelu
4.3. Toteutus ja testaus
4.4. Käyttöönotto
5. Toimipaikkaresiterin kehittäminen
6. Kuntien tietohuollon kehittäminen
6.1. Pilotointikohteen suunnittelu
6.2. Kunnan tietohuollon määrittely
6.3. Pilotoinnin suunnittelu
6.4. Pilotointi
6.5. Pilotoinnin loppuarviointi
Kuntatieto-ohjelman aikataulu
6
”Kuntatilastotietopankin kehittäminen”
Ohjelmasta tulleet tavoitteet
• keskeistä kunnittaista tilastotietoa tarvitseva voi asioida ”yhden luukun
kautta”
• sisältää monipuolisesti kunnittaista tilastotietoa eri aihealueilta
• kokonaisuus on helppokäyttöinen ja helposti löydettävissä ja
hahmotettavissa
• tuotantoprosessit toteutetaan siten, että kuntapohjaisten taulukoiden
tuotanto tietokannoista tehostuu ja mahdollistaa erilaisten
palveluratkaisujen tuottamisen tehokkaaasti - ja tuo työaikasäästöjä
• muihin olemassa oleviin tilastolähteisiin luodaan linkitykset tai rajapinnat
• tietopankki koko yhteiskunnan käyttöön
• tilastotiedot siirtyvät kuntatietopankin palveluihin automaattisesti ja
ohjatusti
• palvelun kehittämisessä huomioidaan avoimen datan periaatteet
7
• Aluetietojen helppokäyttöisyys, löydettävyyden
parantaminen, erilaisiin käyttötapauksiin sopivuus
• Palveluprosessin kehittäminen ja yhtenäistäminen - automatisointi ja
manuaalisen työn vähentäminen
-> Parempaa palvelua, tehokkaammin
”Kuntatilastotietopankin kehittäminen”
Tilastokeskuksen tavoitteena
8
Määrittely
Kuntatilastotietopankin kehittäminen
Toteutus
Suunnittelu
2012 2013 2014 2015 2016
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Määrittely/suunnittelu
Kuntatilastotietopankin kehittäminen
Toteutus
Käyttöönotto
Kuntatilastotietopankin toteutusaikataulu
9
• Hyödynnetään visualisointivälineitä kuntatiedon esittämisessä
• Tuotoksena teemakarttoja, diagrammeja, taulukoita ja animaatioita
• Kuntien vertailumahdollisuus oleellista
• Automatisoitu päivitysprosessi
A. Palvelukokonaisuuden ytimenä valmiiksi toimitettu keskeisten
kuntatietojen ”indikaattoripankki”
B. Toimitettuun osaan sisältymättömien kuntatilastojen poiminta
tietokannoista tai haku palvelurajapinnasta
• Tiedonhaku palvelun oman käyttöliittymän kautta tietokannoista,
esim. StatFin/PX-Web
• Tiedonhaku avoimen rajapintojen kautta
• Haku- ja rajaustoimintoja erilaisten kriteerien avulla
”Kuntatilastotietopankin” alustava palvelukonsepti
10
1. vaihtoehto 2. vaihtoehto 3. vaihtoehto
Tietokantahakujen ja
rajapintapalvelun
kehittäminen
Toimitettu osuus/
”indikaattoripankki”
Toimitettu osuus/
”indikaattoripankki”
Tietokantahakujen ja
rajapintapalvelun
kehittäminen
Tietokantahakujen
ja rajapintapalvelun
kehittäminen
Palvelukonseptivaihtoehdot / panostuksen kohde
11
Ajankohtaista Tilastokeskuksen kunta- ja
aluetietopalveluissa
• Open Data
- > alue- ja toimipaikkatietoja Paikkatietoikkunassa
- > Apps4Finland-kilpailu
• Tilastotiedon visualisointi kartta-animaatioilla
• Tulossa:
• PX-Web –versiopäivitys
- > isojen taulukoiden käytettävyys helpottuu
- > grafiikan teko helpottuu
- > avoin rajapinta StatFin-palveluun eli
ohjelmallinen tiedonhaku ilman käyttöliittymää
• Karttatoiminto StatFin-palveluun
- > teemakarttoja tietokantataulukoista
12
Kuntatiedon käyttäjien mielipiteitä toivotaan
Tule vaikuttamaan tulevan tietopalvelun sisältöön ja palvelun
ominaisuuksiin.
Osallistu työpajaan Kuntatalon toisessa kerroksessa A-siiven
neuvotteluhuoneessa:
Keskiviikkona 11.9. 13.00-15.00 tai
Torstaina 12.9. 13.00-15.00
13
Lisätietoa kuntatieto-ohjelmasta:
www.vm.fi
wiki.julkict.fi
Tietoiskut Kuntamarkkinoilla:
keskiviikko klo 15.15-15.45 (huone 4.9, 4. krs)
torstaina klo 10.00-10.45 (huone 3.8, 3. krs)
Lisätietoa kuntatilastotietopalvelun kehittämisestä:
Esko Syrjäkari, Riia Arvela, Anssi Kaarna
etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi
Kiitos mielenkiinnosta!

