Advertisement

More Related Content

Similar to 1.3.2023 Hyvinvointialueiden toimipaikkatiedustelun kyselytunti, Tilastokeskus(20)

More from Tilastokeskus(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

1.3.2023 Hyvinvointialueiden toimipaikkatiedustelun kyselytunti, Tilastokeskus

 1. Hyvinvointialueiden toimipaikkatiedustelu Tilastokeskuksen kyselytunti hyvinvointialueille 1.3.2023
 2. Sote-uudistus lyhyesti • Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen on siirretty kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. • Hyvinvointialueita on 21, ja lisäksi palveluita järjestää Helsingin kaupunki. • Hyvinvointiyhtymät tuottavat sen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden toimialaan kuuluvien tehtävien tukipalveluja. 3.3.2023 Tilastokeskus 2
 3. Tilastokeskuksen sote-hanke 3.3.2023 3 Tilastokeskus
 4. Tuotetaan yhdessä tietoa yhteiskunnan uusiin tarpeisiin! 3.3.2023 4 Laadukasta tietoa yhteiskunnan murroskohdassa. Tilastokeskus
 5. Sote-uudistus Tilastokeskuksessa Tilastokeskus: • Toteuttaa hyvinvointialueiden perustamisen myötä tiedonkeruisiin ja tilastoihin tulevat muutokset. • Varmistaa asiakkaille ajantasaiset ja yhteiskuntaa kuvaavat tilastot. • Tarvitsee laadukkaita, tiettyjen määritelmien mukaisia tietoja hyvinvointialueilta, jotta Tilastokeskus voi tuottaa laajasti tietoja hyvinvointialueista yhteiskunnan eri tarpeisiin. • Tilastolaki – muutokset tulevat voimaan tänään. - Uusiksi tiedonantovelvollisiksi on lisätty hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien viranomaiset. 3.3.2023 5 Tilastokeskus
 6. Ajankohta Tiedonkeruu hyvinvointialueelle Hyvinvointialueet mukana julkistettavissa tiedoissa 1/2023 Taloustietojen tiedonkeruu – 2022 tilinpäätösarvio 2/2023 Toimipaikkatiedustelu Taloustiedot 2022 tilinpäätösarvio 3/2023 Avoimet työpaikat - 2023Q1 Palkkasummakuvaajat 2023M1* 4/2023 Työvoimakustannusindeksi - 2023Q1 3-4/2023 Taloustietojen tiedonkeruu - 2022 lopullinen tilinpäätös 5/2023 • Avoimet työpaikat 2023Q1* • Taloustiedot 2022 lopullinen tilinpäätös 6/2023 • Kansantalouden tilinpito 2023Q1** • Työvoimakustannusindeksi 2023Q1* Syksy 2023 Toimipaikkatiedustelu täydentävä kierros 11/2023 Kuntasektorin palkkatiedustelu 1/2024 Julkisyhteisöjen tilinpäätöstietojen ennakkokysely Kevät 2024 • Hyvinvointialueiden palkkatiedot • Ansiotasoindeksi 2024Q1 3.3.2023 Tilastokeskus 6 *Hyvinvointialueiden tietoja ei julkaista eriteltynä, vaan esimerkiksi osana sektoria S.1313 Paikallishallinto. **Hyvinvointialueiden tiedot sisältyvät ennen vuotta 2023 kansantalouden tilinpitoon muut paikallishallinnon yksiköt-sektoriin.
 7. Kiitos! Tilastokeskuksen sote-hankesivut Statistikcentralens projekt inom social- och hälsovården Paula Strann / 050 478 6301 Anu Uuttu / 050 314 2345 paula.strann@stat.fi anu.uuttu@stat.fi
 8. Hyvinvointialueiden toimipaikkatiedustelu 3.3.2023 Tilastokeskus 8
