Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T3syksyesittely

260 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T3syksyesittely

 1. 1. Tietotaitotalkoot, tilannekatsaus 13.10.2011 ML Viherä
 2. 2. Tietoyhteiskunnassa myös paikalla on merkitys Sosiaalinen Hybridi- palvelu Sosiaalinen media Tietosisällöt fyysinen läsnäolo Fyysinen Virtuaalinen
 3. 3. Motiivi on tärkeä yhdistävä tekijä Paikka, etäisyys Aika Liittymä Osaaminen Motivaatio Fyysinen ympäristö Toiminnallinen ympäristö Lähde: Susanna Kivelä, väitöskirjaluonnos, 2011
 4. 4. <ul><li>Yhteis ö n nelj ä viestinnäl l isten kehittäm i sen strategiaa: </li></ul><ul><li>toiminnan tehostaminen </li></ul><ul><li>osallistaminen </li></ul><ul><li>delegointi ja sitouttaminen </li></ul><ul><li>verkottuminen ja oppiminen </li></ul><ul><li>----> Tietotaitotalkoot toimii välineenä kaikissa strategioissa </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Kun painopiste on siin ä , miten kehitytää n yhdess ä entist ä paremmiksi, on kysymyksess ä verkoston oppiminen </li></ul><ul><li>Jos kysymys on siitä, millaiset puitteet verkosto tarjoaa yksil ön oppimiselle, verkosto näh dään oppimisympär i st önä ! </li></ul><ul><li>Tietotaitotalkoissa on kysymys verkoston/ yhteis ön oppimisesta! </li></ul><ul><li>Sen sijaan tietotaitotalkoot ei ole yksil ön oppimisympär i st ö </li></ul>
 6. 6. Talkoot kohderyhmittäin
 7. 7. Talkotuotosten jakauma
 8. 8. Tuloksia <ul><li>Talkoissa 1200 osallistujaa (15-64v) + 15 % yli-ikäisiä </li></ul><ul><li>Luotsikoulutuksessa 80 koulutettua luotsia </li></ul>
 9. 9. Osallistujien kommentteja <ul><li>yhteisökehittäjän odotukset : Kylän hengen luominen, kylän avautuminen ulospäi n , uusien   asukkaiden intergrointi, toiminnan markkinointi ja aktiivisten rekrytointi </li></ul><ul><li>Talkoissa opitaan &quot;uuden tietoyhteiskunnan arvomaailmaa, jossa ihminen on lähtö ko hta” </li></ul><ul><li>opitaan luottamaan omaan osaamiseen ja hy ödyntämään epävirallisia oppimisen väyliä, maksuttomia internet-ohjelmistoja ja sovelluksia. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>yhteisön näkö ku lmasta oppimisen kohteena esille nostettiin sek ä tietotekniikkaan liittyviä saaliita (taitto-ohjelman käyttö, kotisivujen päivittäminen, videoeditointi) ett ä tekemiseen ja prosessiin liittyvi ä asioita (yhteisöllisyyttä, aikataulupaineessa toimimista, valmiiksi &quot;pusertamista&quot;) </li></ul><ul><li>Yksittäi n en talkoolainen: ajatus omien tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäm i nen, tekniikkaan tunnetun pelon ja arkuuden voittaminen </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Talkootapahtuma koettiin my ös pintapuoliseksi, kiireentuntuiseksi ja internet-alustan maksullisuus askarrutti </li></ul><ul><li>Talkoot koettiin pisarana, joskin tärkeänä pisarana </li></ul><ul><li>Luotetaan, ett ä yhdess ä tekeminen tuottaa jotain positiivista ja toiminnan tulos tuottaa my ös jotain positiivista </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Ohjausryhm ä : &quot;Tietotaitotalkoissa toiminta on kokonaisuutta ja ihmist ä kunnioittavaa. Hidasta pikemminkin kuin nopeaa. Erilaisia t eke misen kentti ä kunnioittavaa ja kuitenkin dynaamista. Hankkeen toteutus tarjoaa sellaista, joka on hyv ä metafora koko elämästä. Ollaan marginaalissa. Useimmat isot asiat eivät läh d ek ään keskelt ä vaan ne lähtevät reunoilta ja marginaalista” </li></ul>

×