Luottamus ja viestintä muutoksessa: Sami Kalliomaa, Luottamusjohtaminen

882 views

Published on

Luottamusmestari, KTT, KM Sami Kalliomaa Luottamuspaja Oy:sta puhui Tieturin aamiaisseminaarissa 29.10. luottamusjohtamisesta.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
882
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luottamus ja viestintä muutoksessa: Sami Kalliomaa, Luottamusjohtaminen

 1. 1. LUOTTAMUSJOHTAMINEN Luottamus ja viestintä muutoksessa 29.10.2013 Tieturi KTT, KM Sami Kalliomaa
 2. 2. luottamuskulttuurin rakentaminen
 3. 3. Luottamus – mitä se on? • syntyy inhimillisen vuorovaikutuksen tuloksena • tunne • järkeilyä • kokemus • käsitys • vaikutelma • vakaumus • odotus Ei voi pakottaa! Sisältää odotuksen toisen myönteisestä käyttäytymistä. Miten suhtaudutaan Ihmisiin ja asioihin
 4. 4. Luottamuksen tasoja 3. Yhteiseen tietoon perustuva luottamus 2. Kokemukseen perustuva luottamus 1. Laskelmoiva luottamus
 5. 5. Luottamus vuorovaikutuksen 1. sääntönä • Ihmisinä kehittyminen • Toisten hu0miointi • Maltillisuus • Suvaitsevaisuus • Palvelee • Luottamuksen varassa ihmiset kehittävät näitä ominaisuuksien itsessään, vaikka tietävät, ettei täydellisyyttä voi koskaan saavuttaa. Valaa uskoa • Yhteistyö Harisalo & Miettinen 2010
 6. 6. Luottamus vähentää kustannuksia ja parantaa tulosta Kalliomaa ja Kettunen 2010
 7. 7. Luottamuksen määrä synnyttää erilaisia luottamussuhteita organisaatioissa Runsas Vähäinen Epäluottamus Vähäinen Yhteisön jäsenten havainnot neutraaleja Havaintoja myönteisestä kohtelusta Runsas Luottamus Odotetaan kielteistä kohtelua Odotetaan myönteistä ja kielteistä kohtelua
 8. 8. Ehdottomia edellytyksiä Luottamus Avoimuus Osallistaminen Valtuutus Rehellisyys Esimiesten malli Yhteistyö Luovuus Innostus Vastuullisuus Tunteiden käsittely Viestintä Osaava johtoa Myönteinen asennetta Luottamusta Sitkeyttä Kyseenalaistajia Päätöksenteon nopeutta Inhimillisyyden hyväksymistä Ydinryhmän merkityksen tunnistamista Ymmärrystä prosessin vaiheista Oikeudenmukaisuutta Koko henkilökunnan panosta Luonne ja piirteet Prosessimaisia Tilanneherkkyys Paineensietokyky Muutokseen valmentautuminen Yrittäjämäisyys Yksilöiden tarpeiden tunnistaminen Päällekkäisiä Eri kokoisia Tieto Vision viestiminen Päämäärän viestittäminen Viestinnän suunnittelu Vuorovaikutus, sanat Dialogi Säännöllisyys, oikea-aikaisuus Toimintojen ja syiden perustelu Tiedon kulku eri portaissa Tulkinallisuuden ymmärtäminen Kannustaminen Rakentava palaute Ristiriitojen käsittely Tavoitteet Viestintä Oikean tiedon saanti Yhteinen tietoperusta Tiedon aktiivinen kerääminen Ajantasaisuus Paikkansapitävyys Kokonaisvaltaisuus Tiedon arviointi Muutosten arviointi Uutta tietoa luova prosessi Määriteltyä ja/tai intuitiivista Muuttavat muotoa prosessin aikana Osatavoitteista päätavoitteisiin Lyhyen aikavälin voittoja Läsnä aina Välttämätön Johdettava Heijastuu ympäristöön Vastarinnan määrään vaikuttaa johtamisen onnistuminen Vaikutus/osalliset Muutoksen johtaminen Johtaminen Yksilöt Henkilökunta Muutosagentit Tiimit Sidosryhmät Lähialue Asiakkaat Suomi Kansainväliset yritykset ja kumppanit Visio, tavoitteet, strategia Analyysit Suunnittelu ja resursointi Päätöksenteko ja seuranta Samanaikaisuudesta huolehtiminen Varautuminen haasteisiin Virheiden tunnistaminen Itsensä johtaminen Jatkuva arviointi Uudelleen suuntaaminen Roolin hyväksyminen Mittaaminen Kannattavuus Taloudellisuus Kilpailukyky Sitoutuminen Tulevaisuuden ennakointi Uuden oppiminen Uuden luominen Tehokkuus Tuottavuus Kansainvälistyminen Uusi mahdollisuus Muutos ihmisen käyttäytymisessä
