Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jānis Bordāns
Ministru prezidenta biedrs
Tieslietu ministrs
Efektīva tieslietu sistēma –
tautsaimniecības izaugsmes pamats
2
Mūs vērtē starptautiski
Mūsu partneri
Pamatprincipi
Sadarbība
Info
apmaiņa
Speciali-
zācija
Izglītība
Uzticība
Godīgums
Kvalitāte Vienota
politika
Darba
organiz...
Mērķis – stabila tiesiskā vide I
Veicināt ekonomikas izaugsmi ilgtermiņā, nodrošinot efektīvu un
kvalitatīvu pirmstiesas i...
Mērķis – stabila tiesiskā vide I
Uzlabot sadarbību izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras
starpā
Atslogot tiesībsargājošās i...
Mērķis – stabila tiesiskā vide II
Stabila tiesiskā vide tautsaimniecības izaugsmei
Tiesiskā regulējuma ļaunprātīgas izmant...
Mērķis – stabila tiesiskā vide II
1. Caurspīdīguma princips komerctiesiskajā vidē
Obligāta elektroniskā reģistrācija komer...
Mērķis – efektīvs tiesu darbs I
Saprātīgi termiņi un augsta nolēmumu kvalitāte
1. Stiprināt specializāciju tiesās:
nodroši...
Mērķis – efektīvs tiesu darbs II
Tiesu un tiesnešu neatkarības un atbildības
līdzsvarošana
RISINĀJUMI
1. Paplašināt tiesas...
Mērķis – efektīvs tiesu darbs III
Inovatīvu risinājumu ieviešana
tiesu darbā
IT, viedierīču/mākslīga intelekta loma pieaug...
Būtiskākie uzsāktie darbi
Tiesu un prokuratūras darbinieku
atalgojuma palielināšana
2020
Tieslietu sistēmas efektivitātes ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informatīvais ziņojums - tieslietu sistēmas efektivitātes izvērtējums

Informatīvais ziņojums "Par tieslietu ministra prioritāriem rīcības virzieniem efektīvas tieslietu sistēmas attīstībai, lai veicinātu tautsaimniecības izaugsmi".

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informatīvais ziņojums - tieslietu sistēmas efektivitātes izvērtējums

 1. 1. Jānis Bordāns Ministru prezidenta biedrs Tieslietu ministrs Efektīva tieslietu sistēma – tautsaimniecības izaugsmes pamats
 2. 2. 2
 3. 3. Mūs vērtē starptautiski
 4. 4. Mūsu partneri
 5. 5. Pamatprincipi Sadarbība Info apmaiņa Speciali- zācija Izglītība Uzticība Godīgums Kvalitāte Vienota politika Darba organizācija Efektivitāte
 6. 6. Mērķis – stabila tiesiskā vide I Veicināt ekonomikas izaugsmi ilgtermiņā, nodrošinot efektīvu un kvalitatīvu pirmstiesas izmeklēšanas procesu, radot drošu uzņēmējdarbības vidi valstī Nepietiekama izpratne par ekonomisko noziegumu kaitīgumu Ekonomisko noziegumu apkarošana nebija prioritāte Neefektīva ekonomisko noziegumu apkarošana apdraud izaugsmi Starptautiskās reputācijas jautājums
 7. 7. Mērķis – stabila tiesiskā vide I Uzlabot sadarbību izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras starpā Atslogot tiesībsargājošās iestādes - sīka apmēra noziedzīgu nodarījumu dekriminalizācija, vienkāršots pirmstiesas izmeklēšanas process Stiprināt izmeklēšanas institūta kapacitāti (izmeklētāju atalgojums, izglītības līmenis, darbinieku mainība) Uz izvērtējumu balstīta konceptuāla vienošanās par izmeklēšanas institūta turpmāku attīstību Metodiskie materiāli izmeklētājiem un prokuroriem RISINĀJUMI
 8. 8. Mērķis – stabila tiesiskā vide II Stabila tiesiskā vide tautsaimniecības izaugsmei Tiesiskā regulējuma ļaunprātīgas izmantošanas iespējas Uzraugošo iestāžu rīcībā nav modernu rīku biznesa procesu caurspīdīguma nodrošināšanai un efektīvai klientu apkalpošanai
 9. 9. Mērķis – stabila tiesiskā vide II 1. Caurspīdīguma princips komerctiesiskajā vidē Obligāta elektroniskā reģistrācija komercreģistrā Droša, skaidra akciju reģistrācijas un uzskaites kārtība Caurspīdīgas akciju sabiedrības Patiesā labuma guvēju reģistrācija UR 2. Tiesiskās vides pievilcība un stabilitāte Vienots zemes un ēkas īpašums Pagaidu aizsardzības regulējums civillietās Maksātnespējas reformas 2.fāze - «otrā iespēja» fiziskām personām un komersantu parādu restrukturizācijai 3. Uzņēmumu reģistra pakalpojumu modernizācija – ātrums, drošība un pieejamība RISINĀJUMI
 10. 10. Mērķis – efektīvs tiesu darbs I Saprātīgi termiņi un augsta nolēmumu kvalitāte 1. Stiprināt specializāciju tiesās: nodrošināt tiesnešu specializāciju specifiskās tiesību nozarēs un lietu kategorijās prioritizēt nelegāli iegūtu līdzekļu «atmazgāšanas» lietu izskatīšanu (Moneyval rekomendācija) 2. Stiprināt tiesu kapacitāti: nodrošināt kvalificētas mācības tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, kā arī citiem procesā iesaistītajiem subjektiem turpināt tiesu darbinieku atalgojuma reformu attīstīt tiesnešu palīgu institūtu RISINĀJUMI
 11. 11. Mērķis – efektīvs tiesu darbs II Tiesu un tiesnešu neatkarības un atbildības līdzsvarošana RISINĀJUMI 1. Paplašināt tiesas priekšsēdētāja kompetenci 2. Pagarināt tiesnešu disciplināratbildības noilguma termiņu 3. Stiprināt lietas izskatīšanas termiņu uzraudzību: Tieslietu padome apstiprina tiesu priekšsēdētāju iesniegtos lietu izskatīšanas vidējo termiņu plānus publiskot informāciju par neizskatītajām lietām, kuru termiņi pārsniedz vidējo attiecīgajai lietu kategorijai
 12. 12. Mērķis – efektīvs tiesu darbs III Inovatīvu risinājumu ieviešana tiesu darbā IT, viedierīču/mākslīga intelekta loma pieaug. Tiesai jāspēj nodrošināt tās pakalpojumu pieejamību elektroniskā vidē. 1. Izveidot e-lietu. 2. Paplašināt tiesu e-pakalpojumus. 3. Automatizēt standarta tiesas procedūras, piemēram, saistību izpildīšanas brīdinājuma kārtībā procesa elektronizācija, nodrošinot gan procesa ērtu pieejamību, gan efektivizējot tiesas darbu. RISINĀJUMI
 13. 13. Būtiskākie uzsāktie darbi Tiesu un prokuratūras darbinieku atalgojuma palielināšana 2020 Tieslietu sistēmas efektivitātes izvērtējums 2019 Tiesu/tiesnešu specializācija 2019

×