Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kauas pilvet karkaavat

650 views

Published on

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin tilaisuudessa pidetty alustus.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kauas pilvet karkaavat

 1. 1. Kauas pilvet karkaavatSiirtyvätkö tiedot ja tietojen käsittelysinne missä niitä kontrolloidaan vähitenJyrki J.J. KasviTIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2
 2. 2. Suhtautukaa ennustajiin aina ripauksella suolaa ”Computers in the future may weigh no more than 1.5 tons.”  Popular Mechanics magazine on development of science, 1949. “I have traveled the length and breadth of this country and talked with the best people, and I can assure you that data processing is a fad that won’t last out the year.”  Editor of Prentice Hall business books, 1957 ”There is no reason for any individual to have a computer in their home.”  Ken Olson, President of DEC, World Future Society Convention, 1977 "You arent going to turn passive consumers into active trollers on the Internet."  Stephen Weiswasser, senior VP, ABC television, 1989 ”Internet romahtaa vuonna 2006”  prof. Hannu H. Kari, 2004 “Next Christmas the iPod will be dead, finished, gone, kaput.”  Sir Alan Sugar, 2005 Usein scifi on osunut ennusteita paremmin oikeaan.
 3. 3. Esim. ”Aivotahdistin””ensimmäinenkybermurhatehdään 2014”– Internet Identity www.kasvi.org 4
 4. 4. Gartnerin megatrendit:– Henkilökohtainen pilvi korvaa PC:n 20141. Kuluttajaistuminen  Kuluttajatuotemarkkinat ohjaavat IC-teknologian kehitystä  Kuluttajat muuttuvat innovaattoreiksi ja kehittävät itse uusia palveluita2. Virtualisointi  Virtuaaliset järjestelmät ja palvelut skaalautuvat tarpeen mukaan3. App-ifikaatio  Sovellusten ja palveluiden asemesta kehitetään käyttäjä&tilanne-kohtaisia appseja4. Itsepalvelupilvi  Pilven skaalautuvat, lähes rajattomat resurssit ovat kenen tahansa käytettävissä5. Liikkuvuus  Pilvipalvelut mobiililaitteissa aina kaikkialla kaikkien käytettävissä Jos sopimusten ja lakien valmistelu aloitettaisiin nyt, olisimme jo pahasti myöhässä Gartnerin raportti http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1947315
 5. 5. CC SA Attribution SugreeKevyttä yläpilveä Data, sovellukset ja laskenta ovat siirtymässä omista konesaleista pilveen …  Pääomia ei tarvitse sitoa infraan  Oma infra ei enää rajoita toiminnan kehittämistä  Optimoi laskentapasiteetin ja resurssien käyttöä  Esim. Iso-Britannian G-Cloud-hankkeen laskettiin säästävän £3,2 mrd vuodessa ... ja muuttumassa on-demand palveluiksi  Kun tiedot ja sovellukset ovat eri pilvissä ja rajapinnat hallussa, palveluiden toimittajia voi vaihtaa ja kilpailuttaa Pilvi ei tunne maantieteellisiä rajoja  mutta rajoilla on väliä 22.4.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 6
 6. 6. Rajoilla on väliä Palveluntarjoaja, asiakas, data ja laskenta voivat sijaita eri maissa  Esim. Yhdysvaltojen ja EU:n tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa koskevat määräykset ja viranomaisten tiedonsaantioikeudet ovat epäyhtenäiset  Suhteessa viranomaisiin ratkaisevaa on ollut palvelimen sijaintipaikka Kansainvälisiä pelisääntöjä ei ole, ja kansallisetkin ennakkotapaukset puuttuvat  Kaikki on sopimusten ja EULA-ehtojen varassa Palvelinfarmien resursseja käytetään internetin välityksellä  Jos yhteys pilveen katkeaa, katoavat myös tiedot ja palvelut  Kuka hallitsee Internetin toimintaa? 22.4.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 7
 7. 7. Esim. nettiTV – kuuma mediaperuna  Broadcast-televisio muuttuu on-demand- pilvipalveluksi  Jo 2010 NetFlix 20% USA:n Internet-liikenteestä  Suomen lainsäädäntö välttää huolellisesti mainitsemasta koko nettiTV:tä  Kontrolli siirtyy TV-yhtiöltä katsojille  Broadcast-kanaville jäävät uutiset ym. päivittäis-TV  Markkinoiden uusjako  Uudet toimijat valmiina korvaamaan vanhat, jotka eivät sopeudu riittävän ketterästi  Vanhat IPR-sopimukset eivät huomioi ipTV:tä  Piraattien vertaisverkot ovat edelleen suosittuja TV- sisällön välittäjiä laillisia palveluita paremmalla valikoimalla, teknisellä laadulla ja palvelulla 22.4.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 8
