Successfully reported this slideshow.

Polling App Proposal (Zing Me)

457 views

Published on

This is one of my very first projects for Zing Me, in which I analyzed the current version of polling app and then proposed changes for the new version.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Polling App Proposal (Zing Me)

 1. 1. LEDUYTIEN.COM PROTOTYPEDESIGNREPORT PREPAREDFORZINGMEPOLLINGAPP BYTRANLEDUYTIEN.COMPLETEDONJUNE4th,2010 1 PROTOTYPE DESIGN REPORT KHẢO SÁT APPHTTP://ME.ZING.VN/APPS/VOTE TRANG 2 TRANG CHỦ - HOMEPAGE TRANG 5 TRANG KHẢO SÁT - POLLING PAGE TRANG 9 TRANG TẠO KHẢO SÁT - CREATE POLL TRANG 11 KHẢO SÁT CỦA TÔI - MY POLL
 2. 2. LEDUYTIEN.COMPROTOTYPEDESIGNREPORT PREPAREDFORZINGMEPOLLINGAPP BYTRANLEDUYTIEN.COMPLETEDONJUNE4th,2010 2 TRANG CHỦ CHO ỨNG DỤNG KHẢO SÁT HTTP://ME.ZING.VN/APPS/VOTE TÓM TẮT Bao gồm khả năng cho phép duyệt các câu hỏi theo phân loại Nội dung trình bày chính là để hiển thị các câu hỏi mới, làm thế nào để đảm bảo các câu hỏi có một cơ hội ngang nhau được giới thiệu đến người dùng. Có phần riêng hiển thị các câu hỏi nổi bật đang có nhiều người quan tâm cũng như các câu hỏi đã có câu trả lời.
 3. 3. LEDUYTIEN.COM PROTOTYPEDESIGNREPORT PREPAREDFORZINGMEPOLLINGAPP BYTRANLEDUYTIEN.COMPLETEDONJUNE4th,2010 3 Hệ thống Menu đơn giản nhưng đủ để phân nhóm. Tính năng mới trong thiết kế so với bản hiện tại là khả năng phân loại các câu hỏi theo nhóm phân mục. Phần hiển thị các câu hỏi nổi bật đang có nhiều người tham gia cũng như các câu hỏi nổi bật đã có câu trả lời. Phần này sẽ được trình bày theo kiểu “slide” nội dung, cho phép tiết kiệm không gian. Phần nội dung chính của trang khảo sát sẽ là các câu hỏi khảo sát, được hiển thị chủ yếu theo phương thức ngẫu nhiên với ưu tiên làm thế nào để mỗi câu hỏi có được cơ hội hiển thị trước người dùng như nhau. Trang chủ được thiết kế để để có thể hiển thị hài hòa với giao diện có sẵn của Zing Me, để ứng dụng trông như một phần của trang web chứ không hoàn toàn như một trang riêng biệt. Sử dụng các tông màu tươi, các liên kết được hỗ trợ với việc sử dụng biểu tượng phù hợp để làm rõ nghĩa.
 4. 4. LEDUYTIEN.COMPROTOTYPEDESIGNREPORT PREPAREDFORZINGMEPOLLINGAPP BYTRANLEDUYTIEN.COMPLETEDONJUNE4th,2010 4 KHẢO SÁT VẪN CÒN ĐANG CÓ HIỆU LỰC với nút bấm cho phép người xem có thể tham gia (mặc dù người dùng có thể chỉ cần đơn giản click vào câu hỏi để tham gia, việc có nút bấm riêng sẽ làm rõ nghĩa hơn). CÁC CÂU KHẢO SÁT ĐÁNG CHÚ Ý KHẢO SÁT ĐÃ HẾT THỜI GIAN BÌNH CHỌN - được thể hiện đơn giản với lựa chọn được nhiều người bình chọn nhất. Khác với các câu hỏi vẫn còn hiệu lực, khi nhấn vào các câu hỏi đã có câu trả lời, một hộp thoại overlay sẽ được hiển thị với kết quả chi tiết. Xem file 02.Poll.Overlay. THÔNG TIN CHÍNH là câu hỏi được hiển thị nổi bật hơn so với tất cả các thông tin khác (được trình bày vắn tắt nhất có thể với màu xám chìm để không gây cạnh tranh sự chú ý. So với phiên bản hiện tại, preview của các lựa chọn cũng không được hiển thị - vi như đã nói trong bản phân tích trước là không cần thiết. CÂU HỎI KHẢO SÁT Các liên kết và nút bấm ở đây mặc dù được thể hiện riêng biệt, đều có chung một tác dụng là dẫn về trang câu hỏi chi tiết. Toàn bộ khối hôp này sẽ hoạt động như một nút bấm lớn, cho phép người dùng nhấn vào bất kỳ đâu để được dẫn đến câu hỏi. Khi đang được hiển thị trên trang chung “TẤT CẢ”, biểu tượng này được hiển thị nhằm thể hiện phân nhóm của câu hỏi.
