Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jarjestodigi kartoitus 2019

94 views

Published on

Järjestödigi-kartoitus selvittää suomalaisten järjestöjen tilaa digitalisaatioon, digiosaamiseen, viestintään ja sosiaalisen median käyttöön liittyen. Kartoitus tehtiin syksyn 2019 aikana kolmatta kertaa Avoine Oy:n, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Viestintä-Piritta Oy:n yhteistyönä. Kartoituksen 479 vastaajaa olivat järjestöjen työntekijöitä, johtajia, kehittäjiä, viestijöitä ja luottamushenkilöitä lähes kaikilta järjestösektoreilta. Esitys on 13.12.2019 pidetystä tulosten julkaisutilaisuudesta.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jarjestodigi kartoitus 2019

 1. 1. #järjestödigi
 2. 2. Järjestödigi-kartoitus @AvoineOy @TiekeRy @Piritta ● Järjestödigi-kartoitus selvittää vuosittain suomalaisten järjestöjen tilaa digitalisaatioon, digiosaamiseen, viestintään ja sosiaaliseen mediaan liittyen. ● Se on toteutettu nyt kolmeen kertaan Avoine Oy:n, TIEKE ry:n ja Viestintä-Piritta Oy:n yhteistyönä. ● Julkaisemme tulokset 13.12.2019 julkaisutilaisuudessa, pdf-yhteenvedon muodossa osoitteessa www.jarjestodigi.fi sekä esityksenä SlideSharessa. #järjestödigi
 3. 3. Järjestödigi-kartoitus: miksi? ● Tarjota tietoa digitalisaation, digiosaamisen, viestinnän ja sosiaalisen median tilasta suomalaisissa järjestöissä. ● Antaa järjestöille mahdollisuus vertailla tilannettaan muihin. ● Oivalluttaa järjestötoimijoita digitalisaation ja järjestöviestinnän/somen kehittämisen mahdollisuuksista. ● Tuoda esiin viestinnän ja somen kehitystä järjestökentällä. ● Pitää yllä keskustelua digiosaamisen ja digitalisaation merkityksestä. #järjestödigi
 4. 4. 143 liittoa/ 42 piiriä/ 294 paikallista Lähes kaikki järjestösektorit vastaajina Ei-vastanneita: Talous- ja elinkeinoyhdistykset, osuuskunnat ja työttömyyskassat #järjestödigi Vastaajina eniten: Luottamushenkilöitä Viestijöitä Johtajia Järjestödigi-kartoitus: miten? Toteutus: Sähköpostit & some-kanavat 10/2019 479 vastaajaa 2017&2018: 383 vastaajaa
 5. 5. Twitter: @Avoineoy @Tiekery @Piritta Slideshare: www.slideshare.net /Piritta /Tieke Palaute: info@ viestintapiritta.fi www.jarjestodigi.fi #järjestödigi Lataa laaja yhteenveto Tutustu tuloksiin
 6. 6. Aamun aikataulu 9 - 9.45 Tuomo Heikkilä, Avoine Oy: Järjestödigi. @TuomoTH Hanna Vuohelainen, TIEKE ry: Digiosaaminen. @HVuohelainen Facebook-live 1: www.facebook.com/viestintapiritta 9.45-10.15 Tauko 10.15-11 Piritta Seppälä ja Susanna Koivisto, Viestintä-Piritta: Järjestöviestintä ja järjestösome Järjestösome-trendit 2020. @Piritta @koivistosusanna Facebook-live 2: www.facebook.com/viestintapiritta #järjestödigi
 7. 7. Esittelyssä tulokset 2019: #järjestödigi Digitalisaatio järjestöissä Digiosaaminen järjestöissä Järjestöviestintä Järjestöt ja sosiaalinen media
