Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avoimuutta ja innovaatioita

313 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avoimuutta ja innovaatioita

 1. 1. Avoin dataAvoimuutta ja innovaatioita Jyrki Kasvi TIEKEn Avoimen datan foorumi www.tieke.fi
 2. 2. “The best way to get value from data is to give it away”CC 2.0 Generic Share Alike Attribution World Economic Forum.  Tieto on kuin raha, se tuottaa uutta tietoa ja hyödyttää yhteiskuntaa vain kun sitä käytetään ja investoidaan.  Rahasäiliöön kätketyllä rahalla ei ole arvoa … eikä suljettuun tietokantaan säilötyllä tiedolla.Neelie Kroes, Vice-President of the EuropeanCommission and Commissioner of the Digital Agenda
 3. 3. Code is law! - Lawrence Lessig Koodi ≠ Laki Koodi > Laki Lessig on turhan vaatimaton! Avoin Yhteiskunta <=> Avoin Koodi/data/etcLaki määrittelee sen mitä saa ja ei saa tehdä.Koodi määrittelee sen, mitä voi ja ei voi tehdä.30.9.2010 www.kasvi.org CC 2.0 Attribution Robert Scolbe
 4. 4. Esimerkki Viron lainvalmistelu Virossa koko lainsäädäntöprosessi on netissä valmistelun aloittamisesta lain voimaantuloon.  Presidentin allekirjoitus on ainoa vaihe, jossa laki käy paperilla  Edellyttää, että ministeriöiden ja parlamentin järjestelmät ovat avoimia ja yhteentoimivia Keskeneräisistä asioista on Virossa pakko keskustella!  Suomessa samat asiat ovat periaatteessa avoimia, kunhan tietää mitä tietoa pitää kysyä ja keneltä.
 5. 5. Data on avointakun se on …1. Laillisesti uudelleenkäytettävissä  Data on avoimesti lisensoitu eli sen käyttöä ei rajoiteta käyttäjäryhmän tai käyttötarkoituksen mukaan.2. Teknisesti uudelleenkäytettävissä  Riittävän rakenteellisessa muodossa (koneluettava) ja avoimessa tiedosto- formaatissa oleva data on käytettä- vissä ilman rekisteröitymistä.3. Maksutta uudelleenkäytettävissä ParkkiNappi, vuoden 2011  Datan käytöstä ei peritä maksua. Apps4Finland-kisan voittaja hyödyntää kuntien avaamaa Avoin data on kuitenkin vasta tietoa pysäköintimaksu- tiedon ja palveluiden raaka-ainetta vyöhykkeiden sijainnista.  Mahdollistaja
 6. 6. Miksi urakkaan kannattaa ryhtyä? Julkisten tietovarantojen avaaminen …  … parantaa julkishallinnon läpinäkyvyyttä  Kanadassa paljastui miljardien eurojen veropetos, kun valtion kirjanpito avattiin  … edistää innovaatioita ja luo uutta liiketoimintaa  Mahdollistaa käyttäjälähtöisiä, hallintorajat ylittäviä kaupallisia ja sosiaalisia palveluinnovaatioita  Paikkatietoa hyödyntävät teknisen palvelun toimialan yritykset kasvavat 15% nopeammin maissa, joissa julkinen paikkatieto on ilmaista tai rajakustannushintaista verrattuna kustannus- perusteiseen hinnoiteluun1) Kasvu keskittyy PK-yrityksiin.  … tehostaa hallintoa  Edistää yhteistyötä viranomaisten välillä, sekä viranomaisten ja yritysten ja kansalaisten kesken  vuosittain EU27-maissa saatavaksi potentiaaliseksi suoraksi hyödyksi on arvioitu €40 mrd ja välillisiksi €100 mrd 2), joista Suomen osuus olisi €0,6 ja €1,4 mrd.1) Does Marginal Cost Pricing of Public Sector Information Spur Firm Growth? ETLA, syyskuu 2011.2) Review of recent studies on PSI re-use and related market developments, G. Vickery, elokuu 2011.
 7. 7. Case Duunitori.fiEsittää työvoimaviranomaisten sivuilta ”raavitut” työpaikkatiedot Google Mapsin päälläyhdessä reittioppaan tietojen kanssa.
