Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to 15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä(20)

Advertisement

More from Tilastokeskus(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä

 1. Mitä indikaattorit kertovat ohjelma- ja strategiatyölle? Taina Nikula, YM Missä mennään, Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä Tilastokeskuksen seminaari 15.12.2022
 2. Lähde: SYKE Policy Brief 2019, Kiertotalous mahdollistaa luonnonvarojen kulutuksen merkittävän vähentämisen Raaka-aineita kulutetaan Suomessa jopa kymmenen kertaa enemmän kuin kestävä taso sallisi. 5 10 15 20 25 30 tonnia / vuosi / hlö Kestävä kulutuksen taso 3–8 tonnia / vuosi / hlö Vuonna 2015 suomalainen kulutti 29 tonnia
 3. Vain 8,6 % globaalista taloudesta on kiertotaloutta
 4. Ekologisessa jälleenrakennuksessa kiertotaloudella on ratkaiseva rooli Luonnonvarojen ylikulutus JUURISYY ILMENTYMÄT RATKAISU Ilmastonmuutos Luontokato Luonnonvarojen kulutus kantokyvyn rajoissa Hiilineutraali kiertotalous Lineaaritalous
 5. Kiertotalousohjelman tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä.
 6. ovat talouden valtavirtaa ja jakamistalous arkipäivää. ja vahvistavat reilua hyvinvointiyhteiskuntaa. luonnonvarojen käyttö on kestävää ja materiaalit pysyvät kierrossa pidempään ja turvallisesti. on tehty innovaatioiden, digitaalisten ratkaisujen, fiksun sääntelyn sekä vastuullisten sijoittajien, yritysten ja kuluttajien avulla. on vahva vaikuttaja maailmalla ja kestävien ratkaisujen tarjoaja kansainvälisillä markkinoilla. Kestävät tuotteet ja palvelut Valintamme ovat tulevaisuuskestäviä Vähemmällä on enemmän: Kiertotalouden läpimurto Kiertotalous-Suomi Suomessa vuonna 2035 hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on menestyvän taloutemme perusta.
 7. Vision toteutuminen edellyttää luonnonvarojen kestävää ja tehokasta käyttöä * Vientituotteiden valmistukseen käytetyt luonnonvarat eivät kuulu tavoitteen piiriin. Uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee, ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö voi kasvaa siten, että kotimaan primääriraaka-aineiden kokonaiskulutus ei 2035 ylitä vuoden 2015 tasoa.* Mittarina RMC Resurssien tuottavuus kaksinkertaistuu vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä. Mittarina BKT/ RMC Materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä. Mittarina CMU
 8. 1. DMC – Kotimainen materiaalien kulutus 2. RMC – Kotimaan loppukäyttö 3. CMU – Materiaalien kiertotalousaste 4. Resurssituottavuus (BKT/RMC) 5. Yhdyskunta-, pakkaus- ja rakennusjätteen määrä sekä kierrätysaste Ohjelman seurantaindikaattorit Vähemmästä enemmän Kiertotalousmarkkinoiden kehitys Kysely- ja haastattelututkimus asenteiden ja kulutuksen muutoksesta 1. Kiertotalousbarometri yrityksille 2. Kiertotalousbarometri kuluttajille 1. Kiertotaloustoimialojen liikevaihto ja yritysten määrä 2. Ekoinnovaatiot 3. Innovatiiviset julkiset hankinnat
 9. Suomen eri materiaalien kulutus on korkeinta koko EU:ssa Lähde: Material flow accounts and resource productivity. Eurostat 2020.
 10. 0 50 100 150 200 250 Milj. tonnia, Mrd. euroa Kasvit, riista ja luonnonkala Raakapuu Fossiiliset polttoaineet Metallimalmit Ei-metalliset mineraalit Maa-ainekset BKT (2010 hinnoin) RMC: Mihin täytyisi päästä? BKT:n kasvuoletus 1,2 % vuodessa
 11. EU:n materiaalivirroista vain noin 12 % säilyy talouden kierrossa ja uudelleenkäytössä. Suomessa sama luku on n. 7 % ja globaalisti 8.6 %. Suomessa materiaalit säilyvät kierrossa vähemmän kuin EU:ssa keskimäärin Lähde: Tilastokeskus 2020. Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit.
 12. Resurssituottavuuden kehitys 80 90 100 110 120 130 140 150 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Raaka-ainetuottavuuden ja sen osatekijöiden volyymi-indeksit, 2000 = 100 GDP RMC GDP/RMC
 13. Kiitos! ym.fi/kiertotalousohjelma Kiertotalousohjelman sihteeristö: Taina Nikula, YM, taina.nikula@gov.fi Sari Tasa, TEM, sari.tasa@gov.fi Heikki Sorasahi, YM, heikki.sorasahi@gov.fi
Advertisement