Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kouluttajakoulutus 1 digitaaliset osaamismerkit.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 33 Ad

Kouluttajakoulutus 1 digitaaliset osaamismerkit.pptx

Download to read offline

Kouluttajakoulutuksen osa 1 on perustietopaketti osaamismerkeistä. Vastaamme kysymyksiin: Mitä osaamismerkit ovat? Missä osaamismerkkejä voi hyödyntää?
Lisäksi käymme läpi osaamismerkkien merkitystä.

Kouluttajakoulutuksen osa 1 on perustietopaketti osaamismerkeistä. Vastaamme kysymyksiin: Mitä osaamismerkit ovat? Missä osaamismerkkejä voi hyödyntää?
Lisäksi käymme läpi osaamismerkkien merkitystä.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Kouluttajakoulutus 1 digitaaliset osaamismerkit.pptx (20)

More from TIEKE Finnish Information Society Development Centre (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Kouluttajakoulutus 1 digitaaliset osaamismerkit.pptx

 1. 1. T I E K E Kouluttajakoulutus osa 1: digitaaliset osaamismerkit Merja Sjöblom Digiosaamisen vauhdittaja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @MerjaSjoblom, @tiekery
 2. 2. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry  Vaikuttaja – osaavan ja yhteentoimivan yhteiskunnan rakentaja ja keskustelujen herättäjä  Verkottaja – avoin ja riippumaton kohtaamispaikka ja verkostojen luoja  Vauhdittaja – kehittämiskohteiden tunnistaja ja solmukohtien aukaisija Toimintamme teema-alueita ovat digikyvykkyys, datatalous, digitaalinen taloushallinto ja vastuullisuus. 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2
 3. 3. Kouluttajakoulutus  Tietopaketti osaamismerkkien suunnittelusta, myöntämisestä ja koko osaamismerkkikonseptista  Tukee osallistujien toimintaa digitaitojen osaamismerkkien parissa ja antaa arvioijan oikeudet osaamismerkistöön  Osaaminen todennetaan osaamismerkkihakemusten avulla  Tallenteet ja hakemuslinkit myös TIEKEn Youtube-kanavalla 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3
 4. 4. Kouluttajakoulutus osa 1: Digitaaliset osaamismerkit  Perustietopaketti osaamismerkeistä  Mitä osaamismerkit ovat?  Missä osaamismerkkejä voi hyödyntää?  Osaamismerkkien merkitys  Osaamismerkin saaja osaa  kuvata, mikä digitaalinen osaamismerkki on  kuvata osaamismerkkien erilaisia käyttötarkoituksia  hahmottaa yksittäisen osaamismerkin ja merkkikokonaisuuden rakenteen  arvioida osaamismerkkien mahdollisuuksia ja haasteita opiskelijan ja opettajan näkökulmista 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4
 5. 5. Ajankohtaista osaamisen tunnistamisesta ja jatkuvasta oppimisesta  Microcredentiaalit (mikrokredentiaalit), pienet oppimiskokonaisuudet, osaamismerkit  Euroopan komission määritelmä: microcredentiaalit ovat todisteita oppimistuloksista, jotka oppija on saavuttanut lyhyen oppimiskokemuksen jälkeen  Tavoitteena luoda yhteisiä tapoja, joiden avulla tulkitaan osaamiskuvauksia yhdenmukaisesti eri tilanteissa  TEM ja OKM Osaamisen tunnistamisen työryhmä kestävän kasvun ohjelman toimeenpanoa varten  Jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistus  Työryhmän tehtävä: Edistää ja ohjata työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyjen luomista  Sujuvat siirtymät  Muuttuva työelämä, uudet osaamistarpeet, elinikäinen oppiminen  Oppija omistaa omaan osaamiseensa ja siihen liittyvän dokumentaation 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 5