 8. 8. Perinteinen malli jakaa tietoaVeronmaksajat Kansalaiset• Halpuutta • Palvelut• Tehokkuutta • Läpinäkyvyys• Helppoutta • DemokratiaValtio (kela ym.)• Yhteentoimivuus Yritykset Julkisen • Palvelut• Valvonta sektorin •Avoin data tietovarannotKunnat ja kuntayht.• Yhteentoimivuus Lainsäädäntö • Kilpailutus • Tietoturva •Yksityisyys Back office
 9. 9. Veronmaksajat Kansalaiset• Halpuutta • Palvelut• Tehokkuutta • Läpinäkyvyys• Helppoutta • DemokratiaValtio (kela ym.)• Yhteentoimivuus Yritykset Julkisen • Palvelut• Valvonta sektorin •Avoin data tietovarannotKunnat ja kuntayht.• Yhteentoimivuus Lainsäädäntö • Kilpailutus • Tietoturva •Yksityisyys Back office
 10. 10. Veronmaksajat Kansalaiset• Halpuutta • Palvelut• Tehokkuutta • Läpinäkyvyys• Helppoutta • Demokratia Valtio (kela ym.) • Yhteentoimivuus Yritykset Julkisen • Palvelut • Valvonta sektorin •Avoin data tietovarannot Kunnat ja kuntayht. • Yhteentoimivuus Lainsäädäntö • Kilpailutus • Tietoturva •Yksityisyys Back office
 11. 11. Perinteinen palveluinnovaatio rajapinta Suljettu Julkinen Yritys Palvelu tietovara rajapinta Suljettu Julkinen Julk.sekt. Palvelu tietovara Suljetussa mallissa palvelu”innovaatiot” on määriteltävä ja tietoluovutukset neuvoteltava ennakolta!  Innovaatiojärjestelmä ja rahoitus tukee  Luovutettavat tiedot, rajapinnat ja maksuperusteet määriteltävä  Käytön seuranta ja valvonta mahdollista ja välttämätöntä  Tuloksena yksi ennalta määritelty palvelu.
 12. 12. Avoimia palveluinnovaatioita Julkinen Palvelu tietovara Palvelu rajapinnat Avoimet Yritys Palvelu Julkinen Palvelu tietovara Palvelu Yritys Palvelu Julkinen Julk.sekt. Palvelu tietovara Avoimet rajapinnat mahdollistavat uusien ”yllättävien” palveluiden kokeilemisen ja tarjoamisen  Maksutuotot ja maksukulut jäävät saamatta  Potentiaali innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan kasvuun  Innovaatioita ja suunnanmuutoksia myös palveluiden kehittelyn yhteydessä  Tietojen käyttöä ei voi valvoa eikä kontrolloida
 13. 13. Avaaminen ei saa jäädä puolitiehen
 14. 14. Kokemuksia briteistä Ratkaisevaa on saada datan hyödyntäjät mukaan datan avaamiseen Tietovarantojen avaaminen tulee nähdä osana julkisten tietojen avoimuuden kokonaisuutta Päätös painottamista julkisia menoja koskevien tietojen avaamista ei ollut paras mahdollinen  Viranomaiset eivät tiedä, mitä tietoa ihmiset haluavat ja siksi tulisi pyrkiä avaamaan kaikki tietovarannot Julkisten organisaatioiden sisäinen johtaminen, luottamus ja it-osaaminen ovat keskeisiä, ei vain poliittinen johtajuus Avoimen datan sosiaalisia ja demokraattisia vaikutuksia ei vielä tunneta, ja alan tutkimusta tarvitaanLähde: “Being Open About Data – Analysis of the UK open data policies and applicability of open data” http://finnish-institute.org.uk/images/stories/pdf2012/being%20open%20about%20data.pdf
 15. 15. Vinkkejä datan avaamiseen Tiedä mitä avaat!  Määrittele tietoinfrastruktuuri, joka tekee tietovarannot ja rajapinnat näkyviksi  Selvitä, mitkä tietovarannot kiinnostavat eniten  Avaa ensin kiinnostavimmat tiedot, jotka ovat helpoiten avattavissa Määrittele pelisäännöt!  Ota selvää, mitä avoimia standardeja, ohjelmistoja ja rajapintoja muut käyttävät ja pyri käyttämään samoja  Määrittele avoimet lisenssit, joilla tietoja voi käyttää  Käytä itse samoja avoimia rajapintoja, joilla avaat tiedot Verkostoidu!  Jaa tietoa avaamistasi tietovarannoista ja niitä hyödyntävistä palveluista, myös muiden kehittämistä  Julkaise tietojen käytön edellyttämät tekniset tiedot  Jaa kokemuksesi muiden datan avaajien kanssa  Osallistu avoimen datan verkostoihin, työpajoihin ja kilpailuihin