More Related Content

What's hot

Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...
Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...
Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...THL
 
Uusi ilmiö, vanha data – kiertotalousliiketoimintaa mitataan dataa kierrättäm...
Uusi ilmiö, vanha data – kiertotalousliiketoimintaa mitataan dataa kierrättäm...Uusi ilmiö, vanha data – kiertotalousliiketoimintaa mitataan dataa kierrättäm...
Uusi ilmiö, vanha data – kiertotalousliiketoimintaa mitataan dataa kierrättäm...Tilastokeskus
 
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSitra / Hyvinvointi
 
Mitä kuuluu esituotantohankkeille?
Mitä kuuluu esituotantohankkeille?Mitä kuuluu esituotantohankkeille?
Mitä kuuluu esituotantohankkeille?Sitra / Hyvinvointi
 
Sote-tietopakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymykset
Sote-tietopakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymyksetSote-tietopakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymykset
Sote-tietopakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymyksetSitra / Hyvinvointi
 
Näkyykö kiertotalous tilastoissa? Johanna Pakarinen, Tilastokeskus
Näkyykö kiertotalous tilastoissa? Johanna Pakarinen, TilastokeskusNäkyykö kiertotalous tilastoissa? Johanna Pakarinen, Tilastokeskus
Näkyykö kiertotalous tilastoissa? Johanna Pakarinen, TilastokeskusTilastokeskus
 
Kohti sote-tietopakettien käyttöönottoa
Kohti sote-tietopakettien käyttöönottoaKohti sote-tietopakettien käyttöönottoa
Kohti sote-tietopakettien käyttöönottoaSitra / Hyvinvointi
 
GeroMetron esittely Arja Peiponen 4.4.2014
GeroMetron esittely Arja Peiponen 4.4.2014GeroMetron esittely Arja Peiponen 4.4.2014
GeroMetron esittely Arja Peiponen 4.4.2014Socca_osaamiskeskus
 
Sote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkaluna
Sote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkalunaSote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkaluna
Sote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkalunaSitra / Hyvinvointi
 
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessaEU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessaSitra / Hyvinvointi
 

What's hot (15)

Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...
Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...
Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...
 
Uusi ilmiö, vanha data – kiertotalousliiketoimintaa mitataan dataa kierrättäm...
Uusi ilmiö, vanha data – kiertotalousliiketoimintaa mitataan dataa kierrättäm...Uusi ilmiö, vanha data – kiertotalousliiketoimintaa mitataan dataa kierrättäm...
Uusi ilmiö, vanha data – kiertotalousliiketoimintaa mitataan dataa kierrättäm...
 
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
 
Mitä kuuluu esituotantohankkeille?
Mitä kuuluu esituotantohankkeille?Mitä kuuluu esituotantohankkeille?
Mitä kuuluu esituotantohankkeille?
 
Sote-tietopakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymykset
Sote-tietopakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymyksetSote-tietopakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymykset
Sote-tietopakettien käyttöönoton opit, oivallukset ja avoimet kysymykset
 
Kimmo Niiranen: Ennakointiseminaari maakunnallinen ennakointityö kn 200315
Kimmo Niiranen: Ennakointiseminaari maakunnallinen ennakointityö kn 200315Kimmo Niiranen: Ennakointiseminaari maakunnallinen ennakointityö kn 200315
Kimmo Niiranen: Ennakointiseminaari maakunnallinen ennakointityö kn 200315
 
