Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rotta lainsäädännön näkökulmasta, Tiina Pullola, maa- ja metsätalousministeriö

433 views

Published on

Rotta lainsäädännön näkökulmasta

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rotta lainsäädännön näkökulmasta, Tiina Pullola, maa- ja metsätalousministeriö

 1. 1. Rotta lainsäädännön näkökulmasta Rotan monet roolit-seminaari 3.11.2015 Tiina Pullola Maa- ja metsätalousministeriö
 2. 2. Rotta lainsäädännössä • Eläinsuojelulaki (247/1996) – Seura- ja harrastuseläin: Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta (674/2010) – Eläintarhaeläin: Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintarhassa ja pysyvässä eläinnäyttelyssä pidettävien eläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (2/EEO/2003) - Sirkuseläin - Ruoka-eläin (matelijoiden ruuaksi tuotettava) • Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (497/2013) – Koe-eläin tai opetukseen käytettävä eläin • Metsästyslaki (615/1993) – Haittaeläin
 3. 3. Eläinsuojelulaki (247/1996) • Tarkoituksena suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta • Sovelletaan kaikkiin eläimiin • Erityislait suhteessa eläinsuojelulakiin (metsästyslaki, koe-eläinlaki) • 3 § Yleiset periaatteet: Eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.
 4. 4. Eläinsuojelulaki (247/1996) • Yleiset säännökset mm. eläinten hoidosta, kohtelusta, pitopaikasta, sairaiden ja vahingoittuneiden eläinten auttamisvelvollisuudesta, luonnonvaraisten eläinten ottamisesta elätettäväksi, eläinten lopetuksesta... • Eläinsuojeluasetus (396/1996) täydentää • Eläinsuojelulain kokonaisuudistus meneillään
 5. 5. Rotta seura- ja harrastuseläimenä • Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta (674/2010) – sovelletaan seuran, harrastuksen, myymisen, välittämisen, vuokraamisen, kasvattamisen, valmentamisen, kouluttamisen, säilytettäväksi tai hoidettavaksi ottamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä pidettävään eläimeen – pitopaikan yleiset vaatimukset (turvallisuus, lajinomaisten käyttäytymistarpeiden toteuttaminen, ympäristöolosuhteet) – jyrsijöillä oltava mahdollisuus sosiaalisen kanssakäymiseen, kuiviketta, mahdollisuus piiloutua, pesätila, jyrsimiseen soveltuvaa materiaalia – rotan pitopaikan vähimmäiskoko
 6. 6. Rotta eläintarhaeläimenä • Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintarhassa ja pysyvässä eläinnäyttelyssä pidettävien eläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (2/EEO/2003) • Eläintarhassa ja pysyvässä eläinnäyttelyssä eläimiä pidetään näytteillä yleisölle • Asetuksessa säännökset pitopaikasta ja olosuhteista sekä luonnonvaraisen rotan pitopaikan vähimmäiskoosta
 7. 7. Rotta sirkuseläimenä • Eläinsuojelulain 20 a §: sirkus tai muu siihen verrattava näytös, jossa näytetään eläimille opetettuja taitoja • Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on rajoitettu sirkuksessa pidettäviä eläinlajeja - rotta on sallittu • Pitovaatimuksista ei ole säädetty erikseen
 8. 8. Rotta ruoka-eläimenä • Eläinsuojelulaki 33 c §: Eläinten lopetukseen liittyvästä toiminnasta ilmoittaminen (9.8.2013) Eläimen omistajan tai haltijan, joka lopettaa suuria määriä eläimiä kerralla säännöllisesti, on tehtävä toiminnasta ilmoitus aluehallintovirastolle. • Koskee mm. kasvattajia, jotka tuottavat suuressa mittakaavassa eri-ikäisiä rottia ja hiiriä seura- ja harrastuseläinten kuten käärmeiden ravinnoksi.
 9. 9. Rotta koe-eläimenä tai opetukseen käytettävänä eläimenä • Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (497/2013), valtioneuvoston asetus (564/2013) • Sovelletaan eläimiin, joita käytetään tai kasvatetaan käytettäväksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin • Laissa säännöksiä mm. toimenpiteistä, kivunlievityksestä, lopetuksesta, henkilöstön pätevyydestä, vastuuhenkilöistä • Asetuksessa säännökset mm. eläinten pitopaikoista, hoidosta, käsittelystä ja kohtelusta, ryhmässä pidosta sekä pitopaikkojen vähimmäiskoosta
 10. 10. Vertailua: rotan pitopaikka lainsäädännössä Lemmikkirotta Koe-eläinrotta Eläintarharotta pinta-ala korkeus min. 0,18 m2 ja ryhmässä 0,06 m2 /eläin 0,3 m min. 0,08-0,25 m2 ja ryhmässä 0,02-0,06 m2 /eläin 0,18 m sisätilaa 2 m2 ryhmässä pito Mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen Pidettävä pääsääntöisesti ryhmässä Pidettävä pääsääntöisesti ryhmässä muuta Sopivaa kuiviketta, jyrsittävää materiaalia, pesätila. Eläinlajille sopiva sisustus. Monipuolinen tila, jossa voi toteuttaa käyttäytymistarpeitaan ja tehdä valintoja. Eläinlajille ja yksilölle sopivia virikkeitä. Mahdollisuus väistää tai piiloutua muilta eläimiltä. Kuivikkeita tai muita sopivia nukkumapaikkoja jatkuvasti saatavilla. Kiipeilymahdollisuuspiilopai kka, kaivamiseen soveltuva pohjamateriaali.
 11. 11. Rotta haittaeläimenä • Metsästyslaki (615/1993) – sovelletaan mm. rauhoittamattomien eläinten pyydystämiseen – lain 5 §:ssä määritelty rauhoittamattomat eläimet, mm. isorotta • Rauhoittamattoman eläimen pyydystäminen ja tappaminen – Alueen tai rakennuksen omistajalla tai haltijalla on oikeus tappaa rauhoittamaton eläin – Rauhoittamattoman eläimen pyydystämisen tai tappamisen on tapahduttava siten, ettei siitä aiheudu vaaraa ihmiselle, kotieläimelle, riistaeläimelle tai rauhoitetulle eläimelle. – Pyyntivälineistä ja pyydystysmenetelmistä on säädetty laissa ja sitä täydentävässä metsästysasetuksessa (666/1993)
 12. 12. Kiitos!

×