SlideShare a Scribd company logo

Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

1 of 9
Download to read offline
Työkyvyn edellytyksistä
huolehtiminen on osa hyvää
johtamista
Kirsi Ahola
               © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työelämän lait ohjaavat
esimiestä määrittelemällä
velvollisuudet ja toimintatavat
• Työturvallisuuslaki 738/2002:
  •  Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijän terveydestä ja
    turvallisuudesta työssä. Työ ei saa uhata työntekijän fyysistä tai
    henkistä terveyttä.
  •  Käytännössä lähiesimies edustaa työnantajaa.

• Työterveyshuoltolaki 1383/2001
  •  Työnantaja on velvollinen järjestämään työterveys-huoltopalvelut
    työstä aiheutuvien terveyshaittojen ennaltaehkäisemiseksi ja
    työntekijän terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseksi.
  •  Työterveyshuoltopalvelujen sisältö sovitaan organisaatiokohtaisesti
    työterveyshuoltosopimuksessa.

• Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004
  •  Työnantaja saa käsitellä vain työntekijän työsuhteen kannalta
    tarpeellisia henkilötietoja.
  •  Työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja
    vain tämän suostumuksella.

    www.finlex.fi
          Kirsi Ahola / 14.2.2011           © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työturvallisuuslain keskeiset
periaatteet esimiestoiminnan
kannalta (738/2002; www.finlex.fi)

• Työnantajan on oltava perillä työssä esiintyvistä
 vaaratekijöistä.
  •  Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta, on
    käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita.
• Työnantajan on pyrittävä välttämään,
 poistamaan tai lieventämään terveydelle ja
 turvallisuudelle aiheutuvaa haittaa työssä.
• Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus
  •  välttää epäasiallista kohtelua
  •  ilmoittaa työnantajalle viosta ja puutteellisuuksista, jotka
    voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle.           Kirsi Ahola / 14.2.2011             © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työterveyshuoltolain
keskeiset periaatteet
esimiestoiminnan kannalta
(1383/2001; www.finlex.fi)


• Kun valmistellaan työterveyshuoltopalvelujen
 hankkimista, työnantajan tulee toimia
 yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa.
  •  Työntekijöillä on oikeus tehdä ehdotuksia työterveyshuollon
    toiminnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.


• Työterveyshuolto antaa tietoja sekä neuvoo ja
 ohjaa
  •  työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa
  •  työntekijöiden terveyteen liittyvissä asioissa.
          Kirsi Ahola / 14.2.2011              © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työhyvinvointiin kannattaa
panostaa
• Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on
 mielekästä ja sujuvaa turvallisessa,
 terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa
 työympäristössä ja työyhteisössä.
  • Työ sujuu, asiat hoituvat ja tavoitteita
   saavutetaan.
  • Työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä ja
   sitoutuvat siihen.
  • Yrityksen eläkemenot ja muut terveyteen ja
   turvallisuuteen liittyvät kulut pysyvät kurissa.

•  Työhyvinvoinnin edistämishankkeisiin
  sijoitetut varat saadaan yleensä
  moninkertaisena takaisin.

         Kirsi Ahola / 14.2.2011        © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
Työkyvyn menetyksestä
aiheutuu organisaatiolle
kuluja

• Suorat kulut koostuvat palkka- ja
 eläkemaksuista.
  •  Sairauspoissaolopäivän hinnaksi on arvioitu 3 kertaa
    päiväpalkka. Poissaolopäivä maksaa työnantajalle 240-380
    euroa.
  •  Mitä isompi yksityissektorin yritys on kyseessä, sitä
    suurempi osa eläkemaksuista lankeaa yrityksen
    maksettavaksi.• Epäsuoria kuluja kertyy tuotannon
 muutoksista, sijais- ja ylityöjärjestelyistä,
 virheistä ja reklamaatioista sekä hallinnon,
 työnjohdon ja työterveyshuollon lisätyöstä.


