Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
U 42/2012Sähköinen tunnistaminen jaluottamuspalvelut sisämarkkinoillaJyrki J.J. KasviTIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskes...
Erittäin tarpeellinen ja kannatettava direktiivi Sähköisen tunnistamisen ja luottamuspalveluiden tarjonta on EU:ssa haja...
Rajauksia Tunnisteet kuuluvat kansalliseen toimivaltaan  Vastavuoroisuus voi koordinoinnin pettäessä johtaa tilanteesee...
Direktiivin vaikutukset Suomessa Yhtenäiset käytännöt ja vastavuoroisuus avaavat EU:n digitaaliset sisämarkkinat suomala...
Mitä tästä suomalaisesta nettikaupasta puuttuu? 5.10.2012     TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry  5
2 artikla 1. Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden itsensä toteuttamaan, niiden puolesta toteutettuun tai niiden vas...
5.10.2012                                                         ...
Huomioita Direktiivi mahdollistaa salanimen käytön sähköisessä tunnistamisessa ja allekirjoituksessa  Direktiivistä ei...
U.S. Army PhotoSukupuolten välinen digikuilu?      Kysymyksiä?30.9.2010   www.kasvi.org       9
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

U 42/2012 Sähköinen tunnistaminen ja luttamuspalvelut sisämarkkinoilla

724 views

Published on

Eduskunnan talousvaliokunnalle 28.9.2012 esitetyt kommentit U-kirjeestä koskien esitystä direktiiviksi sähköisestä tunnistamisesta ja luottamuspalveluista.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

U 42/2012 Sähköinen tunnistaminen ja luttamuspalvelut sisämarkkinoilla

 1. 1. U 42/2012Sähköinen tunnistaminen jaluottamuspalvelut sisämarkkinoillaJyrki J.J. KasviTIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 2. 2. Erittäin tarpeellinen ja kannatettava direktiivi Sähköisen tunnistamisen ja luottamuspalveluiden tarjonta on EU:ssa hajanaista ja kehittymätöntä  Internet ei tunne kansallisia rajoja, mutta lainsäädäntö tuntee – Investointeja ei uskalleta tehdä, kun oikeudelliset puitteet puuttuvat  Seurauksena EU:n digitaaliset sisämarkkinat ovat edelleen kehittymättömät  Asia on ollut EU:ssa vireillä jo neljä vuotta! Itse direktiivi on U-kirjettä helppolukuisempi, etenkin määritelmien osalta  Direktiiviksi on poikkeuksellisen selkeä, yksiselitteinen ja kattava  U-kirjeen käsitteiden käytössä horjuvuutta, sähköallekirjoitus tarkoittanee samaa kuin sähköinen allekirjoitus.
 3. 3. Rajauksia Tunnisteet kuuluvat kansalliseen toimivaltaan  Vastavuoroisuus voi koordinoinnin pettäessä johtaa tilanteeseen, jossa esim. Suomessa joudutaan hyväksymään 10-20 erilaista muiden EU-maiden tunnistetta  Tässä asiassa komissio tarvitsee toimivaltaa antaa tarkentavia säädöksiä, vaikka se kaventaisi kansallista toimivaltaa. Yksityisoikeudellisiin sopimuksiin perustuvat sähköiset luottamuspalvelut on rajattu direktiivin ulkopuolelle.  Jääkö esimerkiksi pankkien Tupas-järjestelmä kansallisen sääntelyn varaan?  Kuluttajan suojan näkökulmasta olisi toivottavaa, että myös näille luottamuspalveluille saataisiin oikeudelliset puitteet EU-tasolla. 5.10.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3
 4. 4. Direktiivin vaikutukset Suomessa Yhtenäiset käytännöt ja vastavuoroisuus avaavat EU:n digitaaliset sisämarkkinat suomalaisille yrityksille  Osaamisessa ja asenteissa edelleen paljon kehitettävää. Kuvitellaan, että meillä on edelleen kansalliset kotimarkkinat  Samalla Suomen verkkokaupan ja sähköisten palveluiden markkinat avautuvat vastaavasti muissa EU-maissa toimiville yrityksille Suomi joutuu tunnustamaan muissa EU maissa käytössä olevat, mahdollisesti suomalaisia kehittyneemmät tunnistamis- ja luottamuspalvelut  Voi johtaa siihen, että Suomessa vakiintuu käyttöön jokin muun EU-maan palvelu Vastuu sähköisestä tunnistuksesta keskittyy valtiolle  Onko Vetuma julkinen tunnistuspalvelu, jos sen ytimessä on lähes aina pankkien Tupas-järjestelmä?  Sen sijaan muut luottamuspalvelut voivat olla myös yksityisten tarjoamia. 5.10.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4
 5. 5. Mitä tästä suomalaisesta nettikaupasta puuttuu? 5.10.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 5
 6. 6. 2 artikla 1. Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden itsensä toteuttamaan, niiden puolesta toteutettuun tai niiden vastuulla tapahtuvaan sähköiseen tunnistamiseen sekä unioniin sijoittautuneiden luottamuspalveluiden tarjoajiin. 5.10.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 6
 7. 7. 5.10.2012 Tupas usein Vetuman ytimenäTIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Joonas Mäkinen: https://confluence.csc.fi/display/oppija/Tupas-tunnistuksen+kulku7
 8. 8. Huomioita Direktiivi mahdollistaa salanimen käytön sähköisessä tunnistamisessa ja allekirjoituksessa  Direktiivistä ei ilmene, missä tilanteissa salanimeä voidaan käyttää Luottamuspalveluja valvova tunnustettu riippumaton taho  Miten määritellään ”tunnustettu”?  Miten riippumattoman tahon toiminta resursoidaan?  Kuva valvoo tunnustettua riippumatonta tahoa? Sähköisen allekirjoituksen on oltava suojattu väärentämiseltä ”kulloinkin saatavilla olevan teknologian mukaisesti”.  Suojauksen on kestettävä myös tulevien teknologioiden mahdollistamat hyökkäykset. – Ettei käy kuten BMW:n avaimille tai biometrisille passeille 5.10.2012 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 8
 9. 9. U.S. Army PhotoSukupuolten välinen digikuilu? Kysymyksiä?30.9.2010 www.kasvi.org 9

×