 6. 6. Osaamismerkein ohjautuva oppiminen  Oppimisprosessi, jossa hyödynnetään digitaalisia osaamismerkkejä  Innostavat tukirakenteet pelillistettyyn oppimiseen  Oppimisratkaisu, joka innostaa osaamisen kehittämiseen läpi työuran (jatkuva oppiminen)  Osaaminen arvioidaan osaamistavoitteesta muodostetulla arviointikriteerillä  Hakija tekee osaamisensa näkyväksi  Väitös: Digitaaliset osaamismerkit ohjaavat oppimista, Sanna Brauer 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 6 Pelillistetty osaamismerkein ohjautuva oppimisprosessi (Brauer, 2019, s. 75)
 7. 7. 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 7 Arvioitiin ja verrattiin viitekehyksiä ja niiden sisältöjä ePerusteet • Opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle DigComp • Viisi keskeistä digikompetenssia • Tiedon haku ja hallinta, viestintä ja yhteistoiminta, sisällön tuottaminen, turvallisuus, ongelmanratkaisu-taidot Osaaminen 2035 • Osaamisen ennakointifoorumi • geneerinen osaaminen • yleinen työelämäosaaminen • kansalaisen digiosaaminen 1.Digitaitotasot • DiKATA-hankkeessa määritellyt digitaitotasot Osaamismerkistöjen taustalla kansallisia ja kansainvälisiä viitekehyksiä Vertaillaan viitekehyksiä, sanoitetaan osaaminen
 8. 8. Osaamista karttuu monin tavoin ja erilaisissa ympäristöissä 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 8 Virallinen oppiminen • Tutkintoon johtava koulutus • Osaamisen todentaminen • Koski-tietovaranto • Tutkintotodistus • Osaamismerkit Epävirallinen oppiminen • Vapaan sivistystyön koulutukset • Osaamisen todentaminen • Koski-tietovaranto • Osaamistodistus • Osaamismerkit Arkioppiminen • Työelämä, harrastukset, vapaaehtoistyö, luottamustehtävät… • Osaamisen todentaminen • Osaamismerkit • Työtodistukset
 9. 9. Taustaa osaamismerkeille  Mozilla Foundation, 2011  Open badges standardi epävirallisen ja arkiosaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi  Open recognition – kuka tahansa voi osoittaa oman osaamisensa osaamismerkkien avulla  Osaamismerkkiohjelmistoja  Badgr (ent. Mozilla Backpack)  BadgeCraft ja Badge Wallet  BadgeOS  Credly  Open Badge Factory ja Open Badge Passport -> suomalainen, suomenkielinen, suomenkieliset ohjeet ja asiakaspalvelu  kaikki tukevat Open Badge –standardia  Osaamismerkkiohjelmistojen vertailu OAMKin ePookissa  Badge.wiki – lisätietoa ohjelmistoista ja osaamismerkeistä muutenkin  Osaamismerkkejä hyödynnetään ympäri maailmaa 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 9
 10. 10. Osaamismerkit Suomessa  Vuonna 2013 myönnetty ensimmäiset osaamismerkit  Open Badge Factory ja Open Badge Passport kehitystyö alkoi  Osaamismerkkejä myöntävät  Oppilaitokset perusopetuksesta yliopistoihin, ml. Vapaa sivistystyö  Järjestöt  Yritykset  Julkishallinto  Muut organisaatiot  Badge Finland –verkosto kokoaa yhteen suomalaista osaamismerkkityötä  Perustettu vuonna 2018  Verkkosivut: badgefinland.fi  Facebook-sivu: badgefinland 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10
 11. 11. Tunnistetaan ja tunnustetaan osaaminen digitaalisin osaamismerkein 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 11
 12. 12. Digitaalinen osaamismerkki – mikä se on ja mitä se kertoo?  Keino osoittaa eri tavoin ja eri paikoissa hankittua osaamista  Tukee jatkuvaa oppimista ja sujuvia siirtymiä  Pelillisyys houkuttaa oppimaan lisää (suorittamaan uusia merkkejä)  Helppo ja selkeä tapa todentaa osaamista jakamalla merkkejä linkkeinä, sertifikaatteina, sivuina…  Digitaalinen osaamismerkki on kuva, joka sisältää metadataa  merkin nimi  merkin kuvaus ja kriteerit  myöntämispäivä  mahdolliset todisteet  myöntäjän tiedot 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 12