 5. 5. LEDUYTIEN.COM PROTOTYPEDESIGNREPORT PREPAREDFORZINGMEPOLLINGAPP BYTRANLEDUYTIEN.COMPLETEDONJUNE4th,2010 5 TRANG CÂU HỎI KHẢO SÁT CHO ỨNG DỤNG KHẢO SÁT HTTP://ME.ZING.VN/APPS/VOTE TÓM TẮT Lọc và phân nhóm lại thông tin để trình bày đơn giản hơn, tránh gây “phân tán” Cho phép người dùng truy cập nhanh vào các câu hỏi liên quan khác mà không cần phải quay lại trang chủ.
 6. 6. LEDUYTIEN.COMPROTOTYPEDESIGNREPORT PREPAREDFORZINGMEPOLLINGAPP BYTRANLEDUYTIEN.COMPLETEDONJUNE4th,2010 6 Phân nhóm của câu hỏi được thể hiện trực tiếp qua tab phân nhóm mà không cần một mục hiển thị riêng trong phần câu hỏi. Cột bên phải sẽ là nơi hiển thị các câu hỏi liên quan (ví dụ như các câu hỏi mới nhất trong cùng phân nhóm với câu hỏi hiện tại) cho phép người dùng có thể tiếp cận đến các câu hỏi khác mà không cần phải quay trở lại trang thư viện câu hỏi. Ở đây, các câu hỏi được hể hiện đơn giản hơn rất nhiều so với các mục khác. Các biểu tượng đã được sử dụng thống nhất trên tất cả các trang nên không cần giải thích thêm về ý nghĩa các con số. Thông tin về người tạo ra câu hỏi khảo sát được nhóm lại với các liên kết thống nhất trên tất cả các ứng dụng của Zing.
 7. 7. LEDUYTIEN.COM PROTOTYPEDESIGNREPORT PREPAREDFORZINGMEPOLLINGAPP BYTRANLEDUYTIEN.COMPLETEDONJUNE4th,2010 7 CÂU HỎI KHẢO SÁT Câu hỏi và mô tả về câu hỏi được phân nhóm hiển thị chung. Phần mô tả thêm tuy có thể dài hơn, nhưng ban đầu sẽ chỉ hiển thị tóm tắt. Khi người dùng nhấn vào sẽ được hiển thị đầy đủ. Phần nội dung này cũng sẽ được giới hạn chỉ là chữ. Ngày còn hiệu lực của câu hỏi Các lựa chọn trả lời được thể hiện đơn giản. Theo mặc định, kết quả của khảo sát sẽ không được thể hiện ngay từ đầu khi thời gian trả lời vẫn còn (mặc dù người dùng có thể chọn xem trước nếu muốn). Các liên kết cho phép người dùng giới thiệu câu hỏi đến với người khác bằng cách “đưa lên tường nhà”. Ngoài ra, khi người dùng nhấn vào liên kết đến câu hỏi, nó sẽ được tự động copy vào clipboard cho phép họ dán vào email/twitter/fb,...
 8. 8. LEDUYTIEN.COMPROTOTYPEDESIGNREPORT PREPAREDFORZINGMEPOLLINGAPP BYTRANLEDUYTIEN.COMPLETEDONJUNE4th,2010 8 XEM KẾT QUẢ KHẢO SÁT Có 3 chế độ xem kết quả của khảo sát: cách thứ nhất là ở dạng overlay khi người dùng nhấn xem một khảo sát đã có câu trả lời từ trang chủ (xem phần 1). Trường hợp thứ 2 là khi câu hỏi vẫn còn đang trong thời gian trả lời, người dùng chưa trả lời mà muốn xem trước kết quả. Trường hơp cuối cùng là khi người dùng xem câu hỏi mà họ đã trả lời trước đó hoặc câu hỏi đã hết hạn trả lời. NGƯỜI DÙNG MUỐN XEM TRƯỚC KẾT QUẢ TRƯỚC KHI TRẢ LỜI Nếu thay vì nhấn vào nút “bình chọn”, người dùng nhấn vào nút xem kết quả, thông tin về số lượt chọn của mỗi tùy chọn trả lời sẽ được hiển thị. Thực