 9. Tilastokeskuksen yritystietovaranto • Euroopan yritystilastoasetus (2019/2152) ja tarkemmin sen täytäntöönpanoasetus (2020/1197, liite VIII) edellyttävät, että yritysrekisteri ylläpitää tietoa paikallisyksiköistä ja toimialayksiköistä - Paikallisyksikkö, esimerkiksi työpaja, tehdas, toimisto tai myymälä sijaitsee maantieteellisesti määritellyssä paikassa (sijainti määritellään osoitteen perusteella). Samassa osoitteessa sijaitsevat rakennukset muodostavat yhden paikallisyksikön - Toimialayksikkö yhdistää yrityksen tai yhteisön samalle toimialalle kuuluvat toiminnot yhteen (määritellään NACE- luokituksen nelinumerotason mukaan) - Yksiköt määritellään tilastoyksikköasetuksessa (696/93), jonka määritelmiä täsmentää yritysrekisterin suositusmanuaali (European business statistics methodological manual for statistical business registers, 2021 edition) - Paikallisyksiköistä tulee ylläpitää seuraavia tietoja: tunnus, nimi, osoite, toiminnan aloittamis- ja päättymispäivämäärä, päätoimiala, sivutoimialat, työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien lukumäärä, maantieteellinen sijainti, yritykset joihin yksikkö kuuluu - Toimialayksiköstä puolestaan tulee ylläpitää seuraavia tietoja: tunnus, nimi, osoite, toiminnan aloittamis- ja lopettamispäivämäärä, toimiala (NACE 4-nrotaso), toimialayksikön koko (liikevaihto, henkilöstömäärä), yritys johon yksikkö kuuluu, oikeudelliset yksiköt jotka pystyvät ilmoittamaan tietoja yksiköstä 3.3.2023 Tilastokeskus 9
 10. Tilastokeskuksen yritystietovaranto • Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskusta ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriä - Toimipaikka on käsitteenä paikallisyksikön ja toimialayksikön yhdistelmä eli yhdessä osoitteessa sijaitseva ja yhdellä toimialalla toimiva yksikkö - Toimipaikkojen osalta julkisia tietoja ovat toimipaikkatunnus, toiminta-aika, nimi, toimiala, sijainti (osoite), henkilöstön suuruusluokka Sote-uudistuksen myötä tarvitaan uusi tiedonkeruu, jotta hyvinvointialueille saadaan ajantasainen toimipaikkarakenne ─ Tietoja käytetään Yritysrekisterin ylläpitoon sekä yritystoiminnan, palvelujen ja työpaikkojen rakenteita ja kehitystä kuvaavien tilastojen laadintaan. Tietoja hyödynnetään myös kansantalouden tilinpidon laadinnassa ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena. 3.3.2023 Tilastokeskus 10
 11. Hyvinvointialueiden toimipaikkatiedustelu Tilastokeskus tarvitsee yritys- ja toimipaikkarekisteriä varten toimipaikoilta • Osoitteen • Toimialan • Henkilöstön työpanoksen (htv) vuoden 2023 osalta Toimipaikka on yhden organisaation omistama, yhdessä osoitteessa sijaitseva ja yhdellä toimialalla toimiva yksikkö • Tuottaa pääasiassa yhdenlaisia palveluja tai tuotteita • Pääsääntöisesti alle kolme henkilötyövuotta työllistävistä yksiköistä ei muodosteta omia toimipaikkoja, vaan ne ilmoitetaan kootusti lähimmän työnohjauksen osoitteeseen • Mikäli työntekijän työpanos kohdistuu useammalle toimipaikalle, työntekijän työpanos tulee jakaa niiden kesken Hyvinvointialueiden toimipaikkatiedustelun tiedonkeruusivuilta löytyy ohjeita tietojen tuottamiseen. 3.3.2023 Tilastokeskus 11
 12. Kiitos! Pauliina Laitinen Yliaktuaari / projektipäällikkö pauliina.laitinen@stat.fi 029 551 2585
Advertisement