 8. 8. #järjestödigi @TuomoTH
 9. 9. Jäsenyyksien hallinta Hyödyt Esteet #järjestödigi Digitalisaatio järjestöissä Sovellukset @TuomoTH
 10. 10. Kampanjat Taloushallinto 72% (+10%) Koulutukset ja tapahtumat Sisäinen ja ulkoinen viestintä #järjestödigi @TuomoTH Hyödyt korostuvat valtakunnallisissa järjestöissä
 11. 11. “Ei enää tarvitse itse lähettää laskuja kirjeitse. Digitaalisuus on helpottanut myös huomattavasti jäsenrekisterin ylläpitoa, kun jäsenet voivat itse muokata tietojaan, päättää jäsenyyden jne. Tapahtumiin ilmoittautuminen tapahtuu verkossa, mikä on myös huomattavasti vähentänyt työtaakkaa, kun aikaisemmin ilmoittautumisia tuli puhelimitse ja tekstiviesteillä. #järjestödigi @TuomoTH
 12. 12. Jäsenyyksien hallinta #järjestödigi @TuomoTH Tiedotteet ja laskutus Jäseneksi liittyminen ja omat tiedot 67% käytössä jäsenrekisteri -ohjelmisto
 13. 13. #järjestödigi @TuomoTH
 14. 14. Tapahtumat #järjestödigi @TuomoTH Helpottaa osallistumis- maksujen hallintaa Suunnittelussa Facebook & WhatsApp 19% käytössä järjestelmä
 15. 15. “ Ilmoittautuminen ja maksaminen hoituu kätevästi taustalla ja pystymme keskittymään muihin järjestelyihin. #järjestödigi @TuomoTH
 16. 16. Varainhankinta #järjestödigi @TuomoTH 6% ylläpitää lahjoittaja -rekisteriä 14% kerää lahjoituksia verkossa Verkkokauppa 34% liitot 12% piirit 8% paikalliset
 17. 17. Laskutus #järjestödigi @TuomoTH 43% liitoista laskuttaa pääasiassa elaskulla 46% paikallisista laskuttaa pääosin sähköpostilla 20% kaiken kokoisista laskuttaa kirjeitse
 18. 18. #järjestödigi @TuomoTH 40% käytössään jäsensivut
 19. 19. #järjestödigi @TuomoTH Vapaiden vastausten perusteella asenteet positiivisempia vs 2018 Valtakunnallisissa järjestöissä taloudelliset resurssit korostuneet esteenä
 20. 20. “ Tuntuu, että tällä hetkellä ollaan jakauduttu kahteen ryhmään: digi-intoiseen ja sitä kehittämään innostuneisiin sekä niihin, jotka haluavat pitää kiinni vanhoista tavoista. #järjestödigi @TuomoTH
 21. 21. #järjestödigi @hvuohelainen
 22. 22. #järjestödigi @hvuohelainen Osaamista ja sen kehittämistä tarvitaan matkalla muutoksessa. Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää osaamista.
 23. 23. Osaamisen alueet Edistää ja hidastaa Osaamis- merkit Osaamisen vahvuudet #järjestödigi Digiosaaminen Kehittämis- tarpeet @hvuohelainen
 24. 24. Edistää jonkin verran 33 % Edistää hyvin 19 % 2 % Suuri este 10 % #järjestödigi Osaaminen mahdollistaa Hidaste 33 % @hvuohelainen Osaamisen vaikutus järjestön mahdollisuuksiin hyödyntää verkkoa ja digitaalisia sovelluksia Ei koske meitä
 25. 25. “ #järjestödigi @hvuohelainen On työntekijöitä, joiden osalta voi sanoa joka kohdan olevan hallinnassa. Ja ihmisiä, jotka taas ovat lähes joka kohdassa toisessa ääripäässä. Kaikkien ei toki tarvitse osatakaan kaikkea...