          Kirsi Ahola / 14.2.2011          © Työterveyslaitos – www.ttl.fi

Recommended

Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettunaOsa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettunaTyöterveyslaitos
 
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönäOsa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönä
Osa 3 Työkyvyn edelllytyksiä edistetään yhteistyönäTyöterveyslaitos
 
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästiOsa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi
Osa 2 Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästiTyöterveyslaitos
 
Osa 1 Masennus haastaa tyokykyä
Osa 1 Masennus haastaa tyokykyäOsa 1 Masennus haastaa tyokykyä
Osa 1 Masennus haastaa tyokykyäTyöterveyslaitos
 
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyöterveyslaitos
 
Päivi Jalonen: Työterveyshuollon tuki kriisitilanteissa
Päivi Jalonen: Työterveyshuollon tuki kriisitilanteissa Päivi Jalonen: Työterveyshuollon tuki kriisitilanteissa
Päivi Jalonen: Työterveyshuollon tuki kriisitilanteissa Työterveyslaitos
 
Sairauspoissaolosuositus - selvitystyöryhmän raportti 26.8.2016
Sairauspoissaolosuositus - selvitystyöryhmän raportti 26.8.2016Sairauspoissaolosuositus - selvitystyöryhmän raportti 26.8.2016
Sairauspoissaolosuositus - selvitystyöryhmän raportti 26.8.2016Työterveyslaitos
 

More Related Content

What's hot

13.2.2017 Työkykyjohtaminen
13.2.2017 Työkykyjohtaminen13.2.2017 Työkykyjohtaminen
13.2.2017 TyökykyjohtaminenTyöterveyslaitos
 
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTerveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTyöterveyslaitos
 
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyöterveyslaitos
 
10.4.2017 Palautuminen, Pori (kutsutilaisuus)
10.4.2017 Palautuminen, Pori (kutsutilaisuus)10.4.2017 Palautuminen, Pori (kutsutilaisuus)
10.4.2017 Palautuminen, Pori (kutsutilaisuus)Työterveyslaitos
 
Anders Keto: Kyselyt kehittämisen välineenä - kokemuksia työyhteisön kehittäm...
Anders Keto: Kyselyt kehittämisen välineenä - kokemuksia työyhteisön kehittäm...Anders Keto: Kyselyt kehittämisen välineenä - kokemuksia työyhteisön kehittäm...
Anders Keto: Kyselyt kehittämisen välineenä - kokemuksia työyhteisön kehittäm...Työterveyslaitos
 
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinen
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinenTiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinen
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinenTyöterveyslaitos
 
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiatTyöterveyslaitos
 
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveyslaitos
 
Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoilla
Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoillaViljamaa Työkyvyn tuki työpaikoilla
Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoillaTyöterveyslaitos
 
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kuntoutusyhteistyö korvaaminenKuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kuntoutusyhteistyö korvaaminenKela
 
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöön
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöönMaria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöön
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöönTyöterveyslaitos
 
Sykettä työhön -työkaarimalli
Sykettä työhön -työkaarimalliSykettä työhön -työkaarimalli
Sykettä työhön -työkaarimalliTyöterveyslaitos
 
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuoltoLiira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuoltoTyöterveyslaitos
 
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja AlajärviTyöterveyslaitos
 
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214JormaMakitalo
 
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointiTyöterveyslaitos
 
30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi
30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi 30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi
30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi Työterveyslaitos
 
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunki
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunkiSami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunki
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunkiTyöterveyslaitos
 

What's hot (20)

13.2.2017 Työkykyjohtaminen
13.2.2017 Työkykyjohtaminen13.2.2017 Työkykyjohtaminen
13.2.2017 Työkykyjohtaminen
 
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTerveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
 
Tyohyvinvointi ja johtaminen
Tyohyvinvointi ja johtaminenTyohyvinvointi ja johtaminen
Tyohyvinvointi ja johtaminen
 