 8. 8. Varjoista valoon Kuluttaja-ICT kehittyy niin nopeasti, että työnantajan ICT ja tiedonhallinta vaikuttavat antiikkisilta  Työtä halutaan tehdä omilla työvälineillä omaan tapaan Jos työpaikan ICT hidastaa työntekoa, se kierretään ja sivuutetaan  Niksit jäykän tietoturvan kiertämiseksi leviävät nopeasti  Esim. miten työssä tarvittava Skype tai Dropbox saadaan toimimaan intrassa, vaikka sen käyttö olisi kielletty ja estetty Työntekijät tietävät parhaiten, millaista tietotekniikkaa tarvitsevat  Varjo-ICT on mahdollisuus, ilmaista palvelukehitystä Varjo-ICT haastaa ohjauksen, tietoturvan, dokumentit, …  Turvallinen pääsy työnantajan järjestelmiin omilla välineillä mistä vain Työnantajan järjestelmät pilvessä
 9. 9. Avoimia kysymyksiä Asiakkaalle kriittisten tietojen tietoturva  Viranomaisia, yrityksiä tai rikollisia kiinnostavat tiedot, esim. yrityssalaisuudet ja henkilörekisterit  Pilvipalvelun tarjoajalla voi olla myös parempi tietoturvaosaaminen kuin tilaajalla  Millaisia tietoturvavelvoitteita sijaintimaan lainsäädännössä on?  Onko kriittiset tiedot pidettävä tai kopioitava itselle? Yksityisyyden suoja  Palvelimen sijainti tai yhteyden kauttakulku voi vaarantaa yksityisyyden (FRA, Swift)  Vaatiiko paikallinen laki tiedottamaan tai korvaamaan tietovuodoista? Toiminnalle kriittisten tietojen käytettävyyden ja palvelun laadun varmistaminen  Teknisten, taloudellisten, juridisten ja yhteiskunnallisten riskien hallinta 22.4.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10
 10. 10. Lisää kysymyksiä Kuluttajan suoja  EULA vapauttaa palveluntarjoajan kaikesta vastuusta  Kansainvälistä kuluttajansuojaa vasta rakennetaan Tekijänoikeudet  Kuka ”omistaa” pilvessä olevan tiedon  Etenkin pilven sosiaalisissa medioissa oikeuksia siirtyy palvelun tuottajalle Kilpailuttaminen  Yksi pilveen siirtymisen päämotiiveista, mutta ...  Palveluntarjoajan vaihtaminen ja tietojen ja palveluiden siirto pilvestä toiseen ei lainkaan itsestään selvää  Vaatii avoimia rajapintoja, jotka asiakkaan hallussa  Etenkin kuluttajapalveluissa edelleen lähes mahdotonta Otettava huomioon sopimuksissa ennen kuin mennään pilveen  Moni organisaatio ajautuu pilvipalveluiden käyttäjäksi huomaamattaan 22.4.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 11
 11. 11. Vastuut vs. riskitVastuiden hallinta: Tieto ja tiedon käsittely liikkuu pääomien tapaan sinne, missä sitä säännellään ja valvotaan vähiten  Minimoidaan asiakkaan ja/tai palveluntarjoajan vastuut ja velvoitteetRiskien hallinta: Tieto ja tiedon käsittely sijoitetaan yhteiskunnan vakauden, toimivan infrastruktuurin ja johdonmukaisen lainsäädännön perusteella  Minimoidaan riskit ja hyväksytään vastuut ja velvoitteet 22.4.2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 12
 12. 12. Kun jokin menee pieleen Missä ja minkä maan lakien mukaan oikeutta käydään? 13
 13. 13. U.S. Army PhotoSukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua30.9.2010 www.kasvi.org 14
 14. 14. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKE on v. 1981 perustettu tietoyhteiskunnan puolueeton ja riippumaton vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja. TIEKEn toiminnan painopisteet ovat 1. Tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittäminen 2. Sähköisten toimintaprosessien edistäminen 3. Tietoyhteiskunnan tietopalvelut TIEKEn toimintatapoja ovat hankkeet, foorumit, palvelut, seminaarit ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. TIEKEn jäsenenä on yli 80 julkista ja yksityistä organisaatiota  Jäsenmaksu liikevaihdon perusteella 3 500 €, 1 700 € tai 800 € TIEKEn liikevaihto on n. 1,3 milj. € vuodessa2013  TIEKEssä työskentelee 12 henkilöä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 15

×