 9. 9. Aikaisempi menestys Vision selkeys Lyhyen aikavälin voitot Psykologinen sopimus Institutionaalinen luottamus Aikaisemmat muutokset 4 trust model Esittäminen, osallistujat Menettelytapojen oikeudenmukaisuus Prosessin määrätietoisuus Rehellisyys Tuki Omistautuminen Sloyan 2009
 10. 10. Luottamus on edellytys ja seuraus Uudet Luottamus Onnistunut muutos tilanteet Tulevaisuuden hallinnan tunne Luottamus
 11. 11. Johtaminen sisältää kaikissa tilanteissa aina asioiden ja ihmisten johtamisen PYSYVYYS Asioiden johtaminen tilanne Yksisuuntainen (valta) suhde Suuntautuu töiden ja rutiinien koordinointiin Tutut ongelmat, yksiselitteiset ratkaisut Johtajat ja alaiset myyvät yhdessä palkkioin ja rangaistuksin Tuottaa järjestystä Tulosten seuranta keskeistä Monisuuntainen vaikutussuhde - ohjaamista Huolehtii yhteisen tarkoituksen ja vision kehittämisestä Uusiin ongelmatilanteisiin hyväksytty vaihtoehto Johto ja johdettavat luovat muutosta sisäisellä motivaatiolla Tuottaa uusia suuntauksia yhdessä Kannustaminen ja motivointi keskeistä yksilöt Ihmisten johtaminen MUUTOS Kalliomaa 2009
 12. 12. Malli tiivistää luottamukseen rakentavan johtajuuden keskeiset asiat Organisaation tavoitteiden yhdenmukaisuus LUOTTAMUSTA RAKENTAVA JOHTAJUUS Sisäisen asiakkaan eli esimiehen vaikuttaminen Suhteen, yhteistyön ja kumppanuuden rakentaminen ja kehittäminen vuorovaikutuksessa Esimerkillisyys Luottamus Vastavuoroisuus Sisäisen asiakkaan eli johdettavan vaikuttaminen Esimerkillisyys Sisäiset asiakastasot Luottamus Ulkoinen palvelun laatu sekä asiakkaan tyytyväisyys ja uskollisuus Asiakas hyötyy luottamuksesta Vastavuoroisuus Palveluketju syntyy luottamuksesta Ideat ja innovaatiot viestitään esimies-johdettava-suhteessa Kalliomaa 2009
 13. 13. Luottamus näkyy organisaation kannattavuudessa Kalliomaa ja Kettunen 2010
 14. 14. Malli havainnollistaa miten henkilöstön suhde kehittyy luottamuksen kasvun myötä Sisäinen arvoasiakas 5 Kumppani 4 Suosittelija Luottamusta rakentavan johtajuuden jatkumo Sisäisen asiakassuhteen syvyys Tyytyväinen, tuttu sisäinen asiakas Toistuvasti kontrolloitu sisäinen asiakas 1 Satunnainen sisäinen asiakas Välinpitämätön johtajuus 3 2 Käskyttävä johtajuus Valtuuttava johtajuus Johtajuusjatkumo OsallistavaLuotettava johtajuus johtajuus Kalliomaa 2009
 15. 15. Luottamukseen perustuva johtajuuden näkökulma on uusi  4P + 4LP Markkinoinnin kilpailukeinot, 4P (1960-luku) Johtajuuden kilpailukeinot, 4LP, Leadership, (2010-luku) Tuote (Product) Hyvä suhde (Proper Relationship) Hinta (Price) Palvelun arvoketju (Profit Chain) Jakelu (Place) Havaittava esimerkillisyys (Perceptile Role Model) Viestintä (Promotion) Suunniteltu dialogi (Planned Dialogue) Segmentointi ja positiointi (Segmentation and Positioning) Henkilökohtainen luottamus (Personal Trust) Kalliomaa 2009
 16. 16. Luottamus esimiehen ja johdettavan suhteessa Esimerkillisyys ”Luotettava ja palveleva malli” Luottamus johtajuudessa Vastavuoroisuus ”Luotettava vuorovaikutus” Luottamus ”Luottamus rehellisyyteen” Kalliomaa ja Kettunen 2010