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
 
10.4.2017 Palautuminen, Pori (kutsutilaisuus)
10.4.2017 Palautuminen, Pori (kutsutilaisuus)10.4.2017 Palautuminen, Pori (kutsutilaisuus)
10.4.2017 Palautuminen, Pori (kutsutilaisuus)
 
Anders Keto: Kyselyt kehittämisen välineenä - kokemuksia työyhteisön kehittäm...
Anders Keto: Kyselyt kehittämisen välineenä - kokemuksia työyhteisön kehittäm...Anders Keto: Kyselyt kehittämisen välineenä - kokemuksia työyhteisön kehittäm...
Anders Keto: Kyselyt kehittämisen välineenä - kokemuksia työyhteisön kehittäm...
 
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinen
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinenTiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinen
Tiedonhallintaa työterveyshuollossa perjantaimeeting_20102017_sari_nissinen
 
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
 
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
 
Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoilla
Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoillaViljamaa Työkyvyn tuki työpaikoilla
Viljamaa Työkyvyn tuki työpaikoilla
 
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kuntoutusyhteistyö korvaaminenKuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen
 
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöön
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöönMaria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöön
Maria Rautio: Yhteistyöllä toimivuutta työyhteisöön
 
Sykettä työhön -työkaarimalli
Sykettä työhön -työkaarimalliSykettä työhön -työkaarimalli
Sykettä työhön -työkaarimalli
 
Varhainen välittäminen työhyvinvoinnin johtamisen keinona
Varhainen välittäminen työhyvinvoinnin johtamisen keinonaVarhainen välittäminen työhyvinvoinnin johtamisen keinona
Varhainen välittäminen työhyvinvoinnin johtamisen keinona
 
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuoltoLiira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto
Liira Työkykyjohtaminen ja työtervershuolto
 
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi
8.2.2017 Esitysmateriaalit, Alavus ja Alajärvi
 
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
 
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
 
30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi
30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi 30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi
30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi
 
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunki
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunkiSami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunki
Sami Uusitalo: Työhyvinvointimatriisi - Tampereen kaupunki
 

Similar to Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaTyöterveyslaitos
 
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?Työterveyslaitos
 
Utti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassaUtti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassaTyöterveyslaitos
 
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaaliTyöterveyslaitos
 
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014Tyoelama2020
 
Jalonen Työterveysyhteistyötä ja kumppanuutta käytännössä
Jalonen Työterveysyhteistyötä ja kumppanuutta käytännössäJalonen Työterveysyhteistyötä ja kumppanuutta käytännössä
Jalonen Työterveysyhteistyötä ja kumppanuutta käytännössäTyöterveyslaitos
 
Miten toimia suosituksia voi hyödyntää? Esimerkkinä suositus "Työkyvyn heikke...
Miten toimia suosituksia voi hyödyntää? Esimerkkinä suositus "Työkyvyn heikke...Miten toimia suosituksia voi hyödyntää? Esimerkkinä suositus "Työkyvyn heikke...
Miten toimia suosituksia voi hyödyntää? Esimerkkinä suositus "Työkyvyn heikke...THL
 
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Työterveyslaitos
 
24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi
24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi
24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointiTyöterveyslaitos
 
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaanTyökuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaanTyöterveyslaitos
 
Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...
Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...
Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...Työterveyslaitos
 
15.3.2018 Konfliktit tyopaikalla ja miten tukea vastuullista tyokayttaytymista
15.3.2018 Konfliktit tyopaikalla ja miten tukea vastuullista tyokayttaytymista15.3.2018 Konfliktit tyopaikalla ja miten tukea vastuullista tyokayttaytymista
15.3.2018 Konfliktit tyopaikalla ja miten tukea vastuullista tyokayttaytymistaTyöterveyslaitos
 