Näkyykö kiertotalous tilastoissa? Johanna Pakarinen, Tilastokeskus
Näkyykö kiertotalous tilastoissa? Johanna Pakarinen, TilastokeskusNäkyykö kiertotalous tilastoissa? Johanna Pakarinen, Tilastokeskus
Näkyykö kiertotalous tilastoissa? Johanna Pakarinen, Tilastokeskus
 
Foresight friday 30.10. Oksanen
Foresight friday 30.10. OksanenForesight friday 30.10. Oksanen
Foresight friday 30.10. Oksanen
 
Kohti sote-tietopakettien käyttöönottoa
Kohti sote-tietopakettien käyttöönottoaKohti sote-tietopakettien käyttöönottoa
Kohti sote-tietopakettien käyttöönottoa
 
GeroMetron esittely Arja Peiponen 4.4.2014
GeroMetron esittely Arja Peiponen 4.4.2014GeroMetron esittely Arja Peiponen 4.4.2014
GeroMetron esittely Arja Peiponen 4.4.2014
 
Ohjausryhmätyö valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa (VN TEAS)
Ohjausryhmätyö valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa (VN TEAS)Ohjausryhmätyö valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa (VN TEAS)
Ohjausryhmätyö valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa (VN TEAS)
 
Sote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkaluna
Sote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkalunaSote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkaluna
Sote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkaluna
 
Maakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUSMaakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUS
 
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
 
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessaEU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
 

Similar to Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu

Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTilastokeskus
 
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluilleKaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluillePaivi Sutinen
 
Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu
Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuuTilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu
Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuuTilastokeskus
 
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-hanke
 
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriJulkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriLeila Kaunisharju
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, ValtiokonttoriTietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, ValtiokonttoriTilastokeskus
 
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nytKansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nytSitra / Hyvinvointi
 
Tiedonhallinta Satakunnan koulutuskuntayhtymän verkkopalvelun kehittämisen tu...
Tiedonhallinta Satakunnan koulutuskuntayhtymän verkkopalvelun kehittämisen tu...Tiedonhallinta Satakunnan koulutuskuntayhtymän verkkopalvelun kehittämisen tu...
Tiedonhallinta Satakunnan koulutuskuntayhtymän verkkopalvelun kehittämisen tu...Kirsi Kellokangas
 
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointi
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointiETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointi
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointiEläketurvakeskus
 
Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112mmukkala
 
TTL ajankohtaisia hankkeita
TTL ajankohtaisia hankkeitaTTL ajankohtaisia hankkeita
TTL ajankohtaisia hankkeitaPauli Forma
 

Similar to Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu (20)

Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
 
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluilleKaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
 
Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu
Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuuTilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu
Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu
 
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmisteluKansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
 
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
 
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriJulkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, ValtiokonttoriTietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
 
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nytKansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt
 
Miikka Saarteinen: Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä...
Miikka Saarteinen: Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä...Miikka Saarteinen: Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä...
Miikka Saarteinen: Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä...
 
Tiedonhallinta Satakunnan koulutuskuntayhtymän verkkopalvelun kehittämisen tu...
Tiedonhallinta Satakunnan koulutuskuntayhtymän verkkopalvelun kehittämisen tu...Tiedonhallinta Satakunnan koulutuskuntayhtymän verkkopalvelun kehittämisen tu...
Tiedonhallinta Satakunnan koulutuskuntayhtymän verkkopalvelun kehittämisen tu...
 
Jouko Junttila: Maailma muuttuu – Valtion yhteinen integraatiopalvelu kehitty...
Jouko Junttila: Maailma muuttuu – Valtion yhteinen integraatiopalvelu kehitty...Jouko Junttila: Maailma muuttuu – Valtion yhteinen integraatiopalvelu kehitty...
Jouko Junttila: Maailma muuttuu – Valtion yhteinen integraatiopalvelu kehitty...
 
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
 
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointi
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointiETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointi
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointi
 
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsausSote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
 
Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112
 
Yksityistietiedon palvelualusta
Yksityistietiedon palvelualustaYksityistietiedon palvelualusta
Yksityistietiedon palvelualusta
 
Ely timo ollila
Ely timo ollila Ely timo ollila
Ely timo ollila
 
6aika esittely
6aika esittely6aika esittely
6aika esittely
 
Tietokiri on alkanut - tule mukaan!
Tietokiri on alkanut - tule mukaan!Tietokiri on alkanut - tule mukaan!
Tietokiri on alkanut - tule mukaan!
 
