Advertisement

Racket MOOC - jakso 5

Teacher at City of Tampere
Apr. 3, 2016
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Racket MOOC - jakso 5

  1. Racket 5. JAKSO
  2. Sisällysluettelo 6A. LISTA 1. Lista: list, cons, first, rest, append, length, empty? 2. Lista: member?, remove, remove-all, list-ref 3. range 6B. LISTA JA REKURSIO 4. Listan ”syöminen” rekursiivisesti 5. Listan luominen rekursiivisesti 2
  3. Lista list, cons, first, rest Lista on tietorakenne, johon voi tallentaa mitä tahansa tietoa. Tyhjään listaan viitataan Racket-kielessä sanalla empty tai symbolilla ’(). Listan luominen: (list 1 2 3 4 5 6) Uuden alkion lisääminen valmiiseen listaan (lisätään aina alkuun): (cons 7 (list 1 2 3 4 5 6)) -> (list 7 1 2 3 4 5 6) Listan ensimmäisen alkion palauttaminen (myös second, third): (first (list 7 1 2 3 4 5 6)) -> 7 Listan loppuosan palauttaminen (esimmäinen alkio poistetaan). (rest (list 7 1 2 3 4 5 6)) -> (list 1 2 3 4 5 6) 3
  4. Lista append, length, empty? Listojen yhdistäminen (append (list 1 2 3)(list 4 5 6))-> (list 1 2 3 4 5 6) Listan pituuden kysyminen (length (list 1 2 3 4)) -> 4 Tyhjän listan tunnistaminen (empty? ’()) -> #true (empty? (list 1 2)) -> #false Listassa voi olla mitä tahansa (merkkijonoja, kuvia, listoja, totuusarvoja...): (list 3 ”Tiina” (list 1 2 3) #t) 4
  5. Lista member?, remove, remove-all, list-ref Voit tutkia onko alkio listan jäsen (member? 3 (list 4 5 6))-> #false Voit poistaa alkion listasta (remove 4 (list 1 2 3 4)) -> (list 1 2 3) Voit poistaa kaikki tietyt alkiot (remove-all 2 (list 1 2 3 2 4) -> (list 1 3 4) Ottaa listasta tietyssä kohtaa sijaitsevan alkion (ensimmäinen alkio 0) (list-ref (list 10 20 30) 1) -> 20 5
  6. Listan ”syöminen” rekursiivisesti Silmukkarakennetta voidaan käyttään esim. lista- tai puutyyppisen tietorakenteen läpi käymiseen. Silloin ei tarvita laskuria, koska silmukan toiminta voidaan lopettaa kun tietorakenne on käyty loppuu (esim. saavutettu listan pää). Esim. Luetellaan ruokalista (require teachpacks/display-read) (define (syö-listaa lista) (if (empty? lista) (display-info-timer "Lista loppui” 50) (begin (display-info-timer (first lista) 50) (syö-listaa (rest lista))))) (syö-listaa (list "cokis" "ranskalaiset" "jäätelö")) 6
  7. Listan luominen rekursiivisesti (listaan kerätään kuvia) Lista voi olla myös akkumulaattorin paikalla, eli voit kerätä tuloksia listaan. (require 2htdp/image) (define (tähtiä i lista) (if (<= i 0) lista (tähtiä (sub1 i)(cons (star (* i 10) "solid" "aqua") lista)))) (tähtiä 8 empty) 7 uusi tähti lisää uuden alkion listaan
  8. Kysytään käyttäjältä lukupareja (kerätään listaksi) (define (kysy-mitat n lista) (let [(x (display-read-number "Anna x")) (y (display-read-number "Anna y"))] (cond [(not (or (number? x) (number? y))) (kysy-mitat n lista)] [(<= n 1) (cons (list x y) lista)] [else (kysy-mitat (sub1 n) (cons (list x y) lista))]))) (kysy-mitat 5 empty) 8 akkumulaattori lopetusehto
  9. Listoja hyödyntävät interaktiiviset ohjelmat Tunnistuspeli ja valintapeli Kysymykset ja vastaukset kerätään listaksi, jota käydään läpi rekursiivisen silmukan avulla. (define KYSYMYKSET (list (list OMENA-KYSYMYS "omena") (list PAPRIKA-KYSYMYS "paprika"))) ;; pelaa : Lista Luku -> Luku (define (pelaa peli pisteet) (if (empty? peli) (display-value "Sait pisteitä:" pisteet) (if (oikein? (first peli) (display-read (first (first peli)))) (begin (display-info "Oikein") (pelaa (rest peli) (add1 pisteet))) (begin (display-info "Väärin") (pelaa (rest peli) pisteet))))) ;; käynnistää pelin (alussa pisteitä 0) (pelaa KYSYMYKSET 0) KOODIAAPINEN MOOC - SYKSY 2015
  10. Vinkkejä palautettavaan jaksotehtävään Voit tehdä oman versiosi tunnistus- tai valintapelistä. Voit käyttää malliratkaisuja pohjana omalle pelillesi. Voit myös halutessasi soveltaa listatietojasi vasta jaksolla 6. Turtle grafiikan parissa (jaksot 5. ja 6. käsittelevät molemmat listoja). Jotta muutkin kurssilaiset pääsevät pelaamaan peliäsi, jaa se WeSchemen kautta! KOODIAAPINEN MOOC - SYKSY 2015
Advertisement