Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Badge finland esitys 24112017

55 views

Published on

Badge Finland -verkoston kickoff 24.11.2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Badge finland esitys 24112017

 1. 1. Badge Finland - kickoff Tervetuloa
 2. 2. Ohjelma 9:00 Tervetuloa: Merja Sjöblom, TIEKE Avauspuheenvuoro: Eric Rousselle, Discendum 9:30 Verkoston tarkoitus ja tavoitteet: Merja Sjöblom, TIEKE 10:00 Ryhmätöiden käynnistäminen Pohditaan ryhmissä verkoston toimintaa eri näkökulmista: verkoston tehtävät, toiminnan organisointi, tiedon levittämisen keinot niin verkostosta kuin osaamismerkeistä, verkoston työskentelytavat 10:45 Ryhmätöiden tulosten jakaminen ja keskustelua 11:50 Askelmerkit ja tilaisuuden päätössanat
 3. 3. Tavoitteet • Levittää tietoisuutta Open Badges –konseptista • Edistää osaamismerkkien käyttöönottoa • Edistää organisaatioiden välistä yhteistyötä • Kasvattaa Open Badges –yhteisöä • Luoda kriteeristöpohjia ja –suosituksia osaamisen todentamisen yhtenäistämiseksi • Toteuttaa laatukriteerejä ja laatumerkkejä • Myöntää osaamismerkkejä • Suositella merkkejä ja merkkien myöntäjiä
 4. 4. Toiminnan organisointi
 5. 5. Verkoston toimijat • Koordinaattori: TIEKE • Jäsenet: eri tyyppiset organisaatiot • Muut toimijat, jotka eivät ole jäseniä • Jäsenten omat verkostot
 6. 6. Miksi jäseneksi Badge Finlandin jäsenorganisaatio saa: • Näkyvyyttä: logo ja linkki www.badgefinland.fi sivuilla • Osaamismerkkien käyttöön liittyvää suunnittelua ja ideointia muiden osallistujien kanssa • Ajankohtaisia sähköpostitiedotteita • Mahdollisuuden jakaa omia kokemuksia ja asiantuntijuutta • Tietoa muiden kokemuksista • Osallistumismahdollisuuden jäsenkokouksiin (jäsenyhteyshenkilö) • Badge Finland -verkoston tilaisuudet • Koordinointityön, joka mahdollistaa Badge Finland -verkoston aktiivisen toiminnan
 7. 7. Jäsenten rooleja • Tehdä osaamismerkki-konseptia tunnetuksi • Viestiä osaamismerkki-konseptiin liittyvistä tekemisistä, tapahtumista ja muusta aiheeseen liittyvästä • Edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä • Kouluttaa Open Badge -konseptia, merkkien suunnittelua, merkkistrategian luomista jne. • Osallistua merkkien suunnitteluun, esim. graafinen suunnittelu tai kriteeristöt • Merkkien tunnustaja: kattojärjestö tai vastaava, joka tunnustaa jonkin merkin “viralliseksi” ja antaa sitä kautta merkille lisäarvoa • Kannattaja /endorser: Yliopisto, YLE, suuret yritykset, kunnat, Opetushallitus • Merkki-lähettiläs • Testaaja • Muu: standardin kehittäminen, rajapinnat (Moodle, Fronter, Blackboard, Linkedin, jne)
 8. 8. Viestintäkanavat • Verkkosivut: www.badgefinland.fi • Heli esittelee sivuston • Facebook-sivu: www.facebook.com/badgefinland/ • Twitter: @BadgeFinland • Verkoston sisäiset tiedotuskanavat: • Sähköinen uutiskirje • Google drive • Slack
 9. 9. Rahoitus • Jäsenmaksu: 250 eur / organisaatio / vuosi + alv • Ulkopuolinen rahoitus • Toiminnan kehittämiseen ja konseptin eteenpäin viemiseen • Verkoston ja sen jäsenten yhteiset ja erilliset hankerahoitukset • Koordinaattorin vetämät yhteishankkeet • Toimijakohtaiset erillishankkeet • Discendumin panostus
 10. 10. Ryhmätyö • Pohditaan ryhmissä verkoston toimintaa eri näkökulmista • Ajatukset kirjataan yhteiselle Padlet-seinälle • Lopuksi käydään tuloksia yhdessä läpi • bit.ly/BF2411 Padletin qr-koodi

×