TTL ajankohtaisia hankkeita
TTL ajankohtaisia hankkeitaTTL ajankohtaisia hankkeita
TTL ajankohtaisia hankkeita
 

More from Tilastokeskus

Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusTilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusTilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...Tilastokeskus
 
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusLääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusTilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
 
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, TilastokeskusLääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
Lääkärien vuokratyö, Heli Udd, Tilastokeskus
 

Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu

 • 1. ”Kuntatilastotietopankki” - Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu Esko Syrjäkari esko.syrjakari@tilastokeskus.fi Kuntamarkkinat 11.-12.9.2013
 • 2. 2 Kuntatilastopalvelun uudistaminen on osa Valtionvarainministeriön Kuntatieto-ohjelmaa Kuntatieto-ohjelma = Kuntien talous- ja toimintietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma
 • 3. 3 Määrityksen käyttöönottavan kunnan kehittämisprojekti Kuntien tietotuotannon kehittämisen tukiToimipaikka- rekisterin kehittäminen Kuntatilastoinnin ja -tietopankin kehittäminen Tietojen standardointi Tavoitetilan määrittely Nykytilan kuvaus Määrittelyiden pilotointi Kehittämisohjelman ohjaus Johtoryhmä Projektipäällikköja projektiryhmä Ohjelmapäällikkö Johtoryhmä: • Valtiovarainministeriö • Opetus- ja kulttuuriministeriö • Sosiaali- ja terveysministeriö • Tilastokeskus • Suomen Kuntaliitto • Opetushallitus • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos • Tampereen kaupunki • Turun kaupunki • Helsingin kaupunki • Ikaalisten kaupunki • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri • Kainuun maakuntakuntayhtymä Kuntatieto-ohjelman ohjaus
 • 4. 4 Kuntatieto-ohjelman tavoitteet Kunta Tiedon hyödyntäjät Kunta tilasto Talous ja toiminta tieto Standardoitu avoin tieto  kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastotiedon tuottamisen nopeuttaminen kuuteen kuukauteen, ¼-vuosittaisen taloustilastoinnin laajentaminen sekä tietojen laadun ja tietojen vertailukelpoisuuden kohentaminen ja varmistaminen  keskeisten kuntien talous- ja toimintatiedoissa käytettävien luokitusten ja tietomääritysten standardointi  kehittää kuntien tiedon hallinnan prosesseja ja niitä tukevia välineitä kunnan johtamisessa tarvittavan tiedon tuotannon parantamiseksi  yksinkertaistaa ja helpottaa kuntien tiedonantotaakkaa koordinoimalla nykyistä tehokkaammin valtion kuntiin kohdistamaa tiedonkeruuta sekä tarjoamalla kuntien käyttöön moderni tiedonkeruujärjestelmä  keskeisen kuntatilastotiedon tietopankin perustaminen
 • 5. 5 2013 2014 2015 2016 Nro Vaiheet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 0. Ohjelman ohjaus 1. Tavoitetilan määrittely 1.1. Vaiheen organisointi 1.2. Nykytilan kuvaus 1.3. Tavoitetilan määrittely 1.4. Vaiheen päättäminen 2. Tietojen standardointi 2.1. Tietojen standardoinnin suunnittelu 2.2. Tietojen standardointi 2.3. Vaiheen päättäminen 3. Tilastoinnin kehittäminen 3.1. Pääprojekti, projektien koordintointi 3.2. Tietosisältö 3.3. Tilastointiprosessi 3.4. Tietojärjestelmät 3.5. Käyttöönotto 4. Kuntatilastotietopankki 4.1. Esiselvitys 4.2. Määrittely ja suunnittelu 4.3. Toteutus ja testaus 4.4. Käyttöönotto 5. Toimipaikkaresiterin kehittäminen 6. Kuntien tietohuollon kehittäminen 6.1. Pilotointikohteen suunnittelu 6.2. Kunnan tietohuollon määrittely 6.3. Pilotoinnin suunnittelu 6.4. Pilotointi 6.5. Pilotoinnin loppuarviointi Kuntatieto-ohjelman aikataulu