 13. 13. Miksi osaamismerkki?  Digitaalinen todiste osaamisesta  Voi sisältää myös osaamisen osoittamisen todisteet ja suosittelut  Dynaaminen ja uudelleenarvioitava dokumentti  Tukee osaamisperusteisuutta ja auttaa osaamisen sanoittamisessa  Tekee osaamisen näkyväksi ja ohjaa oppimisprosessia  Kuvaa usein sellaista osaamista, joka saattaa muuten jäädä piiloon  Edesauttaa yhteisöllisyyttä  Pelillisyys motivoi oppimaan lisää  Kytkee osaamisen laajempiin kokonaisuuksiin ja viitekehyksiin  On siirrettävissä järjestelmästä toiseen 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 13
 14. 14. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 15. 15. Esimerkkejä osaamismerkeistä eri käyttötarkoituksissa
 16. 16. Esimerkkejä osaamismerkeistä: osallistumis- ja verkostomerkit 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 16
 17. 17. Esimerkkejä osaamismerkeistä: suoritettu koulutus 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 17
 18. 18. Esimerkkejä osaamismerkeistä: vapaaehtoistyö 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 18
 19. 19. Esimerkkejä osaamismerkeistä: osoitus aiemmin hankitusta osaamisesta 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 19
 20. 20. Esimerkkejä osaamismerkeistä: pätevyyteen ja rooleihin liittyvät merkit 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 20
 21. 21. Esimerkkejä osaamismerkeistä: henkilöstön kehittäminen 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 21
 22. 22. Esimerkkejä osaamismerkeistä: oma osaamisportfolio 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 22
 23. 23. Esimerkkejä erilaisista osaamismerkkikokonaisuuksista Kokonaisuus rakentuu osaamismerkeistä ja taso/meta/koontimerkeistä Pelillisyys motivoi kokonaisuudessa osamerkkien suorittamiseen-> osaamismerkein ohjautuva oppiminen
 24. 24. Osaamismerkkikokonaisuuksia 1: digitaitojen osaamismerkistö tieke.fi/digitaitomerkisto 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 24
 25. 25. Osaamismerkki- kokonaisuuksia 2: Open merkit hamk.fi/projektit/open-merkit 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 25
 26. 26. Osaamismerkkikokonaisuuksia 3: Järjestöosaamismerkit ok-sivis.fi 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 26
 27. 27. Osaamismerkkikokonaisuuksia 4: laaja-alaisen osaamisen osaamismerkistö sites.google.com/view/seitsemansisarusta 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 27
 28. 28. Osaamismerkki- kokonaisuuksia 5: Keudan monitasoinen osaamismerkistö keuda.fi 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 28
 29. 29. Kriteerit, osaamisen osoittaminen ja todisteet 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 29
 30. 30. Osaamismerkkihakemus ja arvioijan ohjeet 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 30
 31. 31. Verkostot ja suosittelut  Osaamismerkkitoimijat voivat verkostoitua ja suositella toisiaan  Toimijat voivat suositella yksittäisiä osaamismerkkejä  Osaamismerkin vastaanottaja voi pyytää suositteluja omalle osaamiselleen  Verkostoituminen ja suosittelut nostavat niin osaamismerkkejä myöntävien tahojen, yksittäisten merkkien kuin merkkien vastaanottajien osaamisen arvoa. 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 31
 32. 32. Osaamismerkin hyödyntäminen  Merkin jakaminen  Pdf-muodossa  Sosiaalisessa mediassa  Linkkinä tai upotuksena  Rajapinnan kautta  Sivun (portfolion) jakaminen  Oman profiilin jakaminen 2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 32
 33. 33. Kiitos, kysymyksiä? Osaamismerkkihakemukset: tieke.fi/palvelut/all/digitaitojen- osaamismerkkijarjestelma/kouluttajakoulutus/

×