tế là ngay từ ban đầu, các thông tin này vẫn có nhưng bị ẩn đi và chỉ hiển thị khi được kích hoạt (với một dòng mã javascript đơn giản) CÂU HỎI ĐÃ HẾT HẠN TRẢ LỜI / NGƯỜI DÙNG ĐÃ TRẢ LỜI Trong 2 trường hợp này, người dùng sẽ không thể tham gia trả lời nữa và vì vậy thông tin về kết quả được hiển thị ngay từ đầu. Các nút tùy chọn trả lời đều được ẩn đi và thay vào dó là đánh dấu cho người dùng biết lựa chọn mà họ dã chọn trước đó. Thông tin về số người tham gia lựa chọn mỗi tùy chọn được nhóm và đơn giản hóa. Biểu tượng báo cho người dùng biết lựa chọn mà họ đã chọn trước đây. Tùy theo tình trạng của mỗi câu hỏi khảo sát, nút bấm sẽ được hiển thị tương ứng, có tác dụng giải thích rõ cho người dùng điều gì đang xảy ra. (giao diện hiện tại, nếu một câu hỏi đã hết hạn, nút bấm đơn giản là biến mất mà người dùng không hiểu tại sao)
 9. 9. LEDUYTIEN.COM PROTOTYPEDESIGNREPORT PREPAREDFORZINGMEPOLLINGAPP BYTRANLEDUYTIEN.COMPLETEDONJUNE4th,2010 9 TẠO KHẢO SÁT CHO ỨNG DỤNG KHẢO SÁT HTTP://ME.ZING.VN/APPS/VOTE TÓM TẮT Đơn giản hoá trang tạo khảo sát dù vẫn đảm bảo cho phép người dùng tùy biến các thông tin cần thiết.
 10. 10. LEDUYTIEN.COMPROTOTYPEDESIGNREPORT PREPAREDFORZINGMEPOLLINGAPP BYTRANLEDUYTIEN.COMPLETEDONJUNE4th,2010 10 Giao diện trang tạo câu hỏi chỉ tập trung vào 3 phần chính: câu hỏi, giải thích về câu hỏi và câu trả lời. Nút bấm cho phép thiết lập ngày hết hạn của mỗi khảo sát. (CHÚ Ý là ứng dụng nên mặc định khoản thời gian này và cho phép người dùng thay đổi nếu muốn) Cho phép người dùng lựa chọn phân loại đơn giản bằng cách nhấn chọn biểu tượng tương ứng. Phần tùy chọn được nhóm riêng ra khỏi phần câu hỏi và được đặt phía dưới form (phía dưới nút submit), mặc dù nó vẫn là một phần của form. Trong đa số trường hợp, người dùng sẽ không bao giờ thay đổi các thông số này và vì vậy việc đưa lên cùng với nội dung câu hỏi sẽ khiến form phức tạp hơn - như đã nói trong báo cáo trước. Khu vực này có thể được sử dụng để trình bày các quy định và hướng dẫn về việc tạo khảo sát (như trong thiết kế prototype ứng dụng Ai Xinh Hơn), hoặc như trong trường hợp ở hình bên là để hiển thị các câu hỏi nhiều người quan tâm - như một sự gợi ý cho người dùng những câu hỏi đã được trả lời cũng như là những kiểu câu hỏi được chú ý,
 11. 11. LEDUYTIEN.COM PROTOTYPEDESIGNREPORT PREPAREDFORZINGMEPOLLINGAPP BYTRANLEDUYTIEN.COMPLETEDONJUNE4th,2010 11 KHẢO SÁT CỦA TÔI CHO ỨNG DỤNG KHẢO SÁT HTTP://ME.ZING.VN/APPS/VOTE TÓM TẮT Liệt kê những khảo sát của mỗi thành viên. Đối với những câu hỏi do chính cá nhân đó tạo, các thông tin thêm về thông số trả lời cũng sẽ được hiển thị.
 12. 12. LEDUYTIEN.COMPROTOTYPEDESIGNREPORT PREPAREDFORZINGMEPOLLINGAPP BYTRANLEDUYTIEN.COMPLETEDONJUNE4th,2010 12 Thông tin về kết quả câu hỏi được hiển thị nếu đây là câu hỏi do người dùng tạo ra. Thông số về số lượt trả lời của mỗi câu hỏi, cũng như tùy chọn cho phép người dùng kết thúc sớm hoặc hủy bỏ một khảo sát bất kỳ. Được tách biệt thành 2 nhóm: những khảo sát đang còn hiệu lực và những khảo sát đã có câu trả lời chính thức (hết hạn bình chọn)

×