 • 6. 6 ”Kuntatilastotietopankin kehittäminen” Ohjelmasta tulleet tavoitteet • keskeistä kunnittaista tilastotietoa tarvitseva voi asioida ”yhden luukun kautta” • sisältää monipuolisesti kunnittaista tilastotietoa eri aihealueilta • kokonaisuus on helppokäyttöinen ja helposti löydettävissä ja hahmotettavissa • tuotantoprosessit toteutetaan siten, että kuntapohjaisten taulukoiden tuotanto tietokannoista tehostuu ja mahdollistaa erilaisten palveluratkaisujen tuottamisen tehokkaaasti - ja tuo työaikasäästöjä • muihin olemassa oleviin tilastolähteisiin luodaan linkitykset tai rajapinnat • tietopankki koko yhteiskunnan käyttöön • tilastotiedot siirtyvät kuntatietopankin palveluihin automaattisesti ja ohjatusti • palvelun kehittämisessä huomioidaan avoimen datan periaatteet
 • 7. 7 • Aluetietojen helppokäyttöisyys, löydettävyyden parantaminen, erilaisiin käyttötapauksiin sopivuus • Palveluprosessin kehittäminen ja yhtenäistäminen - automatisointi ja manuaalisen työn vähentäminen -> Parempaa palvelua, tehokkaammin ”Kuntatilastotietopankin kehittäminen” Tilastokeskuksen tavoitteena
 • 8. 8 Määrittely Kuntatilastotietopankin kehittäminen Toteutus Suunnittelu 2012 2013 2014 2015 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Määrittely/suunnittelu Kuntatilastotietopankin kehittäminen Toteutus Käyttöönotto Kuntatilastotietopankin toteutusaikataulu
 • 9. 9 • Hyödynnetään visualisointivälineitä kuntatiedon esittämisessä • Tuotoksena teemakarttoja, diagrammeja, taulukoita ja animaatioita • Kuntien vertailumahdollisuus oleellista • Automatisoitu päivitysprosessi A. Palvelukokonaisuuden ytimenä valmiiksi toimitettu keskeisten kuntatietojen ”indikaattoripankki” B. Toimitettuun osaan sisältymättömien kuntatilastojen poiminta tietokannoista tai haku palvelurajapinnasta • Tiedonhaku palvelun oman käyttöliittymän kautta tietokannoista, esim. StatFin/PX-Web • Tiedonhaku avoimen rajapintojen kautta • Haku- ja rajaustoimintoja erilaisten kriteerien avulla ”Kuntatilastotietopankin” alustava palvelukonsepti
 • 10. 10 1. vaihtoehto 2. vaihtoehto 3. vaihtoehto Tietokantahakujen ja rajapintapalvelun kehittäminen Toimitettu osuus/ ”indikaattoripankki” Toimitettu osuus/ ”indikaattoripankki” Tietokantahakujen ja rajapintapalvelun kehittäminen Tietokantahakujen ja rajapintapalvelun kehittäminen Palvelukonseptivaihtoehdot / panostuksen kohde
 • 11. 11 Ajankohtaista Tilastokeskuksen kunta- ja aluetietopalveluissa • Open Data - > alue- ja toimipaikkatietoja Paikkatietoikkunassa - > Apps4Finland-kilpailu • Tilastotiedon visualisointi kartta-animaatioilla • Tulossa: • PX-Web –versiopäivitys - > isojen taulukoiden käytettävyys helpottuu - > grafiikan teko helpottuu - > avoin rajapinta StatFin-palveluun eli ohjelmallinen tiedonhaku ilman käyttöliittymää • Karttatoiminto StatFin-palveluun - > teemakarttoja tietokantataulukoista
 • 12. 12 Kuntatiedon käyttäjien mielipiteitä toivotaan Tule vaikuttamaan tulevan tietopalvelun sisältöön ja palvelun ominaisuuksiin. Osallistu työpajaan Kuntatalon toisessa kerroksessa A-siiven neuvotteluhuoneessa: Keskiviikkona 11.9. 13.00-15.00 tai Torstaina 12.9. 13.00-15.00
 • 13. 13 Lisätietoa kuntatieto-ohjelmasta: www.vm.fi wiki.julkict.fi Tietoiskut Kuntamarkkinoilla: keskiviikko klo 15.15-15.45 (huone 4.9, 4. krs) torstaina klo 10.00-10.45 (huone 3.8, 3. krs) Lisätietoa kuntatilastotietopalvelun kehittämisestä: Esko Syrjäkari, Riia Arvela, Anssi Kaarna etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi Kiitos mielenkiinnosta!