 16. 16. Vinkkejä datan hyödyntämiseen Kartoita avoimet tietovarat ja palvelutarpeet  Tunnista datakatalogit ja tietojen avaajat  Kerro julkishallinnolle ja viranomaisille, mitä vielä suljettuja tietovarantoja tarvitsisit Aktivistin liiketoimintasuunnitelma  Hyppäys kehittäjäyhteisön aktivistista voittoa tavoittelevaksi yrittäjäksi on monella tapaa haastava  Itsensä työllistäminen » Suomen kotimarkkinat » EU:n sisämarkkinat » vientimarkkinat Varaudu tiedon saatavuuden muutoksiin  Viranomaisilla ei ole velvoitetta vakioida avaamiensa tietovarantojen rakenteita ja rajapintoja  Viranomaisilla ei ole saatavuustasovelvoitetta Osallistu avaamistalkoisiin luomalla rajapintoja  Etenkin kuntien tietovarantojen hyödyntämistä haittaa rajapintojen puute ja moninaisuus Verkostoidu  Jaa kokemuksia ja omia tietoja, osallistu kilpailuihin ja työpajoihin
 17. 17. Avoin dataSuomessa v. 2012 Poliittinen tahtotila on olemassa  Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä  Hallitusohjelma: ”Julkiset tietoaineistot saatetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäväksi.” Maksuperustelain tulkinta on avainasemassa tuloja ja menoja puumeta- PSI-direktiivi asettaa reunaehdot Veropuu visualisoi valtion   Maanmittauslaitoksen tietovarannot vappuna avannut asetus on Euroopan laajamittaisin paikkatiedon avaus Suomen avoimen datan ekosysteemi on alkanut toimia foran avulla.  Apps4Finland 2011 kisaan osallistui 140 työtä (2010: 30 työtä)  Pääkaupunkiseudun Helsinki Region Infoshare (www.hri.fi)  Open Knowledge Foundation Finland (http://fi.okfn.org/)  Avointa ja linkitettyä dataa kehitetään sekä niiden vaikutuksia tutkitaan useissa yliopistojen hankkeissa  Mediayritykset, mm. Yle ja Helsingin Sanomat avaavat tietojaan
 18. 18. Haasteita Tiedon saatavuus, eheys ja jäljitettävyys  Avointa julkista tietoa käyttävien palveluiden kehittäjien on voitava olla varmoja, että raakadata on aina käytettävissä  Kuka kustantaa saatavuuden varmistamisen  Loppukäyttäjälle varmuus, että palvelu perustuu eheään ja jäljitettävään tietoon Yksityisyyden uudet rajat  Julkisten paperiarkistojen heikko käytettävyys on käytännössä rajoittanut tietojen julkisuutta  Entä jos vero-, sakko-, rakennuslupa-, yritysrekisteritiedot saisi parilla klikkauksella?  Avoimuuden ja yksityisyyden suojaaminen voi vaatia julkisuudesta tinkimistä! Yksityisen kansalaisen Kehittämä ASBOrometer  Henkilötietoja sisältäviä aineistoja voidaan yhdistää Iso-Britannian poliisin joutua anonymisoimaan ennen avaamista avamaan anonymisoidun ASBO- rekisterin iPhonen sijaintiin.  Kuka kustantaa anonymisoinnin?
 19. 19. Kansalaiset mukaan(avointa) dataa luomaan Kun avoin data yhdistetään yleisö- osallisuuteen, kansalaiset tuottavat New Urban Mechanics: Street Bump itse julkista tietoa  Esim. leväkukintojen kartoittaminen Itämerellä Kansalaisten tuottama tieto palvelutarpeista säästää viranomaisten työtä ja kustannuksia  Kansalaiset itse tuottavat osan julkisesta palvelusta  Esim. tieto korjausta vaativista kaduista ja vaihdettavista katulampuista
 20. 20. New Urban Mechanics, City of Boston
 21. 21. U.S. Army Photo Sukupuolten välinen digikuilu? KeskusteluaKuvituksena Yhdysvaltain armeijan kuvamateriaalia suomalaisten kuvien asemesta, koska Yhdysvallat on 30.9.2010 www.kasvi.orgavannut julkisin varoin tuotetut ja ylläpidetyt kuva-arkistot yleiseen käyttöön. 21

×