 26. 26. Digiosaamisen alueet #järjestödigi @hvuohelainen
 27. 27. Digiosaamisen alueet #järjestödigi @hvuohelainen
 28. 28. Digiosaamisen alueet #järjestödigi @hvuohelainen
 29. 29. Sisältöä lukuisiin kanaviin #järjestödigi @hvuohelainen
 30. 30. Kaikelle ei ole tarvetta nyt #järjestödigi @hvuohelainen
 31. 31. Turvaa ja tietoa #järjestödigi @hvuohelainen
 32. 32. Seurantatiedon kerääminen ja analysointi järjestön toiminnan vaikuttavuuden analysoinnin osana on varmasti kaikissa järjestöissä ajankohtainen aihe. “ #järjestödigi @hvuohelainen
 33. 33. Työvälineet yksin ja yhdessä #järjestödigi @hvuohelainen
 34. 34. Perustyökalujen käyttö on hallussa. Prosessien hallintaan tarvitsemme panostuksia. “ #järjestödigi @hvuohelainen
 35. 35. #järjestödigi @hvuohelainen Laskussa mm. tietoturva ja sosiaalinen media TOP 5 S-posti ja kalenteri Sivujen päivittäminen Laitteiden hallinta Työvälineohjelmistot Tiedonhaku Muutosta hiljalleen Hallinnassa olevien kärjessä ei suuria muutoksia 2018 -> 2019 Hallinnassa olevien alueiden osuudet matalampia kuin 2018
 36. 36. Osaamismerkit #järjestödigi @hvuohelainen Digitaalinen tapa tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin hankittua osaamista. Kertoo merkin saajan osaamisesta. Käytännössä osaamismerkki koostuu kuvasta ja siihen liittyvistä metatiedoista, joita ovat mm. merkin kuvaus, saamisen kriteerit, myöntäjän tiedot ja ajankohta. Merkin saaja kerää merkit niitä varten kehitettyyn palveluun.
 37. 37. #järjestödigi @hvuohelainen
 38. 38. “ Omat perustaidot ovat hyvät, mutta some ja viestintä ovat vakioaiheita, joihin toivoisi päivitys-/osaamistukea. Yhdistyksen kannalta tarvittaisiin erilaisia mallipohjia työskentelyn tueksi, viestinnän osaamisen vahvistamista, työtä tukevan tietopohjan keräämisen pohtimista jne. #järjestödigi @hvuohelainen
 39. 39. #järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna
 40. 40. Sisäinen viestintä Suunnitel- mat ja strategiat Mainonta Vastuunjako #järjestödigi Järjestöviestintä Ulkoinen viestintä @Piritta & @koivistosusanna
 41. 41. #järjestödigi Tulos: Isoilla on strategioita enemmän pienillä kuin keskisuurilla. @Piritta & @koivistosusanna
 42. 42. “ Some-strategian myötä some-näkyvyytemme on noussut ihan toiselle tasolle: enää some ei unohdu ja jää jalkoihin. #järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna
 43. 43. #järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna
 44. 44. #järjestödigi Tulos: Etätyösken- telyn rooli erottuu entisestään. @Piritta & @koivistosusanna
 45. 45. #järjestödigi Tulos: Somen rooli korostuu vastauksissa. @Piritta & @koivistosusanna
 46. 46. #järjestödigi Tulos: Vastuunjako onkin ratkaisu resurssi- haasteeseen. @Piritta & @koivistosusanna
 47. 47. “ Yhdistyksessämme toimii vapaaehtoisista muodostettu sometiimi, joka huolehtii pääasiallisesti näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa. Tiimi on todella aktiivinen ja innovatiivinen. Fb-sivustostamme tykkää tällä hetkellä noin 8300 hlö:ä. Vuosi sitten määrä oli noin 2000 hlö:ä vähemmän. Some-mainontaan ei laiteta paljon rahaa, mutta ilmeisesti juuri sopivasti niin, että päivitykset leviävät ja tykkääjiä tulee lisää. #järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna
 48. 48. #järjestödigi Tulos: Algoritmi ei vaientanut orgaanista sometusta. @Piritta & @koivistosusanna
 49. 49. “ Kursseille on saatu uusia harrastajia some-viestinnän kautta selvästi aiempaa enemmän. Esim 50 € maksullinen Facebook-markkinointi tavoitti tuhansia potentiaalisia kiinnostuneita. 50 € markkinointipanostuksella saimme noin 2000 € aiempaa enemmän kurssituloja! #järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna
 50. 50. #järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna
 51. 51. Tavoitteet ja onnistumiset Kanavat Ihmiset somessa Viestinnän ja järjestösomen tulevaisuus #järjestödigi Järjestösome Haasteita ja ratkaisuja @Piritta & @koivistosusanna
 52. 52. Tulos: “Uudet” nousijat jääneet paitsioon. #järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna
 53. 53. #järjestödigi Tulos: Kohderyhmän merkitys on tärkeä valinnoissa. @Piritta & @koivistosusanna
 54. 54. #järjestödigi Tulos: Podcastit kiinnostavat vuoden 2018 tapaan. @Piritta & @koivistosusanna
 55. 55. #järjestödigi Tulos: 81% kokee onnistuneensa jotenkin somessa. @Piritta & @koivistosusanna
 56. 56. “ Amazonin palaessa onnistuimme lyhyellä varoitusajalla tarttumaan toimeen ja keräämään varoja ympäristötyöhön Facebookin kautta. Varoista pystymme globaalina järjestönä myös ohjaamaan rahaa Brazilian ympäristökatastrofin parissa työskentelevälle paikallisjärjestölle. #järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna
 57. 57. Some ei kenenkään vastuulla. 26% Emme tavoita kohderyh- määmme. 27% Ei tarpeeksi osaamista someen. 33% Jäsenet eivät käytä somea. 35% #järjestödigi Haasteita @Piritta & @koivistosusanna
 58. 58. “Verkkosivuillamme on suosittu opiskele itse -osio, josta seniorit löytävät heille soveltuvien digipalveluiden ja tekniikoiden esittelyä. #järjestödigi Ratkaisuja Jäsenet eivät käytä somea. 35% @Piritta & @koivistosusanna
 59. 59. Saavutimme vapaaehtoisia mukaan Toimintaamme yhden Instagram-päivityksen avulla! ” #järjestödigi Ei tarpeeksi osaamista someen. 33% Ratkaisuja “ @Piritta & @koivistosusanna
 60. 60. Nuorten yrittäjien keskinäinen verkostoituminen ja tukipalvelut WhatsApp-ryhmässä ovat olleet menestys.” #järjestödigi Emme tavoita kohderyh- määmme. 27% “ Ratkaisuja @Piritta & @koivistosusanna
 61. 61. Järjestön Twitter-viestintää tehdään melkein koko organisaation voimin, päivitysvuorot on jaettu. Tilille on saatu mukavasti seuraajia. Twitter on tärkeä osa liiton vaikuttamistoimintaa ja toiminnan näkyväksi tekemistä.” #järjestödigi Some ei kenenkään vastuulla. 26% Ratkaisuja “ @Piritta & @koivistosusanna
 62. 62. #järjestödigi Tulos: Johdon lukujen tippumiseen ei ollut selkeää syytä. @Piritta & @koivistosusanna
 63. 63. “Viestinnän rooli on merkittävä, ja sen merkitys kasvaa maailmassa, jossa valintamahdollisuudet lisääntyvät. Sosiaalisen median asema todellisena ja kantaaottavana kanavana kasvaa. Kanavat muodostuvat vuorovaikutuksellisemmiksi. #järjestödigi Tulevaisuus @Piritta & @koivistosusanna
 64. 64. “Varmaa on vain muutos ja siinä on paljon hyvää!” #järjestödigi @Piritta & @koivistosusanna

×