Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovation manager -koulutuksen esittely

702 views

Published on

Innovation manager -koulutuksen esittely

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Innovation manager -koulutuksen esittely

  1. 1. Certified European Innovation ManagerFalcon Leader järjestää ECQA sertifikaattiin johtavan koulutusohjelmaninnovaatiotoiminnan johtamisesta.European Certification and Qualification Assosiation (ECQA) onyhteiseurooppalainen sertifiointi-järjestelmä, joka takaa koulutuksenlaadun mm.• yhtenäisellä koulutuskokonaisuuksien suunnittelulla ja• yhteisellä oppimisalustalla joka sisältää oppimateriaalien lisäksi mm.osaamistason testaukset.• ECQA:lla on lisäksi yhtenäinen loppukoejärjestelmä EU-CERTsertifikaattien laadun varmistamiseksi. 1jarmo.hallikas@falconleader.fi © ecqa 2010
  2. 2. Taustaa:Systemaattisuus tuotekehityksessä kantaa nopeasti hedelmää.Innovaationtoiminnan organisointi vaatii laajaa ymmärrystäinnovaatioprosesseista ja organisaatioiden toiminnasta.Kansainvälisille markkinoille pyrittäessä monikansallisella yhteistyöllä jatiimeillä on keskeinen merkitys. Innovaatioiden syntyminen vaatii otollistenolosuhteiden luomista ryhmien toiminnalle.Innovaatiot ovat useimmiten tulosta työryhmien ja tiimien työstä.Oikein organisoituna yritys pystyy systematisoimaan ja ohjaamaaninnovaatiotoimintaansa tehokkaasti kohdentaen resurssit oikeille alueille. 2jarmo.hallikas@falconleader.fi © ecqa 2010
  3. 3. Kenelle: Koulutus on tarkoitettu innovaatiotoiminnasta ja tuotekehityksestä sekä liikeideoiden kehityksestä vastaaville johtajille ja päälliköille. Kurssin sisältö sivuaa myös innovaatiotoiminnan laatuun liittyviä kysymyksiä. Hyöty osanottajille: Osallistujille muodostuu selkeä näkemys innovaatiotoiminnan organisoinnista ja ryhmän merkityksestä innovointityössä. Samalla tutustutaan innovaatiomenetelmiin ja keskeisimpiin innovaatioiden syntyy vaikuttaviin tekijöihin. Toteutus Koulutus toteutetaan pääsin etäopetuksena. Kurssiin liittyy kolme lähiopetuspäivää. Koko kurssimateriaali on sekä englannin että saksan kielistä osanottajan valinnan mukaan. Kurssiin liittyvä koe ja trilliharjoitukset ovat englanninkielisiä. 3jarmo.hallikas@falconleader.fi © ecqa 2010
  4. 4. Mitä Innovaatioiden johtaminen tarkoittaa • Johdanto innovaatiojohtamiseen • Tietämyksen hallinta • Osaamisen hallinta • Asiakasrajapinnan hallinta • Innovaatiot, EU-politiikka • Markkinatutkimus • Alueelliset innovaatiostrategiat Tiimityö • Innovaatioiden näkökulma tiimityöhön • Ristiriitatilanteiden hallinta innovaatiotoiminnassa • Etätyö ja hajautetun ryhmän toimintamallit innovaatiotoiminnassa • Motivaation hakeminen Innovointiin • Monikulttuuriset menestystekijät Henkilökohtaiset ominaisuudet • Tietämys henkilön luonteenpiirteistä • Oppimiskulttuuri • Monikulttuuriset taidot Johtamiskyvyt • Innovaatioprosessin hallinta • Projektien hallinta innovaatioiden näkökulmasta • Konsernitason innovaatiotoiminnan organisointi 4jarmo.hallikas@falconleader.fi © ecqa 2010
  5. 5. 5jarmo.hallikas@falconleader.fi © ecqa 2010
  6. 6. 6jarmo.hallikas@falconleader.fi © ecqa 2010

×