 17. 17. Ajan ja tilan vaikutus luottamuksen rakentumiseen Ero tilan suhteen + Epävarmuus Ulkopuolinen mahdollisuus Luottamuksen antaja eli Luottaja 2b Peräytyminen 1 Viestintä Luotettu 2a Luotettu toiminta Ero ajassa + Epävarmuus 3a Täyttymys 3b Ei täyttymystä Laatu Riegelsberger 2005 Kalliomaa ja Kettunen 2010 mukaan
 18. 18. Esimiehillä on suurempi haavoittuvuuden riski Esimiehet Esimiehet Luottamus Luottamus Johdettavat
 19. 19. Luottamus siivittää organisaation uusiin satamiin muutoksen myrskyistä huolimatta Kalliomaa ja Kettunen 2010
 20. 20. Luottamuksen lasku vaikuttaa merkittävästi organisaation saavutuksiin Kalliomaa ja Kettunen 2010
 21. 21. Ylimmän TOP-johtoon luottamus rakentuu seuraavista asioista Oikeudenmukaisuus Rehellisyys Viestintätaidot Luotettavuus Oikeudenmukaisuus Rehellisyys Viestintätaidot Luotettavuus Prosessien oikeudenmukaisuus Kyvykkyys Oikeudenmukaisuus Viestintätaidot Kyvykkyys Oikeudenmukaisuus Viestintätaidot Kyvykkyys Oikeudenmukaisuus Rehellisyys Luotettavuus
 22. 22. Yhteenveto toimenpiteistä, joilla luottamusperustaa rakennetaan Esimerkillisyys ”Luotettava ja palveleva malli” Luottamus johtajuudessa Vastavuoroisuus ”Luotettava vuorovaikutus” Luottamus ”Luottamus rehellisyyteen” Välittää ihmisistä Pysyy totuudessa Käsittelee tunteita Pitää kiinni sopimuksista ja lupauksista Osallistaa päätöksentekoon Valtaistaa ja delegoi Tekee asioita yhdessä Määrittelee rajoja Määrittelee ja seuraa työtehtäviä Informoi muutoksista ajoissa Omaa itseluottamusta Kalliomaa ja Kettunen 2010
 23. 23. Vastavuoroisuus kehittää luottamusta Esimerkillisyys ”Luotettava ja palveleva malli” Luottamus johtajuudessa Vastavuoroisuus ”Luotettava vuorovaikutus” Luottamus ”Luottamus rehellisyyteen” Kalliomaa ja Kettunen 2010
 24. 24. 11 ”Kovaa” Koota korjaavaan palautteeseen 1. Kysy 2. Kiirehdi 3. Keskustele 4. Keskitä 5. Käsittele 6. Kohdista 7. Kiinnitä 8. Keksikää 9. Kuuntele 10. Kiitä 11. Kysy Arvioi palauteprosessin merkitys ja tarpeellisuus Kalliomaa ja Kettunen 2010
 25. 25. Yhteenveto toimenpiteistä, joilla vastavuoroisuusluottamusta rakennetaan Esimerkillisyys ”Luotettava ja palveleva malli” Vastavuoroisuus Luottamus ”Luotettava vuorovaikutus” Tulkitsee ja käyttää harkittuja valintoja Ratkaisee ongelmia yhdessä Antaa tietoa muillekin Osaa ja pystyy olla eri mieltä Kuuntelee ja kyselee Kannustaa ja motivoi Tunnustaa toisten taidot ja kyvyt Antaa ja vastaanottaa korjaavaa palautetta Antaa ja vastaanottaa myönteistä palautetta Käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti Viestii organisaation edun mukaisesti Vastavuoroisuus ”Luotettava vuorovaikutus” ”Luottamus rehellisyyteen” Luottamus johtajuudessa Välittää ihmisistä Pysyy totuudessa Käsittelee tunteita Pitää kiinni sopimuksista ja lupauksista Osallistaa päätöksentekoon Valtaistaa ja delegoi Tekee asioita yhdessä Määrittelee rajoja Määrittelee ja seuraa työtehtäviä Informoi muutoksista ajoissa Omaa itseluottamusta Luottamus ”Luottamus rehellisyyteen” Kalliomaa ja Kettunen 2010
 26. 26. Esimerkillisyys vahvistaa luottamusta Esimerkillisyys ”Luotettava ja palveleva malli” Luottamus johtajuudessa Vastavuoroisuus ”Luotettava vuorovaikutus” Luottamus ”Luottamus rehellisyyteen” Kalliomaa ja Kettunen 2010
 27. 27. On vain yksi toimiva tapa rakentaa organisaation strategiaa toteuttava arvot Asiakaskeskeisyyden ja arvojen merkityksen ymmärtämisen taso Vuorovaikutteisuuden luonne ja tiheys Yksisuuntainen Satunnainen Operatiivinen Ulkoinen Vastavuoroinen Säännöllinen ”Arvojen infoiskuajat” ”Arvojen myyjät” Luottamuksen kasvu Strateginen Sisäistetty ”Arvojen ymmärtäjät” ”Arvoihin osallistajat” Kalliomaa ja Kettunen 2010
 28. 28. Esimerkillisyys ”Luotettava ja palveleva malli” Luottamus johtajuudessa 3 x 11=33 Vastavuoroisuus Luottamus ”Luotettava vuorovaikutus” ”Luottamus rehellisyyteen” Vastavuoroisuus Esimerkillisyys Luottamus Tulkitsee ja käyttää harkittuja valintoja Ratkaisee ongelmia yhdessä Antaa tietoa muillekin Osaa ja pystyy olla eri mieltä Kuuntelee ja kyselee Kannustaa ja motivoi Tunnustaa toisten taidot ja kyvyt Antaa ja vastaanottaa korjaavaa palautetta Antaa ja vastaanottaa myönteistä palautetta Käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti Viestii organisaation edun mukaisesti Toimii esimerkillisenä mallina Nojaa toimintansa arvoihin Ohjaa ja ylläpitää arvoprosessia Ymmärtää sisäisen asiakkuuden Huomioi erilaisia tarpeita Johtaa itseään Myöntää omat virheet Hyväksyy erehtymisen Rakentaa ja noudattaa pelisääntöjä Toimii oikeudenmukaisesti Antaa tilaa luovuudelle Välittää ihmisistä Pysyy totuudessa Käsittelee tunteita Pitää kiinni sopimuksista ja lupauksista Osallistaa päätöksentekoon Valtaistaa ja delegoi Tekee asioita yhdessä Määrittelee rajoja Määrittelee ja seuraa työtehtäviä Informoi muutoksista ajoissa Omaa itseluottamusta ”Luotettava vuorovaikutus” ”Luotettava ja palveleva malli” ”Luottamus rehellisyyteen” Kalliomaa ja Kettunen 2010
 29. 29. Luottamusilmapiiriin vaikuttaa 1 1. 2. 3. 4. Ongelmat Loukkaukset Vastoinkäymiset Kritiikki 5 8 2 4 6 7 Voidakseen paremmin työpaikoilla ihmiset haluavat VÄLTTÄÄ näitä asioita 3 5. 6. 7. 8. Arvostus Hauskuus Onnistuminen Välittäminen Voidakseen paremmin työpaikoilla ihmiset haluavat näitä asioita Fuhrman ja Ahola 2002
 30. 30. KIITOS ! Sami Kalliomaa sami.kalliomaa@luottamuspaja.fi O400-857 994
 31. 31. Lähteet • Fuhrman, B. ja Ahola, T. 2002. Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. Tampere: Tammer-paino Oy. • Harisalo, R. ja Miettinen, E. 2010. Luottamus. Pääomien pääoma. Tre: Tampereen yliopistopaino – Juvenes Print. • Kalliomaa, S. ja Kettunen, S. 2010. Luottamus esimiestyössä. Juva: WsoyPro. • Kalliomaa, S. 2009. Sisäinen markkinointi johtamisena. Case konepajateollisuuden projektiorganisaatiosta. Jkl yo paino. • Merrell, P. 2012. Effective Change Management: The Simply Truth. Magement Services. European Business 56 (2). • Saunders, M. & Thornhill, A. 2004. Trust and mistrust in organizations. An exploration using an organizational justice framework. European Journal of Work and Organizational Psychology 13: 4, 493-515. • Sloyan, R. M. 2009. Trust, Sensemaking, and Individual Responses to Organizational Change. Benedictine University. A Dissertation. Nelli-portaali. • Torres, A. & Bligh, M. 2012. How Far Can I TrustYou? The Impact of Distance and Cultural Values on Leaders’ Trustworthiness. Journal of Leadership, Accountability and Ethics 9 (2), 23-38.

×