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyslaitos
 
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...Työterveyslaitos
 
Ferovalo tilaisuus: Tyytyväinen ja terve yrittäjä, henkilöstö tekee parhaan ...
Ferovalo tilaisuus: Tyytyväinen ja terve yrittäjä, henkilöstö tekee parhaan ...Ferovalo tilaisuus: Tyytyväinen ja terve yrittäjä, henkilöstö tekee parhaan ...
Ferovalo tilaisuus: Tyytyväinen ja terve yrittäjä, henkilöstö tekee parhaan ...Ferovalo Oy
 
Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.Samuli Sukkula
 
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyöTyöterveyslaitos
 

Similar to Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista (20)

Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
 
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
 
Utti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassaUtti mitä uutta htthk oppaassa
Utti mitä uutta htthk oppaassa
 
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
 
Työterveyshuolto
TyöterveyshuoltoTyöterveyshuolto
Työterveyshuolto
 
Ttk työterveyshuolto 030811
Ttk työterveyshuolto 030811Ttk työterveyshuolto 030811
Ttk työterveyshuolto 030811
 
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
 
Jalonen Työterveysyhteistyötä ja kumppanuutta käytännössä
Jalonen Työterveysyhteistyötä ja kumppanuutta käytännössäJalonen Työterveysyhteistyötä ja kumppanuutta käytännössä
Jalonen Työterveysyhteistyötä ja kumppanuutta käytännössä
 
Miten toimia suosituksia voi hyödyntää? Esimerkkinä suositus "Työkyvyn heikke...
Miten toimia suosituksia voi hyödyntää? Esimerkkinä suositus "Työkyvyn heikke...Miten toimia suosituksia voi hyödyntää? Esimerkkinä suositus "Työkyvyn heikke...
Miten toimia suosituksia voi hyödyntää? Esimerkkinä suositus "Työkyvyn heikke...
 
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
 
24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi
24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi
24.4.2018 Yrittajan tyoterveys ja tyohyvinvointi
 
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaanTyökuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
 
Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...
Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...
Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...
 
15.3.2018 Konfliktit tyopaikalla ja miten tukea vastuullista tyokayttaytymista
15.3.2018 Konfliktit tyopaikalla ja miten tukea vastuullista tyokayttaytymista15.3.2018 Konfliktit tyopaikalla ja miten tukea vastuullista tyokayttaytymista
15.3.2018 Konfliktit tyopaikalla ja miten tukea vastuullista tyokayttaytymista
 
Työkykyjohtaminen
TyökykyjohtaminenTyökykyjohtaminen
Työkykyjohtaminen
 
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
 
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
Työterveyslääkäreiden kokemuksia ja näkemyksiä tilapäisten työjärjestelyjen k...
 
Ferovalo tilaisuus: Tyytyväinen ja terve yrittäjä, henkilöstö tekee parhaan ...
Ferovalo tilaisuus: Tyytyväinen ja terve yrittäjä, henkilöstö tekee parhaan ...Ferovalo tilaisuus: Tyytyväinen ja terve yrittäjä, henkilöstö tekee parhaan ...
Ferovalo tilaisuus: Tyytyväinen ja terve yrittäjä, henkilöstö tekee parhaan ...
 
Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.
 
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
24.1.2018 Yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen kehittämistyö
 

Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

 • 1. Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 2. Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat • Työturvallisuuslaki 738/2002: • Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Työ ei saa uhata työntekijän fyysistä tai henkistä terveyttä. • Käytännössä lähiesimies edustaa työnantajaa. • Työterveyshuoltolaki 1383/2001 • Työnantaja on velvollinen järjestämään työterveys-huoltopalvelut työstä aiheutuvien terveyshaittojen ennaltaehkäisemiseksi ja työntekijän terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseksi. • Työterveyshuoltopalvelujen sisältö sovitaan organisaatiokohtaisesti työterveyshuoltosopimuksessa. • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004 • Työnantaja saa käsitellä vain työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. • Työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja vain tämän suostumuksella. www.finlex.fi Kirsi Ahola / 14.2.2011 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 3. Työturvallisuuslain keskeiset periaatteet esimiestoiminnan kannalta (738/2002; www.finlex.fi) • Työnantajan on oltava perillä työssä esiintyvistä vaaratekijöistä. • Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta, on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita. • Työnantajan on pyrittävä välttämään, poistamaan tai lieventämään terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvaa haittaa työssä. • Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus • välttää epäasiallista kohtelua • ilmoittaa työnantajalle viosta ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. Kirsi Ahola / 14.2.2011 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 4. Työterveyshuoltolain keskeiset periaatteet esimiestoiminnan kannalta (1383/2001; www.finlex.fi) • Kun valmistellaan työterveyshuoltopalvelujen hankkimista, työnantajan tulee toimia yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa. • Työntekijöillä on oikeus tehdä ehdotuksia työterveyshuollon toiminnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. • Työterveyshuolto antaa tietoja sekä neuvoo ja ohjaa • työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa • työntekijöiden terveyteen liittyvissä asioissa. Kirsi Ahola / 14.2.2011 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 5. Työhyvinvointiin kannattaa panostaa • Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. • Työ sujuu, asiat hoituvat ja tavoitteita saavutetaan. • Työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä ja sitoutuvat siihen. • Yrityksen eläkemenot ja muut terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät kulut pysyvät kurissa. • Työhyvinvoinnin edistämishankkeisiin sijoitetut varat saadaan yleensä moninkertaisena takaisin. Kirsi Ahola / 14.2.2011 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 6. Työkyvyn menetyksestä aiheutuu organisaatiolle kuluja • Suorat kulut koostuvat palkka- ja eläkemaksuista. • Sairauspoissaolopäivän hinnaksi on arvioitu 3 kertaa päiväpalkka. Poissaolopäivä maksaa työnantajalle 240-380 euroa. • Mitä isompi yksityissektorin yritys on kyseessä, sitä suurempi osa eläkemaksuista lankeaa yrityksen maksettavaksi. • Epäsuoria kuluja kertyy tuotannon muutoksista, sijais- ja ylityöjärjestelyistä, virheistä ja reklamaatioista sekä hallinnon, työnjohdon ja työterveyshuollon lisätyöstä. Kirsi Ahola / 14.2.2011 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 7. Työterveyshuollon korvauskäytännöt muuttuivat vuoden 2011 alussa • Yritykset, joilla on yhteistyössä sovittu toimintamalli työkyvyn tukemiseksi, saavat Kansaneläkelaitoksesta 60 % korvauksen pakollisen työterveyshuollon kuluista (ennalta ehkäisevä työ). • Muille yrityksille korvataan 50 % pakollisen työterveyshuollon kuluista. Kirsi Ahola / 14.2.2011 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 8. Organisaation ylin johto huolehtii työkyvyn tuen käytännöistä • julkilausuttu tahtotila • henkilöstöstrategia • työntekijöiden arvostaminen • työntekijöiden osallistaminen • työympäristön ja työkuormituksen jatkuva arviointi ja optimointi • muutosten hallittu toteutus • käytännön toimintamallit • työkyvyn varhainen tuki • sairauspoissaolojen hallinta • työhönpaluun tuki • tiedotus toimintamalleista ja koulutus niiden soveltamiseen • mallien toimivuuden seuraaminen ja kehittäminen Kirsi Ahola / 14.2.2011 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 9. Työkyvyn tuki kuuluu kaikille työntekijöille • Työhyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy • koskee kaikkia työntekijöitä. • Varhainen tuki • on tarkoitetty erityisesti oireileville ja sairastuneille työntekijöille. • Työhönpaluun tuki • on tarkoitettu toipilaille ja tauon jälkeen työhön palaaville. Kirsi Ahola / 14.2.2011 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi